Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BR5358

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-08-2011
Datum publicatie
19-08-2011
Zaaknummer
01/849290-11 en 05/701993-10 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank heropent onderzoek om de reclassering nader te laten rapporteren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Tussenvonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/849290-11

Parketnummer tul : 05/701993-10

Datum uitspraak: 19 augustus 2011

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988,

thans gedetineerd in [PI]

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 5 augustus 2011.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 4 juli 2011.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 27 maart 2011 te Cuijk, met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum]-2003), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht/geduwd en/of (vervolgens/daarbij) op en neer gaande bewegingen gemaakt en/of

- zijn balzak in de mond van die [slachtoffer] gebracht/geduwd

- zijn vinger in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] gebracht/ geduwd en/of

- zijn tong in de vagina en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer] gebracht/geduwd;

[artikel 244 Wetboek van Strafrecht]

2.

hij op of omstreeks 27 maart 2011 te Cuijk, met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum]-2003), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit

- het (in het bijzijn van die [slachtoffer]) vastpakken van zijn, verdachtes, ontblote penis en het zich, (daarbij) aftrekken en/of

- het zich laten likken en/of zuigen aan zijn, verdachtes ballen door die [slachtoffer] en/of

- het zich laten likken aan zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] en/of

- het likken bij/aan de vagina van die [slachtoffer];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De vordering van de officier van justitie.

Voor beide feiten heeft de officier van justitie een gevangenisstraf gevorderd van 18 maanden met aftrek en een TBS met dwangverpleging. Ook heeft de officier van justitie toewijzing van de vordering van de benadeelde partij gevorderd met daarbij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Verder heeft de officier van justitie de tenuitvoerlegging gevorderd van vier maanden gevangenisstraf.

HEROPENING EN SCHORSING VAN HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

De rechtbank is van oordeel dat heropening van het onderzoek ter terechtzitting noodzakelijk is, omdat het onderzoek niet volledig is geweest.

Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Indien de rechtbank komt tot een gehele of gedeeltelijke bewezenverklaring van het tenlastegelegde en strafbaarheid van het bewezenverklaarde, is aan de orde welke sanctie aan verdachte dient te worden opgelegd.

De rechtbank wil de mogelijkheid van een TBS met voorwaarden niet op voorhand uitsluiten.

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de TBS met dwangverpleging, zoals door de officier van justitie geëist, als ultimum remedium, eerst aan de orde dient te komen wanneer gebleken is dat een andere strafrechtelijke afdoening niet helpt. Zijn cliënt stemt in met een TBS met voorwaarden en is ervan doordrongen dat ook behandeling in het kader van TBS met voorwaarden een langdurige behandeling zal vergen.

Door de psycholoog C.M. Hattink is op 25 juli 2011 geadviseerd om verdachte te behandelen binnen een stevig juridisch kader, zoals TBS met voorwaarden. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat de zogeheten "stok achter de deur" van een TBS met dwangverpleging goed werkt bij de behandeling van cliënten zoals verdachte. In zijn advies weegt hij mee dat verdachte voorheen nog geen psychiatrische behandeling gehad.

Door de psychiater drs. M.J. van Weers is op 26 juli 2011 geadviseerd om betrokkene te laten behandelen voor zijn pedofilie gezien het hoge risico op delictherhaling. Gegeven het feit dat betrokkene kort na zijn veroordeling begin 2011 in de proeftijd opnieuw recidiveerde werd door rapporteur een TBS met dwangverpleging overwogen om de samenleving te beveiligen tegen een mogelijke delictherhaling. Volgens hem zijn er meerdere redenen om te veronderstellen dat voor de behandeling van verdachte TBS met voorwaarden als maatregel volstaat om de samenleving te beveiligen tegen delictherhaling.

Argumenten hiervoor zijn dat betrokkene de ten laste gelegde feiten gedeeltelijk bekent, hij openheid van zaken heeft gegeven over het bestaan van pedofilie en bereid is om mee te werken aan een intensieve behandeling waaronder, indien noodzakelijk, een behandeling met libidoremmende medicatie.

De reclassering onderschrijft het advies van beide pro justitia rapporteurs.

De rechtbank acht het mede op basis van het onderzoek ter terechtzitting, het rapport van de Reclassering en de rapporten van de psycholoog en de psychiater voornoemd noodzakelijk dat zij in een aanvullend rapport van de reclassering wordt geïnformeerd omtrent de voorwaarden voor een TBS met voorwaarden.

De zaak zal voor onbepaalde tijd worden aangehouden.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

- Heropent het onderzoek.

- schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd in afwachting van een door de reclassering op te maken maatregelenrapport;

- beveelt dat omtrent verdachte een maatregelenrapport op zal worden gemaakt door of namens de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6 te 's-Hertogenbosch;

- de zaak zal worden aangebracht op een zitting van mr. A.M. Kooijmans - de Kort en mr. P.J. Appelhof.

Stelt de stukken met dat doel in handen van de officier van justitie.

De rechtbank stelt de termijn van deze schorsing op langer dan één maand na heden, doch een termijn van drie maanden niet te boven gaande, om de klemmende redenen dat alle binnen één maand na heden te houden terechtzittingen reeds zijn geappointeerd en geen ruimte bieden om deze zaak alsdan te behandelen en voorts niet te verwachten is dat de omtrent verdachte uit te brengen rapportage binnen een maand na heden gereed zal zijn;

beveelt de oproeping van verdachte/veroordeelde tegen het tijdstip van nadere terechtzitting met kennisgeving van dat tijdstip aan de raadsman van verdachte/veroordeelde, mr. Y.E.Y. Vermeulen advocaat te Tilburg;

beveelt voorts de oproeping van de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M. Kooijmans-de Kort, voorzitter,

mr. P.J. Appelhof en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van J.C. de Steur, griffier,

en is uitgesproken op 19 augustus 2011.

2

Parketnummer: 01/849290-11

Parketnummer tul: 05/701993-10

[verdachte]