Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3959

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
26-04-2012
Datum publicatie
26-04-2012
Zaaknummer
01/997522-08
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2015:4834, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft een 53 jarige man uit Someren voor zijn aandeel in de fraudezaak Easy Life veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte, die door de rechtbank wordt gezien als de rechterhand van één van de hoofdverdachten, zich samen met zijn mededaders heeft schuldig gemaakt aan oplichting, meermalen gepleegd. De rechtbank acht ook bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.

Door het handelen van verdachte en zijn mededaders zijn honderden inleggers voor vele miljoenen euro's gedupeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/997522-08

Datum uitspraak: 26 april 2012

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op 21 juli 1956,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van 2 maart 2009, 26 mei 2009, 20 augustus 2009, 15 oktober 2009, 11, 12, 15, 18, 19, 21, en 22 januari 2009, 25 maart 2010, 2 februari 2012, 19, 20, 22, 27 maart 2012, en 12 april 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 10 februari 2009.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 2 maart 2009 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus

2008, althans in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en

met de maand augustus 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van

een of meer natuurlijke perso(o)n(en) genaamd [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]

en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en)

en/of een of meer rechtsperso(o)n(en) genaamd [bedrijf 4][bedrijf 1] en/of [bedrijf 17] en/of [bedrijf 2] en/of

[bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] en/of [bedrijf 4]

[bedrijf 4] en/of [bedrijf 16][medeverdachte 2][bedrijf 16]en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 18]en/of [bedrijf 17]2.1 en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en) en

hem, verdachte, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

namelijk het plegen van oplichting jegens beleggers, vermeld op de

aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per

rechtspersoon' in door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 4] uitgegeven obligaties en/of in door [bedrijf 1][bedrijf 17]en/of [bedrijf 1]

II en/of [bedrijf 17] 2.1 uitgegeven deelnamecertificaten en/of het plegen

verduistering, al dan niet in dienstbetrekking, van door die beleggers

voornoemd ingelegde gelden, zoals vermeld op die aangehechte lijst voornoemd,

terwijl hij, verdachte, oprichter en/of leider en/of bestuurder van die

organisatie was;

(art. 140 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september

2006 tot en met 25 augustus 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en

met de maand augustus 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) een (groot) aantal personen (verder te noemen 'de beleggers'), zoals

vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden

per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 5], (telkens) zijnde

-zakelijk weergegeven- afnemers van door [bedrijf 4] (voorheen

genaamd [bedrijf 4]), verder te noemen 'de B.V.' uitgegeven

obligaties, (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en)

aan geld tot een totaal bedrag groot ruim 26.300.000,- euro of daaromtrent,

in elk geval (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en)

aan geld,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

(telkens) aan de beleggers voorgesteld, althans doen of laten voorstellen om

(nagenoeg) risicoloos in de B.V. te investeren, door afname van door de B.V.

uit te geven obligaties, ter financiering van door de B.V. aan te kopen

Amerikaanse levenpolissen ([naam]),

waarbij aan de beleggers mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op

internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van obligaties

verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over de B.V. en/of over

de door de B.V. uit te geven obligaties en/of in de door de beleggers en de

B.V. opgemaakte en/of ondertekende certificaten betreffende obligatieleningen

en/of investeringsovereenkomsten en/of leningovereenkomsten is voorgehouden

en/of met de beleggers (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is

afgesproken:

- dat de B.V. ter financiering van de beleggingen in levenpolissen ([naam]

[naam]), (telkens) obligaties wenst uit te geven met een looptijd van

(minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en/of

- dat de obligatieleningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70%

van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen

in Amerikaanse levenpolissen ([naam]) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens)

(uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) een gedurende de

looptijd van de obligatieleningen maandelijks uit te betalen rente van

(minimaal) 8% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat de beleggers de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond

en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij de beleggers (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken

werd(en) gewekt en/of (vervolgens) de beleggers (telkens) werden bewogen tot

voornoemde afgifte(n);

(art. 326 jo art. 51 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

[bedrijf 4] (voorheen genaamd [bedrijf 4],

verder te noemen 'de B.V.', op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de

periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans vanaf de

maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008 in de gemeente Helmond

en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of

een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,(telkens) een

(groot) aantal personen (verder te noemen 'de beleggers'), zoals vermeld op de

aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per

rechtspersoon' in verband met [bedrijf 5], (telkens) zijnde

-zakelijk weergegeven- afnemers van door de B.V. uitgegeven obligaties,

(telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld tot

een totaal bedrag groot ruim 26.300.000,- euro of daaromtrent, in elk geval

(telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld,

immers heeft/hebben de B.V. en/of (een of meer van) haar mededader(s)

(telkens) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

(telkens) aan de beleggers voorgesteld, althans doen of laten voorstellen om

(nagenoeg) risicoloos in de B.V. te investeren, door afname van door de B.V.

