Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BM9713

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-07-2010
Datum publicatie
02-07-2010
Zaaknummer
01/849453-09
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ6181, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Aan een zwemschoolhouder zijn 45 feiten ten laste gelegd, w.o. verkrachting (tongzoen), poging seksueel binnendringen, aanranding (art. 246 Sr), ontucht (art. 247) en bezit kinderporno. De slachtoffers zijn meisjes waaraan hij zwemles gaf en vrijwilligsters van zijn zwemschool. De meeste meisjes zijn van zeer jonge leeftijd en hebben verstandelijke/fysieke beperkingen of gedragsproblemen. Eis: 10 jaar en TBS met dwangverpleging.

De rechtbank spreekt verdachte vrij van (pogingen) seksueel binnendringen. In 3 gevallen bewezenverklaring van de aanranding. In 26 gevallen vrijspraak voor de aanranding, ontucht wel bewezen. In totaal 37 gevallen van ontucht bewezen verklaard. Alle vorderingen benadeelde partij zijn niet-ontvankelijk (niet eenvoudig van aard). Beslag: foto’s en films onttrokken aan het verkeer, maar verdachte krijgt eerst gelegenheid strikt privé beeldmateriaal van zijn familie- en gezinsleven te selecteren. Schriftelijke slachtofferverklaring geen bewijsmiddel, mede gezien de beleidsregels van het OM. Ook de toelichtingen benadeelde partij geen bewijsmiddel. Psychiater en psychologe achten TBS niet geïndiceerd. Rechtbank legt 7 jaar gevangenisstraf op, geen TBS. Overweging rechtbank: behandeling al tijdens detentie gewenst. De aan de V.I. te stellen voorwaarden bieden, mede gezien de lange V.I.-periode, een extra waarborg dat het recidiverisico aanvaardbaar laag blijft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2010/242
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/849453-09

Datum uitspraak: 02 juli 2010

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Verdachte,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950,

thans gedetineerd te: PI

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van 18 september 2009, 3 december 2009, 11 februari 2010, 1 april 2010, 28 april 2010, 31 mei 2010, 1 juni 2010, 4 juni 2010, 7 juni 2010, 9 juni 2010, 11 juni 2010 en 21 juni 2010.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

1. De tenlastelegging.

1. De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 11 augustus 2009.

De tenlastelegging is op de terechtzittingen van 1 april 2010, 4 juni 2010 en 9 juni 2010 telkens gewijzigd (Kopieën van de vorderingen wijziging tenlastelegging zijn als bijlagen bij dit vonnis gevoegd).

Nadat de tenlastelegging op voormelde terechtzittingen telkens is gewijzigd, is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

Ten aanzien van slachtoffer: [Slachtoffer 1]

delictproces-verbaal 03.001: filmopname 004.AVI

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter

uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) [Slachtoffer1], geboren [geboortedatum] 1993), te

dwingen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit en/of

mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1],

heeft gehandeld als volgt: verdachte heeft:

(terwijl) die [slachtoffer 1] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van Down):

- zijn penis en/of een of meer vinger(s) in/tegen de schaamstreek en/of tegen

de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 1] geduwd en/of gebracht en/of

gehouden en/of

- (meermalen) het bikinibroekje van die [slachtoffer 1], naar beneden getrokken en/of

- die [slachtoffer 1] (stevig) vastgepakt en/of naar zich toe en/of tegen zich aan

getrokken,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

[artikel 242 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1], geboren [geboortedatum]

1993) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het brengen van zijn penis en/of een of meer vinger(s) in/tegen de

schaamstreek en/of tegen de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 1]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 1] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van

Down) en/of

- het (meermalen) naar beneden trekken van het bikinibroekje van die [slachtoffer 1]

en/of

het (stevig) vastpakken en/of naar zich toe trekken en/of tegen zich aan

trekken van die [slachtoffer 1];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 1], geboren [geboortedatum] 1993) van wie hij, verdachte, wist

dat die [slachtoffer 1], in staat van verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht

verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 1], niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden (een minderjarige met het

syndroom van Down), een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het duwen en/of brengen en/of houden van zijn penis en/of een of meer

vinger(s) in/tegen de schaamstreek en/of tegen de vagina en/of de schaamlippen

van die [slachtoffer 1];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

2.

Ten aanzien van slachtoffer: Slachtoffer 1

delictproces-verbaal 03.001: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 1], geboren [geboortedatum] 1993), van wie hij, verdachte, wist

dat die [slachtoffer 1] in staat van verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht

verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 1] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden (een minderjarige met het

syndroom van Down), een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het meermalen, althans eenmaal, duwen en/of houden van zijn penis tegen de

schaamstreek van die [slachtoffer 1] en/of

- het duwen van zijn penis in (de voorzijde van) het bikinibroekje van die

[slachtoffer 1] en/of (daarbij) het naar voren brengen van zijn, verdachtes, heupen

en/of (vervolgens) het tegen zich aan drukken van die [slachtoffer 1]

- het betasten van de (ontblote) borsten van die [slachtoffer 1] en/of

- het wrijven/betasten (over/van) de (ontblote) bil(len) van die [slachtoffer 1];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

3.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 2]:

delictproces-verbaal 03.004: filmopname [betandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 2]

, geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog

niet had bereikt, een of meer handeling(en) te plegen, die bestond(en) uit of

mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

[slachtoffer 2], heeft gehandeld als volgt: verdachte heeft:

- de zwemkleding van die [slachtoffer 2] verschoven en/of naar beneden getrokken en/of

- (meermalen) die [slachtoffer 2] (stevig) vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar

zich toe en/of tegen zich aan getrokken en/of

- meermalen, althans eenmaal, zijn, verdachtes, penis tussen en/of tegen de

billen en/of anus en/of vagina van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of

gehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

[artikel 244 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2], geboren [geboortedatum] 1998)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het verschuiven en/of naar beneden trekken van de zwemkleding van die [slachtoffer 2]

en/of

- het meermalen, althans eenmaal, zijn, verdachtes, penis tussen en/of tegen

de (ontblote) billen en/of anus en/of vagina van die [slachtoffer 2] brengen en/of

duwen en/of houden,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 2] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige) en/of

- het verschuiven en/of naar beneden trekken van de zwemkleding van die

[slachtoffer 2] en/of

- het (meermalen)(stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe

en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 2];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 2]([slachtoffer 2], geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen, althans eenmaal, brengen en/of duwen en/of houden van zijn

penis tussen en/of tegen de (ontblote) billen en/of de anus en/of de vagina

van die [slachtoffer 2];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

4.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 3]

delictproces-verbaal 03.005: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) spreiden en/of gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 3]

(terwijl zij op een drijfmat in het zwembad ligt) en/of

- het (vervolgens/daarbij) (telkens) vastpakken en/of vasthouden van de

badkleding van die [slachtoffer 3] ter hoogte van haar schaamstreek en/of

- het (vervolgens/daarbij) ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van

die [slachtoffer 3] en/of (vervolgens)

- het op en/of tussen de benen van die [slachtoffer 3] gaan liggen en/of

- het (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen

zich aan trekken van die [slachtoffer 3];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

5.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 4]

delictproces-verbaal 03-009: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks in de periode van 1 april 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 4], geboren [geboortedatum] 2001)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

het brengen en/of duwen van zijn penis in/tegen de schaamstreek en/of tegen de

vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 4]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 4] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met een visuele handicap en

gehoor- en/of spraakproblemen) en/of

- het stevig vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen zich

aan trekken van die [slachtoffer 4];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissment 's-Hertogenbosch met [slachtoffer 4], geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren

nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft

gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis in/tegen de schaamstreek en/of tegen

de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 4];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

6.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 5]:

delictproces-verbaal 03.011: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 5], geboren [geboortedatum]

1999) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de billen van die [slachtoffer 5] en/of

- het wrijven de buik van die [slachtoffer 5] en/of

- het bij de schaamstreek vast pakken/betasten van die [slachtoffer 5] en/of

- het verschuiven van de badkleding van die [slachtoffer 5] (waardoor haar

schaamstreek/vagina ontbloot werd) en/of

- het vastpakken en/of aanraken van de borst(en) van die [slachtoffer 5]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die

bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 5] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met spraak- en/of

taalbeperkingen) en/of

- het vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 5] en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 5] en/of

- het beletten van die [slachtoffer 5] om weg te komen;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 5], geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de billen van die [slachtoffer 5] en/of

- het wrijven over de buik van die [slachtoffer 5] en/of

- het bij de schaamstreek vast pakken/betasten van die [slachtoffer 5] en/of

- het verschuiven van de badkleding van die [slachtoffer 5] (waardoor haar

schaamstreek/vagina ontbloot werd) en/of

- het vastpakken en/of aanraken van de borst(en) van die [slachtoffer 5];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

7.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 5]):

delictproces-verbaal 03.011: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 5], geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het spreiden van de benen van die [slachtoffer 5] en/of

- het met zijn, verdachtes, tong maken van een of meer likkende bewegingen ter

hoogte van de schaamstreek van die [slachtoffer 5] en/of

- het aanraken/betasten van de borst(en) van die [slachtoffer 5] en/of

- het verschuiven van de badkleding van die [slachtoffer 5] (waardoor haar vagina

ontbloot werd) en/of

- het brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes, penis tegen de

(al dan niet) ontblote schaamstreek en/of vagina van die [slachtoffer 5];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

8.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 6]

delictproces-verbaal 03.012: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 6], geboren [geboortedatum] 1997) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 6] (beiden) bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht, onder de douche stonden:

- het vastpakken van die [slachtoffer 6] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens)

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken en/of naar zich toe halen van

die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens)

- het weer (langzaam) naar beneden brengen van die [slachtoffer 6] (waarbij hun

(blote) lichamen elkaar raakten en/of tegen elkaar schuurden

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar

had (als volwassene ten op zichte van een minderjarige (van 12 jaren) en/of

als zwemschoolhouder/zwemleraar ten op zichte van een vrijwilligster die bij

zwemlessen werd ingezet of als leerling) en/of terwijl zij van het vervoer

door hem, verdachte, afhankelijk was en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij

daaraan geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken, (stevig)

vastpakken en/of optillen en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 6];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 6], geboren [geboortedatum] 1997), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 6], beiden bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht, onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 6] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens)

- het tegen zich aantrekken/ naar zich toe halen van die [slachtoffer 6] en/of

(vervolgens)

- het weer (langzaam) naar beneden brengen van die [slachtoffer 6] (waarbij die

(blote) lichamen elkaar raakten en/of tegen elkaar schuurden;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

9.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 7]

delictproces-verbaal 03.024: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 7], geboren op [geboortedatum]

2003) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het betasten van de ontblote billen en/of de vagina en/of schaamstreek van

die [slachtoffer 7] en/of

- het brengen van zijn penis tegen de - al dan niet - ontblote schaamstreek

en/of vagina en/of de billen van die [slachtoffer 7]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 7] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige (van 5 of 6 jaar)) en/of het

stevig vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen zich aan

trekken van die [slachtoffer 7];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 7], geboren [geboortedatum] 2003), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het betasten van de ontblote billen en/of de vagina en/of schaamstreek van

die [slachtoffer 7] en/of

- het brengen van zijn penis tegen de - al dan niet - ontblote schaamstreek

en/of vagina en/of de billen van die [slachtoffer 7];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

10.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 8]

delictproces-verbaal 03.030; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 30 september 2008 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter

uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 8], geboren [geboortedatum] 1998) te dwingen

tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 8],

heeft gehandeld als volgt: verdachte heeft:

terwijl die [slachtoffer 8] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van Down)

die [slachtoffer 8] stevig vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar zich toe en/of tegen

zich aan getrokken en/of haar (meermalen) haar tong laten uitsteken en/of haar

mond laten openen (door die [slachtoffer 8] het woord "lang" te laten zeggen) en/of

(vervolgens) heeft verdachte zijn tong in de richting van de mond van die [slachtoffer 8]

gebracht en/of met zijn mond en/of tong het gezicht en/of de tong en/of de

mond van die [slachtoffer 8] aangeraakt,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

[artikel 242 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 30 september 2008 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 8], geboren [geboortedatum] 1998) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 8], hebbende verdachte zijn tong geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer 8] en bestaande dat

geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of die

andere feitelijkhe(i)d(en) telkens hierin dat verdachte, terwijl die [slachtoffer 8] zich in het

water van het zwembad bevond en/of niet /nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en /of als volwassene ten opzichte van een minderjarige met het Syndroom

van Down ) die [slachtoffer 8] stevig vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar zich toe en/of

tegen zich aangetrokken;

[artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht]

Meer subsidiair althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 30 september 2008 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 8], geboren [geboortedatum] 1998)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) die [slachtoffer 8] haar tong laten uitsteken en/of haar mond laten

openen en/of (vervolgens)

- het brengen van zijn, verdachtes, tong in de richting van de mond van die

[slachtoffer 8] en/of

- het aanraken van het gezicht en/of de tong en/of de mond van die [slachtoffer 8] met

zijn mond en/of tong en/of

- het tonen van de ontblote schaamstreek en/of vagina van die [slachtoffer 8] voor de

camera, althans het ontbloten van de schaamstreek en/of vagina

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 8] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van Down) en/of

- het stevig vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen zich

aan trekken van die [slachtoffer 8];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Meest subsidiair althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 30 september 2008 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 8], geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) die [slachtoffer 8] haar tong laten uitsteken en/of haar mond laten

openen en/of (vervolgens)

- het brengen van zijn, verdachtes, tong in de richting van de mond van die

[slachtoffer 8] en/of

- het met zijn mond en/of tong aanraken van het gezicht en/of de tong en/of de

mond van die [slachtoffer 8] en/of

- het tonen van de ontblote schaamstreek en/of vagina van die [slachtoffer 8] voor de

camera, althans het ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 8];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

11.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 9]

delictproces-verbaal 03.037: fotobestand [...]

hij in of omstreeks de periode van 22 augustus 2005 tot en met 7 juni 2009 te

Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 9], geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis tussen en/of tegen de ontblote billen

en/of de anus van die [slachtoffer 9];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

12.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 10]

delictproces-verbaal 03.040: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met februari 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 10], geboren [geboortedatum] 1999) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de (geheel of gedeeltelijk) ontblote billen

van die [slachtoffer 10] en/of

- het tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 10], terwijl hij zijn penis uit zijn

zwembroek had gehaald en/of de vagina van [slachtoffer 10] (geheel of gedeeltelijk) was

ontbloot,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 10] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten opzichte van een minderjarige (met taal- en/of

spraakproblemen) en/of

- het stevig vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen zich

aan trekken van die [slachtoffer 10] en/of

- het (wild) op en neer en/of heen en weer bewegen en/of gooien van die [slachtoffer 10] in het water;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met februari 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 10], geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de (geheel of gedeeltelijk) ontblote billen

van die [slachtoffer 10] en/of

- het tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 10], terwijl hij zijn penis uit zijn

zwembroek had gehaald en/of de vagina van [slachtoffer 10] (geheel of gedeeltelijk) was

ontbloot,

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

13.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 11]

delictproces-verbaal 03.041: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 11], geboren [geboortedatum] 1995)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 11] (beiden) bloot onder de douche stonden,

