Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BR0654

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-07-2011
Datum publicatie
07-07-2011
Zaaknummer
725539
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard terzake overschrijding van de maximumsnelheid. De overtreding is gepleegd door personeel van een garage tijdens een onderhoudsbeurt. Verdachte wordt daarvoor als kentekenhouder verantwoordelijk gehouden.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2011/105
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht, afdeling Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

CJIB-NUMMER: 142556553

ZAAK nr: 725539

MU VERZ : 10-613

De kantonrechter te ’s-Hertogenbosch.

Op 16 augustus 2010 is op het parket van de officier van justitie te Utrecht een beroepschrift ingekomen van

[betrokkene],

geboren op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement ’s Hertogenbosch d.d. 12 augustus 2010 ter zake de gedraging:

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, met 14 km/h, gepleegd te 's-Hertogenbosch, Kooikersweg op 27 mei 2010 te 10.39 uur met een personenauto met kenteken [kenteken].

DE BEHANDELING

Betrokkene is in de gelegenheid gesteld om op de openbare mondelinge behandeling van 22 juni 2011 de inhoud van het beroepschrift nader toe te lichten.

Betrokkene heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Het openbaar ministerie is op de openbare mondelinge behandeling verschenen.

De officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de kantonrechter, gelet op het relaas van verbalisant, ¬ het beroep ongegrond te verklaren.

De overwegingen

Betrokkene is tijdig in beroep gegaan.

Betrokkene heeft zekerheid gesteld.

Betrokkene is ontvankelijk in zijn beroep.

De gronden van het beroep:

Betrokkene voert in zijn beroepschrift aan: “Zoals ik u in mijn bezwaarschrift, voorzien van alle bewijsstukken, heb aangegeven, werd de auto met kenteken [kenteken] ten tijde van de constatering van een overtreding door [garage] Rietveldenweg 68 te ’s-Hertogenbosch APK gekeurd. (…) In mijn geval is er duidelijk sprake van een APK station dat zich niet aan de regels houdt. Een auto hoeft voor een APK niet de openbare weg op en daarbij zijn snelheidsovertredingen al helemaal niet nodig voor een APK test.”

Betrokkene geeft ter zitting aan dat zijns inziens artikel 8a WAHV van toepassing is, omdat tegen zijn wil in met de auto is gereden. Hij wil aangifte doen van joyriding. Je móet de sleutel inleveren, je móet APK laten keuren, kortom één proces van overheidsinstanties.

Verder geeft betrokkene aan dat hij deels tegemoet gekomen is door [garage] met tegoedbonnen ter waarde van € 50,-.

De beoordeling:

Vaststaat dat de gedraging is verricht.

Betrokkene vraagt zich af of hij verantwoordelijk kan worden gesteld voor een snelheidsovertreding die, tijdens een APK-keuring, door een ander is begaan.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een rijproef te maken met het betreffende motorvoertuig.

Ingevolge artikel 5 van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften wordt bij het constateren van een gedraging met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en indien de bestuurder niet wordt staande gehouden de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven.

Nu de gedraging is geconstateerd op kenteken en de bestuurder niet ter plaatse is gehoord, is betrokkene als zijnde de kentekenhouder aansprakelijk voor de opgelegde sanctie, hoe begrijpelijk de geschetste situatie ook is. Het is aan betrokkene om [garage] aan te spreken op de gedraging. Dat heeft betrokkene ook daadwerkelijk gedaan, waarbij hij genoegen heeft genomen met eerder genoemde bonnen.

Uit artikel 8a van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften valt af te leiden dat de officier van justitie de beschikking vernietigt, indien, in het geval van artikel 5 onderscheidenlijk 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen.

De kantonrechter is met de vertegenwoordigster van het CVOM van oordeel dat betrokkene zich niet kan beroepen op artikel 8a WAHV, gezien het feit dat hij als kentekenhouder aansprakelijk blijft en hier geen, in tegenstelling tot wat betrokkene stelt, sprake is joyriding.

Gezien het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

De beslissing

Verklaart het beroep ongegrond.

Op 6 juli 2011 gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. W.P.C.G. Derksen,

kan¬ton¬rechter te 's-Hertogenbosch in tegen¬woordigheid van de grif¬fier.

De griffier, De kantonrechter,

verzenddatum:

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hierboven vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,-- bedraagt, of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld of

het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de beroepstermijn is overschreden.

U stelt hoger beroep in door binnen 6 weken na de verzenddatum van deze beslissing een beroepschrift te sturen naar de rechtbank te ’s-Hertogenbosch sector strafrecht, afdeling mulderzaken, postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter.

Uw beroepschrift wordt met uw dossier naar het gerechtshof te Leeuwarden gestuurd.

De procedure bij het gerechtshof te Leeuwarden verloopt geheel schriftelijk, behalve als u in uw beroepschrift duidelijk aangeeft dat u uw standpunt mondeling wil toelichten.

Denkt u eraan het beroepschrift te ondertekenen en indien nodig een schriftelijke machtiging bij te voegen?