Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8614

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
14-06-2012
Datum publicatie
19-06-2012
Zaaknummer
01/885040-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Begonia-zaak. Verdachte heeft een grondstof voor de vervaardiging van harddrugs (amfetamine) voorhanden gehad en doorgeleverd. Wezenlijk aandeel in keten van synthese van harddrugs. Opgelegd is een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/885040-11

Datum uitspraak: 14 juni 2012

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte 1],

geboren te [geboorteplaats] op [1966],

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 november 2011, 12 januari, 23 april, 26 april, 8 mei, 16 mei, 24 mei en 31 mei 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 6 oktober 2011.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op 18 augustus 2010 en/of 19 augustus 2010 te Oss en/of Heesch, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, één of meer voorwerpen en/of

één of meer stoffen voorhanden heeft gehad en/of heeft vervoerd en/of heeft

afgeleverd, waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en)

of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd was/waren tot het

plegen van dat/die feit(en), te weten:

2,8 kilogram, althans enige hoeveelheid, platina

bestemd tot het vervaardigen van MDMA en/of methamfetamine en/of amfetamine

en/of een andere stof genoemd op lijst 1 van de Opiumwet;

(artikel 10a Opiumwet)

(delictproces-verbaal "Handel met [verdachte 2]")

2.

hij op of omstreeks 29 september 2010 te Oss en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in

elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van 2.5 kilogram

amfetamine, in ieder geval enige hoeveelheid van een middel als bedoeld in de

bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid

van artikel 3a van die wet;

(artikel 2 B/C juncto artikel 10 Opiumwet)

(delictproces-verbaal "Handel met [verdachte 3]")

Ten aanzien van de in de tenlastelegging onder feit 1 genoemde "platina" merkt de rechtbank het volgende op. Door de politie is geconstateerd dat het in 2 glazen potten aangetroffen poeder qua structuur en kleur overeen kwam met die van "platinum oxide"1. Van dit poeder is vervolgens een monster genomen dat door het NFI is onderzocht, waarbij is vast komen te staan dat het monster bruin poeder "platina" bevat2.

De rechtbank zal de in de tenlastelegging gehanteerde term "platina" niet aanpassen, nu dienaangaande tijdens het onderzoek ter terechtzitting door de verdediging op generlei wijze verweer is gevoerd. Mitsdien kan er vanuit worden gegaan dat voor een ieder duidelijk is dat daar waar in de tenlastelegging "platina" wordt vermeld, hieronder "platinum oxide" of de ook wel gehanteerde term "platina oxide" begrepen wordt.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Bewijs.

Het standpunt van de officier van justitie ten aanzien van feit 1.

Volgens de officier van justitie kan wettig en overtuigend bewezen worden geacht hetgeen verdachte onder feit 1 ten laste is gelegd op grond van haar uitgebreide bewijsmiddelenoverzicht zoals vermeld in het op schrift gestelde requisitoir.

Het standpunt van de verdediging ten aanzien van feit 1.

Ten aanzien van feit 1 merkt de verdediging allereerst op dat niet bewezen kan worden dat de platina afkomstig was van verdachte. De observaties van 19 augustus 2010 zijn niet voldoende specifiek. Voor zover er al iets aan [verdachte 2] is geleverd, blijkt niet dat dit goed afkomstig is van verdachte. De (eventuele) overdracht tussen [betrokkene 1] en [betrokkene 2] raakt verdachte niet. De platina bevond zich in twee potten die op hun beurt waren ingepakt in een grijze plastic zak. Er is een zodanige discrepantie tussen de waarnemingen ten aanzien van de overdracht door [verdachte 2] aan [betrokkene 1] en die van [betrokkene 1] aan [betrokkene 2], dat niet aangenomen mag worden dat de bij [betrokkene 2] aangetroffen platina afkomstig is van [verdachte 2]. De verdediging wijst er verder op dat de prijs van platina sterk afwijkt van de bedragen die worden genoemd in het dossier en wijst daarbij op gegevens die beschikbaar zijn op internet en door de verdediging als productie 1 zijn gevoegd bij de pleitaantekeningen.

Subsidiair merkt de verdediging op dat verdachte niet wist of ernstig reden had te vermoeden dat de platina zou worden gebruikt bij de productie van harddrugs. Platina kent een veelheid aan legale toepassingen in diverse productieprocessen.

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 1.3

Verwijt: levering van 2 kilogram platina in de periode van 18 augustus tot 19 augustus 2010

Gebruikte GSM-nummers:

De gebruiker van GSM-nummer [telefoonnummer] (tap 92) is geïdentificeerd als [verdachte 2].

Het proces-verbaal is als bijlage 47 (pagina 666 e.v.) opgenomen in het delictdossier "Handel met [verdachte 2]". De identificatie berust ondermeer op de omstandigheid dat de gebruiker regelmatig contact heeft met GSM-nummer [telefoonnummer] op naam van [getuige]. Zij is de vriendin van [verdachte 2]. Voorts hebben de verbalisanten [verbalisant 1], [verbalisant 2] en [verbalisant 3] de stem van de gebruiker van dit 06-nummer herkend als de stem van [verdachte 2].

De rechtbank acht op grond van deze bevindingen afdoende onderbouwd dat [verdachte 2] de gebruiker van [telefoonnummer] is.

De gebruiker van GSM-nummer [telefoonnummer] (tap 90) is geïdentificeerd als [verdachte 4].

Volgens het proces-verbaal dat als bijlage 48 is opgenomen in het delictdossier "Handel met [verdachte 2]" (pagina 695 e.v.) wordt het aan [verdachte 4] toegeschreven GSM-nummer [telefoonnummer] vanaf 16 augustus 2010 niet meer gebruikt en hebben vaste contacten van dit nummer vanaf die datum contact met [telefoonnummer]. De gebruiker stelt zich voor als Belg en [verdachte 4] bezit de Belgische nationaliteit. Voorts wordt op 18 augustus 2010 met [telefoonnummer] een SMS gestuurd dat de gebruiker op weg is naar Utrecht en maakt het GSM toestel even later gebruik van een zendmast te Utrecht. Uit gesprek 7255 en 7265 van tap 03A ([telefoonnummer]) volgt dat [verdachte 4] op 18 augustus 2010 in Utrecht is geweest. Bovendien verschijnt [verdachte 4] op 19 augustus 2010 bij het zwembad te Oss waar eerder door de gebruiker van [telefoonnummer] een afspraak is gemaakt. Tenslotte komen de bewegingen blijkens aangestraalde zendmasten van [telefoonnummer] op 20 augustus 2010 overeen met door het observatieteam vastgelegde bewegingen van [verdachte 4] in Oss en Eindhoven.

De rechtbank acht op grond van deze bevindingen afdoende onderbouwd dat [verdachte 4] de gebruiker van [telefoonnummer] is.

De gebruiker van GSM-nummer [telefoonnummer] (tap 91/91A) is in het als bijlage 50 gevoegde proces-verbaal (pagina 737 e.v.) geïdentificeerd als [verdachte 5]. Uit de overeenkomsten wat betreft berichtgeving met de spraaklijn van [verdachte 5], GSM-nummer [telefoonnummer] (Tap 50) en GSM-nummer [telefoonnummer] en de omstandigheid dat op 19, 20, 21 en 23 augustus 2010 beide telefoons enkele minuten na elkaar dezelfde zendmasten in Beesd, Vlijmen,Tilburg, Eindhoven en Oss aanstralen, leidt de rechtbank af dat ook GSM-nummer [telefoonnummer] bij [verdachte 5] in gebruik is. Voorts wordt op 20 augustus 2010 [verdachte 5] door het observatieteam in Eindhoven gezien rond tijdstippen dat nummer [telefoonnummer] gebruik maakt van een zendmast in Eindhoven.

