Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BW3949

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-08-2011
Datum publicatie
25-04-2012
Zaaknummer
728569
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten die inhoudt dat Decora een cheque uitgeeft, waarvoor [A] zelf de tekst en fotopagina aanlevert, in een door Decora samen te stellen bonnenboekje uitgave Boxtel "tips thuis". Deze bonnenboekjes worden volgens de overeenkomst toegezonden aan dan wel afgegeven aan nieuwe bewoners, bewoners die in ondertrouw gaan, en bewoners die een geboorte aangeven. De verspreiding van deze boekjes zou plaatsvinden door de gemeente Boxtel.

Decora vordert betaling van facturen ter zake uitgegeven bonnenboekjes. [A] betaalt deze facturen niet omdat Decora niet aantoont dat de boekjes daadwerkelijk zijn verspreid.

De kantonrechter is het met gedaagden eens, dat Decora volgens de gesloten overeenkomst verantwoordelijk is voor de correcte verspreiding van de boekjes en zich niet achter de gemeente kan verschuilen. Gelet op de gemotiveerde betwisting van [A.] dat de gefactureerde boekjes ook daadwerkelijk zijn uitgegeven, rust de bewijslast van de uitgifte van de in rekening gebrachte boekjes op Decora. De kantonrechter heeft dit tijdens de comparitie van partijen besproken met partijen en daartoe de zaak naar de rol verwezen opdat de gemachtigde van Decora overleg zou plegen met haar cliënte en de gemeente over het doen van een bewijsaanbod, en bij gebreke daarvan met Decora zou overleggen of deze de vordering wel wil handhaven. Decora heeft vervolgens geen enkel bericht laten horen. De kantonrechter neemt dan ook aan dat Decora

geen gespecificeerd bewijs aanbiedt ter zake haar stelling dat de in rekening gebrachte boekjes daadwerkelijk door de gemeente zijn verspreid. De kantonrechter passeert dan ook de stelling van Decora dat dit het geval is. Dit betekent dat de vordering dient te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 728569

Rolnummer : 11292-10

Uitspraak : 11 augustus 2011

in de zaak van:

Reclameadviesbureau en Uitgeversbedrijf Decora BV

gevestigd te Alkmaar,

eiseres,

gemachtigde: AGC gerechtsdeurwaarders, mr P.L.J.M. Guinée,

t e g e n :

1. [A.];

gevestigd te [woonplaats]

2. [X], vennoot van [A.] sub 1;

3. [Y], vennoot van [A.] sub 1;

4. [Z], vennoot van [A.] sub 1;

allen wonende te [woonplaats],

gedaagden,

procederend in persoon, middels gedaagde sub 3.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als ‘Decora’ en ‘[A.]’.

De procedure

1.1. Decora heeft bij dagvaarding gevorderd dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van een bedrag groot € 1.310,30, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 september 2010 over € 789,36 tot de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.

1.2. [A.] is in rechte verschenen en heeft een schriftelijk antwoord ingediend.

1.3. Vervolgens is een comparitie van partijen bepaald. Deze heeft plaatsgevonden op

28 april 2011. Hierna heeft Decora de gelegenheid gekregen zich uit te laten over het door haar te leveren bewijs. Zij heeft daarop niet gereageerd. Daarna is vonnis bepaald.

De feiten

2. In rechte kan van de navolgende feiten worden uitgegaan:

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten die inhoudt dat Decora een cheque uitgeeft, waarvoor [A.] zelf de tekst en de fotopagina aanlevert, in een door Decora samen te stellen bonnenboekje uitgave Boxtel “tips thuis”. Dit is een reclame die gevoerd wordt door diverse winkeliers van Boxtel. Deze bonnenboekjes worden volgens de overeenkomst toegezonden aan dan wel afgegeven aan nieuwe bewoners, bewoners die in ondertrouw gaan, en bewoners die een geboorte aangeven. De verspreiding van deze boekjes zou plaatsvinden door de gemeente Boxtel. Zo zouden bijvoorbeeld de boekjes in de geboortedoos worden gedaan die aan degene die bevalt wordt aangeboden.

Aan [A.] is een aantal facturen gestuurd ter zake boekjes die uitgegeven zouden zijn in de periode 12 september 2006 tot en met 12 november 2007.

Bij brief van 27 maart 2007 van Decora aan een andere winkelier in Boxtel schrijft Decora dat bij de start door de gemeente een fout is gemaakt omdat de gemeente nog een aantal boekwerkjes van de vorige uitgave die bij de gemeente aanwezig waren heeft uitgegeven om vervolgens pas met de nieuwe bonnenboekjes te beginnen. Daarom zijn de maanden december 2006 en januari 2007 niet in rekening gebracht.

Op 14 februari 2008 heeft Decora nog 130 boekwerkjes aan de gemeente gestuurd.

