Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BR1658

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-07-2011
Datum publicatie
15-07-2011
Zaaknummer
731142
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Twee snelheidsovertredingen binnen een tijdsbestek van 34 seconden door dezelfde automobilist in tegengestelde rijrichting.

Beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

Zaaknummer : 731142.

MU nummer : 10-162.

CJIB nummer : 142218392.

WET ADMINISTRATIEF RECHTELIJKE HANDHAVING VERKEERSVOORSCHRIFTEN (WAHV).

Op 15 september 2010 is een beroepschrift ingekomen van [betrokkene], geboren op

[geboortedatum], wonende te [adres].

Het beroepschrift is gericht tegen de beschikking van de officier van justitie d.d. 30 augustus 2010.

De vertegenwoordiger van de officier van justitie is gehoord ter openbare terechtzitting van de kantonrechter te Eindhoven d.d. 01 juli 2011.

Betrokkene is hoewel behoorlijk opgeroepen niet verschenen.

Gelet op de op de zaak betrekking hebbende stukken.

OVERWEGENDE:

Betrokkene is in beroep gekomen tegen een beslissing van de officier van justitie.

Voor de betaling van de sanctie en de administratiekosten is zekerheid gesteld.

Het beroep is ontvankelijk.

Aan betrokkene is een administratieve sanctie opgelegd terzake overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom met 7 km/u. Betrokkene voert aan dat het onmogelijk is om twee overtredingen te maken op hetzelfde tijdstip in tegengestelde rijrichting.

De kantonrechter overweegt als volgt:

Ter openbare terechtzitting d.d. 14 februari 2011 is de behandeling van het beroepschrift aangehouden teneinde de officier van justitie in de gelegenheid te stellen nadere gegevens in het geding te brengen. De officier van justitie heeft nagelaten nadere gegevens in het geding te brengen. De kantonrechter zal desondanks het beroep ongegrond verklaren en overweegt daartoe het volgende.

Blijkens het zaakoverzicht heeft betrokkene op 28 mei 2010 om 11:28:05 uur met zijn personenauto met kenteken [kenteken] gereden op de Loon te Liessel (gemeente Deurne). Door verbalisant van de politie Brabant Zuid-Oost is een snelheidsmeting verricht conform de wettelijke vereisten. Gebleken is dat betrokkene de maximumsnelheid met 7 km/u heeft overschreden. Vervolgens blijkt dat betrokkene op dezelfde locatie om 11:28:39 uur heeft gereden. Door voornoemd verbalisant is vervolgens weer een snelheidsmeting verricht. Gebleken is dat betrokkene de maximumsnelheid met 18 km/u heeft overschreden. De kantonrechter constateert in het dossier foto's waarop duidelijk het voertuig van betrokkene zichtbaar is. Voorts constateert de kantonrechter middels een plattegrond dat op de Loon in Liessel verschillende zijwegen liggen. Het komt de kantonrechter dan ook voor dat het mogelijk is om binnen 34 seconden na het verrichten van de gedraging om 11:28:05 uur met het voertuig te keren, snelheid te maken en om 11:28:39 uur de tweede gedraging te verrichten. De kantonrechter is van oordeel dat de eerste snelheidsovertreding niet hetzelfde feit betreft als de 34 seconden later gepleegde snelheidsovertreding. Dit geldt te meer nu de betrokkene zich ten tijde van de tweede overtreding in een nieuwe verkeerssituatie heeft begeven. Derhalve is betrokkene na de eerste overtreding opnieuw in de gelegenheid geweest om zich aan de geldende maximumsnelheid te houden, hetgeen betrokkene opnieuw heeft nagelaten.

Het beroep wordt ongegrond verklaard.

BESLISSING:

De kantonrechter,

verklaart het beroep ongegrond.

Gegeven door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter en op 15 juli 2011 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

_______________________________________________________________

VERZONDEN D.D.:

Tegen deze beslissing is geen hoger beroep mogelijk.

De rechtbank, sector kanton is gevestigd aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch.

Telefonische informatie: 073 6202900.

Postadres: strafgriffie rechtbank, postbus 70584, 5201 CZ '-Hertogenbosch.

Zaaknummer: 731142 blad 2

beschikking