De rechtbank acht op grond van deze bevindingen afdoende onderbouwd dat [verdachte 5] de gebruiker van [telefoonnummer] is.

De gebruiker van GSM-nummer [telefoonnummer] (tap 55) is geïdentificeerd als [verdachte 6]. Volgens het proces-verbaal dat als bijlage 51 (pagina 749 e.v.) is opgenomen in het delictdossier "Handel met [verdachte 2]" volgt dit uit met dit toestel gevoerde gesprekken waarin de naam [verdachte 6] en [verdachte 6] als gebruiker van dit nummer wordt genoemd, uit stemherkenning door verbalisant [verbalisant 4] en uit de verklaring van [verdachte 6], afgelegd op 8 februari 2011. (pag. 754 delictdossier "Handel met [verdachte 2]").

De rechtbank acht op grond van deze bevindingen afdoende onderbouwd dat [verdachte 6] de gebruiker van [telefoonnummer] is.

Blijkens het proces-verbaal dat als bijlage 52 is opgenomen in het delictdossier "Handel met [verdachte 2]" (pagina 771 e.v.) betreft GSM-nummer [telefoonnummer] een telefoonabonnement van [betrokkene 3]. Zij woont blijkens politiegegevens en de gemeentelijke basisadministratie samen met [verdachte 1] op het adres [adres] te [woonplaats]. De stem van [verdachte 1] werd herkend door de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3] als een gebruiker van dit telefoonnummer. [verdachte 1] heeft verklaard op 28 april 2011 dat hij samenwoont met [betrokkene 3] en dat zij een telefoon bezit waarvan het goed zou kunnen dat dit het nummer [telefoonnummer] betreft. Alleen [betrokkene 3] en [verdachte 1] gebruiken de telefoon (pag. 782).

De rechtbank acht op grond van deze bevindingen afdoende onderbouwd dat [verdachte 1] en [betrokkene 3] de gebruikers van [telefoonnummer] zijn.

Woensdag 18 augustus 2010

Gespreksnummer 277438732

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:09:02 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Hey wou ff vragen of je vandaag of morgen ff tijd hebt! Maat van [naam]: Gr

Gespreksnummer 277438795

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:25:58 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok ik weet al van wie je de nummer hebt: Was het nu gelukt? Of waar heb je me voor nodig

Gespreksnummer 277438799

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:29:23 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Daar moet ik je ff v hebben en v wat anders! Kun jevandaag niet want heeft haast: Gr

Gespreksnummer 277438781

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:30:29 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ja kom nu na oss dan ik ben hier dan kan ik je gelijk helpen als dat nodig is hoe laat kan je er zijn?

Gespreksnummer 277438782

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:31:50 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Half u zeg maar waar ik naar toe moet komen

Gespreksnummer 277438783

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:32:17 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Sms maar als je in oss bent centrum of zo

Gespreksnummer 277438786

Op woensdag 18 augustus 2010 te 16:34:09 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke

Gespreksnummer 277438865

Op woensdag 18 augustus 2010 te 17:00:31 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Sta bij zwembad

Gespreksnummer 277438866

Op woensdag 18 augustus 2010 te 17:01:01 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Kom eraan 5 min

Gespreksnummer 277438867

Op woensdag 18 augustus 2010 te 17:02:49 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke ben met rode caddy

Gespreksnummer 277439000

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:53:39 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Tot hoe laat gaat het vandaag, en kan het nog wat zakken evt

Gespreksnummer 277439001

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:54:17 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ik ga nu rijden één of twee?

Gespreksnummer 277439004

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:57:09 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Zit nog ff op sms te wachten!

Gespreksnummer 277439005

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:57:23 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok

Gespreksnummer 277439006

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:58:27 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Prijs moet ik kijken maar ik hou voor jou altijd wat tussen dat komt goed

Gespreksnummer 277439007

Op woensdag 18 augustus 2010 te 18:58:56 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke

Gespreksnummer 277439008

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:00:26 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Bel even naar vrouw van [verdachte] vader heef nummer

Gespreksnummer 277439654

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:01:18 belt [verdachte 4] met het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij[verdachte 6]) naar een persoon genaamd [verdachte 1] (rechtbank: [verdachte 1]) die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer].

Inhoud telefoongesprek: [verdachte 4] belt naar NN die hij [verdachte 1] noemt. [verdachte 4] vraagt waar hij is. [verdachte 1] is op de camping. [verdachte 4] zegt dat hij even langs komt. [verdachte 4] moet bellen als hij er is dan komt [verdachte 1] naar voren fietsen. [verdachte 4] vraagt of [verdachte 1] de telefoon bij zich heeft. Ja zegt [verdachte 1] ik weet wat je bedoelt.

(pagina 136, delictdossier handel met [verdachte 2]).

Gespreksnummer 277439009

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:05:25 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Maar hoeveel wordt het ? Want ik rij er nu heen

Contact telefoonnummer [verdachte 2] en [betrokkene 4]

Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) blijkt dat er op woensdag 18 augustus 2010 te 19:05:59 uur vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer] werd gebeld naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]). Het telefoongesprek duurde 28 seconden.

Gespreksnummer 277439010

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:07:16 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Is aan het overleggen ik hoor het zo!

Gespreksnummer 277439011

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:07:44 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok ik rij er nu heen en bij mij is altijd garantie

Gespreksnummer 277439012

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:09:37 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Weet het met 15 min

Gespreksnummer 277439013

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:09:53 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok top

Gespreksnummer 277439655

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:11:56 wordt [verdachte 5] met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij[verdachte 6]) gebeld door een persoon genaamd [betrokkene 5] van [bedrijf] uit Nuland.

Inhoud telefoongesprek:

[betrokkene 5] vraagt naar [verdachte 6]. [verdachte 5] zegt dat dit de telefoon van [verdachte 6] is en dat hij die even bij zich heeft. Hij zegt dat hij [verdachte 5] is.

(pagina 137, delictdossier handel met [verdachte 2]).

Gespreksnummer 277439659

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:17:05 belt [verdachte 4] met het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij[verdachte 6]) naar [verdachte 1] die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer].

Inhoud telefoongesprek:

[verdachte 4] zegt dat hij er is.

(pagina 138, delictdossier handel met [verdachte 2]).

De rechtbank stelt op grond van het vorenstaande vast dat [verdachte 4] en [verdachte 5] samen onderweg zijn naar [verdachte 1]. Immers, nadat [verdachte 4] aan [verdachte 2] berichtte er heen te rijden (19:07 uur), heeft hij met de telefoon van [verdachte 6] contact met [verdachte 1] (19:17 uur), met wie [verdachte 4] had afgesproken te bellen als hij op de camping zou aankomen. Enkele minuten daarvoor (19:11 uur) heeft [verdachte 5] met diezelfde telefoon van [verdachte 6] contact met [betrokkene 5].

Contact telefoonnummer [verdachte 2] en [betrokkene 4]

Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) blijkt dat er op 18 augustus 2010 te 19:17:51 uur vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]) werd gebeld naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) Het telefoongesprek duurde 75 seconden.

Gespreksnummer 277439017

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:21:08 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Moeten er 2 zijn maar hij zelf moet eindje rijden dus vraagt of het morgen om 1u kan! Is dat goed? Is op zeker.