- het brengen van die [slachtoffer 11] in een zogenaamde kop/handstand en/of haar daarbij

vast te houden en/of haar benen te spreiden en/of (vervolgens)

- het brengen van zijn penis tegen de vagina en/of de schaamstreek van die

[slachtoffer 11] te brengen en/of (vervolgens)

- het bij elkaar brengen van de benen van die [slachtoffer 11]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 11] zich (onder een douche) in het zwembad bevond

en/of verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als

zwemleraar en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige (met een

gedrags- en/of taalprobleem) en/of het stevig vastpakken en/of vasthouden

en/of naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 11] en/of het

spreiden en/of gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 11];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 11] ([slachtoffer 11], geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 11] (beiden) bloot onder de douche stonden,

- het brengen van die [slachtoffer 11] in een zogenaamde kop/handstand en/of haar daarbij

vast te houden en/of haar benen te spreiden en/of (vervolgens)

- het brengen van zijn penis tegen de vagina en/of de schaamstreek van die

[slachtoffer 11] te brengen en/of (vervolgens)

- het bij elkaar brengen van de benen van die [slachtoffer 11];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

14.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 12]

delictproces-verbaal 03.042:filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch,

(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 12], geboren [geboortedatum] 1998) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis in de (geheel of gedeeltelijk)

ontblote schaamstreek en/of tegen de (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina

en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 12] en/of

- het brengen van zijn penis in de zwembroek/bikinibroek van die [slachtoffer 12] en/of

(vervolgens) het (daarbij) maken van op en neer gaande bewegingen

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 12] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van

Down) en/of

- het vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 12] en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 12] en/of

- het beletten van die [slachtoffer 12] om weg te komen;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch,

(telkens) met [slachtoffer 12], geboren [geboortedatum] 1998), die toen de

leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis in de (geheel of gedeeltelijk)

ontblote schaamstreek en/of tegen de (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina

en/of de schaamlippen van die [slachtoffer 12] en/of

- het brengen van zijn penis in de zwembroek/bikinibroek van die [slachtoffer 12] en/of

(vervolgens) het (daarbij) maken van op en neer gaande bewegingen

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

15.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 13]

delictproces-verbaal 03-043: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009

te 's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 13], geboren [geboortedatum] 1996) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn (ontblote) penis in/tegen de schaamstreek

en/of (het kruis) van het bikinibroekje van die [slachtoffer 13] en/of (vervolgens)

het maken van op en neer gaande bewegingen

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 13] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van

Down) en/of

_ het vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 13] en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 13] en/of

- het beletten van die [slachtoffer 13] om weg te komen;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009

te 's-Hertogenbosch in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 13], geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn (ontblote) penis tegen (de schaamstreek

en/of het kruis) van het bikinibroekje van die [slachtoffer 13] en/of (vervolgens)

het maken van op en neer gaande bewegingen;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

16.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 14]

delictproces-verbaal 03.044, filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004, althans eind 2004 tot en

met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Vught, in elk geval in het

arrondissement 's-Hertogenbosch, ter uitvoering van het door hem voorgenomen

misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging

met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 14],

geboren [geboortedatum] 1996) te dwingen tot het ondergaan van (een) handeling(en)

die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het

lichaam van die [slachtoffer 14], heeft gehandeld als volgt: verdachte heeft:

(terwijl) die [slachtoffer 14] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van Down):

- (meermalen) het bikinibroekje van die [slachtoffer 14], naar beneden gebracht en/of

gerold en/of het bikinihesje van die [slachtoffer 14] omhoog geschoven en/of gebracht

en/of

- die [slachtoffer 14] (meermalen) (stevig) vastgepakt en/of naar zich toe en/of tegen

zich aan getrokken en/of

- die [slachtoffer 14] betast en/of vastgehouden bij haar (ontblote) vagina en/of

schaamstreek en/of billen en/of

- die [slachtoffer 14] bij haar borst(en) betast en/of vastgepakt en/of vastgehouden

- de benen van die [slachtoffer 14] gespreid en/of gespreid gehouden en/of

- zijn penis in/tegen de schaamstreek en/of tegen de vagina en/of de

schaamlippen en/of tussen de billen van die [slachtoffer 14] geduwd en/of gebracht

en/of gehouden,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

[artikel 242 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004, althans eind 2004 tot en

met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Vught, in elk geval het

arrondissement 's-Hertogenbosch, door geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 14], geboren [geboortedatum] 1996) heeft

gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis in/tegen de schaamstreek en/of tegen

de vagina en/of de schaamlippen en/of tussen de billen van die [slachtoffer 14] en/of

- het vasthouden en/of betasten van de (ontblote) vagina en/of schaamstreek

en/of de billen van die [slachtoffer 14] en/of

- het spreiden en/of gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 14] en/of

- het betasten en/of vastpakken en/of vasthouden van de borst(en) van die

[slachtoffer 14]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die

bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 14] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van

Down) en/of

- het (meermalen) naar beneden brengen en/of rollen van het bikinibroekje van

die [slachtoffer 14] en/of

- het omhoog brengen en/of schuiven van het bikinihesje van die [slachtoffer 14] en/of

- het (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe trekken en/of

tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 14];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004, althans eind 2004 tot en

met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Vught, in elk geval in het

arrondissement 's-Hertogenbosch, met ([slachtoffer 14], geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande

uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis in de schaamstreek en/of tegen de

vagina en/of de schaamlippen en/of tussen de billen van die [slachtoffer 14] en/of

- het vasthouden en/of betasten van de (ontblote) vagina en/of schaamstreek

en/of de billen van die [slachtoffer 14] en/of

- het spreiden en/of gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 14] en/of

- het betasten en/of vastpakken en/of vasthouden van de borst(en) van die

[slachtoffer 14];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

17.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 15]

delictproces-verbaal 03.045; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009, in

elk geval in of omstreeks de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009, te

Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het ontbloten van de billen van die [slachtoffer 15] en/of

- het (meermalen) brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes, penis

tegen de (ontblote) billen en/of de bilspleet van die [slachtoffer 15] en/of

- het vastpakken van die [slachtoffer 15] bij de (ontblote) billen en/of het (vervolgens)

wrijven met die (ontblote) billen over zijn, verdachtes, penis en/of

- het duwen en/of brengen van de (al dan niet ontblote) schaamstreek van die

[slachtoffer 15] op zijn, verdachtes, penis

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 15] zich in het water van het zwembad bevond en/of

zij niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met een

spraakprobleem) en/of

- het (meermalen) (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe

trekken en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 15] en/of

het beletten en/of te verhinderen van die [slachtoffer 15] om weg te komen;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009, in

elk geval in of omstreeks de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009, te

Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het ontbloten van de billen van die [slachtoffer 15] en/of

- het meermalen, brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes, penis

tegen de (ontblote) billen en/of de bilspleet van die [slachtoffer 15] en/of

- het vastpakken van die [slachtoffer 15] bij de (ontblote) billen en/of het (vervolgens)

wrijven met die (ontblote) billen over zijn, verdachtes, penis en/of

- het duwen en/of brengen van de (al dan niet ontblote) schaamstreek van die

[slachtoffer 15] op zijn, verdachtes, penis;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

18.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 15] en/of ten aanzien van slachtoffer

[slachtoffer 16]

delictproces-verbaal 03.045; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009,

in elk geval de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001) en/of [slachtoffer 16], geboren [geboortedatum] 2000), in elk geval een meisje, die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet

had bereikt, een of meer handeling(en) te plegen, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje, heeft gehandeld als volgt: verdachte heeft:

- (meermalen) het zwembroekje van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje naar beneden gerold en/of geschoven, in elk geval de vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje ontbloot en/of

- zijn penis ontbloot en/of

- (meermalen) die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje (stevig) vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar zich

toe getrokken en/of tegen zich aan getrokken en/of

- (daarbij/vervolgens) die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje zodanig gemanoeuvreerd dat die [slachtoffer 15] met haar

gezicht richting verdachte was gedraaid en/of

- (vervolgens) (meermalen) die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje (al dan niet bij het hoofd) vastgepakt en haar (op deze wijze) (onder water) richting zijn penis getrokken en/of

gebracht en/of bewogen en/of

- (daarbij) zijn heupen naar voren gebracht/geduwd en/of achterover gaan

hangen en/of

- meermalen, althans eenmaal, met zijn penis het gezicht en/of de mond van die

[slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje geraakt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

[artikel 244 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009, in

elk geval de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001) en/of

[slachtoffer 16], geboren [geboortedatum] 2000), in elk geval een meisje,

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) (al dan niet bij het hoofd) vastpakken van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje en haar op deze wijze (onder water) richting zijn penis trekken en/of brengen en/of bewegen en/of

- het (daarbij) naar voren brengen/duwen van zijn, verdachtes, heupen en/of

het (daarbij) achter over gaan hangen met zijn, verdachtes, lichaam en/of

- het (vervolgens/daarbij) meermalen, althans eenmaal, (aan)raken van het

gezicht en/of de mond van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje met zijn, verdachtes, penis en/of

- het brengen en/of duwen van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote billen

van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met een spraakprobleem) en/of

- het (meermalen) naar beneden rollen en/of schuiven van het zwembroekje van

die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje, in elk geval het ontbloten van de vagina en/of schaamstreek en/of de

billen van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje en/of

- het (meermalen) (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe

trekken en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje en/of

- het (daarbij/vervolgens) zodanig manoeuvreren van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje dat zij met haar gezicht richting verdachte is gedraaid en/of

- het (vervolgens) (meermalen) (al dan niet bij het hoofd) vastpakken van die

[slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje en haar op deze wijze (onder water) richting zijn penis trekken en/of

brengen en/of bewegen en/of

- het (daarbij) naar voren brengen/duwen van zijn, verdachtes, heupen en/of

het (daarbij) achter over gaan hangen met zijn ,verdachtes, lichaam en/of

- het meermalen, althans eenmaal, (aan)raken van het gezicht en/of de mond

van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje met zijn, verdachtes, penis;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009, in

elk geval de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001) en/of [slachtoffer 16], geboren [geboortedatum] 2000), in elk geval een meisje, die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) (al dan niet bij het hoofd) vastpakken van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje en haar op deze wijze (onder water) richting zijn penis trekken en/of brengen en/of bewegen en/of

- het (daarbij) naar voren brengen/duwen van zijn, verdachtes, heupen en/of

het (daarbij) achter over gaan hangen met zijn, verdachtes, lichaam en/of

- het (vervolgens/daarbij) meermalen, althans eenmaal, (aan)raken van het

gezicht en/of de mond van die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje met zijn, verdachtes, penis en/of

- het brengen van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote billen van die

[slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval een meisje;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

19.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 17]

Delictproces-verbaal 03.046; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 17], geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het voor de camera manoeuvreren van de (geheel of gedeeltelijke) ontblote

vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 17] en/of

- het aanraken met en/of brengen en/of bewegen van zijn, verdachtes, penis in

de nabijheid en/of in de richting van en/of tegen de (al dan niet) ontblote

vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 17];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

20.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 18]

Delictproces-verbaal 03.047; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 18], geboren [geboortedatum]

1998) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 18] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de schaamstreek en/of

billen van die [slachtoffer 18] en/of

- het (daarbij) met zijn penis aanraken van de schaamstreek en/of de billen

van die [slachtoffer 18] en/of

- het brengen en/of duwen van zijn penis tussen de benen van die [slachtoffer 18] ter

hoogte van de schaamstreek en/of

- het vastpakken en/of naar zich toe trekken en/of tegen zich aan trekken van

die [slachtoffer 18]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op die

[slachtoffer 18] had (als zwemleraar en/of als volwassene ten op zichte van een

minderjarige) en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij

daaraan geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken, (stevig)

vastpakken en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 18] ;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 18], geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 18], beiden bloot onder de douche stonden - het

brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de schaamstreek en/of de

billen van die [slachtoffer 18] en/of

- het (daarbij) met zijn penis aanraken van de schaamstreek en/of de billen

van die [slachtoffer 18] en/of

- het brengen en/of duwen van zijn penis tussen de benen van die [slachtoffer 18] ter

hoogte van de schaamstreek en/of

- het vastpakken en/of naar zich toe trekken en/of tegen zich aan trekken van

die [slachtoffer 18];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

21.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 19]

Delictproces-verbaal 03.048; filmopname [...]l.mpg

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

Vlijmen, gemeente Heusden, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 19], geboren [geboortedatum] 1997),

die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een

of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 19] (beiden) bloot onder de douche bevonden

en/of verdachte (daarbij) op een krukje zat

- het laten steunen en/of leunen van die [slachtoffer 19] tegen/tussen zijn gespreide

benen en/of

- het (daarbij/vervolgens) naar voren schuiven in de richting van die [slachtoffer 19]

en/of

- het (daarbij/vervolgens) met zijn, verdachtes, penis aanraken van het

(boven)been, in elk geval het lichaam, van die [slachtoffer 19] en/of

- het wrijven over de heup van die [slachtoffer 19];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

22.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 20]

delictproces-verbaal 03.049; filmopname [bestandnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Vlijmen, gemeente Heusden, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 20],

geboren [geboortedatum] 2001) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een

of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van het badpakje van die [slachtoffer 20]

ter hoogte van haar billen en/of schaamstreek en/of

- het (daarmee/daardoor) (meermalen) ontbloten van de billen en/of anus en/of

de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 20]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 20] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige die autistisch en/of licht

verstandelijk beperkt en/of angstig is) en/of

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van het badpakje van die [slachtoffer 20]

ter hoogte van haar billen en/of schaamstreek;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Vlijmen, gemeente Heusden, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 20], geboren [geboortedatum] 2001), die toen de

leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van het badpakje van die [slachtoffer 20]

ter hoogte van haar billen en/of schaamstreek en/of

- het (daarmee/daardoor) (meermalen) ontbloten van de billen en/of anus en/of

de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 20];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

23.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 16] en/of ten aanzien van [slachtoffer 15]

Delictproces-verbaal 03.050; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008, althans eind 2008 tot en

met 7 juni 2009 te Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 16]

([slachtoffer 16], geboren [geboortedatum] 2000) en/of [slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001), in elk geval een meisje heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van

een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) plaatsen en/of neerzetten van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje op zijn, verdachtes, schoot en/of ontblote penis en/of

terwijl die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje met haar gezicht naar verdachte gericht was en/of zij haar benen gespreid had en/of

- het (vervolgens) (meermalen) optillen van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of (vervolgens) weer laten zakken van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of (waarbij) zij met haar schaamstreek de ontblote penis van verdachte raakte en/of

- het (meermalen) over de billen, in elk geval over het zwembroekje, van die

[slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje wrijven en/of

- het vastpakken en/of betasten van de billen van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of

- het (meermalen) met zijn, verdachtes, ontblote penis aanraken van (het

zwembroekje van) die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje (ter hoogte van haar billen)

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zij zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten opzichte van een minderjarige met een geestelijke

achterstand) en/of het (meermalen) stevig vastpakken en/of vasthouden en/of

naar zich toe trekken en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of

het met zijn, verdachtes, be(e)n(en) omklemmen van die/een be(e)n(en) van die

[slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009, in

elk geval in de periode van eind 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint

Michielsgestel,in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 16] ([slachtoffer 16], geboren [geboortedatum] 2000) en/of [slachtoffer 15], geboren [geboortedatum] 2001), in elk geval een meisje, die toen de leeftijd van zestien jaren

nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft

gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) plaatsen en/of neerzetten van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje op zijn, verdachtes, schoot en/of ontblote penis en/of

terwijl die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje met haar gezicht naar verdachte gericht was en/of zij haar benen gespreid had en/of

- het (vervolgens) (meermalen) optillen van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of (vervolgens) weer laten zakken van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje (waarbij) zij met haar schaamstreek de ontblote penis van verdachte raakte en/of

- het (meermalen) over de billen, in elk geval over het zwembroekje, van die

[slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje wrijven en/of

- het vastpakken en/of betasten van de billen van die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje en/of

- het (meermalen) met zijn, verdachtes, ontblote penis aanraken van (het

zwembroekje van) die [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 15], in elk geval een meisje (ter hoogte van haar billen);

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

24.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 21]

delictproces-verbaal 03.053; filmopname [...].mpg

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 7 juni 2009 te

Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), [slachtoffer 21] ([slachtoffer 21] geboren [geboortedatum] 1994) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden

van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 21] (beiden )bloot onder de douche stonden

- het inzepen van het lichaam van die [slachtoffer 21] ter hoogte van haar borsten en/of

haar rug en/of

- het bewegen van zijn borstkas tegen het bovenlichaam van die [slachtoffer 21] en/of het

wrijven over de rug en/of schouders van die [slachtoffer 21] en/of

- het brengen van zijn, verdachtes penis, in de richting van de billen van die

[slachtoffer 21] (door zijn knieën te buigen en/of zijn bekken te kantelen)

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 21] zich (onder een douche) in het zwembad bevond

en/of verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als

zwemleraar en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige (met

taal-en spraakproblemen en/of een storing in het autistisch spectrum) en/of

het beperken van die [slachtoffer 21] (meermalen) in haar bewegingsruimte en/of

- het op (zeer) korte afstand van die [slachtoffer 21] (blijven) bevinden en/of het

(meermalen) aanraken en/of vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe

en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 21];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 21],

geboren [geboortedatum] 1994), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had

bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd,

bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 21] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het inzepen van het lichaam van die [slachtoffer 21] ter hoogte van haar borsten en/of

haar rug en/of

- het bewegen van zijn borstkast tegen het bovenlichaam van die [slachtoffer 21] en/of

- het wrijven over de rug en/of schouders van die [slachtoffer 21] en/of

- het brengen van zijn, verdachtes penis, in de richting van de billen van die

[slachtoffer 21] (door zijn knieën te buigen en zijn bekken te kantelen);

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

25.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 22]

delictproces-verbaal 03.054; fotobestand [...]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 september 2008

te 's-Hertogenbosch en/of Zaltbommel, in elk geval in Nederland, door geweld

of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 22], geboren [geboortedatum] 1990),

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het brengen en/of leggen van zijn, verdachtes, penis in de

heupspleet/heupstreek van die [slachtoffer 22] en/of

- het (daarbij) met zijn, verdachtes, eikel (aan)raken (van het schaamhaar)

van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 22] en/of het (daarbij/tevens)

met zijn, verdachtes, scrotum (aan)raken (op heuphoogte) van het (boven)been

van die [slachtoffer 22]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 22] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige die functioneerde op

het niveau van een kind van drie jaar, althans een laag niveau en/of die

rolstoelafhankelijk was) en/of van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 22] in

staat van verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan

een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die [slachtoffer 22] niet of onvolkomen

in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen

weerstand te bieden;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 september 2008

te 's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 22], geboren [geboortedatum] 1990), van wie hij, verdachte, wist

dat die [slachtoffer 22] in staat van verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht

verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 22] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of leggen van zijn, verdachtes, penis in de

heupspleet/heupstreek van die [slachtoffer 22] en/of

- het (daarbij) met zijn, verdachtes, eikel (aan)raken (van het schaamhaar)

van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 22] en/of

- het (daarbij/tevens) met zijn, verdachtes, scrotum (aan)raken (op

heuphoogte) van het (boven)been van die [slachtoffer 22];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

26.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 23]

delictproces-verbaal 03.056; fotobestand [...]

hij in of omstreeks de periode van 8 april 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel en/of Vught, in elk geval in het arrondissement

's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 23], geboren [geboortedatum] 2002), die

toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of

meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het drukken en/of duwen van zijn ontblote penis tegen de ontblote vagina

en/of in/tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 23];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

27.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 24]

delictproces-verbaal 03-059: filmopname [...].MPG

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door geweld of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 24], geboren [geboortedatum] 2002) te

dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en),

heeft gehandeld als volgt:

- verdachte heeft - in het kader van het maken van een zogenaamde

instructiefilm (ten behoeve van de zwemschool van verdachte) - drie meisjes

bloot, althans geheel of gedeeltelijk ontkleed gefilmd in de doucheruimte,

terwijl verdachte daarbij ook bloot was;

- (vervolgens) heeft verdachte een van de meisjes ([slachtoffer 13] -

en zijnde de zus van [slachtoffer 24]) toegevoegd dat die [slachtoffer 13] goed haar

best heeft gedaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer 13] opgetild en/of toegevoegd

dat ze een grote meid is en/of vervolgens die [slachtoffer 13] (tweemaal) langs zijn

lichaam naar beneden laten glijden (waarbij het lichaam van die [slachtoffer 13] de

penis van verdachte raakte) en/of (vervolgens)

- is verdachte die [slachtoffer 24] genaderd en/of vervolgens aan die [slachtoffer 24] toegevoegd

dat zij ook haar best heeft gedaan en/of een grote meid is en/of haar

vervolgens onder haar oksels beetgepakt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

[artikel 246 en 45 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 24], geboren [geboortedatum] 2002) die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) te plegen, heeft gehandeld als volgt:

- verdachte heeft - in het kader van het maken van een zogenaamde instructiefilm (ten behoeve van de zwemschool van verdachte) - drie meisjes bloot, althans geheel of gedeeltelijk ontkleed gefilmd in de doucheruimte, terwijl verdachte daarbij ook bloot was;

- (vervolgens) heeft verdachte een van de meisjes ([slachtoffer 13]-

en zijnde de zus van [slachtoffer 24]) toegevoegd dat die [slachtoffer 13] goed haar

best heeft gedaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer 13] opgetild en/of toegevoegd

dat ze een grote meid is en/of vervolgens die [slachtoffer 13] (tweemaal) langs zijn

lichaam naar beneden laten glijden (waarbij het lichaam van die [slachtoffer 13] de

penis van verdachte raakte) en/of (vervolgens)

- is verdachte die [slachtoffer 24] genaderd en/of vervolgens aan die [slachtoffer 24] toegevoegd dat zij ook haar best heeft gedaan en/of een grote meid is en/of haar vervolgens onder haar oksels beetgepakt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

[artikel 247 en 45 Wetboek van Strafrecht]

28.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 25]

delictproces-verbaal 03.064; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 25], geboren [geboortedatum]

1994) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis tegen de (al dan niet (gedeeltelijk)

ontblote) billen en/of vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 25] en/of

- het (daarbij) naar voren brengen/duwen van zijn, verdachtes, heupen en/of

- het betasten van de (al dan niet (gedeeltelijk) ontblote) billen van die [slachtoffer 25]

- het (onder water) kussen van/op het gezicht van die [slachtoffer 25];

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 25] zich in het water van het zwembad bevond

en/of niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of

verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar

en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige met het syndroom van

Down) en/of

- het (stevig) vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 25] en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 25] en/of

- het optillen van die [slachtoffer 25] en/of het spreiden van de benen van die [slachtoffer 25]

en/of

- het beletten van die [slachtoffer 25] om weg te komen;

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 07 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 25], geboren [geboortedatum] 1994), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen van zijn penis tegen de (al dan niet (gedeeltelijk)

ontblote) billen en/of vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 25] en/of

- het (daarbij) naar voren brengen/duwen van zijn, verdachtes, heupen en/of -

het betasten van de (al dan niet (gedeeltelijk) ontblote) billen van die

[slachtoffer 25] en/of

- het (onder water) kussen van/op het gezicht van die [slachtoffer 25];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

29.

Ten aanzien van slachtoffer: [slachtoffer 26]

delictproces-verbaal 03.065: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met [geboortedatum] 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 26], geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het gezamenlijk zwemmen met die [slachtoffer 26] en/of (vervolgens)

- het (daarbij) ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 26]

en/of

- het (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen

zich aan trekken van die [slachtoffer 26]

- het stoten met zijn (ontblote) penis tegen de billen van die [slachtoffer 26], althans

het brengen van zijn ontblote penis in de buurt van de billen/lichaam van die

[slachtoffer 26] en/of (vervolgens) te springen (waardoor die penis tegen de billen van

[slachtoffer 26] stoot);

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

30.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 27]

delictproces-verbaal 03.068; fotobestand [...]

hij in of omstreeks in de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009

te 's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 27], geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het duwen en/of drukken van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote vagina

en/of schaamstreek van die [slachtoffer 27];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

31.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 28]

delictproces-verbaal 03.069; fotobestand [...]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 28], geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in het

(zwem)broekje van die [slachtoffer 28];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

32.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 29]

delictproces-verbaal 03-070; bestandsnaam [...]

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2007 tot en met 30 juni 2007 te

's-Hertogenbosch,in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met [slachtoffer 29], geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 29] zich onder water bevonden:

- het vastpakken en/of op zijn, verdachtes, schoot vasthouden van die [slachtoffer 29]

(waarbij die [slachtoffer 29] haar benen gespreid had) en/of

- het wegtrekken en/of verschuiven van het bikinibroekje van die [slachtoffer 29], in elk

geval het ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 29] en/of -

het klemmen van het kruis van het bikinibroekje van die [slachtoffer 29] tussen het

bovenbeen van die [slachtoffer 29] en/of zijn, verdachtes, vingers en/of

- het trekken/ verplaatsen van het bikinibroekje van die [slachtoffer 29] (waardoor de

vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 29] wordt ontbloot)

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

33.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 30]

delictproces-verbaal 03-079: filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks 1 november 2008 tot en met 1 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 30], geboren [geboortedatum] 2003)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 30] zich in/onder water bevonden:

- het vastpakken en/of op zijn, verdachtes, schoot, althans in de buurt van

lichaam vasthouden van die [slachtoffer 30] en/of

- het wegtrekken en/of verschuiven van het zwempakje van die [slachtoffer 30], in elk

geval het ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 30] en/of -

het klemmen van (het kruis van) het zwempakje geklemd tussen zijn, verdachtes,

vinger(s) en/of

- het trekken aan het zwempakje van die [slachtoffer 30] en/of zodanig manoeuvreren van

dat zwempakje dat de vagina en/of schaamstreek wordt ontbloot en/of

- het vastpakken bij de billen van die [slachtoffer 30]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 30] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg, en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige en/of

- het stevig vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen zich

aan trekken van die [slachtoffer 30];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 1 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) met [slachtoffer 30], geboren [geboortedatum]

2003) die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten

echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 30] zich in/onder water bevonden)

- het vastpakken en/of op zijn, verdachtes, schoot, althans in de buurt van

zijn lichaam, vasthouden van die [slachtoffer 30] en/of

- het wegtrekken en/of verschuiven van het zwempakje van die [slachtoffer 30], in elk

geval het ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 30] en/of -

het klemmen van (het kruis van) het zwempakje geklemd tussen zijn, verdachtes,

vinger(s) en/of

- het trekken aan het zwempakje van die [slachtoffer 30] en/of zodanig manoeuvreren van

dat zwempakje dat de vagina en/of schaamstreek wordt ontbloot en/of

- het vastpakken bij de billen van die [slachtoffer 30];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

34.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 31]

delictproces-verbaal 03.080; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 31], geboren [geboortedatum] 2002) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van de badkleding van die

[slachtoffer 31] ter hoogte van haar schaamstreek, in elk geval het ontbloten van de

schaamstreek en/of de vagina en/of de billen van die [slachtoffer 31] en/of

- het (meermalen) ontbloten van zijn, verdachtes, penis en/of

- het (vervolgens) brengen en/of duwen en/of houden van de al dan niet

ontblote vagina en/of schaamstreek en/of de billen van die [slachtoffer 31] tegen en/of

op en/of naar zijn, verdachtes, ontblote penis en/of

- het (daarbij/vervolgens) maken van op en neergaande bewegingen en/of het

(daarbij) betasten van de billen van die [slachtoffer 31]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 31] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige met watervrees) en/of - het

vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 31] en/of

- het naar zich toe trekken en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 31] en/of

- het beletten van die [slachtoffer 31] om weg te komen en/of

- het spreiden van de benen van die [slachtoffer 31];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 07 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 31], geboren [geboortedatum] 2002), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van de badkleding van die

[slachtoffer 31] ter hoogte van haar schaamstreek, in elk geval het ontbloten van de

schaamstreek en/of de vagina en/of de billen van die [slachtoffer 31] en/of

- het (meermalen) ontbloten van zijn, verdachtes, penis en/of

- het (vervolgens) brengen en/of duwen en/of houden van de al dan niet

ontblote vagina en/of schaamstreek en/of de billen van die [slachtoffer 31] tegen en/of

op en/of naar zijn, verdachtes, ontblote penis en/of

- het (daarbij/vervolgens) maken van op en neergaande bewegingen en/of het

(daarbij) betasten van de billen van die [slachtoffer 31];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

35.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 32]

delictproces-verbaal 03.083; filmopname [bestandsnaam] I (vanaf 6 min 7 sec)

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2009 tot en met 31 maart 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 32], geboren [geboortedatum] 2003) heeft

gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van de badkleding van die [slachtoffer 32]

ter hoogte van haar schaamstreek, in elk geval het ontbloten van de

schaamstreek en/of de vagina en/of de billen van die [slachtoffer 32] en/of

- het ontbloten van zijn, verdachtes, penis en/of

- het (vervolgens) brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes,

ontblote penis tegen en/of naar de al dan niet ontblote vagina en/of

schaamstreek en/of de billen van die [slachtoffer 32] en/of

- het (daarbij/vervolgens) maken van op en neergaande bewegingen en/of het

(daarbij) betasten van de billen van die [slachtoffer 32]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 32] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige) en/of

- het vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 32] en/of het naar zich toe trekken

en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 32];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2009 tot en met 31 maart 2009

te Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch,

met [slachtoffer 32], geboren [geboortedatum] 2003), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (meermalen) verschuiven en/of wegtrekken van de badkleding van die [slachtoffer 32]

ter hoogte van haar schaamstreek, in elk geval het ontbloten van de

schaamstreek en/of de vagina en/of de billen van die [slachtoffer 32] en/of

- het ontbloten van zijn, verdachtes, penis en/of

- het (vervolgens) brengen en/of duwen en/of houden van zijn, verdachtes,

ontblote penis tegen en/of naar de al dan niet ontblote vagina en/of

schaamstreek en/of de billen van die [slachtoffer 32] en/of

- het (daarbij/vervolgens) maken van op en neergaande bewegingen en/of

- het (daarbij) betasten van de billen van die [slachtoffer 32];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

36.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 33]

delictproces-verbaal 03.087; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 oktober 2006

te 's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 33], geboren [geboortedatum]

1998) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

- het (uit het water) optillen van die [slachtoffer 33] en/of (daarbij/vervolgens)

