Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW5305

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-05-2012
Datum publicatie
16-05-2012
Zaaknummer
235948 - HA ZA 11-1435
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident. Sectorcompetentie Europees betalingsbevelprocedure. Artt. 2 en 6 lid 1 Uitvoeringswet Vo Europese betalingsbevelprocedure. Procedure is aanhangig vanaf dag indiening verzoek. In casu 11 mei 2011. Oud recht bepaalt sectorcompetentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 235948 / HA ZA 11-1435

Vonnis in incident van 16 mei 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlandsrecht

POWERGEN S.R.L.,

gevestigd te Chiusi della Verna (Italië),

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. R. de Falco te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AANNEMINGS- EN BEMIDDELINGSBEDRIJF (A.B.B.) "DE LAAGSTRAAT" B.V.,

gevestigd te Vlijmen,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. M.M.W.H. Holtackers te Tilburg.

Partijen zullen hierna Powergen en ABB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 11 mei 2011 ingekomen verzoek om een Europees betalingsbevel

- het op 8 juli 2011 ingediende verweerschrift

- de beschikking van deze rechtbank, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage, van 9 augustus 2011, waarbij de zaak naar de rolzitting van de sector civiel van deze rechtbank is verwezen

- de akte na verwijzing, houdende conclusie van eis met wijziging van eis

- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid alsmede voorwaardelijke conclusie van antwoord tevens eis in reconventie

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. ABB vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar de kamer voor kantonzaken, omdat de ingestelde vordering tot onder meer betaling van een hoofdsom van € 12.000, lager is dan de competentiegrens van € 25.000, . Powergen voert als verweer dat ingevolge het overgangsrecht nog de oude competentiegrens van toepassing is.

2.2. De rechtbank honoreert het verweer. Ingevolge art. 2 van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure wordt een verzoek om een Europees betalingsbevel behandeld en beslist door de kantonrechter indien de vordering op dat moment niet hoger is dan het bedrag genoemd in art. 93 aanhef en onder a Rv. Dat bepaalt ook door welke rechter de procedure na verwijzing wordt behandeld en beslist, omdat die procedure ingevolge art. 6 lid 1 van genoemde wet aanhangig is vanaf de dag van indiening van het verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel.

2.3. Het onderhavige verzoek om een Europees betalingsbevel is ingediend op 11 mei 2011, toen de bij de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie ingevoerde verhoging van de competentiegrens nog niet in werking was getreden. Ingevolge art. XXII lid 1 van die wet blijft de oude competentiegrens van toepassing op zaken zoals de onderhavige, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van de verhoging al aanhangig waren. Nu de onderhavige vordering (ook na de eiswijziging) hoger is dan die oude competentiegrens, moet de incidentele vordering tot verwijzing naar de kantonrechter worden afgewezen.

2.4. ABB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1. wijst het gevorderde af,

3.2. veroordeelt ABB in de kosten van het incident, aan de zijde van Powergen tot op heden begroot op € 452,00,

3.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in de hoofdzaak

3.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 30 mei 2012 voor beraad rolrechter omtrent het bepalen van een comparitie.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.M. Callemeijn en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2012.