Gespreksnummer 277439018

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:22:44 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Het is goed maar moet wel zeker zijn dan leg ik het nu vast hier ok? Kan niet meer terug . Morgen in 1 u in oss en op tijd ok?

Gespreksnummer 277439019

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:23:14 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke

Contact telefoonnummer [verdachte 2] en [betrokkene 4]

Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) blijkt dat er op 18 augustus 2010 te 19:23:27 uur vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer] werd gebeld naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]). Het telefoongesprek duurde 104 seconden.

Gespreksnummer 277439021

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:24:50 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Dus op zeker bevestigd ? 2 stuks

Gespreksnummer 277439022

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:26:01 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Ja op zeker! Maar doe maar half 2 oke?

Gespreksnummer 277439023

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:27:14 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Morgen half twee en op tijd neem papieren gelijk mee kan je met mij mee rijden ok? Ben op tijd . Alles is bevestigd nu

Gespreksnummer 277439024

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:29:13 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke ben er!

Gespreksnummer 277439025

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:29:41 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Laat me niet zitten het is nu besteld. Tot morgen

Gespreksnummer 277439026

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:30:45 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Nee kerel zit goed echt! Gr

Gespreksnummer 277439027

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:32:54 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok dan is het klaar aan de prijs kan ik niks doen we krijgen 53.5 we krijgen 55 dus we hebben elk 1500 jij en ik . Ben op tijd maat ok . Tot morgen

Gespreksnummer 277439028

Op woensdag 18 augustus 2010 te 19:34:09 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke tot morgen.gr

Donderdag 19 augustus 2010

Gespreksnummer 277439819

Op donderdag 19 augustus 2010 te 09:25:22 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]).

Inhoud SMS-bericht: Thuis of tank

Gespreksnummer 277439822

Op donderdag 19 augustus 2010 te 09:27:46 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Bij tank

Gespreksnummer 277439823

Op donderdag 19 augustus 2010 te 09:28:03 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]).

Inhoud SMS-bericht: Ok

Gespreksnummer 277440145

Op donderdag 19 augustus 2010 te 10:20:48 uur belt een persoon genaamd [naam] naar [verdachte 4]. [naam] wil de auto van [verdachte 4] lenen. [verdachte 4] zegt dat hij in Oss is en als [naam] daar kan komen dan kan zij hem komen halen. [naam] zegt dat [verdachte 4] maar een straatnaam moet zeggen want zij heeft navigatie. [verdachte 4] zegt doe maar de [adres] (Rechtbank: aan deze laan woont [verdachte 6]).

(pagina 140, bijlage 1 delictdossier "Handel met [verdachte 2])

Gespreksnummer 277440616

Op donderdag 19 augustus 2010 te 10:50:06 uur belt een persoon genaamd [naam] naar [verdachte 4]. [naam] vraagt of zij het kamp op moet rijden. [verdachte 4] zegt dat ze het kamp opgereden moet komen.

(pagina 141, bijlage 1 delictdossier "Handel met [verdachte 2])

De rechtbank stelt op grond van deze SMS-berichten en telefoongesprekken vast, dat [verdachte 4] en [verdachte 5] elkaar bij [verdachte 6] treffen op het kamp aan de [adres] en dat "Tank" een aanduiding is voor [verdachte 6] danwel voor zijn woning.

Gespreksnummer 277440380

Op donderdag 19 augustus 2010 te 10:25:06 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]).

Inhoud SMS-bericht: Maat 1u is hij zeker bij jou he?! Heb om half 2 afgesproken met die gast!

Gespreksnummer 277440608

Op donderdag 19 augustus 2010 te 11:20:35 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer](in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Als hij om 1 uur komt hoe laat ben jij dan hier met dat ding

Gespreksnummer 277440878

(bijlage 1 delictdossier "Handel met [verdachte 2]", tap 92, pagina 142 e.v.)

Op donderdag 19 augustus 2010 te 11:21:00 uur belt [verdachte 2] (NN1) naar GSM-nummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4], NN2).

NN1: He ja ik moet om half 2 heb ik met hem afgesproken en dan moet ik met hem meerijden om dat op te pikken.

NN2: Oh zo, ik dacht dat da...

NN1: Dus ik moet dat wel van tevoren meenemen.

NN2: Wat

NN1: Ja die papieren

NN2: Nou ja, nee dat doet die dus niet, jou kent hij niet.

...

NN1: Ja, hoe moet ik het dan doen? Hun willen dat niet anders. Die komen het in ieder geval niet brengen. Ik moet daar om half 2 zijn en dan moet ik meerijden en dan wordt het daar allemaal afgehandeld verder en neem ik het mee terug.

...

NN1: Natuurlijk niet (..onverstaanbaar) ik kan je de berichtjes laten zien, gelijk de papieren meenemen en dan kun je met mij meerijden en dan euh.

...

NN1: Nee maar ja, wat moet je dan [betrokkene 4]? Hoe moet je het dan doen?

NN2: Ja, dan rijdt hij met mij mee. En dan rij ik achter hem aan en dan stop we gewoon ergens, wij stoppen wel ergens om de hoek.

NN1: Oh ja, zo kan dat ook

...

NN1: Nee dat begrijp ik ook dat begrijp ik ook wel. Ik heb ook liever dat jullie even achter mij aanrijden en dat jullie op een bepaald punt even stoppen en dat ik dan verder rijd en even dat regel en dan weer terug kom bij jullie en dan klaar.

...

NN1: Ja, ik ken hem niet zo goed jij kent hem beter dan ik

NN2: Nee maar het is voor iemand anders snap je

NN1: ja

NN2: Kijk, hij komt het alleen maar aftikken

NN1: Ja dat snap ik

...

NN1: Ja, als hij euh..hoe laat is hij echt 1 uur bij jou

NN2: Ja zoiets denk ik ja

NN1: Ja dat hoop ik wel want euh want ze zitten hier wel strak rond de tijd. Ik heb gisteren wel 3 of 4 berichtjes gehad: "Op tijd he, op tijd he"

NN2: Ja maar dat is nou eenmaal. Mijn mensen zijn gelukkig bijna altijd op tijd.

...

NN2: Alleen we moeten proberen iets meer centjes over te houden

NN1: Ja ik had dat nog wel een beetje aangegeven zo maar hij zei dat hij daar weinig aan kon doen. Ik denk niet dat hij daarmee akkoord gaat.

NN2: Al is het maar een rooitje de man extra dan hebben we toch 25

NN1: Ja, maar dat kun je wel vergeten denk ik.

...

NN1: Dan hebben we nog een goed daggeld

NN2: Ik heb, ik had tegen die andere had ik al gezegd ik heb ze al en hij zegt wat moest je tikken? Ik zeg 5.5. Hij zegt oe dat is wel heel veel. Ik zeg ja dat moet.

...

NN2: Kijk bij hem is het 44 48 dus wat moet ik dan, je kunt niet anders.

...

NN1: ...Ik zorg wel gewoon dat ik er om 1 uur ben en dan doen we even goed afspreken dat is beter.

NN2: Ja dat is goed..

...

Gespreksnummer 277440730

Op donderdag 19 augustus 2010 te 11:54:35 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Het gaat zeker door toch?

Gespreksnummer 277440734

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:00:02 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Ja op zeker!

Gespreksnummer 277440735

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:01:21 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Half twee twee uur ongeveer ben je er he?