- het zodanig verschuiven en/of wegtrekken van (het kruis van) het badpak van

die [slachtoffer 33] dat haar vagina en/of schaamstreek ontbloot werd) en/of

- het geven van een kus, in elk geval het aanraken met de mond en/of lippen,

op/van de (ontblote) borst en/of de tepel van die [slachtoffer 33]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 33] zich in het water van het zwembad bevond en/of

niet/nauwelijks tot zwemmen in staat was en/of zwemles kreeg en/of verdachte

een fysiek en/of geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en/of als

volwassene ten op zichte van een minderjarige) en/of

- het (stevig) vastpakken en/of vasthouden en/of naar zich toe en/of tegen

zich aan trekken van die [slachtoffer 33];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 oktober 2006

te 's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 33], geboren [geboortedatum] 1998) , die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

- het (uit het water) optillen van die [slachtoffer 33] en/of (daarbij/vervolgens)

- het zodanig verschuiven en/of wegtrekken van (het kruis van) het badpak van

die [slachtoffer 33] dat haar vagina en/of schaamstreek ontbloot werd) en/of

- het geven van een kus, in elk geval het aanraken met de mond en/of lippen,

op/van de (ontblote) borst en/of de tepel van die [slachtoffer 33];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

37.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 34]

delictdossier 04.002; filmopname [...].mpg

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 34], geboren [geboortedatum] 1994)

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 34] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het (met een washand) wrijven en/of wassen van die [slachtoffer 34] boven/bij de

borsten en/of boven/bij de vagina en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 34] en/of

- het brengen en/of duwen van zijn, verdachtes, penis tegen, in elk geval ter

hoogte van, de schaamstreek van die [slachtoffer 34] en/of

- het aanzetten/bewegen van die [slachtoffer 34] tot het doen van een handstand en/of

- het (vervolgens/daarbij) trachten de benen van die [slachtoffer 34] te spreiden

en/of (daarbij) vastpakken van die [slachtoffer 34]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandighe(i)d(en) dat verdachte fysiek en/of geestelijk overwicht op haar

heeft (als zwemleraar en/of zwemschoolhouder en/of volwassene ten op zichte

van een minderjarige/vrijwilligster) en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij

daaraan geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken, aanraken

en/of (stevig) vastpakken en/of naar zich toe- en/of tegen zich aantrekken van

die [slachtoffer 34];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 07 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 34], geboren [geboortedatum] 1994), die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 34] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het (met een washand) wrijven en/of wassen van die [slachtoffer 34] boven/bij de

borsten en/of boven/bij de vagina en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 34] en/of

- het brengen en/of duwen van zijn, verdachtes, penis tegen, in elk geval ter

hoogte van, de schaamstreek van die [slachtoffer 34] en/of

- het aanzetten/bewegen van die [slachtoffer 34] tot het doen van een handstand en/of

- het (vervolgens/daarbij) trachten de benen van die [slachtoffer 34] te spreiden

en/of (daarbij) vastpakken van die [slachtoffer 34];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

38.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 35]

delictproces-verbaal 04.003; filmopname [...].mpg

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 35], geboren [geboortedatum]

1993) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 35], (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen en/of de

vagina van die [slachtoffer 35] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 35] in een zogenaamde handstand en/of het (daarbij)

vast houden en/of naar zich toetrekken en/of tegen zich aan trekken van die

[slachtoffer 35] en/of het (daarbij/vervolgens) spreiden van de benen van die [slachtoffer 35]

(waardoor de vagina en/of de anus van die [slachtoffer 35] ontbloot werd(en)) en/of

- het duwen en/of brengen van de billen van die [slachtoffer 35], tegen zijn,

verdachtes, penis

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandighe(i)d(en) dat verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op

haar had (als volwassene ten op zichte van een minderjarige en/of als

zwemschoolhouder/zwemleraar ten op zichte van een vrijwilligster die bij

zwemlessen werd ingezet en/of als leerling) en/of

- het op zeer korte afstand van die [slachtoffer 35] gaan staan en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij daaraan

geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken, vastpakken en/of vasthouden en/of het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 35];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 35], geboren [geboortedatum] 1993), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 35], (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen en/of de

vagina van die [slachtoffer 35] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 35] in een zogenaamde handstand en/of

- het (daarbij) vast houden en/of naar zich toetrekken en/of tegen zich aan

trekken van die [slachtoffer 35] en/of het (daarbij/vervolgens) spreiden van de benen

van die [slachtoffer 35] (waardoor de vagina en/of de anus van die [slachtoffer 35] ontbloot

werd(en)) en/of

- het duwen en/of brengen van de billen van die [slachtoffer 35], tegen zijn,

verdachtes, penis;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

39.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 36]

delictproces-verbaal 04.005; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 36], geboren [geboortedatum]

1996) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 36], (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen van die

[slachtoffer 36] en/of

- het (daarbij/vervolgens) in haar/de zij prikken en/of kietelen en/of

aanraken van die [slachtoffer 36] en/of

- het (daarbij/vervolgens) naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die

[slachtoffer 36]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandighe(i)d(en) dat verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op

haar had (als volwassene ten op zichte van een minderjarige en/of als

zwemschoolhouder/zwemleraar ten op zichte van een vrijwilligster die bij

zwemlessen werd ingezet en/of als leerling) en/of

- het op zeer korte afstand van die [slachtoffer 36] gaan staan en/of

- het vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer 36] en/of

- het naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 36];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 36], geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 36] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen van die

[slachtoffer 36] en/of

- het (daarbij/vervolgens) )in haar/de zij prikken en/of kietelen en/of

aanraken van die [slachtoffer 36] en/of

- het (daarbij/vervolgens) naar zich toe en/of tegen zich aan trekken van die

[slachtoffer 36];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

40.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 37]

delictproces-verbaal 04.006; filmopname [...].avi

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 37], geboren [geboortedatum]

1995) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 37] (beiden) bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 37] en/of (waarbij) de borsten en/of de vagina van

die [slachtoffer 37] ter hoogte van zijn, verdachtes, hoofd kwamen/waren en/of waarbij de

lichamen van die [slachtoffer 37] en verdachte elkaar raakten en/of langs elkaar

schuurden en/of

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] ter hoogte van haar borst

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandighe(i)d(en) dat verdachte fysiek en/of geestelijk overwicht op haar

heeft (als volwassene ten op zichte van een minderjarige en/of als

zwemschoolhouder/zwemleraar ten opzichte van een vrijwilligster die bij

zwemlessen werd ingezet en/of als leerling) en/of terwijl zij van het vervoer

door hem, verdachte, afhankelijk was en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij

daaraan geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken (stevig)

vastpakken en/of optillen en/of tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 37];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 37], geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 37] (beiden) bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 37] en/of (waarbij) de borsten en/of de vagina van

die [slachtoffer 37] ter hoogte van zijn, verdachtes, hoofd kwamen/waren en/of waarbij de

lichamen van die [slachtoffer 37] en verdachte elkaar raakten en/of langs elkaar

schuurden en/of

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] ter hoogte van haar borst;

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

41.

ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 38]

delictdossier 04-007; filmopname [bestandsnaam]

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 38], geboren [geboortedatum] 1995) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 38] (beiden) bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 38] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 38] en/of het langs elkaar laten schuren en/of

glijden van de lichamen van die [slachtoffer 38] en verdachte en/of

- het aanraken van de borst van die [slachtoffer 38]

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit:

de omstandighe(i)d(en) dat verdachte fysiek en/of geestelijk overwicht op haar

heeft (als volwassene ten op zichte van een minderjarige en/of als

zwemschoolhouder/zwemleraar ten opzichte van een vrijwilligster die bij

zwemlessen werd ingezet en/of als leerling) en/of

- het (min of meer) onverhoeds, in elk geval op een zodanige wijze dat zij

daaraan geen weerstand kon bieden en/of zich daaraan kon onttrekken (stevig)

vast te pakken en/of op te tillen en/of tegen zich aan te trekken van die

[slachtoffer 38];

[artikel 246 Wetboek van Strafrecht]

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 38], geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en/of die [slachtoffer 38] (beiden) bloot en/of met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 38] onder de oksels en/of (vervolgens)

- het optillen van die [slachtoffer 38] en/of het langs elkaar laten schuren en/of

glijden van de lichamen van die [slachtoffer 38] en verdachte en/of

- het aanraken van de borst van die [slachtoffer 38];

[artikel 247 Wetboek van Strafrecht]

42.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 39]

delictdossier 04.004: fotobestand opgenomen beeld 20

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002

tot en met 8 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Vught, in elk geval in Nederland, één of

meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager (een of meer harddisk(s) van

(een) computer(s)) en/of (computer)bestanden en/of (een) diskette(s) en/of

dvd('s) en/of cd-rom(s) en/of videoband(en)), bevattende één of meerdere

afbeelding(en) van (een) seksuele gedraging(en), bij welke vorenbedoelde

afbeelding(en) (telkens) een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd

van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken en/of

schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of openlijk

tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in

bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of

deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en/of bestaande die seksuele gedraging(en) (zakelijk weergegeven) uit:

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 39] en/of die

toen ogenschijnlijk een leeftijd beneden de 18 jaar had, (gedeeltelijk) te

zien is. Het bovenlichaam van die [slachtoffer 39] is ontbloot en/of ze is zich aan het

afdrogen. Haar ontblote borsten zijn duidelijk zichtbaar (bestand; opgenomen

beeld 20)

terwijl hij, verdachte, van vorenstaand(e) misdrijf/misdrijven een beroep

en/of gewoonte heeft gemaakt.

[art. 240b van het Wetboek van Strafrecht].

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 8 juni 2009 te

's-Hertogenbosch en/of Vught, in elk geval in Nederland, gebruik

makende van een technisch hulpmiddel, te weten een film en/of fotocamera,

waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt,

opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer 39],

geboren [geboortedatum] 1989), aanwezig in een woning of op een andere niet voor het

publiek toegankelijke plaats, in (een kleedkamer van) een zwembad, een

afbeelding heeft vervaardigd;

[artikel 139f Wetboek van Strafrecht]

43.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 40]

delictproces-verbaal 04.009; filmopname [bestandsnaam]

hij (op een of meer tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 1 januari

2009 tot en met 8 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Sint Michielsgestel, in

elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een

gegevensdrager (een of meer harddisk(s) van (een) computer(s)) en/of

(computer)bestanden en/of (een) diskette(s) en/of dvd('s) en/of cd-rom(s)

en/of videoband(en)), bevattende één of meerdere afbeelding(en) van (een)

seksuele gedraging(en), bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een

of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

had(den) bereikt, was/waren betrokken en/of schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of openlijk

tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in

bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of

deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en/of bestaande die seksuele gedraging(en) (zakelijk weergegeven) uit:

- een filmopname waarop twee meisjes, te weten [slachtoffer 40], geboren

[geboortedatum] 1997) en/of een ander meisje en/of verdachte te zien zijn. Zij zijn

allen geheel bloot en/of bezig zich af te drogen en/of aan te kleden en/of

(waarbij) van die [slachtoffer 40] en/of dat andere meisje en/of verdachte de

schaamstreek (dicht bij elkaar) in beeld zijn gebracht.

terwijl hij, verdachte, van vorenstaand(e) misdrijf/misdrijven een beroep

en/of gewoonte heeft gemaakt.

[art. 240b van het Wetboek van Strafrecht].

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 8 juni 2009 te

Sint Michielsgestel, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch,

gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een (film)camera,

waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt,

opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer 40]

([slachtoffer 40], geboren [geboortedatum] 1997), aanwezig in een woning of op een andere niet

voor het publiek toegankelijke plaats, in (een kleedkamer van) een zwembad,

een afbeelding en/of filmopname heeft vervaardigd;

[artikel 139f Wetboek van Strafrecht]

44.

Ten aanzien van slachtoffer [slachtoffer 41]

delictproces-verbaal 03.018; filmopname [bestandsnaam]

hij (op een of meer tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 1 april 2008

tot en met 8 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Vlijmen, in elk geval in

Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager (een of

meer harddisk(s) van (een) computer(s)) en/of (computer)bestanden en/of (een)

diskette(s) en/of dvd('s) en/of cd-rom(s) en/of videoband(en)), bevattende één

of meerdere afbeelding(en) van (een) seksuele gedraging(en),

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een of meer perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren

betrokken en/of schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of openlijk

tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in

bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of

deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en/of bestaande die seksuele gedraging(en) (zakelijk weergegeven) uit:

- een filmopname waarop een meisje, te weten [slachtoffer 41], geboren [geboortedatum] 1998) en/of een of meer andere meisjes te zien zijn in een kleedkamer.

Die [slachtoffer 41] en/of de andere meisjes zijn (allen) bloot en/of bezig zich af te

drogen en/of aan te kleden en/of waarbij de vagina en/of schaamstreek, in elk

geval het blote lichaam van die [slachtoffer 41], zichtbaar is/zijn;

terwijl hij, verdachte, van vorenstaand(e) misdrijf/misdrijven een beroep

en/of gewoonte heeft gemaakt.

[art. 240b van het Wetboek van Strafrecht].

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2008 tot en met 8 juni 2009 te

Vlijmen, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, gebruik makende

van een technisch hulpmiddel, te weten (film)camera, waarvan de aanwezigheid

niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk

van een persoon, te weten [slachtoffer 41], geboren [geboortedatum] 1998),

aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke

plaats, in (de kleedkamer van) een zwembad, een afbeelding en/of een

filmopname heeft vervaardigd;

[artikel 139f Wetboek van Strafrecht]

45.

