Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW7698

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
29-05-2012
Datum publicatie
07-06-2012
Zaaknummer
01/845171-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met 1 jaar. Indexdelicten: poging moord en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven, gericht meermalen gepleegd en poging tot zware mishandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845171-05

Uitspraakdatum: 29 mei 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [geboorteplaats] op [1973],

verblijvende in FPC de Kijvelanden te Rhoon.

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 9 mei 2006 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 7 juli 2011 met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 26 april 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 mei 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige van FPC de Kijvelanden en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van drs. M.A. Polak, psychiater, voorzitter Raad van Bestuur en Hoofd Risicomanagement en Behandeling en drs. P.C.E.M. Dingemans, psychiater en Hoofd Risico Management en Behandeling van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 2 april 2012.

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen.

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging moord, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd, poging tot zware mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is, zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

De psychiatrische problematiek van [terbeschikkinggestelde] is chronisch. De verwachting is dat het benodigde risicomanagement nog langdurig noodzakelijk zal zijn. De heer Bloks heeft een beperkte draagkracht en beperkte copingvaardigheden en sociale en relationele vaardigheden. Daarnaast is het probleembesef beperkt en is het ziektebesef en -inzicht nog ontoereikend. Er is begeleiding en externe structuur nodig bij zijn algemene dagelijkse levensbehoeften. Hij heeft langdurig structuur nodig om stabiel te kunnen functioneren.

Bij het ontbreken van deze structuur en externe begeleiding is er een grote kans op destabilisatie en psychotische decompensatie bij stressvolle omstandigheden. Het beleid is er op gericht om de psychiatrische zorg en begeleiding voort te zetten binnen de geestelijke gezondheidszorg met een 24-uurs begeleiding, met name gericht op de opvang van patiënten met een verstandelijke beperking.

Gezien zijn verstandelijke beperking is hernieuwd delictgedrag te verwachten als begeleiding, structuur en controle wegvallen. Gezien het beperkte ziektebesef en -inzicht bij [terbeschikkinggestelde] bestaat het risico dat hij het proces van psychotisch decompenseren niet tijdig zal signaleren. Hoewel [terbeschikkinggestelde] op dit moment medicatietrouw is, bestaat het risico dat hij het nut en de noodzaak zonder begeleiding niet zal inzien. Met externe controle is het recidiverisico aanvaardbaar. Het beleid is gericht op een voortzetting van de psychiatrische zorg en begeleiding binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg met een 24-uurs begeleiding en ervaring met patiënten met een verstandelijke beperking.

Wij adviseren u de terbeschikkingstelling met een jaar te verlengen.

De getuige-deskundige, optredend namens FPC de Kijvelanden, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft daaraan toegevoegd dat de

terbeschikkinggestelde na het uitbrengen van het advies is aangemeld en inmiddels ook is geaccepteerd in een beschermde en begeleide woonvorm in Udenhout en dat hij daar op de wachtlijst is geplaatst. Het transmuraal verlof is aangevraagd en de verwachting is dat hij over enkele maanden kan worden overgeplaatst. Een verlenging van de terbeschikking-

stelling voor de duur van één jaar is zeker nodig om de overplaatsing te regelen en te bezien of het traject goed verloopt.

De officier van justitie heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij zijn vordering.

De terbeschikkinggestelde heeft bij de behandeling ter terechtzitting aangegeven akkoord te gaan met de gevorderde verlenging en zijn raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van FPC de Kijvelanden, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de getuige-deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met één jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M. Lammers, voorzitter,

mr. J.M.P. Willemse en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van M.P.M. van Goethem, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 mei 2012.

Mr. W.T.A.M. Verheggen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

3

Parketnummer: 01/845171-05

[terbeschikkinggestelde]