Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BR1380

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-07-2011
Datum publicatie
13-07-2011
Zaaknummer
748782
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onderbewindstelling over deel registergoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

In de zaak van:

mevrouw [I],

wonende [adres],

hierna ook te noemen verzoekster.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

* Het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 22 maart 2011;

* Het verweerschrift van de heer [C], (zoon van rechthebbende) ter griffie ingekomen op 29 april 2011;

* Het verweerschrift met bijlagen van mw. mr. J.J.H.M. de Graaf, verbonden aan Das Rechtsbijstand, gevestigd te 5201 AH 's-Hertogenbosch, Postbus 338, gemachtigde van mevrouw [C] (dochter van rechthebbende) ter griffie ingekomen op 3 mei 2011;

* Een brief van notaris mr. R.C.M. van Kaam, ter griffie ingekomen op 17 mei 2011 waarin hij aangeeft waarom volgens hem de gevraagde onderbewindstelling noodzakelijk is.

Op 4 mei 2011 en 27 juni 2011 hebben mondelinge behandelingen van het verzoek plaatsgevonden, waarbij aanwezig waren:

* Mevrouw [I], geregistreerd partner van rechthebbende, tevens verzoekster voornoemd;

* De heer [M], geboren te [plaats] op 8 april 1925, wonende te [adres], rechthebbende;

* De heer [C], wonende te [adres], belanghebbende, zoon van rechthebbende;

* Mevrouw [C], wonende te [adres], belanghebbende, dochter van rechthebbende;

* Mevrouw mr. J.J.H.M. de Graaf, verbonden aan Das Rechtsbijstand, gemachtigde van mevrouw [C].

Van het verhandelde ter zittingen zijn aantekeningen gemaakt door de griffier.

Daarop is de beschikking bepaald op heden.

Het verzoek

Het verzoek strekt - kort weergegeven - tot instelling van een bewind over het deel van het registergoed staande en gelegen aan [adres], dat toebehoort aan de heer [M], geboren te [plaats] op 8 april 1925, wonende te [adres]. Voorgesteld wordt tot bewindvoerder te benoemen: mevrouw [I], wonende te [adres].

De voorgestelde bewindvoerder is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.

De beoordeling

Ter zitting van 4 mei 2011 is gebleken dat belanghebbenden het niet eens waren over het voorstel dat er was over de verdeling van het onderhavige registergoed. Daarop heeft de kantonrechter de zaak aangehouden, om partijen de gelegenheid te geven hierover te onderhandelen in het bijzijn van de notaris.

Ter zitting van 27 juni 2011 is gebleken dat partijen nog niet met elkaar in gesprek waren gegaan, omdat er pas op woensdag 22 juni 2011 een voorstel van de notaris was gekomen.

Partijen gaven aan meer tijd nodig te hebben.

Tevens is tijdens de zitting van 27 juni 2011 gebleken, dat partijen het erover eens zijn, dat een onderbewindstelling over het deel van het registergoed staande en gelegen aan [adres], dat toebehoort aan rechthebbende, in verband met de lichamelijke en geestelijke toestand van de rechthebbende, noodzakelijk is om bij een eventuele verkoop van het voornoemde registergoed, de transportakte te kunnen laten passeren.

Nu uit de stukken en het verhandelde ter zitting aannemelijk is geworden dat de rechthebbende als gevolg van zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, zal de kantonrechter het verzoek toewijzen. De kantonrechter ziet geen beletsel om mevrouw [I] te benoemen.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt een bewind in over het deel van het registergoed staande en gelegen aan [adres], dat toebehoort aan de heer [M], geboren te [plaats] op 8 april 1925, wonende te [adres];

- benoemt tot bewindvoerder: mevrouw [I], wonende te [adres].

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2011 door

mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter te Eindhoven, in tegenwoordigheid van de griffier.