Ten aanzien van de slachtoffers:

- [slachtoffer 42]; delictproces-verbaal 03-017

- [slachtoffer 43]; delictproces-verbaal 03.019

- [slachtoffer 44]; delictproces-verbaal 03.033

- [slachtoffer 45]; delictproces-verbaal 03.051

- [slachtoffer 46]; delictproces-verbaal 03.052

- [slachtoffer 47]; delictproces-verbaal 03.055

- [slachtoffer 48]; delictproces-verbaal 03.060

- [slachtoffer 49]; delictproces-verbaal 03.067

- [slachtoffer 50]; delictproces-verbaal 03.071

- [slachtoffer 51]; delictproces-verbaal 03.073

- [slachtoffer 52]; delictproces-verbaal 03.074

- [slachtoffer 53]; delictproces-verbaal 03.075

- [slachtoffer 54]; delictproces-verbaal 03.076

- [slachtoffer 55]; delictproces-verbaal 03.081

- [slachtoffer 56]; delictproces-verbaal 03.082

- [slachtoffer 57]; delictproces-verbaal 03.088

- [slachtoffer 58]; delictproces-verbaal 04.010

hij (op een of meer tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 8 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Sint Michielsgestel

en/of Vlijmen en/of Vught, in elk geval in Nederland, één of meermalen een

afbeelding en/of een gegevensdrager (een of meer

harddisk(s) van (een) computer(s)) en/of (computer)bestanden en/of (een)

diskette(s) en/of dvd('s) en/of cd-rom(s) en/of videoband(en)), bevattende één

of meerdere afbeelding(en) van (een) seksuele gedraging(en),

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een of meer perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren

betrokken en/of schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of openlijk

tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in

bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of

deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en/of bestaande die seksuele gedraging(en) onder (zakelijk weergegeven) uit:

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 42], geboren

[geboortedatum] 2001) te zien is, die op een drijfplank in het zwembad ligt met haar

benen gespreid en/of met een verschoven bikinibroekje en/of (waardoor) haar

(geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of schaamstreek duidelijk

zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop (een gedeelte van) een meisje, te weten

[slachtoffer 43], geboren [geboortedatum] 2000) te zien is. [slachtoffer 43] ligt op haar rug in

het water en heeft haar benen gespreid. Het badpak is bij het kruis zodanig

verschoven dat de (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of schaamstreek

van die [slachtoffer 43] duidelijk zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 44] ,

geboren [geboortedatum] 2001) en/of verdachte onder water in een zwembad te zien

zijn. Die [slachtoffer 44] houdt haar armen en benen gespreid. Verdachte omarmt die [slachtoffer 44] met zijn (linker)arm en/of met zijn (rechter)hand trekt hij, verdachte,het kruis van het badpak van die [slachtoffer 44] zodanig weg dat de (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 44] duidelijk

zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 45] ([slachtoffer 45], geboren op [geboortedatum] 2000) te zien is in het water waarbij zij wordt ondersteund door een

man. Het bikinibroekje van die [slachtoffer 45] is zodanig verdraaid dat de (geheel of

gedeeltelijk) ontblote vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 45] duidelijk

zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 46] ([slachtoffer 46], geboren op [geboortedatum] 1999) te zien is die op haar rug in het water van een zwembad ligt en/of

waarbij het bikinibroekje zodanig verdraaid is dat de (geheel of gedeeltelijk)

ontblote vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 46] duidelijk zichtbaar is/zijn

(bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 47]

([slachtoffer 47], geboren [geboortedatum] 1993) en/of verdachte te zien zijn. [slachtoffer 47] ligt op haar rug en met gespreide benen in het water van een zwembad en/of verdachte

houdt haar vast. Het badpak van die [slachtoffer 47] is ter hoogte van haar vagina

zodanig verschoven dat haar (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of

schaamstreek duidelijk zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een filmopname waarop een meisje, te weten [slachtoffer 48] ([slachtoffer 48],

geboren [geboortedatum] 1998) en/of een of meer andere meisjes te zien zijn in een

kleedkamer. Die [slachtoffer 48] en/of de andere meisjes zijn (allen) bloot en/of bezig

zich af te drogen en/of aan te kleden. Daarbij zijn vagina en/of schaamstreek

en/of de borststreek van de meisjes duidelijk zichtbaar. (filmbestand

...) en/of

- een filmopname waarop een meisje, te weten [slachtoffer 49] ([slachtoffer 49], geboren [geboortedatum] 1998) in een kleedkamer te zien is. Die [slachtoffer 49] is geheel bloot en/of

bezig zich af te drogen en/of aan te kleden en/of waarbij haar vagina en/of

schaamstreek en/of billen (meermalen) zichtbaar is/zijn en/of waarbij ze haar

been dusdanig optilt dat haar vagina en/of schaamstreek duidelijk zichtbaar

is/zijn (filmbestand [...] vanaf 1 min 10 sec) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 50]

([slachtoffer 50], geboren [geboortedatum] 2002) onder water en/of in een zwembad te zien

is. Die [slachtoffer 50] heeft haar benen gespreid en/of het kruis van het

broekje is zodanig verdraaid zodat haar (geheel of gedeeltelijk) onblote

vagina en/of schaamstreek duidelijk zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop drie meisje waaronder [slachtoffer 51] ([slachtoffer 51], geboren [geboortedatum] 1995) en/of [slachtoffer 52] ([slachtoffer 52], geboren [geboortedatum] 1997) te zien zijn. De meisjes staan bloot onder de douche en/of waarbij [slachtoffer 52] en/of [slachtoffer 51] een poserende houding heeft/hebben aangenomen en/of waarbij (de voorzijde) van hun blote lichamen duidelijk zichtbaar zijn (bestand: opgenomen beeld 33) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 53] ([slachtoffer 53], geboren

[geboortedatum] 2000) en/of een man te zien zijn. [slachtoffer 53] ligt op haar rug en/of met

gespreide benen in het water van een zwembad en/of wordt door de man

vastgehouden. Het badpak van die [slachtoffer 53] is ter hoogte van haar vagina

zodanig verschoven dat haar (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of

schaamstreek duidelijk zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop (ondermeer) twee meisjes, te weten [slachtoffer 54]

([slachtoffer 54], geboren [geboortedatum] 2000) en/of [slachtoffer 53] ([slachtoffer 53], geboren [geboortedatum] 2000) te zien zijn. [slachtoffer 54] en/of [slachtoffer 53] staan beiden onder een douche en/of (de voorzijde van) hun blote lichamen zijn duidelijk zichtbaar (bestand: opgenomen beeld 6) en/of

- een afbeelding waarop het bovenlichaam en/of (een deel van) de benen van een

meisje te weten [slachtoffer 55] ([slachtoffer 55], geboren [geboortedatum] 2002)

te zien zijn. Het kruis van haar zwembroekje is gedraaid, in elk geval is er ruimte tussen haar lichaam en het zwembroekje, zodat haar (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of

schaamstreek duidelijk zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop (een gedeelte van) een meisje, te weten [slachtoffer 56]

([slachtoffer 56], geboren [geboortedatum] 2001) en/of een man in het zwembad en/of onder

water te zien zijn. De man houdt die [slachtoffer 56] vast bij de heup waarbij zijn duim

op haar bovenbeen rust en/of zijn vingers op/bij de billen. Het

bikinibroekje van die [slachtoffer 56] is bij het kruis zodanig verdraaid dat haar

(geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of de schaamstreek duidelijk

zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 57] ([slachtoffer 57]

geboren [geboortedatum] 2000) te zien is. Zij ligt op haar rug in het water en/of

het kruis van het broekje van het meisje is zodanig gedraaid en/of verschoven

dat haar (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina en/of schaamstreek duidelijk

zichtbaar is/zijn (bestand ...) en/of

- een filmopname waarop een meisje, te weten [slachtoffer 58] ([slachtoffer 58], geboren [geboortedatum] 1992) in een kleedruimte te zien is. Zij is geheel bloot en/of is

bezig zich af te drogen en/of aan te kleden en/of waarbij haar vagina en/of

schaamstreek en/of billen en/of borsten (meermalen) duidelijk zichtbaar

is/zijn (bestand ...)

terwijl hij, verdachte, van vorenstaand(e) misdrijf/misdrijven een beroep

en/of gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

2. De formele voorvragen.

2.1. De geldigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft betoogd dat de dagvaarding ten aanzien van feit 27 partieel nietig dient te worden verklaard, omdat niet duidelijk zou zijn welke ontuchtige handelingen aan verdachte verweten worden.

Dit verweer wordt door de rechtbank verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de tekst van feit 27 aan de eisen die artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) stelt aan de tenlastelegging. Primair wordt verdachte de poging tot aanranding van en subsidiair de poging tot ontucht met [slachtoffer 24] verweten - hetgeen te zien zou zijn op filmopname [....].MPG – door die [slachtoffer 24] te naderen, haar bij haar oksels beet te pakken en daarbij aanstalten te maken om bij haar datgene te doen (optillen en haar langs zijn lichaam laten glijden) wat hij even tevoren bij haar zus had gedaan. Hieruit volgt dat naar het oordeel van de rechtbank de tenlastelegging voldoende duidelijk was en verdachte weet waartegen hij zich te verdedigen heeft.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding ook overigens geldig is.

2.2. De bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

2.3. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

De raadsman van verdachte heeft bij pleidooi aangevoerd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Daartoe heeft hij onverkort de verweren gehandhaafd die hij ook al had gevoerd als preliminair verweer en ter zitting van 7 juni 2010.

Volgens de raadsman heeft het Openbaar Ministerie zich niet magistratelijk opgesteld, maar de positie gekozen van aanklager namens de ouders. De officier van justitie is gaan zitten op de lijn van het publiek voor wie verdachte al is veroordeeld en heeft de presumptie van onschuld buiten werking gesteld. De rechtbank kan niet meer tot een vonnis komen dat (aanmerkelijk) afwijkt van de eis van de officier van justitie en toch draagkracht heeft in de samenleving. Voorts heeft de raadsman gewezen op de stellingname van de officier van justitie ten aanzien van het door verdachte en raadsman kunnen bekijken van de filmpjes en foto’s, genoemd in de tenlastelegging. Er is dan ook geen sprake van een eerlijk proces en de equality of arms.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben de handelwijze en stellingname van het Openbaar Ministerie er niet toe geleid dat er geen sprake is van een eerlijk proces en de equality of arms.

De rechtbank heeft al bij de eerste pro forma zitting aangegeven dat zij zich niet bevooroordeeld acht jegens verdachte en dat zij niet de presumptie van onschuld heeft verlaten. De rechtbank heeft ook zowel bij die eerste zitting als ter zitting van 7 juni 2010 benadrukt dat zij eerlijk en behoedzaam zal rechtspreken. Er is dan ook naar het oordeel van de rechtbank van meet af aan sprake geweest van een eerlijk proces. De behandeling van de strafzaak ter zitting heeft daar geen verandering in gebracht.

Ook aan het beginsel van de equality of arms is naar het oordeel van de rechtbank voldaan. Met name wijst de rechtbank op haar eerdere beslissing dat de in de tenlastelegging genoemde films en foto’s worden aangemerkt als processtukken, dat het Openbaar Ministerie raadsman én verdachte ruimhartig de gelegenheid diende te geven deze beelden op het politiebureau te bekijken en ter plekke over die beelden te kunnen overleggen buiten aanwezigheid van een derde persoon. Op 7 juni 2010 heeft de rechtbank in die lijn ook nog beslist over het bekijken van het filmpje inzake feit 24.

Mede gelet op deze beslissingen van de rechtbank is er steeds sprake geweest van een eerlijk proces en is voldaan aan het beginsel van de equality of arms.

Ook overigens zijn er naar het oordeel van de rechtbank geen gronden gebleken voor niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie.

De officier van justitie kan derhalve in zijn vervolging worden ontvangen.

2.4. De schorsing der vervolging

Er zijn geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

3. Vrijspraakoverwegingen.

3.1. Ten aanzien van feit 27

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte wordt verweten onder feit 27 primair en subsidiair, nu uit het dossier blijkt dat als opnamedatum van het betreffende filmpje 9 juni 2008 wordt genoemd. Deze datum ligt vóór de ten laste gelegde periode. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij ervan uit gaat dat hij destijds de data op zijn camera’s correct heeft ingesteld. Het is dan niet mogelijk dat de opname van latere datum is dan 9 juni 2008, omdat bij het bewerken en eventueel opnieuw opslaan van een bestand een nieuwe datum zal worden toegekend die ná de oorspronkelijke opnamedatum zal liggen en niet vóór die datum. Derhalve kan voor feit 27 primair en subsidiair reeds om die reden niet tot een bewezenverklaring gekomen worden.

3.2. Ten aanzien van (de pogingen tot) seksueel binnendringen

3.2.1. Poging seksueel binnendringen met de penis in de vagina/anus

Onder feit 1 primair ([slachtoffer 1]), feit 3 primair ([slachtoffer 2]) en feit 16 primair ([slachtoffer 14]) is verdachte ten laste gelegd de poging tot seksueel binnendringen in de vagina en bij feit 3 ook in de anus.

Ten laste gelegd is kort gezegd dat verdachte het voornemen had binnen te dringen en dat hij de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet heeft voltooid.

Bewezen dient dus te worden dat verdachte dat voornemen had. Van een voornemen is sprake als zijn opzet was gericht op het binnendringen. Op z’n minst moet dan verdachte bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat hij seksueel binnendrong in de vagina of anus. Dat hij die kans aanvaardde kan blijken uit wat hij daarover zelf heeft verklaard of uit zijn gedragingen.

Het bewijs voor het opzet op het binnendringen kan in dit geval niet worden ontleend aan verklaringen van verdachte zelf. Hij heeft van meet af aan stellig ontkend dat zijn handelingen waren bedoeld om binnen te dringen of dat hij bewust de kans daarop aanvaardde. Verdachte maakte in het zwembad filmbeelden waarbij hij penetratie wilde suggereren. Later kon hij dan thuis die beelden bekijken en op zijn computer alsnog een penis in erectie monteren in de beelden. De verklaring van verdachte dat zijn opzet niet was gericht op het seksueel binnendringen, vindt steun in wat bij verdachte thuis is aangetroffen aan filmpjes en foto’s die door hem in zijn zwemschool zijn gemaakt: een enorme hoeveelheid beeldmateriaal waarbij in ieder geval ten aanzien van de ten laste gelegde feiten op geen enkele afbeelding of film een penis in erectie is te zien. Verdachte heeft daarbij gewezen op zijn erectiestoornis. Volgens het Openbaar Ministerie is op 65 foto’s die bij verdachte op zijn computer zijn aangetroffen alsnog een penis in erectie gemonteerd.

Ook als verdachte zelf verklaart dat hij niet wilde binnendringen, dan nog kan die intentie blijken uit zijn feitelijke gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm. Volgens de officier van justitie blijkt hieruit de poging tot binnendringen. De rechtbank deelt dat standpunt niet.

Verdachte heeft in de drie ten laste gelegde gevallen de penis tegen de schaamstreek/vulva of tegen/tussen de billen geplaatst/geduwd, maar die handelingen zijn niet strijdig met wat verdachte zelf heeft verklaard over de bedoeling die hij daarmee had: de suggestie wekken van penetratie. Bovendien was in alle drie de gevallen de penis slap. Een slappe penis houden of duwen tegen de vagina/schaamstreek of de billen is naar zijn uiterlijke verschijningsvorm geen gedrag dat gericht is op penetratie. Evenmin is komen vast te staan dat er sprake is van de voor het voorwaardelijk opzet vereiste aanmerkelijke kans op binnendringen. Ook op grond van het gedrag van verdachte naar zijn uiterlijke verschijningsvorm kan dus niet worden bewezen dat het (voorwaardelijk) opzet van verdachte was gericht op het seksueel binnendringen.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de handelingen van verdachte niet zijn aan te merken als een begin van uitvoering, gericht op het voltooien van het delict, dus gericht op het seksueel binnendringen met zijn penis.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van de onder feit 1 primair, 3 primair en 16 primair ten laste gelegde poging tot seksueel binnendringen met penis in de vagina en/of anus.

3.2.2. Poging seksueel binnendringen met de vingers

Ook de onder feit 1 primair ([slachtoffer 1]) ten laste gelegde poging tot binnendringen met de vingers acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank verwijst hiertoe naar bovenstaande algemene overwegingen over voornemen, opzet en voorwaardelijk opzet. Ook ten aanzien van het binnendringen met de vingers geldt dat de handelingen van verdachte die op het filmpje te zien zijn, naar het oordeel van de rechtbank niet kunnen worden aangemerkt als naar de uiterlijke verschijningsvorm zozeer gericht op binnendringen, dat van een poging daartoe gesproken moet worden. Verdachte heeft weliswaar zijn vingers in het bikinibroekje van [slachtoffer 1] gebracht, maar dit handelen biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat dit gebeurde met de bedoeling uiteindelijk met zijn vingers in haar vagina binnen te dringen. Uit de beelden is dit opzet niet af te leiden, ook niet in voorwaardelijke vorm. Verdachte ontkent en op de beelden is niet zichtbaar hetgeen hem hier wordt verweten. In het proces-verbaal van de beschrijving van de beelden staat alleen dat verdachte “met zijn rechterhand de schaamstreek van het meisje aanraakt” (p. 1135).