uit te geven obligaties, ter financiering van door de B.V. aan te kopen

Amerikaanse levenpolissen ([naam]), waarbij de beleggers mondeling

en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet gepubliceerde en/of aan

(potentiële) afnemers van obligaties verstrekte prospectus(sen) en/of

informatiebrochure(s) over de B.V. en/of over de door de B.V. uit te geven

obligaties en/of in de door de beleggers en de B.V. opgemaakte en/of

ondertekende certificaten betreffende obligatieleningen en/of

investeringsovereenkomsten en/of leningovereenkomsten is voorgehouden en/of

met de beleggers (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is

afgesproken:

- dat de B.V. ter financiering van de beleggingen in levenpolissen ([naam]

[naam]), (telkens) obligaties wenst uit te geven met een looptijd van

(minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en/of

- dat de obligatieleningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70%

van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen

in Amerikaanse levenpolissen ([naam]) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens)

(uiterlijk) aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de obligatieleningen (telkens) een gedurende de

looptijd van de obligatieleningen maandelijks uit te betalen rente van

(minimaal) 8% of 9% per jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat de beleggers de uitstaande saldi van de hoofdsommen (telkens) terstond

en in zijn geheel tussentijds (gedurende de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij de beleggers (telkens) (een) valse voorstelling(en) van zaken

werd(en) gewekt en/of (vervolgens) de beleggers (telkens) werden bewogen tot

voornoemde afgifte(n),

terwijl hij, verdachte tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en)

opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de

bovenomschreven verboden gedraging(en);

(art. 326 jo art. 51 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september

2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand

augustus 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag

groot ruim 26.300.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer

bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten

dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en) (verder te noemen 'de beleggers'),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 4], in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s),

en welk(e) bedrag(en) aan geld, althans welk(e) goed(eren) verdachte en/of

(een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) uit hoofde van hun/zijn

persoonlijke dienstbetrekking van/als directeur en/of bestuurder en/of

werknemer van

[bedrijf 4] (voorheen genaamd [bedrijf 4]),

verder te noemen 'de B.V.', (telkens) als obligatieleningen van door de B.V.

aan de beleggers uitgegeven obligatie(s), in elk geval anders dan door

misdrijf, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft

toegeëigend;

(art. 322 jo art 321 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

[bedrijf 4](voorheen genaamd [bedrijf 4]),

verder te noemen 'de B.V.', op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de

periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of

meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand september 2006

tot en met de maand augustus 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in

Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander,

althans alleen,

(telkens) opzettelijk (een of meer) bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag

groot ruim 26.300.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer

bedrag(en) aan geld, in elk geval enig goed, dat/die (telkens) geheel of ten

dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en) (verder te noemen 'de beleggers'),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 4], in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan de

B.V. en/of haar mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan geld, althans welk(e)

goed(eren) de B.V. en/of haar mededader(s) (telkens) als obligatieleningen van

door de B.V. en/of haar mededader(s) aan de beleggers uitgegeven obligatie(s)

en aldus/in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (telkens)

wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,

terwijl hij, verdachte tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en)

opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de

bovenomschreven verboden gedraging(en);

(art. art 321 jo 51 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september

2006 tot en met 2 april 2008, althans vanaf de maand september 2006 tot en met

de maand april 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17], (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van door

[bedrijf 17] (verder te noemen '[naam] 1') uitgegeven deelnamecertificaten,

(telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld tot

een totaal bedrag groot ruim 1.900.000,- euro of daaromtrent en/of

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17][bedrijf 18], (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van

door [bedrijf 18] (verder te noemen '[naam] 2') uitgegeven

deelnamecertificaten, (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer

bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim 4.200.000,- euro of

daaromtrent en/of

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17][bedrijf 18] (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van

door [bedrijf 17] 2.1 (verder te noemen '[naam] 3') uitgegeven

deelnamecertificaten, (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer

bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim 1.600.000,- euro of

daaromtrent,

in elk geval (telkens) heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en)

aan geld,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

(telkens) aan die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 voorgesteld,

althans doen of laten voorstellen om (nagenoeg) risicoloos in

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 te

investeren, door afname van door (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of

[naam] 3 uit te geven deelnamecertificaten, ter financiering van door

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 aan te kopen Amerikaanse

levenpolissen ([naam]), waarbij die personen, vermeld op voornoemde

lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in

verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 18] mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet

gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van deelnamecertificaten

verstrekte prospectus(sen) en/of verstrekte informatiebrochure(s) over

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 en/of over de door

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 uit te geven

deelnamecertificaten en/of in de door (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2

en/of [naam] 3 opgemaakte en/of ondertekende deelnamecertificaten is

voorgehouden en/of met die personen, vermeld op de voornoemde lijst genaamd

'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met

(respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1

(telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 ter financiering van

de beleggingen in levenpolissen ([naam]), (telkens)

deelnamecertificaten wensen/wenst uit te geven en/of

leningovereenkomstenwensen/wenst te sluiten met een looptijd van (minimaal) 7

jaar en (maximaal) 10 jaar met die personen, vermeld op de voornoemde lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17]