Decora legt een verklaring over van de [H] van de gemeente Boxtel, waarin deze bevestigt dat in de periode van augustus 2006 tot en met april 2008 1000 exemplaren van het bonnenboekje zijn uitgereikt aan nieuwe inwoners.

Het geschil

3. Decora vordert betaling van alle onbetaald gebleven facturen, waaronder facturen over de periode 12 december 2007 tot en met 12 december 2008, die niet naar [A.] zijn toegestuurd.

Decora legt naast voormelde feiten aan haar vordering het volgende ten grondslag.

Zij heeft met de gemeente Boxtel de afspraak gemaakt dat deze de bonnenboekjes verspreidt en overhandigt aan nieuwe inwoners, mensen die in ondertrouw gaan en bij geboorten. Zij krijgt van de gemeente een opgave hoeveel boekjes er maandelijks zijn uitgegeven. Aan de hand van deze gegevens worden de klanten (de adverteerders) gefactureerd. Zij is afhankelijk van de gegevens die zij van de gemeente ontvangt. Zij heeft 1000 boekjes gemaakt. Er zijn na november 2007 geen facturen meer aan [A.] verstuurd omdat de zaak ter incassering uit handen was gegeven.

4. [A.] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

[A.] stelt dat het de taak van Decora is om zorg te dragen voor de verspreiding en om met de gemeente contact te onderhouden en deze te controleren op de uitgifte van de boekjes. De gemeente voelde zich niet verantwoordelijk voor de verspreiding en zag dit als een gunst voor de winkeliers. Decora reageert op de klachten van [A.] en andere winkeliers door te verwijzen naar de gemeente. Decora is echter verantwoordelijk. [A.] zet grote twijfels bij de aantallen boekjes die door de gemeente worden opgegeven als zijnde uitgegeven. Zo heeft gedaagde sub 3 zelf geen boekjes ontvangen bij de geboorte van haar kinderen in 2006 en in januari 2008. Datzelfde geldt voor vrienden van haar. Zij wijst op een brief van Intrum Justitia, (bijlage 4 bij antwoord) waaruit volgens haar blijkt dat er nog boekjes in het magazijn van de gemeente lagen op 1 juli 2009. De verklaring van de heer [H] van de gemeente kan niet juist zijn. Op het moment dat hij deze verklaring op schrift heeft gesteld had Decora immers nog geen 1000 boekjes aan [A.] gefactureerd, laat staan dat die boekjes al in april 2008 zouden zijn uitgegeven, zoals [H] verklaart. De gemeente heeft in het begin nog oude boekjes verstrekt. Hoewel haar advertentie daar niet in stond ontving zij daarvoor wel facturen. Zij heeft een gedeelte van de facturen niet betaald, omdat Decora niet aantoont dat de boekjes daadwerkelijk zijn verspreid.

De beoordeling

De kantonrechter is het met gedaagden eens, dat Decora volgens de gesloten overeenkomst verantwoordelijk is voor de correcte verspreiding van de boekjes en zich niet achter de gemeente kan verschuilen. Gelet op de gemotiveerde betwisting van [A.] dat de gefactureerde boekjes ook daadwerkelijk zijn uitgegeven, en in aanmerking genomen de tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de heer [H] dat er in april 2008 al 1000 boekjes zouden zijn uitgegeven, terwijl [A.] nog tot in december 2008 gefactureerd wordt wegens uitgifte van boekjes, rust de bewijslast van de uitgifte van de in rekening gebrachte boekjes op Decora.

De kantonrechter heeft dit tijdens de comparitie van partijen besproken met partijen en daartoe de zaak naar de rol verwezen opdat de gemachtigde van Decora overleg zou plegen met haar cliënte en de gemeente over het doen van een bewijsaanbod, en bij gebreke daarvan met Decora zou overleggen of deze de vordering wel wil handhaven. Decora heeft vervolgens geen enkel bericht laten horen. De kantonrechter neemt dan ook aan dat Decora

geen gespecificeerd bewijs aanbiedt ter zake haar stelling dat de in rekening gebrachte boekjes daadwerkelijk door de gemeente zijn verspreid. De kantonrechter passeert dan ook de stelling van Decora dat dit het geval is. Hierbij komt nog dat volgens de verklaring van [H] de boekjes enkel aan nieuwe inwoners zouden zijn uitgereikt, terwijl deze volgens de overeenkomst ook bij geboorten en ondertrouw zouden moeten worden verstrekt. Daarmee wordt immers een andere doelgroep bereikt. De overeenkomst is dus ook in dit opzicht door Decora niet correct nagekomen. Dit betekent dat de vordering dient te worden afgewezen.

Decora zal als de in het ongelijk gestelde partij worden gewezen in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vorderingen af;

Veroordeelt Decora in de kosten van het geding aan de zijde van [A.], welke kosten tot op heden worden gesteld op nihil aangezien [A.] in persoon procedeert.

Aldus gewezen door mr. E.J. Spoor, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 augustus 2011.

Zaaknummer: 728569 blad 3

vonnis