Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8425

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-06-2012
Datum publicatie
15-06-2012
Zaaknummer
01/035011-00
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met 1 jaar.

De rechtbank gelast geen onderzoek naar de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging.

Gronddelicten: brand stichten terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander te duchten is en feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/035011-00

Uitspraakdatum: 15 juni 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[Terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1975],

verblijvende in de Pompestichting te Nijmegen, afdeling Meander.

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 15 mei 2001 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 10 juni 2011, met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 26 april 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 juni 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van (naam psychiater), psychiater, en van het hoofd van de inrichting, directeur algemene zaken, waar betrokkene verblijft, d.d. 4 april 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, opzettelijk brand stichten terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en feitelijk aanranding van de eerbaarheid, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

"4.1 Risicoanalyse

(..) Hoewel de huidige relatie stabiel overkomt en er zeker goede voorwaarden aanwezig zijn om te groeien naar een langdurig stabiele relatie, is de vraag hoe het aankomende vaderschap dit zal beïnvloeden. Andere destabiliserende factoren kunnen zijn, langdurig geen werk vinden/hebben, of financiële tekorten. Deze factoren zullen met name in de komende periode aandacht hebben. (..)

4.3 Recidivegevaar

Betrokkene heeft met betrekking tot zijn resocialisatie goede stappen gemaakt, maar het risicomanagement zal nog langere tijd noodzakelijk zijn.

Met betrekking tot de brandstichting die indertijd voortgekomen is uit een desperaat ontworteld basisgevoel lijkt de kans op recidive op dit moment klein.

Met betrekking tot heftig agressief gedrag binnen een relatie is het recidiverisico niet te verwaarlozen, maar wordt binnen de voorgestelde kaders als laag tot matig ingeschat. Het risicomanagement is daar dan ook op gebaseerd. (..)

(verlengingsadvies)

Betrokkene heeft de positieve lijn van de vorige adviesperiode met verve weten vast te houden. Hij heeft in de afgelopen periode hard aan zichzelf gewerkt en het behandelteam bevestigt ook dat de vruchten daarvan nu geplukt kunnen gaan worden. Dat doet betrokkene ook in het ontwikkelen van de relatie die hij sinds ongeveer een jaar onderhoudt met een vriendin die hij al langere tijd kent. Die ontwikkeling gaat echter wel erg snel: betrokkene en zijn partner zijn half maart de trotse ouders geworden van een dochter. (..)

De focus ligt voor nu erop dat betrokkene samenwoont met zijn gezin en er een stabiele situatie kan ontstaan, waarvan tot op heden geen sprake geweest is. Bestendiging van die stabiele situatie vergt nog het nodige toezicht en begeleiding, daar betrokkene te maken heeft met een voor hem geheel nieuwe situatie, waarvan op dit moment nog niet geheel te voorzien is hoe deze uitkristalliseert. Enerzijds ligt, zoals eerder aangeduid, een belangrijk risico in de relatie, anderzijds acht het behandelteam ook niet uitgesloten dat deze relatie uit kan groeien tot een beschermende factor. De kritische toets ligt daarbij in de komende periode. (..) Het resocialisatietraject wordt bij voorkeur vormgegeven middels de weg der geleidelijkheid, zodat begeleiding voorhanden blijft en de overgang naar een zelfstandig bestaan zo soepel mogelijk kan plaatshebben. Voor het beoogde resocialisatietraject zal de termijn van één jaar worden uitgetrokken. (..)

Wij adviseren u de maatregel van de ter beschikkingstelling voor betrokkene te verlengen met de duur van één jaar. Deze termijn achten wij noodzakelijk om, middels de volgende stap richting zelfstandig functioneren in de vorm van samenwonen met zijn gezin, te kunnen beoordelen of betrokkene met toenemende zelfstandigheid in staat is om stabiel te blijven op alle levensgebieden, op relationeel gebied in het bijzonder. Indien dit gerealiseerd wordt, kan in deze periode de reclassering gevraagd worden of zij het verantwoord acht dat de begeleiding en toezicht aan haar overgedragen wordt."