II.1 en/of

- dat de leningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de

inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in

Amerikaanse levenpolissen ([naam]) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de leningen (telkens) (uiterlijk)

aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de leningen (telkens) een gedurende de looptijd

van de leningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8,7% of 9% per

jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat die personen, vermeld op de voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 de uitstaande saldi

van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende

de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) (een)

valse voorstelling(en) van zaken werd(en) gewekt en/of (vervolgens) die

personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) werden

bewogen tot voornoemde afgifte(n);

(art. 326 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

[bedrijf 17] (verder te noemen [naam] 1) en/of [bedrijf 18](verder te

noemen [naam] 2) en/of [bedrijf 17] 2.1 (verder te noemen [naam] 3) op een of meer

tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 2

april 2008, althans vanaf de maand augustus 2006 tot en met de maand april

2008 in de gemeente Helmond en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in

vereniging met elkaar en/of met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door

listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17], (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van door

[naam] 1 uitgegeven deelnamecertificaten, (telkens) heeft/hebben bewogen tot

afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot

ruim 1.900.000,- euro of daaromtrent en/of

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17][bedrijf 18], (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van

door [naam] 2 uitgegeven deelnamecertificaten, (telkens) heeft/hebben bewogen

tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot

ruim 4.200.000,- euro of daaromtrent en/of

- (telkens) een of meer perso(o)n(en), zoals vermeld op de aangehechte lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met [bedrijf 17][bedrijf 18].1, (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van

door [naam] 3 uitgegeven deelnamecertificaten, (telkens) heeft/hebben bewogen

tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot

ruim 1.600.000,- euro of daaromtrent,

in elk geval (telkens) heeft/hebben bewogen tot afgifte(n) van een of meer

bedrag(en) aan geld,

immers hebben/heeft [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 en/of (een of meer van)

har mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

(telkens) aan die personen, (respectievelijk) vermeld op voornoemde lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17]

II.1 voorgesteld, althans doen of laten voorstellen om (nagenoeg) risicoloos

in (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 te investeren, door

afname van (respectievelijk) door [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 uit te

geven deelnamecertificaten, ter financiering van (respectievelijk) door [naam] 1

en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 aan te kopen Amerikaanse levenpolissen ([naam]

[naam]), waarbij die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd

'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met

(respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1

mondeling en/of in versies van de uitgegeven en op internet gepubliceerde

en/of aan (potentiële) afnemers van deelnamecertificaten verstrekte

prospectus(sen) en/of verstrekte informatiebrochure(s) over (respectievelijk

[naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 en/of over de door (respectievelijk) [naam] 1

en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 uit te geven deelnamecertificaten en/of in de door

[naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 opgemaakte en/of ondertekende

deelnamecertificaten is voorgehouden en/of met die personen, (respectievelijk)

vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per

rechtspersoon' in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) (onder meer) mondeling en/of

schriftelijk is afgesproken:

- dat (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 ter financiering van

de beleggingen in levenpolissen ([naam]), (telkens)

deelnamecertificaten wensen/wenst uit te geven en/of leningovereenkomsten met

die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 wensen/wenst te

sluiten met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en/of

- dat de leningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de

inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in

Amerikaanse levenpolissen ([naam]) en/of

- dat de aflossingen van de hoofdsommen van de leningen (telkens) (uiterlijk)

aan het einde van de looptijden zullen plaatsvinden en/of

- dat over de hoofdsommen van de leningen (telkens) een gedurende de looptijd

van de leningen maandelijks uit te betalen rente van (minimaal) 8,7% of 9% per

jaar wordt gegarandeerd en/of

- dat die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 de uitstaande saldi

van de hoofdsommen (telkens) terstond en in zijn geheel tussentijds (gedurende

de looptijd) kunnen opeisen,

waardoor er bij die personen, vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk)

[bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) (een)

valse voorstelling(en) van zaken werd gewekt en/of (vervolgens) die personen,

vermeld op voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per

rechtspersoon'in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17]

II en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) werden bewogen tot voornoemde afgifte(n),

terwijl hij, verdachte tot die/dat bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en)

opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de

bovenomschreven verboden gedraging(en);

(art. 326 jo art. 51 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september

2006 tot en met 25 augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode vanaf de maand september 2006 tot en met de maand

augustus 2008 in de gemeente Helmond en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) opzettelijk

A. een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim

1.900.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld,

dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' betreffende in verband met[bedrijf 17] en/of