Gespreksnummer 277440738

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:00:02 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Ja ik laat je weten als ik aan rijd oke!

Gespreksnummer 277440739

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:03:06 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok als het maar zeker is want ik ben nu bij die mensen

Opmerking verbalisanten: De GSM in gebruik bij [verdachte 4] maakt op dit moment gebruik van de mast gelegen aan de [adres] te Oss.

Gespreksnummer 277440742

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:05:34 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Zeker!!!

Gespreksnummer 277440808

Op donderdag 19 augustus 2010 te 11:51:03 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5])

Inhoud SMS-bericht: Hoi kan het uur later gr

Gespreksnummer 277440809

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:01:58 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Nee mensen komen half 2 en ik moet weg kan niet anders

Gespreksnummers 277440810 en 277440811

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:06:26 en12:11:19 uur werden er met het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) 2 SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-berichten: Kan ik je even zien

Gespreksnummer 277440836

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:32:18 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5])

Inhoud SMS-bericht: Ben in heesch

Gespreksnummer 277440837

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:32:40 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Oké waar

Gespreksnummer 277440838

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:33:30 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5])

Inhoud SMS-bericht: Kruis punt oké

Gespreksnummer 277440839

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:33:54 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Ja 5 min

Gespreksnummer 277440840

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:41:38 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Ben er

Gespreksnummer 277440744

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:42:17 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Weet je ongeveer hoe laat het wordt?

Gespreksnummer 277440845

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:43:56 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Tussen half 2 en 2 u! Ik sms als ik in den bosch weg rijd

Gespreksnummer 277441023

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:44:18 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Ok

Op donderdag 19 augustus 2010 te 12:44:18 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden. De telefoon in gebruik bij [verdachte 4] maakte op dat moment gebruik van de GSM-mast gelegen aan de [adres] te [woonplaats].

Op 19 augustus 2010, te 12:46:08 werd er mt het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden. De telefoon maakte op dat moment gebruik van de GSM-mast gelegen aan de [adres] te [woonplaats].

Gespreksnummer 277441021

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:11:32 uur belt [verdachte 2] (tap 92) naar [betrokkene 4] (gebruiker [telefoonnummer]).

Pagina 148, bijlage 1 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]"

Ik ben er met 5 minuten, zegt [verdachte 2]. Dat komt goed uit dan, zegt [betrokkene 4]. "Hij" stapt net uit de auto, zegt [betrokkene 4]. Ik ben er zo, zegt [verdachte 2]. Kun jij mij straks naar huis toe brengen, vraagt [betrokkene 4]. Tuurlijk, zegt [verdachte 2]. Want dan kan "hij" meteen door, zegt [betrokkene 4]. Ik zit wel in de Caddy en [getuige] is er bij, zegt [verdachte 2]. Maar anders moet [getuige] maar even bij jullie blijven, zegt [verdachte 2]. Is [naam] niet thuis, vraagt [verdachte 2]. Nee die is werken, zegt [betrokkene 4]. Anders pak jij mijn auto toch, zegt [betrokkene 4]. Dat kan ook, zegt [verdachte 2]. En dan laat je jouw auto hier, zegt [betrokkene 4]. Is ook goed, zegt [verdachte 2].

Gespreksnummer 277441030

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:15:14 uur belt [verdachte 2] (tap 92) naar de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (NN-man).

Pagina 149, bijlage 1 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]"

Inhoud telefoongesprek:

[verdachte 2] zegt dat hij om half drie bij de NN-man is want hij ([verdachte 2]) moet nu richting Oss.

Gespreksnummer 277441028

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:23:53 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Rij nu aan! Hij rijd achter mij aan en wacht bij zwembad op mij. Waar moet ik naar toe komen?

Gespreksnummer 277441029

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:25:42 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Zwembad stap ik bij jou in en rijden we samen na mij toe hier

Gespreksnummer 277441064

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:27:02 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke ben er over 15 min

Gespreksnummer 277441065

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:27:23 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Is goed sms maar als je er bent

Gespreksnummer 277441066

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:27:45 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke

Gespreksnummer 277441061

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:33:06 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4])

Inhoud SMS-bericht: Maat hij komt naar zwembad dus dan kijken we ff v ander plek anders zien ze elkaar,je weet maar nooit!

Gespreksnummer 277441062

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:33:55 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Oké wij volgen jou

Gespreksnummer 277441063

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:36:28 uur belt [verdachte 2] (tap 92) naar [betrokkene 4] (gebruiker [telefoonnummer]).

Pagina 150, bijlage 1 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]"

Inhoud telefoongesprek:

[verdachte 2]: Ziekenhuis, is dat wat

[betrokkene 4]: Ik weet het niet jongen

[verdachte 2]: Dat maakt toch niet zoveel uit wel

[betrokkene 4]: Nee maar je moet uitkijken want daar staan normaal altijd van die ogen

[verdachte 2]: Ja daar moeten we rekening mee houden. Ik ken de weg hier ook niet zo goed dus ik zou zo een twee drie ook niet weten, want ze zijn er nou bijna.

[betrokkene 4]: Ja, ja, maakt niet uit maakt niet uit. Zet 'm dadelijk maar ergens neer dan kom ik er bij jou in.

[verdachte 2]: Ja, want dat is dadelijk aan bij jullie aan de rechtse kant, dan moet ik even kijken hoe dat zit

[betrokkene 4]: Ja is goed

[verdachte 2]: Dan komen jullie daar even doen en dan rij ik door en dan komt het allemaal goed.

[betrokkene 4]: Ja is goed.

Gespreksnummer 277441265

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:43:47 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Ben er

Gespreksnummer 277441266

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:44:41 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: 2 min

PV observeren 100819.H (Bijlage 2 bij het delictdossier "Handel met [verdachte 2]", pagina 174 e.v.)

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 13:46 uur, werd door observant 24 waargenomen dat de zwarte Alfa Romeo 147, voorzien van het kenteken [kenteken], bestuurd door [verdachte 4] het woonwagenkamp gelegen aan de [adres] te Oss afreed.

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 13:51 uur, werd observant 57 waargenomen dat op het parkeerterrein van het Golfbad Oss, gelegen aan de [adres] te [woonplaats], de zwarte Alfa Romeo en een grijze Audi A6 naast elkaar geparkeerd stonden. In de deuropening van de Audi A6 zag de observant een onbekende man NN1, ongeveer 35 jaar oud, kort blond haar en gespierd postuur. Vervolgens werd waargenomen dat de Alfa Romeo en de Audi A6 achter elkaar de parkeerplaats afreden. Observant 57 zag [verdachte 4] rechts voorin de Alfa Romeo zitten. (Rechtbank: [verdachte 4] zat dus op de bijrijderstoel). NN1 bestuurde de Audi A6.

Gespreksnummer 277441268

Op donderdag 19 augustus 2010 te 13:59:54 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Ze zijn er

Gespreksnummer 277441269

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:03:47 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Kom je ze zijn wat onrustig en willen gaan

Gespreksnummer 277441344

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:05:04 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Al op terug weg maat want is kut staan hier

Gespreksnummer 277441345

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:06:23 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]).

Inhoud SMS-bericht: 15 a 20min

Gespreksnummer 277441279

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:06:28 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]).

Inhoud SMS-bericht: Zit te wachten hoop er zo te zijn gr

Gespreksnummer 277441280

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:06:49 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Hoe lang

Gespreksnummer 277441281

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:07:58 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]).

