Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BU4402

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-11-2011
Datum publicatie
15-11-2011
Zaaknummer
748093
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het beroep is ongegrond verklaard. Het is de keuze van betrokkene geweest om pas beroep in te stellen omdat zijn collega in het gelijk was gesteld en om niet net als zijn collega (die voor hetzelfde feit geverbaliseerd was) tijdig beroep in te stellen. De officier van justitie heeft betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht, afdeling Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

CJIB-NUMMER: 142478815

ZAAK nr: 748093

MU VERZ : 11-289

De kantonrechter te 's-Hertogenbosch.

Op 11 november 2010 is op het parket van de officier van justitie te Utrecht een beroepschrift ingekomen van

[betrokkene],

geboren op [geboortedatum] 1945,

wonende te [woonplaats], [adres].

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch d.d. 4 november 2010, waarin betrokkene niet-ontvankelijk is verklaard wegens de te late indiening van het beroepschrift.

DE BEHANDELING

Betrokkene is in de gelegenheid gesteld om op de openbare mondelinge behandeling van

19 oktober 2011 de inhoud van het beroepschrift nader toe te lichten.

Betrokkene heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Het openbaar ministerie is op de openbare mondelinge behandeling verschenen.

De officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de kantonrechter het beroep ongegrond te verklaren.

De overwegingen

Betrokkene is tijdig in beroep gegaan.

Betrokkene heeft zekerheid gesteld.

Betrokkene is ontvankelijk in zijn beroep.

Door betrokkene wordt niet ontkend dat het beroepschrift tegen de inleidende beschikking te laat is ingediend.

Als reden voor de te late indiening van het beroepschrift voert betrokkene zakelijk weergegeven aan dat hij begin september 2010 door zijn collega, die voor hetzelfde feit geverbaliseerd was, op de hoogte werd gebracht dat diens inleidende beschikking door de officier van justitie was vernietigd.

De kantonrechter constateert dat de officier van justitie betrokkene terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens de te late indiening van het beroepschrift tegen de inleidende beschikking. Het is aan de betrokkene zelf om al dan niet tegen een aan hem toegezonden beschikking binnen de beroepstermijn beroep in te stellen.

Dat zoals betrokkene aanvoert "U kijkt alleen naar de datum en de rest doet er blijkbaar niet toe" maakt dat niet anders. Betrokkene is uitdrukkelijk gewezen op de geldende termijn voor het instellen van een rechtsmiddel. Het is zijn keuze geweest om pas beroep in te stellen omdat zijn collega in het gelijk was gesteld en om niet net als zijn collega tijdig beroep in te stellen.

De kantonrechter is van oordeel dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

De beslissing

Verklaart het beroep ongegrond.

Op 2 november 2011 gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter te 's-Hertogenbosch in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

verzenddatum:

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hierboven vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,-- bedraagt, of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de beroepstermijn is overschreden.

U stelt hoger beroep in door binnen 6 weken na de verzenddatum van deze beslissing een beroepschrift te sturen naar de rechtbank te 's-Hertogenbosch sector strafrecht, afdeling mulderzaken, postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter.

Uw beroepschrift wordt met uw dossier naar het gerechtshof te Leeuwarden gestuurd.

De procedure bij het gerechtshof te Leeuwarden verloopt geheel schriftelijk, behalve als u in uw beroepschrift duidelijk aangeeft dat u uw standpunt mondeling wil toelichten.

Denkt u eraan het beroepschrift te ondertekenen en indien nodig een schriftelijke machtiging bij te voegen?

beslissing