B.een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim 4.200.000,-

euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld, dat/die

(telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en), zoals

vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden

per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of

C. een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim

1.600.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld,

dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18].1,

in elk geval (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en welk(e) bedrag(en) aan

geld onder A en/of B en/of C voornoemd, verdachte en/of (een of meer van) zijn

mededader(s) (telkens) uit hoofde van hun/ zijn persoonlijke dienstbetrekking,

van/als feitelijk en/of middellijk directeur en/of bestuurder en/of werknemer

van/bij (de beherende besloten vennootschap van) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 18]en/of [bedrijf 17] 2.1, als leningen van door [bedrijf 17] en/of

[bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17] 2.1 aan die op voornoemde lijst genaamd

'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' betreffende de

rechtspersoon [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1

vermelde perso(o)n(en) uitgegeven deelnamecertificaten , in elk geval anders

dan door misdrijf onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft

toegeëigend;

(art. 322 jo art 321 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

[bedrijf 17] (verder te noemen [naam] 1) en/of [bedrijf 18] (verder te

noemen [naam] 2) en/of [bedrijf 17] 2.1 (verder te noemen [naam] 3) op een of meer

tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 25

augustus 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode

vanaf de maand september 2006 tot en met de maand augustus 2008 in de gemeente

Helmond en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met elkaar en/of met anderen of een ander,

althans alleen,

(telkens) opzettelijk

A. een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim

1.900.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld,

dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17] en/of

B. een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim

4.200.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld,

dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18]

en/of

C. een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaal bedrag groot ruim

1.600.000,- euro of daaromtrent, in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld,

dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan (een) perso(o)n(en),

zoals vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18].1,

in elk geval (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een ander of

anderen dan aan [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 en/of haar/hun mededader(s)

en welk(e) bedrag(en) aan geld onder A en/of B en/of C voornoemd, [naam] 1

en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 (telkens) als leningen van door [naam] 1 en/of [naam] 2

en/of [naam] 3 aan die op voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17] en/of

[bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 vermelde perso(o)n(en) uitgegeven

deelnamecertificaten aldus /in elk geval (telkens) anders dan door misdrijf

onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend,

terwijl hij, verdachte tot de/het bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en)

opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan de

bovenomschreven verboden gedraging(en);

(art. art 321 jo 51 Wetboek van Strafrecht)

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

Bij de dagvaarding en daarvan deel uitmakend is gevoegd een lijst registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon.

Een kopie van deze lijst is als bijlage bij dit vonnis gevoegd en de inhoud van die lijst wordt geacht hier ingelast te zijn.

De formele voorvragen.

Verweer nietigheid dagvaarding.

De raadsman heeft op de zittingen van 22 januari 2010 en van 20 maart 2012 –kort gezegd- de nietigheid van de dagvaarding bepleit. De dagvaarding is in de eerste plaats innerlijk tegenstrijdig. Ten laste is gelegd dat verdachte geld door oplichting heeft verkregen. In dat geval kan verduistering van datzelfde geld - met als essentieel bestanddeel ‘anders dan door misdrijf onder zich hebben’- nooit worden tenlastegelegd. Die twee misdrijven sluiten elkaar in dit geval uit en door het Openbaar Ministerie dient een keuze te worden gemaakt. De tenlastelegging dient nietig te worden verklaard zowel voor feit 2, feit 3, feit 4 en feit 5. Ook voor wat betreft feit 1 is deze (partieel) nietig, voor zover dat feit ziet op het verwijt dat verdachte zou hebben deelgenomen aan een organisatie die als oogmerk heeft het oplichten van de beleggers én het plegen van verduistering van diezelfde door die beleggers ingelegde gelden. Dat maakt de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig.

In de tweede plaats heeft het Openbaar Ministerie bij requisitoir verzuimd aan te geven op welke concrete bedragen de passage (volgend op het woord daaromtrent’)”...in elk geval een of meer bedrag(en) aan geld..” doelt. Die passage is - met name in relatie tot de inhoud van de stukken van het geding en het verhandelde ter terechtzitting - onvoldoende duidelijk en specifiek en voldoet aldus niet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering en kan daarom niet fungeren als grondslag voor (het onderzoek op) een terechtzitting. Dat maakt de tenlastelegging partieel nietig.

Het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt daartoe als volgt.

De dagvaarding is in al haar onderdelen voldoende feitelijk en gespecificeerd.

De rechtbank wijst er in dit verband op dat de raadsman ter terechtzitting van 2 maart 2009 heeft ingestemd met de gevorderde wijziging van de tenlastelegging. Hij heeft bovendien ter zitting verzoeken tot het horen van getuigen gedaan en deze getuigen ook gehoord bij de rechter-commissaris, zonder daarbij aan te voeren dat de tenlastelegging te weinig feitelijk was om de verdediging te kunnen voeren. Het gebruiken van de algemene term “geldbedragen” kan niet tot nietigheid leiden, nu op grond van het dossier voor de verdediging voldoende duidelijk moet zijn om welke bedragen het in casu gaat.