Inhoud SMS-bericht: Denk niet lang probeer zo snel mogelijk gr

Gespreksnummer 277441282

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:08:15 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Oké gas

Gespreksnummer 277441398

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:19:13 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 5]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 1]).

Inhoud SMS-bericht: Kom man wil weg

Gespreksnummer 277441346

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:20:03 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]).

Inhoud SMS-bericht: Zit ff te wachten met hem hij is er met 5min! Ff geduld nog alles is ok

Gespreksnummer 277441347

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:20:43 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Oké want hij moet weg

Gespreksnummer 277441348

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:23:59 uur werd er met het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [betrokkene 4]).

Inhoud SMS-bericht: Ja maat sorry dat het wat langer duurd maar daar kan ik niks aan doen! Komt goed

Gespreksnummer 277441350

(Pagina 152, bijlage 1 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]" )

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:29:27 uur belt [verdachte 2] (tap 92) naar [betrokkene 4] (gebruiker [telefoonnummer]).

[verdachte 2] zegt dat hij er aan komt en op de terugweg is.

Gespreksnummer 277441392

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:36:59 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]).

Inhoud SMS-bericht: Maat haal die tas eraf als kan

Gespreksnummer 277441393

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:37:45 uur werd er door het telefoonnummer

[telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 2]) een SMS-bericht verzonden naar het telefoonnummer [telefoonnummer] (in gebruik bij [verdachte 4]).

Inhoud SMS-bericht: Oke alles is goed!

Camerabeelden

(Proces-verbaal 29-222741, bijlage 3 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]", pagina 199 e.v.)

Op donderdag 19 augustus 2010 te 14:42 uur was op de opgenomen beelden van de camera, gericht op het woonwagencentrum aan de [adres] te Oss, te zien dat de Alfa Romeo voorzien van het kenteken [kenteken] de oprit van het woonwagencentrum opreed.

PV observeren 100819.H (Bijlage 2 bij het delictdossier "Handel met [verdachte 2]", pagina 175 e.v.)

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 14:10 uur, werd er door observant 07 waargenomen dat er op de parkeerplaats tegenover het Bernhove ziekenhuis te Oss een zwarte Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken] geparkeerd stond en dat er 2 personen in de auto zaten.

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 14:34 uur, werd er door observant 24 waargenomen dat een Audi A6, voorzien van het kenteken [kenteken], het parkeerterrein tegenover het Bernhove ziekenhuis gelegen aan de Johannes Zwijsenlaan te Oss opreed en dat de Audi A6 werd geparkeerd in de onmiddellijke nabijheid van de Volkswagen Golf voorzien van het kenteken [kenteken].

Vervolgens stapte eerder genoemde manspersoon NN1 uit de Audi A6 waarbij hij een pakketje van ongeveer 10 x 20 x 30 centimeter bij zich droeg. Hij legde het pakketje links achterin de Volkswagen Golf. Vervolgens liep NN1 terug naar de Audi A6 en pakte een zwart pakket uit de Audi waarna hij dit naar de Volkswagen Golf bracht.

De man NN1 kreeg vervolgens een lang zwart voorwerp en een briefje vanuit de Golf aangereikt. Vervolgens stapte de man NN1 rechts achterin de Audi A6 waarna beide voertuigen wegreden.

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 14:40 uur, werd er door het observant 39 waargenomen dat de Audi A6, voorzien van het kenteken [kenteken], en de Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken] de Rijksweg A59 in de richting van 's-Hertogenbosch opreden.

Waargenomen werd door observanten 39 en 57 dat de bestuurder en enige inzittende van de Volkswagen Golf een man met een buitenlands uiterlijk was en dat hij ongeveer 55 jaar oud was NN2 (Rechtbank: NN2 wordt herkend als [betrokkene 1]).

Waargenomen werd door observant 39 dat de Audi A6 werd bestuurd door een blanke man en dat er rechts voorin een blanke vrouw zat van ongeveer 35 à 40 jaar oud met lang blond haar (Rechtbank: zij wordt herkend als [getuige]) en dat achterin eerder genoemde manspersoon NN1 zat.

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 14:47 uur, werd er door het observatieteam waargenomen dat de Audi A6 en Volkswagen Golf ter hoogte van Rosmalen afstand van elkaar namen en dat de Volkswagen Golf via de A59 in de richting van Waalwijk reed.

Op donderdag 19 augustus 2010, omstreeks 15:23 uur, werd er door observant 39 waargenomen dat de Volkswagen Golf, bestuurd door NN2, de parkeerplaats van het van der Valkhotel "Princeville" gevestigd aan de Princenhagelaan 5 te Breda opreed.

Observant 24 zag dat de Golf vervolgens doorreed naar de achterzijde van het hotel waarna deze daar kennelijk bleef wachten. Vervolgens liepen er twee blanke mannen, waarvan er één gekleed in een horizontaal zwart/wit gestreepte jas en een andere brildragende man, vanaf de voorzijde van het hotel naar de achterzijde van het hotel. Deze twee mannen maakten vervolgens contact met NN2.

Vervolgens werd door observant 24 waargenomen dat vanuit de Volkswagen Golf een doos van ongeveer 20 x 20 x 30 centimeter in een ernaast geparkeerde Renault Kangoo voorzien van het Belgische kenteken [kenteken] werd geplaatst en dat er een doos van ongeveer 40 x 40 x 50 centimeter vanuit de Renault Kangoo in de Volkswagen Golf werd geplaatst.

Door NN2 werden vervolgens 2 tassen, waarvan één met het opschrift "PLUS" vanuit de Volkswagen Golf in de Renault Kangoo geplaatst.

Vervolgens stapte NN2 in de Volkswagen Golf, stapte de man met de zwart/wit gestreepte jas in de Renault Kangoo en stapte de brildragende man in een grijze bestelwagen waarna de drie voertuigen achter elkaar wegreden.

Op 19 augustus 2010 omstreeks 15.38 uur werd door het observatieteam gezien dat de Renault Kangoo, Belgisch kenteken [kenteken], bestuurd door de man met de zwart/wit gestreepte jas, ter hoogte van Hazeldonk op de A-16 gecontroleerd door personeel van de KLPD.

Opmerking verbalisanten (pagina 31 loop proces-verbaal)

De Audi A6, voorzien van het kenteken [kenteken], is op dat moment te naam gesteld aan [betrokkene 6], geboren op [1964].

De Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken], is op dat moment te naam gesteld aan [betrokkene 1], geboren op [1954]

(Bijlage 2 bij delictdossier "Handel met [verdachte 2]", pagina 178:)

Blijkens een proces-verbaal van observatie en herkenning, d.d. 23 september 2010, herkenden de observanten 24 en 39, beiden opsporingsambtenaar van politie, NN2 van een pasfoto als [betrokkene 1] en herkende observant 39 de vrouw met het blonde haar als [getuige]

Door het onderzoeksteam werd de Criminele Inlichtingen Eenheid van de Politie Brabant-Noord van bovenstaande in kennis gesteld. Door de criminele inlichtingen eenheid (CIE) van het Korps Landelijke Politiediensten werd op 19 augustus 2010 de volgende informatie verstrekt:

"Op dit moment vervoert de bestuurder van een voertuig van het merk Renault, type Kangoo, grijs van kleur en voorzien van het Belgische kenteken [kenteken] een hoeveelheid verdovende middelen."

