Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9263

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-03-2012
Datum publicatie
19-03-2012
Zaaknummer
243366 - FA RK 12-801
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen verklaring voor recht dat door de omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap, de notariële akte van beëindiging van het geregistreerd partnerschap en de vermelding van die beëindiging in de registers van de burgerlijke stand, naar destijds geldens Nederlands recht, huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn geëindigd en dat het rechtsgevolg van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap gelijk is te stellen aan een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer : 243366 / FA RK 12-801

Uitspraak : 16 maart 2012

Beschikking betreffende verklaring voor recht in de zaak van

[verzoeker X],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. A.D. Roos,

en:

[verzoeker Y],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. A.D. Roos,

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk de vrouw en de man.

De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift van partijen, ingekomen ter griffie op 2 februari 2012.

Partijen verzoeken een verklaring voor recht af te geven met betrekking tot de beëindiging van het huwelijk van partijen, het daarop volgende geregistreerd partnerschap en de daarop volgende beëindiging daarvan.

De beoordeling

Uit de overgelegde bewijsstukken blijkt de nationaliteit en de woonplaats van partijen, alsmede waar en wanneer zij met elkaar zijn gehuwd, waar en wanneer zij het huwelijk hebben omgezet in een geregistreerd partnerschap en waar en wanneer het geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Partijen verzoeken de rechtbank voor recht te verklaren dat door de omzetting van het huwelijk van partijen in een geregistreerd partnerschap, de notariële ontbinding van het geregistreerd partnerschap van 25 november 2008 en de vermelding van de beëindiging in de registers van de burgerlijke stand te 's-Hertogenbosch op 25 november 2008, naar destijds geldend Nederlands recht, het huwelijk van partijen alsmede het daarop volgende geregistreerd partnerschap is beëindigd, waarvan de rechtsgevolgen naar Nederlands recht gelijk te stellen zijn met een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding tussen partijen.

De rechtbank zal het verzoek afwijzen. Hetgeen partijen verzoeken in een declaratoire beschikking vast te leggen, te weten de beëindiging van het huwelijk en het geregisteerd partnerschap en de vaststelling dat het rechtsgevolg van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap gelijk is te stellen met het rechtsgevolg van een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, vloeit voort uit (destijds geldende) wettelijke bepalingen in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De situatie is dus rechtens al zo. Het door partijen aangehaalde belang, te weten het niet erkennen van de zogenaamde flitsscheiding in het buitenland, heeft de rechtbank niet tot het oordeel kunnen brengen dat de gevraagde verklaring voor recht moet worden afgegeven.

De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.W. Brunt, rechter,en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2012 in aanwezigheid van de griffier.

conc: jwb

Tegen deze beschikking kan, voor zover al rechtens mogelijk, uitsluitend door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekers of een van hen binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.