Voor zover in de tenlastelegging oplichting en verduistering cumulatief zijn tenlastegelegd, is de rechtbank van oordeel dat dit geen innerlijke tegenstrijdigheid oplevert. De rechtbank heeft immers bij een cumulatieve tenlastelegging – in geval de tenlastegelegde feiten op zich overeenkomstig de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering zijn geredigeerd, zoals in dit geval, – te bezien of een of meerdere van deze feiten voor een bewezenverklaring in aanmerking komen. Dat de tenlastegelegde feiten (verduistering en oplichting) – kort gezegd – elkaar uitsluiten, doet aan het voorafgaande niet af.

De rechtbank heeft hierbij overigens acht geslagen op de eerdere mededeling van de officier van justitie dat bij de tenlastegelegde verduistering er een partiële vrijspraak moet volgen voor zover in die periode de oplichting bewezen wordt geacht, en dat een partiële vrijspraak zal dienen te volgen voor de oplichting voor zover in die periode de verduistering bewezen wordt geacht. De dagvaarding is derhalve voor wat betreft alle tenlastegelegde feiten geldig. Het door de raadsman van medeverdachte [medeverdachte 1] nog aangehaalde arrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 20 februari 1979, NJ 1979, 313) brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel, omdat het daarbij niet ging om een tegenstrijdigheid tussen twee cumulatief ten laste gelegde feiten, maar om een tegenstrijdigheid binnen een enkel ten laste gelegd feit.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding ook overigens geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 3 primair, 3 subsidiair, 5 primair en 5 subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Meer specifiek overweegt de rechtbank ten aanzien van feit 3 primair en subsidiair en feit 5 primair en subsidiair het volgende.

Volgens de steller van de dagvaarding wordt verdachte onder 2 primair en subsidiair en onder 4 primair en subsidiair verweten dat hij zich, al dan niet in vereniging, schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Voor zover verdachte de door de beleggers betaalde geldbedragen “anders dan door misdrijf” onder zich had wordt hem onder 3 primair en subsidiair en onder 5 primair en subsidiair alternatief/cumulatief verweten dat hij zich, al dan niet in vereniging, schuldig heeft gemaakt aan verduistering.

Bij oplichting beweegt de dader het slachtoffer tot de afgifte van een geldbedrag om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen hetzij door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels.

Bij verduistering gaat het om het zich wederrechtelijk toe-eigenen van een geldbedrag dat men reeds onder zich heeft en dat men op legale wijze heeft verkregen.

Met betrekking tot de tenlastegelegde verduistering overweegt de rechtbank als volgt.

Een bewezenverklaring van oplichting en verduistering van eenzelfde geldbedrag is niet mogelijk. Nu de rechtbank verderop in dit vonnis zal overwegen dat verdachte de beleggers heeft opgelicht, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van de onder 3 primair en subsidiair en 5 primair en subsidiair in verschillende vormen tenlastegelegde verduistering. Het bestanddeel van het delict verduistering, te weten “dat hij het goed anders dan door misdrijf onder zich heeft” kan immers, gelet op de bewezen verklaarde oplichting, niet wettig en overtuigend worden bewezen.

Overweging met betrekking tot de bewijsmiddelen.

De raadsman van verdachte heeft op de zitting van 22 januari 2010 bepleit dat de eerste verklaring die zijn cliënt, verdachte [verdachte], heeft afgelegd op 2 september 2008 niet mag worden gebruikt voor het bewijs. Dit omdat -kort gezegd- bij dit verhoor is gehandeld in strijd met de Salduz-jurisprudentie. Het eerste verhoor van verdachte is aangevangen op 2 september 2008 om 11.15 uur. Tijdens dit verhoor is verdachte de cautie gegeven. Het verhoor is vervolgens om 12.00 uur onderbroken voor de lunch. Verdachte is daarna om 13.15 uur in verzekering gesteld. In het verhoor van inverzekeringstelling heeft verdachte verklaard dat hij bijstand wenst van een advocaat. Het verhoor is vervolgens om 14.20 uur verdergegaan, zonder dat verdachte in de tussentijd in de gelegenheid is gesteld om zijn advocaat te raadplegen. Dit betekent derhalve voor de onderhavige zaak dat de eerste verklaring dient te worden uitgesloten van het bewijs.

De rechtbank overweegt als volgt.

Door de raadsman is, onder verwijzing naar de Salduz-jurisprudentie, betoogd dat de eerste verklaring die de verdachte heeft afgelegd bij de politie, niet voor het bewijs mag worden gebezigd, omdat verdachte voorafgaand aan dit verhoor niet in de gelegenheid is gesteld een raadsman te kunnen raadplegen.