Bijlage 4, pagina 205/206 delictdossier "Handel met [verdachte 2]"

Op donderdag 19 augustus 2010 blijkt dat als bestuurder van de Renault Kangoo te zijn aangehouden een persoon welke is genaamd:

[betrokkene 2]

Geboren op [1966] te[geboorteplaats]

Bij zijn voorgeleiding verklaarde [betrokkene 2] tweemaal per week in Nederland pakketten op te halen. Hij verdiende daar € 300,-- per week mee.

Bijlage 6, pagina 208-212, delictdossier "Handel met [verdachte 2]"

De Renault Kangoo voorzien van het Belgische kenteken werd ter plaatse doorzocht. In het voertuig werden onder andere goederen aangetroffen welke vermoedelijk worden gebruikt bij de vervaardiging van synthetische drugs. Het voertuig, alsmede de in het voertuig aanwezige goederen werden vervolgens in beslag genomen.

(Bijlage 7, pagina 213 e.v., delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

In de auto werden de navolgende goederen aangetroffen:

* 1 pot bruin poeder (AABA9051NL), platinaoxide, bruto 1,43 kg, aangetroffen achter bestuurdersstoel;

* 1 pot bruin poeder (AABA9050NL), platinaoxide, bruto 1,43 kg, aangetroffen achter bestuurdersstoel;

* 1 grijze tas (AABA9052NL), opschrift "[bedrijf]", aangetroffen achter bestuurdersstoel met als inhoud: twee potten;

* 1 tas, bigshopper Plus Markt (AABA9060NL), met als inhoud doorzichtige jerrycan met twee rode doppen en opschrift "kanitas 20 l", aangetroffen in kofferbak; in de jerrycan sassafrasolie en safrol 10 l (AABA9062NL);

* 1 tas, opschrift 'gratis bungles, super de boer', (AABA9054NL) met als inhoud een zwarte 5 liter jerrycan met gele dop, aangetroffen in kofferbak; in de jerrycan 5 liter gele vloeistof, sassafrasolie en safrol (AABA9053NL);

* 1 bruine doos met 5 sealzakken van 1 kg per stuk, groene kristallen (AABA9055NL) aangetroffen in kofferbak;

* 1 bruine doos, (AABA9058NL), groene kristallen, aangetroffen in kofferbak;

* 1 bruine doos, gewicht 5,48 kilo (AABA9059NL), aangetroffen in kofferbak;

* rest: lege tas in bigshopper voornoemd, handschoenen

(Bijlage 8, kennisgeving van inbeslagneming, pagina 220-230, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

De in de Renault Kangoo aangetroffen goederen werden onderzocht door een medewerker van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen van het Korps Landelijke Politiediensten.

Hierbij werd door hem het volgende bevonden:

Witte jerrycan met vloeistof

Betreft een witte plastic 20 liter jerrycan gevuld met circa 10 liter licht gele vloeistof.

De inhoud van de jerrycan werd vervolgens indicatief getest. Uit de indicatieve test bleek dat het hier vermoedelijk een mengsel betrof van sassafrasolie en safrol.

Zwarte jerrycan met vloeistof

Betreft een zwarte plastic 5 liter jerrycan gevuld met circa 5 liter licht gele vloeistof.

De inhoud van de jerrycan werd vervolgens indicatief getest. Uit de indicatieve test bleek dat het hier vermoedelijk een mengsel betrof van sassafrasolie en safrol.

Kartonnen doos 1

Betreft een kartonnen doos met als inhoud 5 sealzakken, elk inhoudende circa 1 kilo licht groene kristallen. Van de 5 zakken werd de inhoud van 2 zakken indicatief getest. Uit de indicatieve test bleek de aanwezigheid van 3.4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA).

Kartonnen doos 2

Betreft een kartonnen doos met als inhoud 5 sealzakken, elk inhoudende circa 1 kilo licht groene kristallen soortgelijk aan de inhoud van de andere kartonnen doos.

2 Glazen potten

Betreffen glazen potten met rode schroefdeksel geheel gevuld met een fijn bruin poeder, brutogewicht per pot 1,43 kilo. Van dit poeder werd vervolgens een monster genomen omdat deze niet ter plaatse indicatief kon worden getest. De structuur en kleur van het poeder kwam overeen met die van platinumoxide.

Platinumoxide is een stof die als katalysator gebruikt wordt bij de illegale productie van MDMA.

Interpretatie aangetroffen goederen

Door de medewerker van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen werd een interpretatie gegeven van de aangetroffen goederen, namelijk:

De aangetroffen chemicaliën zijn vermoedelijk grondstoffen ten behoeve van de productie van de precursor Piperonyl Methyl Keton (PMK) en/of synthetische drugs, in casu 3.4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA). De aangetroffen kristallen betroffen vermoedelijk 3.4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA).

Onderzoek NFI (Bijlage 10, pagina 259-261, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

De aangetroffen goederen werden door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Door hen werd vervolgens gerapporteerd dat de monsters gele vloeistoffen safrol bevatten, de monsters geel/groene kristallen MDMA bevatten en het monster bruin poeder platina bevat.

Tevens werd er daarbij gerapporteerd dat in relatie tot drugs safrol wordt gebruikt als basis voor de synthese van MDMA. Meestal wordt de safrol hiervoor eerst omgezet in PMK.

In relatie tot drugs worden platina-bevattende poeders zoals onderzocht gebruikt als katalysator voor de vervaardiging van MDMA uit PMK via reductieve aminering.

MDMA is vermeld op lijst I behorende bij de Opiumwet. Safrol en PMK zijn vermeld op bijlage I bij Verordening (EG) nummer 273/2004 inzake drugsprecursoren en de bijlage behorende bij Verordening (EG) nummer 111/2005 betreffende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren. Naar beide verordeningen wordt verwezen in de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.

Forensisch onderzoek (Bijlage 11, pagina 262-271, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

De in de Renault Kangoo aangetroffen goederen werden onderzocht door een medewerker van het Eenheid Dieptespecialismen & Innovatie van het Korps landelijke politiediensten.

Hierbij werd bevonden dat de lege glazen potten elk ongeveer 0,43 kilo wogen en het gewicht van de inhoud, fijn bruin poeder, ongeveer 1 kilo per pot was.

Prijzen

(Bijlage 12 pagina 274, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Bij navraag bij het Flexibele Intelligence and Expertise Team synthetische drugs bleek dat 1 kilo platinumoxide in Nederland circa € 50.000,= kost bij de chemicaliën handel. Hoe kleiner de afname des te hoger de prijs.

(Bijlage 13 pagina 276, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Bij navraag bij het Expertisecentrum synthetische drugs en precursoren bleek dat safrol in het criminele circuit € 175,-- per liter kostte. De prijs voor MDMA kristallen in de groothandel varieert tussen de € 3500,= en € 5000,= per kilo, bij afname van meerdere kilo's. Per kilo werden prijzen betaald tot € 8000,=.

Tas winkel [bedrijf] (Bijlage 14, pagina 278, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Uit de voornoemde kennisgeving van inbeslagname bleek dat de glazen potten met bruin poeder zaten in een tas met opschrift "[bedrijf]" Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bleek dat de kledingzaak [bedrijf] een eenmanszaak betrof welke is gevestigd op het adres [adres] te [woonplaats].

Verhoren [betrokkene 4]

(Bijlage 19, pagina 304-328, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Op 24 oktober 2010, omstreeks 14.15 uur, werd [betrokkene 4] gehoord. Hij verklaarde dat zijn partner [naam] heet en dat zij vanaf maart/april 2010 een Audi A6, kleur zilver metallic, heeft, die zij beiden gebruiken.