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van de onder feit 1 primair ten laste gelegde poging tot seksueel binnendringen met de vingers in de vagina.

3.2.3. (Poging) seksueel binnendringen met tong in mond

Ten aanzien van de onder 10 primair ([slachtoffer 8]) ten laste gelegde poging tot seksueel binnendringen met de tong in de mond overweegt de rechtbank als volgt, onder verwijzing naar wat hierboven ten aanzien van het binnendringen met de penis in de vagina/anus reeds in algemene zin is overwogen over voornemen, opzet en voorwaardelijk opzet.

In het proces-verbaal van het filmpje waarop feit 10 betrekking heeft (p. 1869 e.v.), staat de volgende beschrijving van het filmpje.

Verdachte laat [slachtoffer 8] het woord ‘lang’ zeggen. Hij gaat met zijn mond naar het gezicht van het meisje, waarna de monden elkaar raken. Verdachte houdt vervolgens zijn mond tegen de rechterzijde van het hoofd van het meisje. Even later houdt verdachte zijn geopende mond vlakbij en tegen het gezicht van het meisje en raakt hij tweemaal met zijn tong het gezicht van het meisje aan. Daarna geeft hij haar een kus op haar rechterwang en een kus op haar mond. Hij raakt met zijn tong de mond van het meisje aan, terwijl zij weer het woord ‘lang’ zegt. Bij het uitspreken van het woord ‘lang’ steekt ze haar tong uit. Als vervolgens ook verdachte het woord ‘lang’ zegt, komt hij met het puntje van zijn tong in de geopende mond van het meisje. Het meisje lacht en wendt haar gezicht van verdachte af. Verdachte zegt weer ‘lang’, waarna hij weer met zijn tong tegen de mond van het meisje komt. Even later houdt hij zijn geopende mond tegen het gezicht van [slachtoffer 8]. Hij steekt vervolgens meermalen zijn tong uit. Ze heeft haar mond open en steekt haar tong ver uit, waarna de tongen elkaar raken.

Uit bovenstaande beschrijving van verdachtes handelingen blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet dat verdachte het opzet had met zijn tong bij [slachtoffer 8] binnen te dringen. Hij heeft weliswaar meermalen zijn tong in de richting van haar mond gebracht, maar bovenstaande beschrijving biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat dit gebeurde met de bedoeling uiteindelijk zijn tong in haar mond te brengen. Naar zijn uiterlijke verschijningsvorm waren de gedragingen van verdachte erop gericht dat de tongen elkaar raakten en zijn tong en mond het gezicht van [slachtoffer 8] raakten. Dit wordt ook bevestigd door de verklaring van verdachte dat “het de bedoeling was dat we met de tongen tegen elkaar komen, de suggestie dat we elkaar zoenen” (p. 1885). Dat zijn opzet niet op seksueel binnendringen was gericht, kan mede worden opgemaakt uit het feit dat verdachte gemakkelijk zijn tong (verder) in de geopende mond van [slachtoffer 8] had kunnen steken, maar dit heeft nagelaten.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van de onder feit 10 primair ten laste gelegde poging tot seksueel binnendringen met de tong in de mond.

Ten aanzien van het onder feit 10 subsidiair ten laste gelegde seksueel binnendringen met de tong in de mond overweegt de rechtbank het volgende.

Nu de rechtbank niet bewezen heeft verklaard dat er een begin van uitvoering, gericht op het binnendringen, heeft plaatsgevonden kan reeds daarom het voltooide delict niet bewezen worden.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het onder feit 10 subsidiair ten laste gelegde seksueel binnendringen met de tong in de mond.

3.2.4. Poging seksueel binnendringen met penis in mond

Ook de onder feit 18 primair ([slachtoffer 16]) ten laste gelegde poging tot binnendringen met de penis in de mond acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen. Zij overweegt daarbij het volgende, onder verwijzing naar haar algemene overwegingen over voornemen, opzet en voorwaardelijk opzet ten aanzien van het binnendringen met de penis in de vagina/anus.

Blijkens het proces-verbaal van de beschrijving van filmpje MVI 0724.AVI is op dat filmpje onder meer het volgende te zien.

Verdachte zit met ontblote penis op de bodem van het (ondiepe) zwembad, pakt het hoofd van [slachtoffer 16] - die op haar buik in het water ligt - met beide handen vast en duwt meermalen haar hoofd naar beneden, waarbij hij het gezicht van het meisje naar zijn penis toe beweegt. Op de film is te zien dat de slappe penis van verdachte de kin en de geopende mond van het kind raakt.

Verdachte heeft steeds ontkend dat zijn opzet gericht was op binnendringen. Ook op basis van zijn gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm is voor de rechtbank niet komen vast te staan dat zijn (voorwaardelijk) opzet daarop was gericht. Verdachte duwde het hoofd van het meisje naar zijn penis en raakte met zijn penis haar kin en mond. Deze handelingen zijn niet strijdig met wat verdachte zelf heeft verklaard over de bedoeling die hij daarmee had: de suggestie wekken van penetratie. Blijkens het proces-verbaal van het filmpje is alleen te zien dat de penis de mond raakte.

Gelet hierop acht de rechtbank niet bewezen dat er sprake was van een begin van uitvoering, gericht op het voltooien van het delict, dus gericht op het binnendringen.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het onder feit 18 primair ten laste gelegde.

Op grond van de voorgaande overwegingen zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het ten laste gelegde onder feit 1 primair ([slachtoffer 1]), 3 primair ([slachtoffer 2]), feit 10 primair en subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 16 primair ([slachtoffer 14]) en feit 18 primair ([slachtoffer 16]).

4. Overwegingen ten aanzien van de dwang.

4.1. Wettelijk kader

In titel XIV van boek II van Wetboek van Strafrecht (Sr) zijn de misdrijven tegen de zeden geregeld. De klassieke zedendelicten worden doorgaans in drie categorieën ingedeeld:

1. delicten gericht tegen de verdraagzaamheid (schennis van de eerbaarheid en pornografie); 2. delicten tegen het gestelde vertrouwen (strafbaarstelling van seksuele contacten met jeugdigen en afhankelijken) en

3. delicten tegen de persoonlijke vrijheid (zoals verkrachting en aanranding).

Bij de wetsartikelen die tot de tweede categorie behoren gaat het om seksuele handelingen met een bewusteloze, onmachtige of gestoorde (artikelen 243 en 247 Sr), met een kind onder een bepaalde leeftijd (artikelen 244, 245, en ook weer 247 Sr) of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige (artikel 249 Sr). In al deze gevallen is de wil van de te beschermen persoon niet relevant. Met andere woorden, niet van belang is of de te beschermen persoon besef had dat er seksuele (ontuchtige) handelingen met hem of haar werden gepleegd, en ook niet of hij of zij die handelingen wilde of niet. De wetgever heeft beoogd die persoon in de wetsbepaling te beschermen – soms tegen zichzelf – vanuit de gedachte dat zij bescherming behoeven en om die reden zijn alle seksuele handelingen met die personen strafbaar gesteld.

Bij de wetsartikelen uit de derde categorie, waartoe art. 242 Sr (verkrachting) en art. 246 Sr (aanranding) behoren, is dat niet het geval. In deze categorie delicten is de gelijkwaardigheid en de wilsvrijheid uitgangspunt, maar worden deze door (bedreiging met) geweld of (bedreiging met) andere feitelijkheden met voeten getreden. Met andere woorden, de wil wordt door de uitgeoefende dwang gebroken, de gedwongene capituleert voor de dwang en duldt of pleegt dan tegen zijn of haar wil de seksuele handelingen.

Het Openbaar Ministerie heeft in haar tenlastelegging ervoor gekozen om bij 29 van de 45 feiten die verdachte worden ten laste gelegd aanranding (art. 246 Sr) en (meer/meest) subsidiair ontucht (art. 247 Sr) ten laste te leggen. In één geval wordt de poging tot aanranding en subsidiair de poging tot het plegen van ontucht ten laste gelegd. Feiten ex artikel 249 Sr zijn niet ten laste gelegd.

Artikelen 246 en 247 Sr luiden, voor zover hier van belang, als volgt:

Artikel 246 Sr:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 247 Sr:

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij (…) aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken (…) of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of (…) wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Verdachte heeft – in hoofdlijnen – de ontuchtige handelingen die hem steeds (meer/meest) subsidiair worden ten laste gelegd, bekend en de dwang ontkend. Gelet op de wijze waarop de dagvaarding is ingericht waarbij eerst artikel 246 Sr is ten laste gelegd en dan pas artikel 247 Sr, dient de rechtbank steeds allereerst de vraag te beantwoorden of de in dat wetsartikel 246 Sr bedoelde dwang wettig en overtuigend is bewezen.

4.2. Dwangvereisten

De rechtbank zal bij de beoordeling of er sprake is van dwang uitgaan van het navolgend toetsingskader.

A. Noodzakelijke voorwaarde voor de dwang in de zin van artikel 246 Sr is de onvrijwilligheid. Daarbij gaat het om de ten tijde van de ontuchtige handelingen door het slachtoffer besefte onvrijwilligheid. Dwang moet als dwang worden ervaren en wel op het moment van handelen zelf. Hieruit volgt dat van onvrijwilligheid geen sprake kan zijn als het meisje de ontuchtige handelingen op dat moment niet heeft gemerkt. Wie niets heeft gemerkt, kan ook niet zijn gedwongen. Ook niet als het slachtoffer, pas achteraf kennis nemend van die ontuchtige handelingen, verklaart deze niet te hebben gewild.

Daarnaast is vereist dat de onvrijwilligheid gericht was op de ontuchtige handelingen. Het slachtoffer moet de seksuele handelingen (de ontucht) niet gewild hebben.

B. Tweede voorwaarde om van dwang in de zin van artikel 246 Sr te kunnen spreken is de onvermijdelijkheid. Daarvan is sprake als het slachtoffer redelijkerwijs niets anders kon doen dan de handelingen te dulden en zij zich niet of alleen heel moeilijk aan de situatie kon onttrekken. Dwangmiddelen moeten van een voldoende kaliber zijn om van dwang te kunnen spreken.

C. Derde voorwaarde voor de dwang is de opzet van verdachte op de dwang. Van dwingen kan slechts sprake zijn als verdachte opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer de ontuchtige handelingen tegen haar wil heeft ondergaan. Ook bij voorwaardelijk opzet, waarbij verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het slachtoffer de handelingen tegen haar wil ondergaat, is er sprake van opzet op de dwang.

4.3. Dwangmiddelen

Artikel 246 Sr noemt als dwangmiddelen niet alleen geweld en bedreiging met geweld, maar ook (bedreiging met) ‘andere feitelijkheden’. Een voorbeeld van zo’n feitelijkheid is psychisch of fysiek overwicht. Volgens vaste jurisprudentie kan het bestaan van dwang echter niet enkel worden afgeleid uit het bestaan van een afhankelijkheidsrelatie en daarmee verband houdend psychisch overwicht. Zo’n afhankelijkheidsrelatie en psychisch overwicht zegt iets over de beïnvloedbaarheid, maar zegt op zichzelf niets over de mate waarin het slachtoffer onvrijwillig handelt. Wil men daarover meer duidelijkheid krijgen dan moet worden gekeken naar factoren die binnen die afhankelijkheidsrelatie eenduidig wijzen op onvrijwilligheid. Uit de gebezigde bewijsmiddelen zal duidelijk moeten blijken dat deze door het slachtoffer op het moment van handelen van de verdachte als dwingend zijn ervaren.

4.4. Te beantwoorden vragen

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank bij de beoordeling van de ten laste gelegde dwang ten aanzien van elk slachtoffer de volgende vragen moet beantwoorden:

1. is voldaan aan het vereiste dat het meisje op dat moment heeft beseft dat bij haar ontuchtige handelingen werden verricht ? Zo ja,

2. is voldaan aan het vereiste dat het meisje deze ontuchtige handelingen van verdachte op dat moment niet gewild heeft? Met andere woorden, was er op dat moment sprake van door het meisje besefte onvrijwilligheid? Zo ja,

3. is voldaan aan het vereiste dat het onvermijdelijk was dat zij de ontuchtige handelingen toeliet?

4.5. De beoordeling van de ten laste gelegde aanrandingen

Dat iets tegen de wil was kan onder meer blijken uit de verklaring van verdachte, de verklaring van het slachtoffer of uit de door verdachte gemaakte foto- en filmbeelden. Verdachte heeft steeds stellig ontkend dat hij de meisjes heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen.

Wat deze strafzaak zo complex en zo bijzonder maakt is, dat de meeste slachtoffers tijdens het opsporingsonderzoek niet zijn gehoord door de politie. Dat hield bij een aantal slachtoffers verband met hun jonge leeftijd en hun ontwikkelingsniveau, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ook zijn sommige slachtoffers niet gehoord door de politie omdat de ouders dat niet wilden.

In haar requisitoir heeft de officier van justitie bij een aantal feiten (feit 7, 8, 9, 21, 35, 38, 40 en 41) verwezen naar passages uit de slachtofferverklaringen en de toelichting bij vorderingen van benadeelde partijen en deze passages als bewijsmiddel gebruikt ten aanzien van onder meer de dwang. Uit deze verklaringen zou de destijds ervaren dwang blijken, aldus de officier van justitie. De raadsman heeft het gebruik van de slachtofferverklaringen en vorderingen benadeelde partij als bewijsmiddel betwist.

De rechtbank overweegt hierover als volgt.

De schriftelijke slachtofferverklaring is bedoeld om aan te geven welke gevolgen het delict voor het slachtoffer heeft gehad en is niet bedoeld om als getuigenverklaring en daarmee als bewijsmiddel in te brengen in het strafproces. Door deze verklaringen toch voor het bewijs te bezigen, worden zij naar het oordeel van de rechtbank oneigenlijk gebruikt. Om die reden zal de rechtbank deze schriftelijke slachtofferverklaringen van het bewijs uitsluiten.

De rechtbank vindt steun voor dat oordeel in de Aanwijzing spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring van het Openbaar Ministerie (Stcrt. 23-12-2004, nr. 248, laatstelijk verlengd tot en met 31-12-2010), waarin hierover het volgende is opgemerkt.

“In de wet is een eigenstandige positie voor het slachtoffer neergelegd. Dat betekent dat het slachtoffer niet als getuige wordt beëdigd en uitsluitend als slachtoffer wordt gehoord over de gevolgen van het strafbaar feit. Deze verklaring kan niet als bewijsmiddel worden gebezigd, maar kan een rol spelen bij de beslissing over de strafoplegging. Wanneer het slachtoffer wel als getuige zou optreden en zou worden beëdigd, kan hij worden blootgesteld aan het ondervragingsrecht van het openbaar ministerie en de verdediging, hetgeen mogelijk nadelige consequenties voor het slachtoffer zou hebben. (…) Het Openbaar Ministerie hanteert bij het aanbieden van een schriftelijke slachtofferverklaring dezelfde criteria als die gelden voor het spreekrecht (art. 302 Sv). (…) De medewerker van Slachtofferhulp Nederland draagt er zorg voor dat de verklaring niet verder reikt dan de gevolgen van het delict.”