Het Salduz-verweer van de raadsman behoeft naar het oordeel van de rechtbank geen nadere bespreking nu de rechtbank de eerste door verdachte bij de politie afgelegde verklaring, te weten de verklaring van 2 september 2008 vanaf 11.15 uur, niet voor het bewijs zal bezigen.

Bewijs (uitgewerkt in vonnis)

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

1.

in de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008 in de gemeente Helmond en elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van natuurlijke personen genaamd [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]

en [medeverdachte 3] en rechtspersonen genaamd [bedrijf 1] en [bedrijf 17] en [bedrijf 2] en [bedrijf 3] en [bedrijf 4] en [bedrijf 4] en [bedrijf 16] en [bedrijf 1]en [bedrijf 18] en [bedrijf 17] 2.1 en hem, verdachte, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van oplichting jegens beleggers, vermeld op de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 4] uitgegeven obligaties en/of in door [bedrijf 17]en/of [bedrijf 18] en/of [bedrijf 17] 2.1 uitgegeven deelnamecertificaten.

2.

op tijdstippen in de periode van 1 september 2006 tot en met 25 augustus 2008, in de gemeente Helmond en elders in Nederland, telkens tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door een samenweefsel van verdichtsels, een (groot) aantal personen (verder te noemen 'de beleggers'), van de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden

per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 1][bedrijf 4], zijnde

-zakelijk weergegeven- afnemers van door [bedrijf 4] (voorheen

genaamd [bedrijf 4]), verder te noemen 'de B.V.' uitgegeven

obligaties, heeft bewogen tot afgifte van een of meer bedrag(en) aan geld, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

toen daar opzettelijk bedrieglijk en in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

aan de beleggers voorgesteld, althans doen of laten voorstellen om

(nagenoeg) risicoloos in de B.V. te investeren, door afname van door de B.V.

uit te geven obligaties, ter financiering van door de B.V. aan te kopen

Amerikaanse levenpolissen ([naam]),

waarbij aan de beleggers mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op

internet gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van obligaties

verstrekte prospectus(sen) en/of informatiebrochure(s) over de B.V. en/of over

de door de B.V. uit te geven obligaties en/of in de door de beleggers en de

B.V. opgemaakte en/of ondertekende certificaten betreffende obligatieleningen

en/of investeringsovereenkomsten en/of leningovereenkomsten is voorgehouden

en/of met de beleggers (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is

afgesproken:

- dat de B.V. ter financiering van de beleggingen in levenpolissen ([naam]

[naam]), (telkens) obligaties wenst uit te geven met een looptijd van

(minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar en

- dat de obligatieleningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70%

van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen

in Amerikaanse levenpolissen ([naam])

waardoor er bij de beleggers (telkens) (een) valse voorstelling van zaken

werd gewekt en vervolgens de beleggers werden bewogen tot

voornoemde afgiften;

4.

op tijdstippen in de periode van 1 september 2006 tot en met 2 april 2008 in de gemeente Helmond en elders in Nederland, telkens tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door een samenweefsel van verdichtsels, - personen, van de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17], zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van door [bedrijf 17](verder te noemen '[naam] 1') uitgegeven deelnamecertificaten, heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld

en - personen, van de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18], (telkens) zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van door [bedrijf 18] (verder te noemen '[naam] 2') uitgegeven

deelnamecertificaten, heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld en

- personen, van de aangehechte lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met [bedrijf 17][bedrijf 18].1, zijnde -zakelijk weergegeven- afnemers van door [bedrijf 17] 2.1 (verder te noemen '[naam] 3') uitgegeven deelnamecertificaten, heeft bewogen tot afgifte(n) van een of meer bedrag(en) aan geld,immers hebben hij, verdachte en (een of meer van) zijn mededader(s)toen daar opzettelijk bedrieglijk

en in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-:

aan die personen, van de voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 voorgesteld, althans doen of laten voorstellen om (nagenoeg) risicoloos in

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 te investeren, door afname van door (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 uit te geven deelnamecertificaten, ter financiering van door (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 aan te kopen Amerikaanse levenpolissen ([naam]), waarbij aan die personen, van de voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in

verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 18] mondeling en/of in versies van de uitgegeven en/of op internet

gepubliceerde en/of aan (potentiële) afnemers van deelnamecertificaten

verstrekte prospectus(sen) en/of verstrekte informatiebrochure(s) over

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 en/of over de door

(respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 uit te geven

deelnamecertificaten en/of in de door (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2

en/of [naam] 3 opgemaakte en/of ondertekende deelnamecertificaten is voorgehouden en/of met die personen, van de voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 (telkens) (onder meer) mondeling en/of schriftelijk is afgesproken:

- dat (respectievelijk) [naam] 1 en/of [naam] 2 en/of [naam] 3 ter financiering van

de beleggingen in levenpolissen ([naam]), deelnamecertificaten wensen/wenst uit te geven en/of leningovereenkomsten wensen/wenst te sluiten met een looptijd van (minimaal) 7 jaar en (maximaal) 10 jaar met die personen, van de voornoemde lijst

genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband

met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17]

