Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2135

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-07-2012
Datum publicatie
20-07-2012
Zaaknummer
01/825622-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging voorwaarden terbeschikkingstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/825622-09

Uitspraakdatum: 06 juli 2012

Beslissing wijziging voorwaarden terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1966],

verblijvende in: FPC, afdeling SGLVG, De Woenselse Poort te Eindhoven.

Het onderzoek van de zaak.

Bij onherroepelijk geworden arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 mei 2011 onder parketnummer 20-001518-10 is (onder meer) opgelegd:

terbeschikkingstelling met de voorwaarden:

1. dat betrokkene het verblijf in het FPC, afdeling SGLVG De Woenselse Poort, locatie Dr. Poletlaan 88 te Eindhoven zal voortzetten;

2. dat betrokkene zich zal houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

3. dat betrokkene zich gedurende door Reclassering Nederland te bepalen perioden zal blijven melden zo frequent als deze instelling zulks gedurende deze perioden nodig acht;

4. dat betrokkene zal meewerken aan een behandeling in FPC, afdeling SGLVG De Woenselse Poort, ook als dit inhoudt een medicamenteuze behandeling c.q. ondersteuning indien dit nodig wordt geacht;

5. dat betrokkene alleen na uitdrukkelijke toestemming van reclassering en/of behandelteam van FPC De Woenselse Poort contact zal opnemen met zijn ex-partner en kinderen;

6. dat betrokkene de reclassering toestemming zal geven voor inzage in zijn financiƫn.

De vordering van de officier van justitie strekt ertoe dat voornoemde voorwaarden zullen worden gewijzigd conform het verzoek tot aanpassing van de Reclassering Nederland van 26 april 2012.

De vordering is behandeld ter openbare raadkamer van de rechtbank d.d. 6 juli 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de getuigen-deskundigen W.P. den Boer en H.J.G.P. Vloet, de ter beschikking gestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

De beoordeling.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- een verzoek tot aanpassing van de voorwaarden van de Reclassering Nederland, regio

's-Hertogenbosch, locatie Eindhoven, d.d. 26 april 2012;

- een voortgangsverslag TBS van de Reclassering Nederland, Toezichtunit Eindhoven, d.d.

24 februari 2012;

- een voortgangsverslag TBS van de Reclassering Nederland, Toezichtunit Eindhoven, d.d.

26 juni 2012.

In voornoemd verzoek tot aanpassing van de voorwaarden van de Reclassering Nederland d.d. 26 april 2012 is, kort en zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

Betrokkene is met de behandeling bij FPC De Woenselse Poort zo ver dat hij tussen begin en half september 2012 door kan gaan stromen naar de begeleide woonvorm van Stichting Domus te Mill (N.Br.). De intake is positief verlopen en er wordt een plaats voor hem vrijgehouden per september a.s. Daarnaast zal betrokkene, indien de reclassering of behandelaar dat nodig vindt, meewerken aan time-out-plaatsing in de Woenselse Poort. Het nieuwe adres is Stichting Domus, Gagelweg 1, 5451 NE Mill. Bij deze het verzoek tot aanpassing van het verblijfadres van betrokkene.

In voornoemd voortgangsverslag TBS van de Reclassering Nederland d.d. 26 juni 2012 is, kort en zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

Het reclasseringstoezicht in het kader van terbeschikkingstelling met voorwaarden wordt op dezelfde wijze voortgezet.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik wil graag naar Mill en zal me aan de voorwaarden houden.

Ik heb een broer in Zevenaar wonen. Ik zou hem graag met Nieuwjaar willen bezoeken.

De getuige-deskundige W.P. den Boer, heeft bij de behandeling ter terechtzitting verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Het Nieuwjaarsbezoek van betrokkene aan zijn broer is haalbaar. Als hierover goede afspraken worden gemaakt, is dat geen probleem. Het lijkt me verstandig om het ook als voorwaarde op te nemen.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft ter terechtzitting verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik verzoek aanvulling van de voorwaarden met het Nieuwjaarsbezoek van betrokkene aan zijn broer in Zevenaar.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat alle betrokkenen het eens zijn met de voorgestelde wijzigingen. De terbeschikkinggestelde heeft zich hierbij bereid verklaard tot naleving van deze voorwaarden.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank als volgt beslissen.

BESLISSING

Wijzigt de in het arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 24 mei 2011, in het kader van de opgelegde terbeschikkingstelling met voorwaarden, gestelde voorwaarden aldus, dat deze thans luiden als volgt:

- dat betrokkene het verblijf in het FPC, afdeling SGLVG De Woenselse Poort, locatie Dr.

Poletlaan 88 te Eindhoven zal voortzetten;

- dat betrokkene na de behandeling bij FPC De Woenselse Poort zal meewerken aan

doorstroming naar de begeleide woonvorm van Stichting Domus, Gagelweg 1, 5451 NE

Mill, en wel per september 2012;

- dat betrokkene, indien de reclassering of behandelaar dat nodig vindt, zal meewerken aan

time-out-plaatsing in De Woenselse Poort;

- dat betrokkene zich zal houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

- dat betrokkene zich gedurende door Reclassering Nederland te bepalen perioden zal

blijven melden zo frequent als deze instelling zulks gedurende deze perioden nodig acht;

- dat betrokkene zal meewerken aan een behandeling in FPC, afdeling SGLVG De

Woenselse Poort danwel bij Stichting Domus, ook als dit inhoudt een medicamenteuze

behandeling c.q. ondersteuning indien dit nodig wordt geacht;

- dat betrokkene alleen na uitdrukkelijke toestemming van reclassering en/of behandelteam

van FPC De Woenselse Poort danwel van Stichting Domus contact zal opnemen met zijn

ex-partner en kinderen;

- dat betrokkene de reclassering toestemming zal geven voor inzage in zijn financiƫn;

- dat betrokkene, mits hij dat aan kan, op Nieuwjaarsdag 2013 zijn broer in Zevenaar zal

bezoeken, onder voorwaarden te stellen door de reclassering en in overleg met de

psycholoog W.P. den Boer.

Aldus gegeven door

mr. A.F. van Hoorn, voorzitter,

mr. C.B.M. Bruens en mr. M.A. Bijl, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 juli 2012.

4

Parketnummer: 01/825622-09

[terbeschikkinggestelde]