Het Openbaar Ministerie handelt derhalve in strijd met zijn eigen beleidsregels door de schriftelijke slachtofferverklaring als bewijsmiddel te bezigen. De rechtbank zal in de lijn van deze beleidsregels voormelde verklaringen niet als bewijsmiddel gebruiken.

Hetzelfde geldt voor de toelichting bij de civiele vordering van de benadeelde partij, zoals deze is verwoord op het voegingsformulier of in de mondelinge toelichting ter zitting. Deze toelichting is bedoeld om de geleden schade als gevolg van het delict te onderbouwen. De benadeelde of diens gemachtigde spreekt nadrukkelijk niet als getuige in de strafzaak, maar als benadeelde in het kader van de civiele vordering. Om die reden past het bezigen van de toelichting bij die civiele vordering als bewijsmiddel in een strafzaak niet in de systematiek van het strafrechtelijk bewijsstelsel. De rechtbank zal ook deze toelichting niet als bewijsmiddel gebruiken.

De rechtbank komt derhalve niet toe aan het door de raadsman voorwaardelijk gedane verzoek tot het horen van de slachtoffers die een schriftelijke slachtofferverklaring dan wel een vordering benadeelde partij hebben ingediend.

Wel bevinden zich onder de processtukken, in vrijwel alle zaken, verklaringen van de ouders (of één van de ouders) die ten overstaan van de politie zijn afgelegd. Zij hebben in die verklaringen verteld over onder meer het functioneren van hun dochter, of er al dan niet sprake was van beperkingen, hoe de zwemlessen verliepen, wat hun ervaringen waren met verdachte, hoe hun dochter reageerde op het nieuws dat verdachte was opgepakt en wat hun dochter over handelingen van verdachte met haarzelf heeft verklaard.

Uit deze verklaringen van de ouders ten overstaan van de politie valt met betrekking tot de vermeende dwang ten aanzien van de specifiek ten laste gelegde feiten niets af te leiden. Een aantal meisjes heeft wel tegenover ouders verklaard dat ze het in het algemeen gesproken bijvoorbeeld vervelend vonden dat ze naakt met verdachte onder de douche stonden en dat hij hen aanraakte, maar uit het eindproces-verbaal kan niet worden opgemaakt dat zij in het specifieke geval van het ten laste gelegde feit waren gedwongen de ten laste gelegde ontuchtige handeling(en) te dulden.

Daarnaast is er een groep slachtoffers die ten overstaan van de politie wel zelf verklaard heeft over hun ervaringen met verdachte. Het zijn voornamelijk meisjes die als vrijwilligster bij verdachte werkzaam waren om hem bij de zwemlessen te assisteren. Ook uit deze verklaringen kan niet worden opgemaakt dat deze meisjes gedwongen waren de ten laste gelegde ontuchtige handeling(en) te ondergaan, dus ook aan deze verklaringen van de meisjes zelf kan geen direct bewijs voor de aanranding worden ontleend.

De vraag of verdachte dwang heeft gebruikt bij het plegen van de ontuchtige handelingen, kan mogelijkerwijs uit de (beschrijving van) de filmbeelden volgen. Immers, ervaren dwang kan ook uit woord of gebaar worden afgeleid.

4.5.1. Filmbeelden zonder reactie

Ten aanzien van een aantal ten laste gelegde feiten is op de filmbeelden, blijkens de beschrijvingen daarvan in de betreffende processen-verbaal, niet te zien dat het meisje een reactie geeft op het ontuchtige handelen van verdachte. In deze gevallen, te weten bij de feiten 3, 8, 10, 13, 15, 22, 23, 25, 35, 36, 38, 39 en 40 kan niet worden gesproken van dwang, omdat uit de filmbeelden niet blijkt dat het betreffende meisje beseft heeft dat bij haar ontuchtige handelingen werden verricht, dan wel omdat de filmbeelden geen aanwijzingen geven van door het meisje besefte onvrijwilligheid. Ten aanzien van deze feiten zal de rechtbank verdachte vrijspreken van de ten laste gelegde aanranding, omdat het wettig en overtuigend bewijs ten aanzien van de dwang ontbreekt. De (meer/meest) subsidiair ten laste gelegde ontucht (artikel 247 Sr) acht de rechtbank wel bewezen, zoals hierna wordt overwogen. Met deze meisjes is door verdachte wel ontucht gepleegd, maar zij zijn niet aangerand.

4.5.2. Filmbeelden met reactie

Dan zijn er beschrijvingen van filmbeelden waarop mogelijk wel een reactie van het meisje te zien is.

4.5.2 a. in het water

De rechtbank zal allereerst de beelden bespreken waarop is te zien dat verdachte in het water bij een meisje ontuchtige handelingen pleegt en waarop volgens de beschrijvingen van de filmbeelden een reactie van het meisje is te zien, die erop zou kunnen duiden dat zij de ontucht merkt en niet wil. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vastpakken of optrekken van een zwembroekje, het vastpakken van de hand verdachte, het zwemmen of reiken naar de badrand, het slaken van een kreet(je), het maken van zwembewegingen van de verdachte weg of het maken van trappelende bewegingen.

Kan uit deze handelingen met redelijke zekerheid worden afgeleid dat het slachtoffer heeft beseft dat aan haar ontuchtige handelingen werden opgedrongen (de eerste vraag)? Naar het oordeel van de rechtbank bevatten de beschrijvingen van de beelden daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Op de beelden zien we meisjes in het zwembad tijdens zwemles, een situatie waarbij lichamelijk contact met verdachte als zwemleraar niet ongewoon was, zeker nu het ging om kinderen met verstandelijke en motorische beperkingen die vaak niet of nauwelijks konden zwemmen en ook om die reden steun kunnen zoeken bij een badrand of een persoon. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de waargenomen reacties van de meisjes in de context van de zwemles voor meerdere uitleg vatbaar en te weinig eenduidig om daaruit de besefte onvrijwilligheid ten aanzien van de gepleegde ontuchtige handelingen af te kunnen leiden. Dit geldt voor de feiten 1, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 28, 33, 34. Ook ten aanzien van deze feiten zal de rechtbank verdachte vrijspreken van de ten laste gelegde aanranding, omdat het wettig en overtuigend bewijs ten aanzien van de dwang ontbreekt. De (meer) subsidiair ten laste gelegde ontucht (artikel 247 Sr) acht de rechtbank wel bewezen, zoals hierna wordt overwogen. Ook met deze meisjes is door verdachte wel ontucht gepleegd, maar zij zijn niet aangerand.

4.5.2.b. in de douche/kleedruimte

Tot slot de ontuchtige handelingen die in de douche/kleedruimte van het zwembad plaatsvonden. Het gaat hier veelal om wat oudere vrijwilligsters, die na de zwemlessen de douche of kleedruimte met verdachte deelden. Deze kinderen wisten niet beter dan dat het samen met verdachte naakt douchen erbij hoorde. Grootste gemene deler in de beschrijvingen van de door verdachte heimelijk gemaakte filmbeelden is, dat hij met de meisjes naakt onder de douche stond, dat hij ze ‘hielp’ bij het wassen van hun haren, dat hij ‘spelenderwijs’ meisjes tegen zich aantrok om hun lichaamslengte ten opzichte van zijn lengte ‘te meten’ of dat hij hen optilde om hun gewicht ‘te meten’. Ook kwam het voor dat hij de meisjes een handstand liet doen.

Zoals hiervoor al is overwogen en aangeduid (ten aanzien van de feiten 36, 38, 39 en 40) is uit de beschrijving van een aantal van die heimelijk gemaakte filmbeelden in de douche of kleedruimte niet op te maken dat het betreffende meisje een reactie geeft. Soms merkten de meisjes de ontuchtige handelingen niet, bijvoorbeeld omdat verdachte achter hen stond of omdat ze op zijn verzoek hun ogen hadden dichtgedaan bij bijvoorbeeld het wassen of uitspoelen van de haren. Soms ook valt uit de beschrijvingen van de beelden niet op te maken dat ze zichtbaar niet waren gediend van zijn handelingen. In die gevallen kan de dwang, bij gebrek aan andere aanknopingspunten, niet worden bewezen.

Bij feit 41 ([slachtoffer 38]) maakt de rechtbank uit de beschrijving van de filmbeelden op dat het betreffende meisje wel een reactie (in lichaamstaal) geeft die er op zou kunnen duiden dat zij de ontucht merkt en niet wil.

Volgens de beschrijving van het filmpje tilt verdachte haar op en houdt hij haar lichaam tegen zijn lichaam. Ze houdt daarbij haar rug gekromd en haar armen naar achteren. Zelf raakt ze verdachte niet aan met haar handen.

De vraag is of hiermee is voldaan aan het vereiste van besefte onvrijwilligheid. Blijkens de aangifte van haar moeder heeft ze tegen haar moeder verteld dat hij nooit iets met haar heeft gedaan. Tegen de politie heeft [slachtoffer 38] verklaard dat ze niet “echt iets kon bedenken over wanneer er iets gebeurd zou moeten/kunnen zijn”.

Gelet hierop is de rechtbank onvoldoende gebleken dat is voldaan aan het vereiste van besefte onvrijwilligheid. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van de primair ten laste gelegde aanranding. De subsidiair ten laste gelegde ontucht acht de rechtbank wel bewezen, zoals hierna wordt overwogen.

Een en ander ligt anders bij de feiten 20, 24 en 37.

Feit 20 ([slachtoffer 18])

Uit de beschrijving van de filmbeelden van feit 20 volgt dat het meisje en verdachte in één doucheruimte zijn. Verdachte spoort haar aan om haar zwemkleding uit te trekken en goed uit te spoelen. Het meisje doet dit en even later ‘helpt’ verdachte het meisje met het uittrekken van haar bikini-hesje waarbij hij met zijn penis heel dicht in de buurt van haar linkerheup komt. Het meisje kijkt naar beneden in de richting van zijn penis en stapt vervolgens opzij. Weer later is te zien dat verdachte bij het uitspoelen van haar haren door zijn knieën zakt waardoor zijn slappe penis ter hoogte van haar schaamstreek komt. Een moment later komt zijn penis tegen haar linkerbovenbeen aan waarna het meisje meteen daarop een stapje achteruit doet. Ook is te zien dat later verdachtes penis de billen van het meisje raakt waarna zij haar rug extreem holt. Tot slot is te zien dat het meisje, op het moment dat verdachte haar tegen zich aandrukt om haar lengte ten opzichte van zijn lichaam te ‘meten’, haar armen en handen intrekt.

Naar het oordeel van de rechtbank komt uit bovenbeschreven lichaamstaal voldoende tot uitdrukking, dat het meisje op dat moment beseft heeft dat bij haar ontuchtige handelingen werden verricht en ook dat zij deze ontuchtige handelingen van verdachte op dat moment niet gewild heeft.

De vraag of het onvermijdelijk was dat zij de ontuchtige handelingen toeliet, beantwoordt de rechtbank eveneens bevestigend. Van dit jonge meisje kon niet anders worden verwacht dan de handelingen van verdachte te dulden, omdat verdachte in zijn hoedanigheid van zwemleraar en als volwassene een fysiek en psychisch overwicht had over haar en haar in de doucheruimte vastpakte en tegen zich aandrukte. Tot slot heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank (op zijn minst voorwaardelijk) opzet gehad op de dwang. Verdachte wist of kon weten dat hij de ontuchtige handelingen pleegde tegen de wil van [slachtoffer 18]. Niet voor niets heeft hij naar eigen zeggen steeds zo proberen te handelen dat het betrokken meisje die handelingen niet zou merken. Bovendien had hij als zwemleraar en volwassene een fysiek en psychisch overwicht over [slachtoffer 18] en kon zij zich moeilijk kon onttrekken aan de door hem verrichte handelingen. Gelet hierop acht de rechtbank het opzet bewezen in voorwaardelijke zin: verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij het meisje dwong de ontuchtige handelingen te dulden.

Feit 24 ([slachtoffer 21)

Een zelfde redenering volgt de rechtbank bij feit 24. Het meisje is niet door de politie gehoord. Het gaat hier om een meisje van destijds 12 jaar (als de datum bij dit filmbeeld als uitgangspunt wordt genomen) met een forse verstandelijke beperking en daarnaast een stoornis in het autistisch spectrum, dat van verdachte privé-zwemles had gekregen en hem soms als vrijwilligster had meegeholpen. Uit de beschrijving van de ten laste gelegde film blijkt dat op het moment dat verdachte het meisje met zijn handen begint in te zepen ter hoogte van haar borsten en het meisje tegen zich probeert aan te trekken, het meisje verdachte wegduwt tegen zijn borst en “Nooouuu” zegt. Verdachte houdt haar dan nog even vast, beweegt zijn borstkas heen en weer tegen haar naakte bovenlichaam, lacht, laat haar los, maar blijft dicht in haar buurt staan. Vervolgens gaat hij achter haar staan en begint de rug van het meisje in te zepen. Te zien is dat het meisje met haar lichaam afwerend reageert en te horen is dat ze: “Nouhouuuu!” roept. Het meisje zegt vervolgens: “Jij bent echt erg”. Als verdachte vraagt: “Ik erg? Hoezo?”, antwoordt het meisje: “Gewoon. Daar heb ik geen zin in”. Verdachte reageert daar niet op en blijft over haar schouders wrijven. Het meisje zegt: “Nou!!” en draait weg van verdachte.

Uit de filmbeelden volgt expliciet, in woord en gebaar, dat het meisje de ontuchtige handelingen heeft beseft en niet heeft gewild, waarna verdachte toch door ging. Ook de derde vraag (die van de onvermijdelijkheid) evenals de vraag of bij verdachte opzet op de dwang bestond, wordt wederom, zoals bij feit 20 is overwogen, positief beantwoord.

Verdachte wist of kon weten dat hij de ontuchtige handelingen pleegde tegen de wil van [slachtoffer 21]. Niet voor niets heeft hij naar eigen zeggen steeds zo proberen te handelen dat het betrokken meisje die handelingen niet zou merken. Bovendien had hij als zwemleraar en volwassene een fysiek en psychisch overwicht op [slachtoffer 21]en kon zij zich moeilijk onttrekken aan de door hem verrichte handelingen. Gelet hierop acht de rechtbank het opzet bewezen in voorwaardelijke zin: verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij het meisje dwong de ontuchtige handelingen te dulden.

Feit 37 [slachtoffer 34].

In het proces-verbaal van het betreffende filmpje is te lezen dat verdachte en twee meisjes (de meisjes van feit 37 en 38, [slachtoffer 34] en [slachtoffer 35]) naakt onder de douche staan. Verdachte wast bij [slachtoffer 34] de schouders en de bovenzijde van haar borstjes. Vervolgens omarmt hij [slachtoffer 34] met beide armen ter hoogte van haar schouders en hoofd en trekt hij haar bovenlichaam tegen zijn naakte lijf aan. [slachtoffer 34] houdt haar rechterarm met gebalde vuist langs haar benen en houdt haar onderlichaam van het lichaam van verdachte af. Daarna gaat verdachte haar schouders en rug wassen.

Enkele minuten later begint verdachte boven de vagina van [slachtoffer 34] een stukje huid te wassen.