II.1 en

- dat de leningen (telkens) uitsluitend, althans voor (minimaal) 70% van de inleg zullen worden aangewend voor de financiering van de beleggingen in Amerikaanse levenpolissen ([naam])

waardoor er bij die personen, van de voornoemde lijst genaamd 'Registratie slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 telkens een valse voorstelling van zaken werd gewekt en vervolgens die personen, van de voornoemde lijst genaamd 'Registratie

slachtoffers/gedupeerden per rechtspersoon' in verband met (respectievelijk) [bedrijf 17] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18] en/of [bedrijf 17][bedrijf 18].1 werden bewogen tot voornoemde afgifte(n);

Hetgeen onder 1, 2 primair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het feit.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie eist een bewezenverklaring van hetgeen ten laste is gelegd onder feit 1, feit 2 primair en feit 4 primair.

Hiervoor dient te worden opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, met aftrek conform het gestelde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en rekening houdend met een overschrijding van de redelijke termijn.

Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] á EUR 121.324,- en het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel voor dit bedrag.

Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] á EUR 295.667,20 en het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel voor dit bedrag.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

De officier van justitie heeft op de zitting van 2 maart 2009 reeds kenbaar gemaakt voornemens te zijn een vordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman van verdachte heeft de rechtbank primair verzocht, mocht zij tot een bewezenverklaring komen, een gevangenisstraf op te leggen gelijk aan het voorarrest. Subsidiair heeft de raadsman het opleggen van een werkstraf en/of een eventuele voorwaardelijke gevangenisstraf bepleit.

De raadsman van verdachte is voorts van mening dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen, omdat de verdediging van mening is dat verdachte van alle tenlastegelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Subsidiair is de raadsman van mening dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, nu de vorderingen niet eenvoudig van aard zijn.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan oplichting en deelneming aan een criminele organisatie. Door het handelen van verdachte en zijn mededaders zijn honderden inleggers gedupeerd voor miljoenen euro’s. Dit soort fraude schaadt het vertrouwen van het publiek in beleggingen en schaadt de belangen van integere financiële instellingen en het functioneren van de financiële markt.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben de schijn van succesvol handelen gewekt, waardoor veel investeerders hebben besloten in te stappen. Verdachte en zijn medeverdachten hebben hun eigen financiële belangen vooropgesteld en de belangen van de inleggers daaraan ondergeschikt gemaakt.

Bij dergelijke grootschalige fraudes komen de verdachten voor een vrijheidsstraf in aanmerking. Gelet op de ernst van de feiten is een deels voorwaardelijke straf niet aan de orde. Met inachtneming van het feit dat verdachte niet als leider van de criminele organisatie valt aan te merken acht de rechtbank, mede gelet op de lange periode dat verdachte actief is geweest binnen de criminele organisatie, een vrijheidsstraf voor de duur van 30 maanden in beginsel passend.

Zowel de officier van justitie als de verdediging heeft gesteld dat de redelijke termijn in casu is overschreden en dat deze overschrijding gecompenseerd dient te worden door het toepassen van strafvermindering.

Zoals bepaald in het arrest van de Hoge Raad van 3 oktober 2000, NJ 2000/721, beoogt het voorschrift van artikel 6, eerste lid, EVRM inzake de behandeling van een strafzaak binnen een redelijke termijn, te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een (verdere) strafvervolging zou moeten leven. In het arrest van 17 juni 2008 (LJN: BD2578) oordeelt de Hoge Raad dat een overschrijding van de redelijke termijn niet dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen, maar in beginsel gecompenseerd zal worden in de strafmaat.

Het staat de rechtbank echter ook vrij om - na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en omstandigheden- te volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM (vgl. HR 17 juni 2008, LJN BD2578, NJ 2008/358).

Om te bezien of de redelijke termijn van berechting al dan niet is overschreden, moet als aanvangsdatum worden genomen het moment dat vanwege de Staat een handeling is verricht waaraan betrokkene in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld.

Op 2 september 2008 werd verdachte aangehouden en vond het eerste verhoor van de verdachte plaats. Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op bovengenoemd arrest, op dat tijdstip de strafvervolging van verdachte aangevangen. Het proces-verbaal is op 5 december 2008 afgesloten.

Voorts hebben er op 2 maart 2009, 26 mei 2009, 20 augustus 2009, 15 oktober 2009, 11, 12, 15, 18, 19, 21, en 22 januari 2009, 25 maart 2010, 2 februari 2012, 19, 20, 22, 27 maart 2012, en 12 april 2012 zittingen plaatsgevonden.

Naar aanleiding van het onderzoek ter zitting hebben diverse getuigenverhoren bij de rechter-commissaris plaatsgevonden en is er een rapport opgesteld door KPMG en zijn de getuigen-deskundigen van KPMG ter zitting gehoord.

