Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3232

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-04-2012
Datum publicatie
19-04-2012
Zaaknummer
01/845323-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met 2 jaren.

Gronddelict: poging tot moord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845323-07

Uitspraakdatum: 19 april 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbesschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

verblijvende in F.P.C. Veldzicht te Balkbrug.

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 21 maart 2008 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 18 juni 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 28 februari 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 april 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige en de raadsman van terbeschikkinggestelde mr. (naam raadsman) gehoord. Terbeschikkinggestelde heeft, daarbij ondersteund door haar advocaat en de kliniek, verzocht om niet aanwezig te hoeven zijn bij de zitting, omdat dat voor haar een te grote psychische belasting zou opleveren. Per brief van 3 april 2012 heeft zij afstand gedaan van haar recht om op 5 april 2012 aanwezig te zijn bij de terechtzitting.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van mw. drs. (naam plv. hoofd van de inrichting), plaatsvervangend hoofd van de inrichting, mw. drs. (naam gz-psycholoog), gz-psycholoog en hoofd behandeling en mw. drs. (naam klinisch psycholoog), klinisch psycholoog/psychotherapeut, van de Van der Hoeven kliniek waar betrokkene verbleef, d.d. 3 februari 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging tot moord, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het plaatsvervangend hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

[terbeschikkinggestelde] is gediagnosticeerd met een ernstige psychotische stoornis in combinatie met gemengde persoonlijkheidsproblematiek met borderline, antisociale en theatrale trekken. Ze verblijft sinds tien jaar in diverse psychiatrische instellingen. Gebleken is dat [terbeschikkinggestelde] in de afgelopen drie jaar bij intramurale behandeling in sterk onvoldoende mate heeft kunnen profiteren van de behandeling gericht op het verminderen van het recidivegevaar. Pogingen om haar te laten deelnemen aan een basaal en sterk gestructureerd programma op de afdeling voor intensieve individuele behandeling zijn keer op keer gestrand wegens ernstige incidenten. Het recidiverisico is onverminderd aanwezig. De conclusie van de recente risicotaxatie onderschrijft het bovenstaande en luidt dat het risico van terugval in ernstig gewelddadig gedrag bij zowel intramuraal verblijf als zonder het kader van de tbs-maatregel als hoog wordt ingeschat. De ernst van de problematiek is groot, de prognose somber. [terbeschikkinggestelde] is momenteel in afwachting van overplaatsing naar een andere kliniek. Ons idee is [terbeschikkinggestelde] over te plaatsen naar een kliniek waar het accent gelegd wordt op beheersbaarheid en veiligheid met enigszins behoud van kwaliteit van leven. [terbeschikkinggestelde] wil erg graag overgeplaatst worden. Mogelijk gaat er van een nieuwe omgeving een stimulerende werking uit. Gezien bovenstaande adviseren wij u de terbeschikkingstelling te verlengen met de termijn van twee jaar.

De deskundige mevrouw (naam deskundige), optredend namens de Van der Hoeven kliniek, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene is 23 februari 2012 overgeplaatst naar F.P.C. Veldzicht. Ik heb contact gehad met de groepsleiding van betrokkene in F.P.C. Veldzicht. In F.P.C. Veldzicht laat betrokkene eenzelfde beeld zien als bij ons in de Van der Hoeven kliniek. Ze volgt daar geen programma, gaat regelmatig op eigen verzoek naar de separeercel en zit veel op haar kamer. Ze heeft in de Van der Hoeven kliniek steeds gezegd dat ze weg wilde. Later zei ze dat ze nog een tweede behandelpoging wilde omdat ze nog jong is. Wij hopen dat het in F.P.C. Veldzicht beter zal gaan met betrokkene.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik heb kennis genomen van het advies. De ernst van de problematiek is nog steeds groot. Het risico op terugval in ernstig gewelddadig gedrag wordt als hoog geschat. Dit maakt dat ik persisteer bij mijn vordering tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Cliënte heeft mij gemachtigd het woord te voeren. Zij heeft aangegeven niet op deze verlengingszitting te willen verschijnen. Ik ken haar al heel lang. Ik heb haar pas geleden bezocht in F.P.C. Veldzicht. Ze kan daar vaker naar buiten, is daar blijer en vrolijker. In de Van der Hoeven kliniek had ze zich gefocust op longstay. Dat zou wellicht de incidenten kunnen verklaren.

Cliënte is nog niet toe aan invrijheidstelling. Ze heeft me verteld dat ze in F.P.C. Veldzicht zichzelf mag blijven. Ze gaf voorts aan dat ze een goed contact moet krijgen met haar begeleiders in F.P.C. Veldzicht, dat ze zich moet tonen en sterk moet worden. Ze heeft er veel vertrouwen in. Ik ben het met de officier van justitie eens dat de prognose somber is. Ik hoop dat cliënte in F.P.C. Veldzicht gemakkelijker begeleid kan worden. Ik refereer me aan uw oordeel.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbesschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met 2 jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J.H.P.G. Wielders, voorzitter,

mr. S.J.O. de Vries en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E.C.M. Boerboom, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 april 2012.