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik heb een dubbel gevoel bij het advies. Aan de ene kant vind ik dat de terbeschikkingstelling veel te lang duurt, maar aan de andere kant begrijp ik dat de kliniek over mijn schouder wil meekijken en dat we dat jaar ook wel kunnen gebruiken, mits de kliniek zich ook blijft houden aan de afspraken. Vorig jaar waren de plannen er namelijk ook al en dan duurt het ruim een half jaar voordat de verlofaanvraag wordt gedaan. Ik heb een nieuwe baan. Het betreft hetzelfde werk, asbestsaneerder, maar in een andere plaats. Vanuit de kliniek is er ook contact geweest met mijn nieuwe werkgever. De financiën heb ik redelijk goed in de hand. Het gaat goed met mij en mijn relatie. Het kind komt bij ons op de eerste plaats. Mijn vriendin en ik hebben een aanvraag gedaan voor Stevig Ouderschap, omdat wij allebei een instabiele jeugd hebben gehad. Met mijn behandelcoördinator Abbenhuis wringt het soms.

De deskundige, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene staat conform afspraak op zeven nachten verlof. We gaan kijken of het stabiel blijft. Er is al contact gelegd met de coördinator van reclassering. Er zal een reclasseringsambtenaar worden aangesteld die een proefverlofplan kan verwezenlijken. De verwachting is dat het proefverlof in het derde of vierde kwartaal kan worden gerealiseerd. Dan gaat het proefverlof in, dat duurt dan nog een jaar. Als het goed gaat, kan dit uitmonden in een onvoorwaardelijke beëindiging. De kliniek geeft de voorkeur aan een proefverlof, omdat betrokkene dan de hem bekende therapeuten kan blijven zien. In het geval van een voorwaardelijke beëindiging moet hij na een half jaar nieuwe therapeuten vinden in zijn nieuwe woonomgeving. Betrokkene is zeer te spreken over zijn therapeuten; het zou zonde zijn dit nu af te breken.

U vraagt mij naar het risico op herhaling. Als binnen de relatie problemen ontstaan en betrokkene die niet weet te pareren, gaat het wellicht mis. Het risico op herhaling wordt op lange termijn als matig ingeschat en op veel langere termijn als groot, als de hulpbronnen ontbreken. Betrokkene heeft een goed fundament gelegd, zeker de laatste jaren, er is alleen maar een stijgende lijn te zien. De situatie is nog pril, betrokkene is anderhalve maand vader en begint volgende week met nieuw werk. Over een aantal maanden is het fundament wellicht veel steviger.

De officier van justitie heeft aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij de vordering. Het ziet er goed uit, maar we zitten in een pril stadium, geleidelijkheid is van belang. Van belang is ook dat bepaalde bakens (contact met therapeuten) blijven, zoals de deskundige ook aangeeft. Het recidiverisico is nog matig op de lange termijn zonder de steun van de kliniek. Na een jaar kan worden bezien of conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de afloop van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven:

Cliënt vindt het belangrijkste dat het goed met hem gaat. Primair verzoek ik de rechtbank een onderzoek te gelasten naar de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. Subsidiair kan cliënt zich ook vinden in een verlenging van de ter beschikkingstelling met een jaar.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

De rechtbank is van oordeel dat afdoende is gebleken dat er nog steeds sprake is van recidivegevaar. Aan de andere voorwaarden voor verlenging van de TBS-maatregel is eveneens voldaan, zodat de rechtbank de terbeschikkingstelling met een jaar zal verlengen.

Anders dan in de beschikking tot verlenging van de terbeschikkingstelling van 10 juni 2011 is opgemerkt, zal de rechtbank, hoewel terbeschikkinggestelde heeft laten zien dat hij goede vorderingen in het resocialisatietraject maakt, geen onderzoek gelasten naar de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging. De rechtbank is met de kliniek van oordeel dat de weg via proefverlof de geëigende weg is voor terbeschikkinggestelde. Hij kan dan onder behandeling blijven van zijn huidige therapeuten en de kliniek kan hem dan adequater begeleiden in het resocialisatietraject. De voortgang van de resocialisatie kan op deze wijze beter worden gewaarborgd dan via de weg van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, waarbij ter beschikking gestelde veel veranderingen in de begeleiding moet verwerken en er na een half jaar moet worden gezocht naar andere therapeuten.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [Terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met een jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M. Senden, voorzitter,

mr. A.M. Kooijmans-de Kort en mr. Y.N.M. Rijlaarsdam, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 15 juni 2012.