De totale duur van de vervolging, gerekend vanaf het tijdstip van het eerste verhoor van verdachte tot en met heden (26 april 2012) bedraagt ongeveer drie jaar en acht maanden.

Wat betreft de berechting van de zaak in eerste aanleg heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Alhoewel de onderhavige strafzaak als ingewikkeld valt aan te merken, gelet op de omvang van het onderzoek (inclusief uitgebrachte financiële rapporten) en de gelijktijdige berechting van medeverdachten, en het indienen van verzoeken tot horen van getuigen tot vertraging in de afdoening van de zaak heeft geleid, is de rechtbank toch van oordeel dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn ex artikel, 6 EVRM, welke overschrijding gecompenseerd dient te worden door het toepassen van een strafkorting van 6 maanden vrijheidsstraf. %. In dit verband merkt de rechtbank overigens op dat het tijdsverloop samenhangend met het uitbrengen van de rapportage door KPMG en het horen van de deskundigen ter zitting niet aan verdachte en zijn raadsman valt te verwijten.

Zoals hiervoor overwogen is de rechtbank van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur van 30 maanden.

Echter rekening houdend met voornoemde strafkorting zal de rechtbank een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 30 maanden-6 maanden = 2 jaar.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank van oordeel is dat de op te leggen straf de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt.

De vordering van de benadeelde partijen [benadeelde 2] en [benadeelde 1].

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie is van mening dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] á EUR 121.324,- en de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] á EUR 295.667,20 kunnen worden toegewezen.

Tevens is de officier van justitie van mening dat de schadevergoedingsmaatregel voor beide bedragen kan worden opgelegd.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft primair verzocht de benadeelde partijen op de voet van artikel 361 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering niet-ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen omdat de verdediging meent dat verdachte van alle tenlastegelegde feiten dient te worden vrijgesproken.

Subsidiair meent de verdediging dat de benadeelde partijen op de voet van artikel 361 derde lid van het Wetboek van Strafvordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen nu de vorderingen niet eenvoudig van aard zijn.

Beoordeling.

De rechtbank zal de benadeelde partijen niet ontvankelijk verklaren in de vorderingen.

De wet stelt als voorwaarde in artikel 361 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering dat behandeling van de vordering geen onevenredige belasting van het strafgeding mag opleveren. Zo wordt voorkomen dat de behandeling van de civiele vordering ten koste gaat van de vlotte afhandeling van de strafzaak. Op dit moment is nog niet exact duidelijk wat de omvang van de daadwerkelijke schade is, waardoor deze lastig is vast te stellen en de behandelingen van de vorderingen een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren.

De benadeelde partijen kunnen hun vorderingen derhalve slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank zal de kosten van partijen compenseren aldus dat elke partij haar eigen kosten draagt.

Overweging met betrekking tot het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel.

De officieren van justitie hebben in hun requisitoir verzocht om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor wat betreft [benadeelde 2] á EUR 121.324,- en de schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor wat betreft [benadeelde 1] á EUR 295.667,20.

De officieren van justitie hebben daarbij gesteld dat de schadevergoedingsmaatregel een zelfstandige maatregel is die beoogt een door een strafbaar feit benadeelde persoon te versterken in zijn positie tot herstel van de rechtmatige toestand. Hieraan ligt volgens de officieren van justitie de gedachte ten grondslag om de benadeelde de inspanningen om dat herstel te bereiken zoveel als mogelijk uit handen te nemen. Die inspanningen worden door het opleggen van de maatregel in handen gelegd van de Staat.

De raadsman heeft -kort gezegd- bepleit om geen schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de gevorderde schadevergoedingsmaatregel als volgt.

In de onderhavige zaak zijn de medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] in staat van faillissement verklaard. De benadeelden kunnen hun vordering ter verificatie aanmelden bij de curator in het faillissement van verdachte.

Mede omdat niet op voorhand valt uit te sluiten dat nog een uitkering volgt voor de inleggers, is het voor de rechtbank niet eenvoudig om op dit moment de door de inleggers werkelijk geleden schade vast te stellen.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank aan verdachte geen schadevergoedingsmaatregel opleggen.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 27, 47, 57, 140, 326.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 3 primair, 3 subsidiair, 5 primair en 5 subsidiair is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 primair en 4 primair tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1, 2 primair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

T.a.v. feit 2 primair:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 4 primair:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

T.a.v. feit 1, feit 2 primair, feit 4 primair:

Gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

T.a.v. feit 4 primair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde 2] , in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 4 primair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde 1] , in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N.M. Spelt, voorzitter,

mr. A.F. van Hoorn en mr. P.J.H. van Dellen, leden,

in tegenwoordigheid van dhr. G.G. Dirks en mr. P. van Etteger-Lubbers, griffiers,

en is uitgesproken op 26 april 2012.