Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW6514

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
25-05-2012
Datum publicatie
25-05-2012
Zaaknummer
01/035208-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging tbs met twee jaar.

Index-delict: diefstal met bedreiging met geweld in vereniging gepleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/035208-01

Uitspraakdatum: 25 mei 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1979],

verblijvende in de [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 2 mei 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 8 juni 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 6 april 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 mei 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting, mevrouw drs. M. Kossen, psychiater/directeur zorg en mevrouw drs. E.I.R. Bloemers, gz-psycholoog en hoofd behandeling van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 15 maart 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd door twee of meer verenigde personen, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

‘(…) Risicotaxatie actueel

Het risico van terugval in gewelddadig gedrag wordt bij transmuraal verblijf met begeleide stappen als matig ingeschat. Het risico van terugval in gewelddadig gedrag wordt zonder het kader van de tbs-maatregel als hoog geschat. Als extra risicofactoren worden gezien overschatting van de heer [terbeschikkinggestelde] door zowel hemzelf als de omgeving en de interactie met medepatiënten. (…)

Conclusie en advies

De heer [terbeschikkinggestelde] is thans bijna zes jaar opgenomen in de kliniek. Hij verblijft geruime tijd op een afdeling voor patiënten met psychiatrische en psychotische problematiek. In 2010 verhuist de heer [terbeschikkinggestelde] naar [naam afdeling], om van daaruit zijn vrijheden verder uit te bouwen. Als voornaamste risico wordt terugval in middelen en zijn antisociale oplossingstrategieën gezien. Aanvankelijk maakt hij een positieve ontwikkeling door; hij gaat onbegeleid op verlof, zijn dagprogramma vindt grotendeels buiten de kliniek plaats. Echter deze positieve ontwikkeling wordt verstoord door een geweldsincident in het voorjaar van 2011. Uit de analyse na dit incident blijkt dat de heer [terbeschikkinggestelde] niet in staat is zijn psychotische belevingen te bespreken en hier adequaat hulp voor te vragen. Tevens lijkt er sprake te zijn geweest van een periode van overbelasting, waarbij hij zijn grenzen niet goed heeft aangegeven. De psychotische kwetsbaarheid, in combinatie met zijn beperkte cognitieve vermogen en het onvermogen om adequaat om hulp te vragen, maken dat de heer [terbeschikkinggestelde] langdurig afhankelijk is van externe ondersteuning en controle. De heer [terbeschikkinggestelde] wordt bij alcohol- en drugscontroles nooit positief bevonden, terwijl hij kenbaar maakt een zucht naar drank te houden.

Teneinde een terugval in risicovol gedrag te voorkomen is een structurerend, ondersteunend en controlerend leefmilieu noodzakelijk. Hij zal derhalve naar verwachting nog geruime tijd het dwingende kader van de terbeschikkingstelling nodig hebben.

Wij adviseren u de terbeschikkingstelling te verlengen met de termijn van twee jaar. (…)’.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Gelet op het geweldsincident in 2011 begrijp ik het advies van het hoofd van de inrichting. Het ging eigenlijk heel goed met mij en ineens ging het fout. Ik snap niet hoe het zover gekomen is. Inmiddels mag ik weer naar buiten en mag ik ook weer naar mijn moeder toe. Het gaat nu weer goed met mij. Ik vind de terbeschikkingstelling wel lang duren, maar ik snap dat ik begeleiding nodig heb.

De deskundige E.I.R. Bloemers, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene was op de goede weg. Hij stond werkelijk met één been buiten. Het was eigenlijk de bedoeling om dit jaar toe te werken naar een beschermde woonvorm. Dit plan werd echter verstoord door het geweldsincident in het voorjaar van 2011. In de periode na het geweldsincident is betrokkene een behoorlijke tijd psychiatrisch ontregeld geweest. Betrokkene had tijd nodig hiervan te herstellen. Gelukkig zien we inmiddels weer een stijgende lijn. Wij willen voorkomen dat een dergelijk geweldsincident in de toekomst nogmaals voorvalt. Achteraf gezien denken wij dat we mogelijk te snel gegaan zijn en dat er sprake is geweest van overbelasting van betrokkene. Betrokkene heeft de komende jaren een vaste structuur en controle nodig. We willen vanuit de (transmurale) kliniek stapsgewijs naar buiten toewerken. Dit is een verandering van plan, omdat de stap van verblijf in een transmurale kliniek naar een beschermde woonvorm te groot lijkt te zijn. Hier moet een fase tussen zitten. Onze verwachting is dat betrokkene langdurige begeleiding nodig heeft. Het doel is wel de komende twee jaar naar een begeleide woonvorm toe te werken.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij haar vordering.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M.Th. van Vliet, voorzitter,

mr. W. Schoorlemmer en mr. A.M. de Koning, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E.C.M. Boerboom, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 25 mei 2012.

Mr. A.M. de Koning is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.