Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BN4490

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-07-2010
Datum publicatie
19-08-2010
Zaaknummer
694463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In de onderhavige zaak is er sprake van een medewerker van een bedrijf dat zich toelegt op telefonische verkoop die ongevraagd en onaangekondigd een persoon die handelt in de uitoefening van een (klein) bedrijf telefonisch benadert en kennelijk een aanbod doet, althans beoogt te doen, tot het sluiten van een overeenkomst die de koper verplicht tot het betalen van een geldsom.

Onder die omstandigheden moet aan de totstandkoming van een overeenkomst de eis worden gesteld dat de verkoper de wederpartij uitdrukkelijk vraagt of hij het aanbod aanvaardt en akkoord is met het betalen van de geldsom, en dat de wederpartij uitdrukkelijk aangeeft het aanbod te aanvaarden en in te stemmen met het betalen van de geldsom.

Uit de overgelegde geluidsopname (en de transcriptie ervan) blijkt niet dat er sprake is geweest van een aanbod aan gedaagde om een overeenkomst aan te gaan, noch (en derhalve ook niet) van een uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door gedaagde. Er wordt door de verkoper slechts een aantal gegevens opgesomd en verwezen naar afspraken. Aldus kan niet worden aangenomen dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

De vordering dient daarom te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 694463

Rolnummer : 10-4927

Uitspraak : 8 juli 2010

in de zaak van:

de besloten vennootschap JR Motorsport B.V. h.o.d.n. Handboek.nl,

gevestigd te Obdam,

eiseres,

gemachtigde: Gerechtsdeurwaarderskantoor Agin Timmermans,

t e g e n :

[ge[woonplaats],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: F.D.B. Brockholz.

Partijen zullen verder worden aangeduid als 'Handboek.nl' en '[gedaagde]'.

1. De procedure

Handboek.nl heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. [gedaagde] is in rechte verschenen en heeft mondeling geantwoord, waarbij hij tevens een schriftelijke reactie heeft overgelegd. Vervolgens is een comparitie van partijen bepaald. Deze heeft plaatsgevonden op 23 juni 2010. Daarna is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Handboek.nl vordert betaling van € 575,27, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Handboek.nl legt daaraan het volgende ten grondslag.

Zij heeft de bedrijfsgegevens van [gedaagde] geplaatst op de door haar geëxploiteerde internetsite Handboek.nl. [gedaagde] heeft daartoe op 20 november 2009 opdracht gegeven. Handboek.nl heeft ter zake van [gedaagde] een bedrag van € 473,62 te vorderen gekregen. Daarnaast maakt Handboek.nl aanspraak op de wettelijke handelsrente, welke berekend tot 18 mei 2010 € 12,15 bedraagt, de buitengerechtelijke kosten ad € 75,- en de leges/informatiekosten ad € 14,50.

2.2. [gedaagde] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

Ik heb Handboek.nl geen opdracht gegeven tot het plaatsen van mijn bedrijfsgegevens op internet. Het is juist dat ik telefonisch contact heb gehad met Handboek.nl. Een medewerkster van Handboek.nl belde mij op. Handboek.nl wilde een geluidsopname maken van (een deel van) het telefoongesprek. In een lokaal weekblad van [woonplaats] heb ik al eens een advertentie laten plaatsen. Ik was in de veronderstelling dat ik dit keer weer gebeld werd namens dat weekblad. Ik heb diverse facturen ontvangen van bedrijven die mij niet bekend zijn. De facturen kwamen van allerlei bedrijven in Friesland.

De rechtbank Breda heeft een soortgelijke vordering als de onderhavige afgewezen. Die vordering was ingesteld door een bedrijf dat op dezelfde wijze te werk gaat als Handboek.nl.

2.3. Hetgeen partijen ter comparitie hebben aangevoerd zal, indien en voor zover relevant, in het navolgende aan de orde komen.

