Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BN8624

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-08-2010
Datum publicatie
29-09-2010
Zaaknummer
706379
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een 64-jarige werknemer is toegewezen nu partijen na de AOW-leeftijd de arbeidrelatie voor bepaalde tijd wensen voort te zetten en een beroep op de Ragetlieregel willen uitsluiten.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 667
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0776
JIN 2010/708
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tiger Products B.V.,

gevestigd te Geldrop,

verzoekster,

gemachtigde: mr. B.M.W. Hunnekens,

t e g e n :

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “Tiger Products” en “[verweerster]”.

1. De procedure

Op 3 augustus 2010 is ter griffie een verzoekschrift van Tiger Products ingekomen. [verweerster] heeft op 4 augustus 2010 haar reactie op het verzoekschrift doen toekomen. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2010. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. De beschikking is bepaald op heden.

2. De feiten

Tussen partijen bestaat een arbeidsovereenkomst. [verweerster] is sedert 3 september 1962 in dienst van Tiger Products, laatstelijk als telefoniste/receptioniste tegen een bruto salaris (exclusief vakantiegeld) van € 2.198,-- per maand. [verweerster] is thans 64 jaar oud.

Tiger Products heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met [verweerster] te ontbinden per 1 september 2010 op grond van gewichtige redenen bestaande uit veranderingen in de omstandigheden. De veranderingen in de omstandigheden als in de wet bedoeld, bestaan er in deze uit dat [verweerster] met ingang van 1 september 2010 gebruik wenst te maken van de bepalingen van de Regeling Vervroegd Uittreden (de VUT-regeling) zoals die gelden binnen de onderneming van Tiger Products. Partijen zijn overeengekomen dat [verweerster] met ingang van de eerste maand waarin zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, te weten 1 oktober 2010, nog enige werkzaamheden voor Tiger Products zal gaan verrichten, zij het op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In het kader van de Ragetlie-regel ex artikel 7:667 lid 4 BW wensen partijen echter, om geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst middels onderhavige verzoekschriftprocedure te beëindigen, zodat het partijen vrijstaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.

[verweerster] heeft in haar schriftelijke reactie alsmede ter comparitie laten weten volledig akkoord te zijn met hetgeen Tiger Products heeft verklaard in haar verzoekschrift, zoals hierboven (kort samengevat) is verwoord.

3. De beoordeling

Het is niet gebleken dat het verzoek verband houdt met een van de opzegverboden van artikel 7:647, 648, 670 en 670a BW of met enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Uit de stukken en het besprokene ter zitting is voldoende gebleken dat sprake is van gewichtige redenen, gelegen in een verandering in de omstandigheden. Partijen wensen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van [verweerster] de arbeidsrelatie voort te zetten op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Om er zeker van te zijn dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd en voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk is, is er om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Dit levert een verandering in de omstandigheden op die van dien aard is dat de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal toewijzen per 1 september 2010.

Gelet op het feit dat [verweerster] per 1 september 2010 aanspraak kan maken op de VUT-regeling zoals die geldt binnen de onderneming van Tiger Products en zij te kennen heeft gegeven van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen nadeel te ondervinden, zal de kantonrechter aan [verweerster] geen vergoeding toekennen.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 september 2010;

compenseert de proceskosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.H. Kobussen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.