Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0922

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-04-2012
Datum publicatie
05-04-2012
Zaaknummer
01/025288-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS met twee jaar.

Index-delict poging tot brandstichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/025288-01

Uitspraakdatum: 5 april 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1970],

verblijvende in de F.P.C. Oldenkotte in Rekken.

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 30 januari 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 29 maart 2010, met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 8 februari 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 maart 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de inrichting waar betrokkene verblijft d.d. 27 december 2011;

- een risicotaxatierapport d.d. 23 september 2011;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van de terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast terzake van poging tot brandstichting, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Conclusie risicotaxatie.

Op basis van de informatie uit de risicotaxatie-instrumenten wordt het recidiverisico op een

indexdelict bij onmiddellijke beëindiging van de huidige maatregel op de korte termijn als

matig en op de lange termijn als matig tot hoog ingeschat. Het recidiverisico op een ernstig

geweldsdelict wordt bij onmiddellijke beëindiging van de huidige maatregel op de korte

termijn als laag en op de lange termijn als matig ingeschat. Het onttrekkingsrisico bij

begeleid verlof wordt als laag ingeschat. Het recidiverisico bij begeleid verlof wordt als laag

ingeschat. Betrokkene kan het risico omlaag brengen door zich te blijven onthouden van

alcohol en drugs. Daarnaast is het van belang dat externe structuur en medicamenteuze

ondersteuning gehandhaafd blijft. De paranoïde component van de psychotische symptomen

vormt een delictfactor en deze moet zoveel mogelijk worden beperkt. Ook is het van belang

dat hij zich inzet voor zijn behandeling, om op deze manier zijn vaardigheden uit te breiden

en te bestendigen.

Beschouwing en behandelvoornemens.

In de komende adviesperiode zullen de behandelinspanningen voornamelijk gericht zijn op uitbreiden en bestendigen van copingvaardigheden en probleeminzicht en het opstarten van een resocialisatie. Betreffende het uitbreiden van vaardigheden en probleeminzicht is het van belang dat betrokkene zijn programma blijft volgen. Hij volgt de psychomotore therapie met als doelstellingen het leren herkennen van signalen van onrust en spanning en het op een adequate wijze leren reguleren van deze spanningen. Ook heeft hij nog steeds individuele gesprekken met een seksuoloog en volgt hij wekelijks muziekles. Hij stelt een vroegsignalering op samen met zijn zorgpartners en werkt naar volle tevredenheid op onze kunstwerkplaats en maakt daar mooie glas-in-lood werken. Betrokkene heeft nu sinds een jaar begeleide verloven, in eerste instantie tot aan het dorp net buiten de kliniek, onder begeleiding van twee mannen. Sinds eind november heeft het ministerie van justitie een goedkeuring gegeven voor een uitbreiding van deze machtiging. Betrokkene mag nu, begeleid door één mannelijke sociotherapeut, ook naar plaatsen wat verder van de kliniek. Betrokkene heeft het spannend gevonden om naar buiten te gaan, maar geniet hier nu ten volle van. Betrokkene geniet van het buiten in de natuur zijn en is dan ook een zeer ontspannen man. Langzamerhand gaan verschillende gesprekken steeds meer over resocialisatie en het op termijn onbegeleid naar buiten gaan. Betrokkene zijn wens is om in een woning op het terrein van een psychiatrische instelling te wonen en te werken en onbegeleid te kunnen winkelen en werken. Het behandelteam is het hier mee eens. Hiervoor heeft betrokkene wel de machtiging voor transmuraal verlof nodig. Betrokkene zal gezien zijn psychiatrische problematiek altijd aangewezen blijven op extern aangeboden ondersteuning vanuit de hulpverlening. Indien deze ondersteuning in voldoende mate aanwezig is, is naar ons idee hiermee ook een adequaat risicomanagement bewerkstelligd. Het advies is om de terbeschikkingstelling van betrokkene te verlengen met twee jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik kan me vinden in een verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar. Ik krijg momenteel meer vrijheden en sindsdien gaat het beter met me. Sinds 1 jaar krijg ik begeleide verloven en dat gaat goed. Ik geniet van het buiten zijn en van de natuur. Ik heb graag iets om handen en wil nog een studie gaan volgen. In de toekomst wil ik graag naar een RIBW in Haarlem. Ik zal blijvend ondersteuning nodig hebben van een psychiater en een psycholoog.

De deskundige Seegers, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene is schizofreen en voelt zich snel gekrenkt. Hij ondergaat therapie en momenteel werken we toe naar een situatie van beschermd wonen middels een RIBW. Dat wil hij zelf ook graag. Hij wil op termijn graag een huis in een wijk in Haarlem en niet langer huisvesting op het terrein van de kliniek. Er moet nog wel overeenstemming komen over de mate van begeleiding op het moment dat hij begeleid gaat wonen. Hij heeft nu beperkt begeleid verlof. De volgende stap is onbegeleid verlof en vervolgens transmuraal verlof.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij mijn vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar. Betrokkene heeft de afgelopen twee jaar grote stappen vooruit gezet.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Mijn cliënt ziet de noodzaak van een verlenging van de terbeschikkingstelling in. De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Mijn cliënt wil graag naar een RIBW in Haarlem en een studie oppakken.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de getuige/deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist en wel voor de duur van twee jaar.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [verdachte] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. W.M. Weerkamp, voorzitter,

mr. J.G. Vos en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van G.A.M. de Laat, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 april 2012.

Mr. Verheggen is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.

4

Parketnummer: 01/025288-01

[terbeschikkinggestelde]