3. De beoordeling

3.1. Handboek.nl stelt zich op het standpunt dat [gedaagde] opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van zijn bedrijfsgegevens op Handboek.nl. [gedaagde] heeft dat betwist.

Handboek.nl dient dan te bewijzen dat partijen de plaatsing van de bedrijfsgegevens van [gedaagde] zijn overeengekomen. Zij heeft daartoe een CD met de geluidsopname van het telefoongesprek van partijen in het geding gebracht (productie 1 bij dagvaarding) alsmede de transcriptie van het voormelde gesprek (productie 2 bij dagvaarding). De transcriptie bevat de juiste weergave van het gesprek tussen partijen, dat luidt als volgt:

'Een goede morgen u spreekt met Jacqueline van Handboek.nl www.handboek.nl

Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op onze website www.handboek.nl

U bent ervan op de hoogte dat dit gesprek wordt opgenomen?

Ja.

Heeft u daar bezwaar tegen?

Nee hoor.

De periode loop van vandaag 20 november 2009 tot 20 november 2010 voor het bedrag van 398 euro exclusief btw.

Uw bedrijfsnaam is [naam].

U bent de heer [gedaagde].

Uw adres is [adres] in [woonplaats].

Uw telefoonnummer is [nummer].

Uw mobiel nummer is [nummer].

Uw e-mailadres is [adres]

En uw website is [website]

Mijn vraag is gaat u hiermee akkoord?

Emmm ja hoor ja hoor.

Heb ik de vermelding en afspraken juist weergegeven?

Emmm dit ehh het huisnummer, dat andere nummer mag.., dat hoeft er niet op.

Het vaste nummer?

Het vaste nummer hoeft er niet op.

Prima, het vaste nummer zet ik niet op de site.

Ja.

Heb ik de vermelding en afspraken juist weergegeven?

Ja hoor, ja hoor.

En u bent ook bevoegd om voor deze opdracht akkoord te geven?

Ja hoor.

Dan gaan wij het voor u in orde maken. U krijgt de bevestiging, nota en printuitdraai nog toegestuurd. Ik dank u wel voor de opdracht en dan wens ik u nog een fijne werkdag.

Ja, dank u wel.

Graag gedaan, tot ziens. Dag.

Dank je wel. Houdoe.'

3.2. Het gaat hier om de situatie dat een medewerker van een bedrijf dat zich toelegt op telefonische verkoop ongevraagd en onaangekondigd een persoon die handelt in de uitoefening van een (meestal klein) bedrijf telefonisch benadert en kennelijk een aanbod doet, althans beoogt te doen, tot het sluiten van een overeenkomst die de koper verplicht tot het betalen van een geldsom. Onder die omstandigheden moet aan de totstandkoming van een overeenkomst de eis worden gesteld dat de verkoper de wederpartij uitdrukkelijk vraagt of hij het aanbod aanvaardt en akkoord is met het betalen van de geldsom, en dat de wederpartij uitdrukkelijk aangeeft het aanbod te aanvaarden en in te stemmen met het betalen van de geldsom. Een en ander dient uit het bewijsmateriaal, in casu de geluidsopname, te blijken.

Deze eis moet worden gesteld om de wederpartij in te scherpen dat het niet gaat om een vrijblijvend gesprek, ook al mocht dat aanvankelijk anders lijken.

Voorts moet de wederpartij ermee bekend zijn dat het gesprek wordt opgenomen en dat de opname als bewijs van de overeenkomst kan worden gebruikt.

3.3. Uit de overgelegde geluidsopname (en de transcriptie ervan) blijkt niet dat er sprake is geweest van een aanbod aan [gedaagde] om een overeenkomst aan te gaan, noch (en derhalve ook niet) van een uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door [gedaagde]. Er wordt door de verkoper slechts een aantal gegevens opgesomd en verwezen naar afspraken. Aldus kan niet worden aangenomen dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

De vordering dient daarom te worden afgewezen.

3.4. Handboek.nl zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Handboek.nl in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 120,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast);

Aldus gewezen door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juli 2010.