Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BO4511

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-11-2010
Datum publicatie
19-11-2010
Zaaknummer
675298
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vordering wegens gasleveranties afgewezen. De energieleverancier heeft niet weersproken dat het defect van de drukregelaar niet aan haar is gemeld en evenmin heeft zij weersproken dat het goede functioneren van de drukregelaar haar verantwoordelijkheid is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

DE KANTONRECHTER TE EINDHOVEN

In de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

opposant,

gemachtigde: mr. S. Schapendonk, advocaat te Eindhoven,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.ON Benelux Levering B.V.,

gevestigd te Eindhoven;

geopposeerde,

gemachtigde: J.J.L. Janssen, deurwaarder te Eindhoven,

heeft de kantonrechter het navolgende vonnis gewezen.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de navolgende stukken:

­ de verzetdagvaarding, met producties;

­ de conclusie van antwoord in oppositie, tevens houdende vermindering van eis, met producties;

­ de conclusie van repliek in oppositie, met producties;

­ de akte uitlating producties van de zijde van E.ON.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1 Het gaat in dit geding om het volgende.

E.ON heeft bij dagvaarding d.d. 13 november 2008 van [opposant] betaling gevorderd van € 404,39 in hoofdsom, met rente en kosten. Bij vonnis d.d. 27 november 2008 is deze vordering bij verstek toegewezen. Bij de bovenvermelde dagvaarding is [opposant] - naar aangenomen moet worden tijdig - tegen deze veroordeling in verzet gekomen. Hij vordert hem te ontheffen van de veroordeling tegen hem uitgesproken bij het verstekvonnis van 27 november 2008 en voorts de oorspronkelijke vordering af te wijzen.

E.ON heeft hierop geconcludeerd dat zij volhardt bij haar oorspronkelijke vordering, zij het dat zij deze wenst te verminderen met € 35,-- wegens administratiekosten.

2.2 Vast staat dat tussen partijen een gasleverantiecontract is gesloten ten behoeve van het adres [adres] en wel met ingang van 22 januari 2007. E.ON vordert op grond van deze overeenkomst kosten voor geleverd gas en bijkomende kosten. [opposant] stelt geen kosten verschuldigd te zijn omdat er aan hem nooit gas is geleverd. De drukregelaar was immers kapot en ondanks herhaald verzoek van hemzelf en van de verhuurder, de heer [x], heeft E.ON nagelaten deze drukregelaar te herstellen.

E.ON heeft deze stelling, die [opposant] heeft gestaafd met een brief van de heer [x], niet weersproken. E.ON stelt wel in haar akte uitlating producties dat [opposant] nimmer aan de netbeheerder te kennen heeft gegeven dat er een defect aan de gasmeter zou zijn, maar zij stelt niet dat het defect van de drukregelaar niet aan haar is gemeld. Evenmin weerspreekt E.ON het standpunt van [opposant] dat het goede functioneren van de drukregelaar de verantwoordelijkheid van E.ON is.

2.3 Uit het voren overwogene volgt dat E.ON toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van het gasleverantiecontract en dat [opposant] zich dus terecht op het standpunt stelt dat hij van zijn kant is ontslagen uit de verbintenissen die dat contract aan hem oplegt.

Dat [opposant] heeft nagelaten tijdig meterstanden door te geven kan aan het voorgaande niet afdoen, zeker niet nu [opposant] - onweersproken - stelt dat hij dat heeft nagelaten omdat de drukregelaar niet functioneerde en er daarom geen gastoevoer was.

2.4 De conclusie is dat het verstekvonnis dient te worden vernietigd en dat de oorspronkelijke vordering van E.ON alsnog dient te worden afgewezen, met haar verwijzing in de proceskosten, met uitzondering van de kosten van de verzetdagvaarding die ingevolge de wet voor rekening van [opposant] moeten blijven.

3. De beslissing

De kantonrechter:

vernietigt het vonnis dat de kantonrechter te Eindhoven op 27 november 2008 tussen partijen heeft gewezen;

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vordering van E.ON af;

veroordeelt E.ON in de proceskosten aan de zijde van [opposant] gevallen, met uitzondering van de kosten van de verzetdagvaarding, welke kosten tot op heden worden begroot op € 120,-- wegens gemachtigdensalaris.

Aldus gewezen door mr. W.E.M. Leclercq, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 18 november 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.