Op 25 oktober 2010, te 14.30 uur, verklaarde [betrokkene 4] dat [verdachte 2] een vriend is die hij al vier á vijf jaar kent. Hij een persoon genaamd [alias] regelmatig zag. Hij hem [alias] noemt omdat hij allemaal vlekken in zijn gezicht heeft. [alias] ouder is dan 50 jaar.

Op 17 november 2010, te 11.10 uur, verklaarde [betrokkene 4] dat hij een bemiddelaar is. Volgens [betrokkene 4] is [alias] een Aziaat en reed [alias] wel eens met een zwarte VW Golf.

[getuige]

(bijlage 24, pagina 387-, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Op vrijdag 1 april 2011, omstreeks 18:48 uur, werd de getuige [getuige] gehoord.

Zij verklaarde dat zij bevriend is met [naam] die met [betrokkene 4] op de Waalstraat in Den Bosch woont. [betrokkene 4] is haar vriend. [verdachte 2] en [getuige] hebben regelmatig [betrokkene 4] en [naam] ontmoet tijdens het uitgaan maar ook bij hun thuis of in Kaatsheuvel.

Verhoren [verdachte 2]

(bijlage 36, pagina 490-516, delictdossier "Handel met [verdachte 2]")

Op 2 januari 2011 om 10:00 uur verklaarde [verdachte 2] dat hij [verdachte 2] is genaamd en dat zijn vriendin [getuige] heet, met wie hij samenwoont in Poppel en daarvoor in Kaatsheuvel.

Op 31 maart 2011 om 10:50 verklaarde [verdachte 2] dat hij een paar dagen in een rode Caddy van een schadebedrijf heeft gereden. [verdachte 2] kent [betrokkene 4] en zijn vriendin [naam]. [betrokkene 4] woont in Den Bosch. [betrokkene 4] had een Audi A6. Die auto was van [naam].

De rechtbank is van oordeel dat uit de gebezigde bewijsmiddelen naar voren komt dat er door [verdachte 2] met [verdachte 4] wordt gecommuniceerd over "twee" en over bedragen die passen bij een stof die een inkoopprijs heeft voor [verdachte 4] van € 53.500,-- en een verkoopprijs van € 55.000,--.

Ieder verdient volgens [verdachte 4] 1500. De rechtbank leidt hieruit af dat het gaat om twee gelijke eenheden van de stof. [verdachte 4] spreekt vervolgens af met [verdachte 1] en gaat samen met [verdachte 5] naar de camping waar [verdachte 1] op dat moment verblijft. Uit de contacten daarna tussen [verdachte 4] en [verdachte 2] volgt dat [verdachte 4] bij [verdachte 1] een bestelling heeft gedaan van "2".

Op 19 augustus 2010 verzamelen [verdachte 5] en [verdachte 4] bij [verdachte 6]. [verdachte 1] vraagt aan [verdachte 5] of het een uur later kan, maar dat kan volgens [verdachte 5] niet omdat die mensen om half 2 komen. 13:30 uur is het tijdstip waarop [verdachte 4] met [verdachte 2] heeft afgesproken voor de levering van "2". [verdachte 1] en [verdachte 5] spreken af elkaar in Heesch te ontmoeten om 12:30 uur. Daarna vindt een ontmoeting plaats tussen [verdachte 4] en [verdachte 2] en aansluitend een overdracht van spullen van [verdachte 2] aan [betrokkene 1]. [betrokkene 1] levert op zijn beurt spullen aan [betrokkene 2], die uiteindelijk onderweg naar België wordt aangehouden. Bij hem in de auto wordt achter de bestuurdersstoel een tas met opschrift "[bedrijf]"aangetroffen. Dit betreft een kledingwinkel in Heesch, het dorp waar [verdachte 1] en [verdachte 5] elkaar die middag hebben ontmoet. In die tas zitten twee potten met elk 1 kilogram poeder. Een monster wordt onderzocht en het gaat om platinaoxide. Volgens het Flexibele Intelligence and Expertise Team Synthetische drugs kost één kilogram platinaoxide in Nederland ongeveer € 50.000,--. De prijzen van de andere in de auto van [betrokkene 2] aangetroffen (vloei)stoffen zijn € 175,-- voor een liter safrol en

€ 8.000,-- voor een kilogram MDMA, afnemend naar € 3.000,-- afhankelijk van het aantal afgenomen kilogrammen. Die prijzen, noch de aangetroffen hoeveelheden Safrol en MDMA passen bij de door [verdachte 4] en [verdachte 2] genoemde geldbedragen of "2".

De verdediging heeft aangevoerd dat platina in die periode blijkens overgelegde gegevens over marktprijzen niet € 50.000,-- per kilogram bedroeg, maar slechts € 40.000,--. De rechtbank leest uit de overgelegde grafiek dat de prijs van platina op de vrije wereldmarkt in 2010 fluctueerde tussen ongeveer € 38.000,-- en € 45.000,--. De rechtbank wijst erop dat het in deze strafzaak niet gaat om platina dat gekocht wordt op de vrije wereldmarkt, maar om platinaoxide in poedervorm dat gekocht wordt in het illegale circuit in Nederland. Uit het tapgesprek tussen [betrokkene 4] en [verdachte 2] blijkt dat [betrokkene 4] bekend is met een prijs van € 44.000,-- tot € 48.000,-- per kilogram. Kennelijk bestaan er op de binnenlandse criminele markt grote prijsverschillen. In ieder geval past de prijs van 1 kilogram platina wel bij de door [verdachte 4] genoemde geldbedragen en passen de prijzen van andere stoffen die te maken hebben met drugs niet bij de genoemde geldbedragen.

Wat betreft de verpakking van de twee potten, merkt de rechtbank op dat uit de mededeling van [verdachte 4] aan [verdachte 2] dat de tas eraf gehaald moet worden, volgt dat de verpakking mogelijk veranderd is nadat de tas met potten aan [betrokkene 1] is overgedragen. In ieder geval kan aan de waarneming van observant dat het gaat om een doos en een zwart pakket, terwijl later blijkt dat de potten verpakt zijn in een grijze plastic tas, niet de conclusie worden verbonden dat de potten niet door [verdachte 2] aan [betrokkene 1] zijn overgedragen.

Door de verdediging is aangevoerd, dat verdachte niet wist dat platinaoxide een stof was die gebruikt zou worden voor de productie van synthetische drugs.

De rechtbank verwerpt dat verweer.

De grote waarde van platinaoxide, de verpakking en de wijze waarop de levering van twee kilogram platinaoxide is voorbereid en verlopen, te weten o.a. via SMS-contacten in verhuld taalgebruik, duidt op handel in platinaoxide in het illegale circuit. Ter zitting is ook niet aangevoerd of aannemelijk geworden dat [verdachte 1] een reguliere handelaar is in waardevolle metalen of aanverwante stoffen en [verdachte 1] heeft evenmin een verklaring willen geven voor hetgeen zich op 18 en 19 augustus 2010 heeft afgespeeld.

Deze omstandigheden bij elkaar maken dat de rechtbank bewezen acht dat [verdachte 1] wist dat de door hem aan [verdachte 4] geleverde platinaoxide bestemd was voor de productie van middelen van lijst I van de Opiumwet.

Het standpunt van de officier van justitie ten aanzien van feit 2.

Volgens de officier van justitie kan wettig en overtuigend bewezen worden geacht hetgeen verdachte onder feit 2 ten laste is gelegd, te weten een levering van "7" op 29 september 2010. Hiertoe voert de officier van justitie - kort gezegd - het volgende aan.

