Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BU4404

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-11-2011
Datum publicatie
15-11-2011
Zaaknummer
747732
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gelet op de ambtsedige verklaring van de verbalisant is de betrokkene terecht voor het vasthouden van een mobiele telefoon geverbaliseerd. Betrokkene heeft aangevoerd dat zij een mp3-speler vasthield.

Mulder-zaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht, afdeling Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

CJIB-NUMMER: 144994602

ZAAK nr: 747732

MU VERZ : 11-276

De kantonrechter te 's-Hertogenbosch.

Op 18 november 2010 is op het parket van de officier van justitie te Utrecht een beroepschrift ingekomen van

[betrokkene],

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch d.d. 8 november 2010 ter zake de gedraging:

Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden, gepleegd te

's-Hertogenbosch "Vughterweg" op 17 augustus 2010 met de personenauto voorzien van het kenteken [kenteken1].

DE BEHANDELING

Betrokkene is in de gelegenheid gesteld om op de openbare mondelinge behandeling van

19 oktober 2011 de inhoud van het beroepschrift nader toe te lichten.

Betrokkene heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Het openbaar ministerie is op de openbare mondelinge behandeling verschenen.

De officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de kantonrechter, gelet op het relaas van verbalisant, het beroep ongegrond te verklaren.

De overwegingen

Betrokkene is tijdig in beroep gegaan.

Betrokkene heeft zekerheid gesteld.

Betrokkene is ontvankelijk in haar beroep.

De beroepsgronden

Betrokkene voert zakelijk weergegeven aan dat zij toen zij na de staandehouding aan de agent die erbij geroepen werd heeft laten zijn wat zij vasthield, namelijk de mp3-speler.

Haar man heeft met de desbetreffende agent nog contact gehad.

De agent verklaarde dat hij iets had zien "blinken".

Betrokkene heeft tevens bij haar beroepschrift een fotoafdruk van beide toestellen overgelegd.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft betrokkene nader verklaard dat zij de waarheid op papier heeft gezet en dat de verbalisant het fout heeft gezien.

Verklaring van de verbalisant

De verbalisant heeft onder andere op ambtseed verklaard:

- Ik verbalisant, zag op een afstand van ongeveer 6 meter dat de betrokkene een mobiele telefoon in haar rechterhand hield en ik zag dat deze glimmend was;

- Tevens zag ik dat de telefoon die de betrokkene in haar hand hield op een Apple Iphone leek;

- Na de staandehouding toonde de betrokkene mij een mp3-speler die ze naar eigen zeggen vast gehouden had en niet de telefoon die ze mij ook toonde.

- Ik eerste verbalisant, ben voor 100% zeker dat de betrokkene de telefoon van het merk Samsung in haar rechterhand hield.

De kantonrechter is van oordeel dat gelet op de ambtsedige verklaring van de verbalisant de betrokkene terecht voor het vasthouden van een mobiele telefoon is geverbaliseerd.

Dat de verbalisant in zijn proces-verbaal vermeldt dat de mobiele telefoon die hij zag "glimmend was" is om een onderscheid te maken tussen wat de betrokkene tijdens de staandehouding toonde namelijk de mp3-speler en wat hij vóór de staandehouding zag.

Gelet op het vorenstaande dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

De beslissing

Verklaart het beroep ongegrond.

Op 2 november 2011 gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter te 's-Hertogenbosch in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

verzenddatum:

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hierboven vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,-- bedraagt, of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de beroepstermijn is overschreden.

U stelt hoger beroep in door binnen 6 weken na de verzenddatum van deze beslissing een beroepschrift te sturen naar de rechtbank te 's-Hertogenbosch sector strafrecht, afdeling mulderzaken, postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter.

Uw beroepschrift wordt met uw dossier naar het gerechtshof te Leeuwarden gestuurd.

De procedure bij het gerechtshof te Leeuwarden verloopt geheel schriftelijk, behalve als u in uw beroepschrift duidelijk aangeeft dat u uw standpunt mondeling wil toelichten.

Denkt u eraan het beroepschrift te ondertekenen en indien nodig een schriftelijke machtiging bij te voegen?

beslissing