Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1964

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-04-2012
Datum publicatie
13-04-2012
Zaaknummer
01/845469-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging tbs met twee jaar.

Index-delict brandstichting, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845469-07

Uitspraakdatum: 12 april 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

verblijvende in [naam kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 12 december 2007 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van het Gerechtshof te Arnhem d.d. 25 oktober 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 13 februari 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 maart 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van [deskundige1], klinisch psycholoog/psychotherapeut/locatiemanager, [deskundige 2], GZ-psycholoog/hoofd behandeling, [deskundige 3], groepsbegeleider en [deskundige 4], psychiater/directeur zorg, plaatsvervangend hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 25 januari 2012

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, te weten opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

De heer [terbeschikkinggestelde] is thans bijna twee jaar opgenomen in de kliniek. Hij verblijft, na opname op twee afdelingen voor intensieve individuele behandeling, op een leefgroep voor patiënten met psychotische problematiek. Hij is gediagnosticeerd met een schizo-affectieve stoornis, bipolaire type. Tot oktober 2010 wordt de dagelijkse omgang gekenmerkt door vele agressieve incidenten; de heer [terbeschikkinggestelde] verzet zich tegen de behandeling. Vanaf die tijd hebben er geen incidenten van fysiek agressieve aard meer plaatsgevonden. Wel blijft er sprake van verbale grensoverschrijdingen, hetzij door een denigrerende en afwijzende tot verbaal agressieve houding, of door amicaal en charmerend gedrag. De behandeling heeft vorm gekregen en eerste doelstellingen zijn bereikt: de heer [terbeschikkinggestelde] is adequaat ingesteld op medicatie en er is sprake van medicatietrouw. Hij heeft geen drank of drugs gebruikt. Er is sprake van iets meer realiteitszin, op basis waarvan verder gewerkt kan worden aan probleembesef, acceptatie van beperkingen en grenzen en delictinzicht. Gegeven de beperkingen die hij ervaart door de chronische symptomatologie vanuit het ziektebeeld en zijn gevoeligheid voor achterdochtige en megalomane opvattingen, is zorgvuldige stabilisatie en voortzetting van de behandeling in het structurerend, steunend en controlerend kader van de tbs nodig.

De symptomen waardoor hij zich ook chronisch en nog dagelijks merkbaar tekort gedaan voelt met betrekking tot zijn overwaardige zelfbeeld, leiden snel tot oplopende agitatie welke in de voorgeschiedenis en in de kliniek tot impulsief risicovol en delictgerelateerde handelingen waaronder brandstichting, heeft geleid.

Wij adviseren de terbeschikkingstelling te verlenen met de termijn van twee jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Sinds ik op leefgroep [naam leefgroep] zit voel ik me helemaal gelukkig. Daar hebben geen incidenten meer plaatsgevonden. Ik ben volop aan het sporten, volg therapieën en neem trouw mijn medicijnen in. Ik kan uitstekend voor mezelf opkomen. Ik maak stappen in de goede richting, echter ik zou willen dat het allemaal wat sneller gaat. Mocht het zo zijn dat de TBS met twee jaar wordt verlengd dan zal ik in die tijd alles uit de kast halen om er voor te zorgen dat ik daarna klaar ben voor de maatschappij.

De deskundige [deskundige 2], optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Er is nog geen aanvraag voor begeleid verlof ingediend. Na de uitspraak zal worden bekeken of de tijd daarvoor rijp is. De procedure daarvoor vergt zeker een half jaar. Betrokkene maakt vorderingen. Met kleine stapjes vooruit werken biedt voor hem de beste resultaten. Binnen dat kader wordt toegewerkt naar meer bewegingsvrijheid en meer stabilisatie. Ook aan zijn ziektebeeld en ziektebesef moet nog worden gewerkt. Betrokkene moet voortdurend worden bijgestuurd. Deze manier van werken vergt veel tijd. Verlenging van de TBS met één jaar is daarom te kort. Bovendien levert dit voor betrokkene te veel stress op. Het voornemen is dat na de zitting het resocialisatieplan wordt gemaakt.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij mijn vordering tot verlenging van de TBS met twee jaar. Aan de formele criteria voor verlenging is voldaan. Het recidiverisico is onverminderd hoog.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ten aanzien van de verlenging van de terbeschikkingstelling refereer ik me aan het oordeel van de rechtbank.

Verder verzoek ik in de uitspraak een aanwijzing op te nemen in die zin dat er zo spoedig mogelijk een concreet resocialisatieplan wordt opgesteld.

Daarnaast vraag ik de rechtbank de kliniek waar betrokkene verblijft op te dragen, voordat de volgende verlenging aan de orde is, de mogelijkheid van een rechterlijke machtiging

op grond van de Wet BOPZ te onderzoeken, met als gevolg dat de TBS beeïndigd kan worden.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

Nu de deskundige heeft aangegeven dat na de uitspraak zal worden aangevangen met het opstellen van het resocialisatieplan ziet de rechtbank geen aanleiding in de beslissing daaromtrent een aanwijzing op te nemen.

Het verzoek van de raadsman van betrokkene met betrekking tot het onderzoek naar het verlenen van een rechtelijke machtiging zoals hierboven verwoord, onderschrijft de rechtbank. Zij verzoekt de kliniek dit onderzoek te verrichten en in het volgende adviesrapport melding te maken van de resultaten.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee

jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. S.J.O. de Vries, voorzitter,

mr. M.L.W.M. Viering en mr. C. Schollen-den Besten, leden,

in tegenwoordigheid van F.H.M. Klerkx, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 12 april 2012.

Mr. Schollen-den Besten is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.