[verdachte 3] bestelt er via SMS "7" bij [verdachte 4] voor vanavond, zegt dat het voor een grote klant is en dat hij korting wil (850,= per stuk). [verdachte 4] zegt 875 en als hij daarna groot doet 850,=. De afspraak is 's avonds bij vader. [verdachte 3] zegt dat hij het daar ophaalt en papieren en klaver achterlaat. Direct aansluitend aan de bestelling sms't [verdachte 4] naar [verdachte 1] en ze spreken af bij Heihoek rond 15.45 uur. [verdachte 1] moet 2,5 euro meenemen. [verdachte 4] sms't rond 16.00 uur dat hij er bijna is waarbij hij de mast aan de Oostwal in Oss aanstraalt. [verdachte 4] geeft aan [verdachte 5] aan dat hij maar 6 en een beetje heeft. Ze bespreken hoe ze dan op 7 kunnen komen, waarbij [verdachte 5] zegt dat hij er nog eentje heeft bij de Turk, die ze erbij kunnen nemen. 's Avonds informeert [verdachte 5] bij [verdachte 4] hoe laat jeep er zal zijn en op het tijdstip dat [verdachte 3] aangeeft "nu", te weten om 20.42 uur, blijkt uit de camerabeelden van activiteit op het woonwagencentrum. Om 20.51 sms't [verdachte 5] naar [verdachte 4] "klaar". Uit het feit dat [verdachte 6] rond 20.53 uur belt naar [voornaam familielid verdachte 5] over de hond die buiten loopt valt af te leiden dat hij ook op het woonwagencentrum aanwezig was ten tijde van de levering. [verdachte 4] en [verdachte 5] sms'en nog over de prijs, omdat [verdachte 3] tegen [verdachte 5] een bedrag van 850,= had genoemd. [verdachte 4] laat [verdachte 3] per SMS weten dat hij het verschil op vrijdag bij moet betalen.

Gelet op de sms-wisselingen gecombineerd met de verklaring van [verdachte 3] dat alle contacten met [verdachte 4], [verdachte 5] en [verdachte 6] betrekking hadden op verdovende middelen en gelet op de door de organisatie gehanteerde verkoopprijs van een kilo amfetaminepasta, is, aldus de officier van justitie, wettig en overtuigend bewezen dat het hier een aflevering van amfetamine betreft.

Het standpunt van de verdediging ten aanzien van feit 2:

Ten aanzien van feit 2 merkt de verdediging op dat de conclusie van de politie, als zouden de getallen die voorkomen in bepaalde sms-berichten op amfetamine betrekking hebben, slechts op veronderstellingen berusten. Verder staat niet vast dat het telefoonnummer eindigend op 5013 aan verdachte kan worden gekoppeld, zoals de politie wel doet. De raadsman wijst op een aantal sms-berichten waaruit juist moet volgen dat een ander dan verdachte de gebruiker is van toestel 5013. Uit niets volgt dat "7" betrekking heeft op amfetamine, met name omdat de politie uit het dossier afleidt dat de amfetamine per 2 kilo werd verkocht. De verdediging gaat er dan ook vanuit dat er voor 7 een bedrag van 850 is betaald en niet dat dit bedrag een stuksprijs betreft. Daarbij merkt de verdediging nog op dat het bedrag 900 euro per kilo amfetamine slechts betrekking heeft op één melding van de politie. De raadsman voert verder aan dat het openbaar ministerie en de politie kennelijk (o.a.) uit gesprekken afleiden dat [verdachte 5] en [verdachte 4] de beschikking hadden over (zeer) grote hoeveelheden amfetamine (OVC 22 oktober 2010). Daarom ziet hij niet in dat zijn cliënt 2,5 kilo amfetamine zou hebben moeten leveren op dat moment. Evenmin is het logisch dat 2,5 en 2,5 een hoeveelheid van ruim 6 oplevert. De politie rekent naar de gewenste uitkomst toe. De verklaringen van [verdachte 3] acht de raadsman onvoldoende betrouwbaar om als bewijsmiddel te kunnen dienen. [verdachte 3] heeft verklaard dat er dingen onjuist op papier zijn gezet in zijn verklaringen en dat de politie tijdens de verhoren op 7 en 8 april 2011 dreigend en intimiderend was richting [verdachte 3]. De verdediging komt tot de slotsom dat vrijspraak dient te volgen.

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 2.4

De rechtbank is anders dan de officier van justitie maar met de verdediging van oordeel dat het onder 2 tenlastegelegde niet wettig en overtuigend is bewezen en dat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Uit het procesdossier alsmede het verhandelde ter terechtzitting onvoldoende is komen vast te staan dat er sprake is geweest van een aflevering van een hoeveelheid van 2,5 kilogram amfetamine op 29 september 2010 door verdachte. De rechtbank overweegt daarbij dat, al zou het telefoonnummer eindigend op 5013 aan [verdachte 1] toe te schrijven zijn, de getallen in de SMS-berichten van dat nummer niet overeen komen met en evenmin anderszins te maken hebben met de in de verdenking genoemde hoeveelheden drugs.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

1.

op 18 augustus 2010 en 19 augustus 2010 in Nederland, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, een stof voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist dat zij bestemd was tot het

plegen van dat/die feit(en), te weten:

ongeveer 2 kilogram platina bestemd tot het vervaardigen van MDMA genoemd op lijst 1 van de Opiumwet

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het feit.

Het bewezenverklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie eist voor beide feiten een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek overeenkomstig het gestelde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

In het geval van strafoplegging bepleit de raadsman een lagere straf dan de geëiste straf, waarbij hij verwijst naar de eisen tegen medeverdachten in de zaak.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Verdachte heeft uit puur geldelijk gewin een grote hoeveelheid voorhanden gehad en doorgeleverd van een grondstof voor de vervaardiging van harddrugs en vormde daarmee een wezenlijke schakel in de keten van synthese van harddrugs. Harddrugs leveren grote gevaren voor de gezondheid van gebruikers op, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend. Verdachte is hier door zijn handelen medeverantwoordelijk voor.

De rechtbank zal, gelet ook op de vrijspraak ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde, een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank van oordeel is dat de op te leggen straf de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt.

De rechtbank is wel van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De rechtbank zal deze gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 27;

Opiumwet art. 10, 10a.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

T.a.v. feit 2:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

T.a.v. feit 1:

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

De rechtbank verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Zij legt op de volgende straf.

T.a.v. feit 1:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarde dat de verdachte zich voor het einde van de

proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. drs. W.A.F. Damen, voorzitter,

mr. E.C.P.M. Valckx en mr. J.G. Vos, leden,

in tegenwoordigheid van mr. H.J.G. de Bruijn-van der Sluijs en mr. C.A.M. Cox-Wentholt, griffiers,

en is uitgesproken op 14 juni 2012.

1 Proces-verbaal van bevindingen ondersteuningen LFO, dossier "Handel met [verdachte 2]", bijlage 9, pag. 231-233.

2 NFI-rapport d.d. 28 september 2010, dossier "Handel met [verdachte 2]", bijlage 10, pag. 259-261.

3 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een proces-verbaal genaamd "Handel met [verdachte 2]", opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie genaamd "Handel met [verdachte 2]".

4 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een proces-verbaal genaamd "Handel met [verdachte 3]", opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie genaamd "Handel met [verdachte 3]".

29

Parketnummer: 01/885040-11

[verdachte 1]