Weer enkele minuten later staat verdachte recht voor [slachtoffer 34]. Verdachte zakt door zijn knieën en brengt zijn penis ter hoogte van de vagina van [slachtoffer 34]. Hij kantelt zijn bekken en brengt zijn slappe penis heel even tegen de schaamstreek van [slachtoffer 34]. Zij stapt achteruit van verdachte weg en gaat achter [slachtoffer 35]staan.

Nadat [slachtoffer 35] een handstand heeft gedaan, vraagt verdachte [slachtoffer 34] of haar dat ook lukt. Bij een tweede poging daartoe, waarbij de billen, anus en vagina goed in beeld zijn, vangt hij haar benen op. Hij doet een poging de benen van [slachtoffer 34] te spreiden, maar ze laat haar benen direct terug vallen op de grond, aldus de verbalisant.

Uit bovenstaande beschrijving van de filmbeelden blijkt naar het oordeel van de rechtbank onomstotelijk dat [slachtoffer 34] merkt dat verdachte haar bovenlichaam tegen zijn naakte lijf trok en blijkt afdoende dat zij heeft gemerkt dat verdachte zijn penis tegen haar schaamstreek heeft gebracht. Dat een en ander tegen haar wil was, blijkt ten aanzien van het eerstgenoemde uit het feit dat zij haar gebalde vuist langs haar benen houdt en haar onderlichaam van verdachte afhoudt, wanneer hij haar tegen zijn lijf trekt en ten aanzien van het tweede genoemde uit het feit dat zij achteruit van verdachte vandaan stapt wanneer hij zijn penis tegen haar schaamstreek heeft gebracht. Verdachte handelde daarbij zo onverwachts, dat zij geen gelegenheid had zich aan zijn handelen te onttrekken. De opzet op de dwang acht de rechtbank bewezen op dezelfde gronden als hierboven reeds zijn aangevoerd bij feit 20 en 24.

Ten aanzien van de overige ten laste gelegde handelingen (wassen en de handstand laten doen) wordt naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan het vereiste van de besefte onvrijwilligheid. Bij het wassen en de handstand blijkt uit de beschrijving van het filmpje niet dat [slachtoffer 34] op dat moment dat niet wilde.

De rechtbank acht dan ook alleen de dwang bewezen ten aanzien van het tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 34] en het brengen van verdachtes penis tegen de schaamstreek van [slachtoffer 34].

Op grond van de voorgaande overwegingen zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het ten laste gelegde onder feit 1 subsidiair ([slachtoffer 1]), feit 3 subsidiair ([slachtoffer 2]), feit 5 primair ([slachtoffer 4]), feit 6 primair ([slachtoffer 5]), feit 8 primair ([slachtoffer 6]), feit 9 primair ([slachtoffer 7]), feit 10 meer subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 12 primair ([slachtoffer 10]), feit 13 primair ([slachtoffer 11]), feit 14 primair ([slachtoffer 12]), feit 15 primair ([slachtoffer 13]), feit 16 subsidiair ([slachtoffer 14]), feit 17 primair ([slachtoffer 15]), feit 18 subsidiair ([slachtoffer 16]), feit 22 primair ([slachtoffer 20]), feit 23 primair ([slachtoffer 15]), feit 25 primair ([slachtoffer 22]), feit 28 primair ([slachtoffer 25]), feit 33 primair ([slachtoffer 30]), feit 34 primair ([slachtoffer 31].), feit 35 primair ([slachtoffer 32]), feit 36 primair ([slachtoffer 33]), feit 38 primair ([slachtoffer 35]), feit 39 primair ([slachtoffer 36]), feit 40 primair ([slachtoffer 37]) en feit 41 primair ([slachtoffer 38]).

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank hetgeen onder 20 primair ([slachtoffer 18]), 24 primair ([slachtoffer 21]) en 37 primair ([slachtoffer 34]) is ten laste gelegd wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank wil benadrukken dat uit het feit dat verdachte in een aantal gevallen is vrijgesproken van aanranding, op geen enkele manier kan worden afgeleid dat de betreffende kinderen op enigerlei wijze een aandeel hebben gehad in en verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen gebeurd is. Het tegendeel is het geval, zoals ook verdachte zelf ter terechtzitting heeft aangegeven.

5. Overwegingen inzake de bewezen verklaarde ontuchtige handelingen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen, zoals hem wordt verweten onder feit 1 meer subsidiair ([slachtoffer 1]), feit 2 ([slachtoffer 1]), feit 3 meer subsidiair ([slachtoffer 2]) , feit 4 ([slachtoffer 3]), feit 5 subsidiair ([slachtoffer 4]), feit 6 subsidiair ([slachtoffer 5]), feit 7 ([slachtoffer 5]), feit 8 subsidiair ([slachtoffer 6]), feit 9 subsidiair ([slachtoffer 7]), feit 10 meest subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 11 ([slachtoffer 9]), feit 12 subsidiair ([slachtoffer 10]), feit 13 subsidiair ([slachtoffer 11]), feit 14 subsidiair ([slachtoffer 12]), feit 15 subsidiair ([slachtoffer 13]), feit 16 meer subsidiair ([slachtoffer 14]), feit 17 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 18 meer subsidiair ([slachtoffer 16]), feit 19 ([slachtoffer 17]), feit 21 ([slachtoffer 19]), feit 22 subsidiair ([slachtoffer 20]), feit 23 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 25 subsidiair ([slachtoffer 22]), feit 26 ([slachtoffer 23]), feit 28 subsidiair ([slachtoffer 25]), feit 29 ([slachtoffer 26]), feit 30 ([slachtoffer 27]), feit 31 ([slachtoffer 28]), feit 32 ([slachtoffer 29]), feit 33 subsidiair ([slachtoffer 30]), feit 34 subsidiair ([slachtoffer 31]), feit 35 subsidiair ([slachtoffer 32]), feit 36 subsidiair ([slachtoffer 33]), feit 38 subsidiair ([slachtoffer 35]), feit 39 subsidiair ([slachtoffer 36]), feit 40 subsidiair ([slachtoffer 37]), feit 41 subsidiair ([slachtoffer 38]).

Zij overweegt daartoe als volgt.

Bij verdachte is een groot aantal foto’s en filmopnames aangetroffen. Verdachte heeft bekend dat al deze opnames door hemzelf gemaakt zijn en dat hij degene is die daarop te zien is met verschillende kinderen.

Elk feit op de dagvaarding heeft betrekking op een specifieke filmopname of foto. Hetgeen op deze foto’s of filmopnames te zien is, is beschreven in processen-verbaal welke zijn opgemaakt door gecertificeerde zedenrechercheurs.

De rechtbank baseert zich voor haar bewezenverklaring van bovengenoemde feiten in alle gevallen allereerst op de processen-verbaal waarin de betreffende beelden worden beschreven, waarop de feitelijke handelingen van verdachte zijn te zien. De rechtbank merkt daarbij op dat de raadsman de beschrijvingen van de feitelijke handelingen in de processen-verbaal niet heeft betwist.

In voorkomende gevallen baseert de rechtbank zich voorts op de bekennende verklaring van verdachte.

In de zaken waarin verdachte heeft ontkend of heeft aangegeven dat hij het zich niet meer kan herinneren, baseert de rechtbank de bewezenverklaring mede op de algemene verklaring van verdachte dat het klopt dat hij dergelijke feiten heeft gepleegd.

Voorts baseert de rechtbank zich in alle gevallen waarin zij tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde ontucht komt telkens ten aanzien van het onder dat betreffende feit in de tenlastelegging genoemde kind, pleegplaats en pleegperiode tenminste op

- de positieve herkenning van hun kind door de ouder(s) of een andere persoon;

- hetgeen de ouder(s) verklaren over de plaats waar hun kind zwemles had;

- hetgeen de ouder(s) verklaren over de periode waarin hun kind daar zwemles had.

Ten aanzien van de leeftijd van het betreffende kind baseert de rechtbank zich, naast de verklaring van de ouder(s) dienaangaande, op de geboorte-aktes van de meisjes die bij elk delict dossier gevoegd zijn.

Ten aanzien van eventuele beperkingen van het kind baseert de rechtbank zich op de verklaring van de ouder(s) dienaangaande, alsmede in voorkomende gevallen op de schriftelijke bescheiden die door de ouder(s) dienaangaande zijn overgelegd en die zijn opgenomen in het dossier.

Ten aanzien van de plaats van de opname baseert zij zich op de beschrijving in het proces-verbaal, gecombineerd met de verklaring van de ouder(s) betreffende de plaats waar hun kind zwemles had.

De raadsman heeft ten aanzien van feit 11, 26, 29, 30 en 31 betwist dat het bewijsminimum wordt gehaald. Voor deze feiten dient volgens hem vrijspraak te volgen voor de ten laste gelegde ontuchtige handelingen. Zoals uit het voorgaande volgt is naar het oordeel van de rechtbank in alle gevallen waarin zij tot een bewezenverklaring komt van de ontucht het bewijsminimum gehaald.

6. Overwegingen ten aanzien van de kinderporno en het heimelijk filmen (feit 42 tot en met 45)

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of de in feiten 42 tot en met 45 genoemde bij verdachte aangetroffen en door hem vervaardigde afbeeldingen, zijn te kwalificeren als kinderpornografisch, dan wel of bij feiten 42, 43 en 44 mogelijk sprake is van heimelijk filmen, zoals subsidiair is ten laste gelegd.

Het gaat in de feiten 42 tot en met 44 om door verdachte opgenomen beelden in de kleedruimte en doucheruimte van zwembaden. Bij feit 45 gaat het in 5 gevallen ook om dit soort beelden, voor het overige betreft het beelden, waarop meisjes te zien zijn die zich in het water bevinden en waarbij het kruis van het badpak of het bikinibroekje zodanig verdraaid of verschoven is dat de ontblote schaamstreek zichtbaar is.

Onder feiten 42 tot en met 45 is ten laste gelegd dat op de betreffende foto’s en filmpjes seksuele gedragingen zijn afgebeeld. De vraag is dan wat onder seksuele afbeeldingen in de zin van artikel 240b Sr dient te worden verstaan. De wetgever heeft bij de parlementaire behandeling van dit wetsartikel daaraan onder meer de volgende uitleg gegeven.

“(…..) Bij de toepassing van artikel 240b dient uitgangspunt te zijn dat het gaat om een gedraging, die, als ze wordt vastgelegd, schadelijk is voor de jeugdige, of omdat het tot die gedraging brengen al schadelijk is, of vanwege publicatie ervan. Dat de afbeelding primair wordt vervaardigd en in omloop gebracht met het oogmerk om anderen seksueel te prikkelen is bijzaak. Het gaat om bescherming van de jeugdige tegen seksuele exploitatie.

(…) Een (…) categorie seksuele gedragingen betreft het aannemen van een “uitdagende houding”. (…) Er is hier sprake van een grensterrein. (…) Het aannemen van een houding kan, gelet op de strekking van artikel 240b, onder omstandigheden vallen onder het begrip seksuele gedraging. Er zijn houdingen uit de afbeelding waarvan kan worden afgeleid dat het brengen van een kind in die houding schadelijk moet worden geacht. Er zijn ook houdingen waaraan een zeker uitdagend karakter niet kan worden ontzegd, maar die niettemin, mede gelet op de wijze waarop ze zijn afgebeeld, een onschuldig karakter dragen.

(….) In het algemeen is de afbeelding van een jeugdige in geheel of gedeeltelijke naakte staat, een afbeelding van een niet-seksuele gedraging, niettegenstaande de omstandigheid dat deze afbeelding op sommige liefhebbers van dit soort afbeeldingen een seksueel prikkelende uitwerking heeft. Er kunnen evenwel zodanige bijkomende – onnatuurlijke – ingrediënten zijn vastgelegd, dat het brengen van de jeugdige in die - onnatuurlijke - ambiance een seksuele connotatie krijgt die als schadelijk voor het kind moet worden aangemerkt.”

Wat betekent dit nu voor de ten laste gelegde feiten?

Bij feit 42 komt de rechtbank niet toe aan de vraag of de afbeelding naar de vorm als kinderpornografisch kan worden gekwalificeerd. De rechtbank is van oordeel, evenals de officier van justitie, dat in casu niet is voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van een persoon die kennelijk nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Van feit 42 primair zal verdachte reeds om die reden worden vrijgesproken.

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan het heimelijk filmen van [slachtoffer 39], zoals onder feit 42 subsidiair is ten laste gelegd. Zij baseert dit oordeel op het feit dat verdachte heeft verklaard dat hij alle bij hem aangetroffen beelden zelf heeft gemaakt, in combinatie met de aangifte van [slachtoffer 39], waaruit blijkt dat zij niet wist dat er opnames van haar gemaakt waren en dat zij dit ook niet wilde.

In de gevallen waarin sprake is van gefotografeerde of gefilmde meisjes onder de douche (feiten 43, 44 en een vijftal incidenten onder feit 45), overweegt de rechtbank het volgende.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de door verdachte heimelijk opgenomen gedragingen van meisjes in douche- of kleedruimtes niet worden aangemerkt als seksuele gedragingen in de zin van artikel 240b Sr. Deze beelden zijn opgenomen in een voor de betreffende personen natuurlijke omgeving, waarin zij zich op een natuurlijke wijze gedragen. De rechtbank merkt nog op dat ten aanzien van feit 44 ook de officier van justitie vrijspraak heeft gevorderd.

Hieruit volgt dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van hetgeen is ten laste gelegd onder feit 43 primair en feit 44 primair en ten aanzien van de onder feit 45 genoemde filmopname van [slachtoffer 48], de filmopname van [slachtoffer 39], de afbeelding van [slachtoffer 51] en [slachtoffer 52], de afbeelding van [slachtoffer 53] en [slachtoffer 54] en de filmopname van [slachtoffer 58].

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het heimelijk filmen van [slachtoffer 40], zoals onder feit 43 subsidiair is ten laste gelegd. De rechtbank baseert dit oordeel op het feit dat verdachte heeft verklaard dat hij alle bij hem aangetroffen beelden zelf heeft gemaakt, in combinatie met de aangifte van [slachtoffer 40]’s moeder, waaruit blijkt dat zij niet wist dat er opnames van haar dochter gemaakt waren en dat zij daar ook geen toestemming voor heeft gegeven.

De rechtbank acht eveneens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan het heimelijk filmen van [slachtoffer 41], zoals onder feit 44 subsidiair is ten laste gelegd. Zij baseert dit oordeel op het feit dat verdachte heeft verklaard dat hij alle bij hem aangetroffen beelden zelf heeft gemaakt, in combinatie met de aangifte van de moeder van [slachtoffer 41], waaruit blijkt dat zij niet wist dat er opnames van haar dochter gemaakt waren en dat zij dit ook niet wilde.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in feit 45 genoemde beelden, voor zover daarop opzij geschoven broekjes waardoor de ontblote schaamstreek te zien is, aan te merken als kinderpornografisch. Naar haar oordeel is op deze afbeeldingen sprake van ontuchtige handelingen. Bij afbeeldingen van ontuchtige handelingen is per definitie sprake is van afbeeldingen van seksuele gedragingen. Ook gezien in de context van alle overige bij verdachte aangetroffen afbeeldingen zijn deze afbeeldingen naar het oordeel van de rechtbank zonder meer aan te merken als kinderpornografisch.

Nu verdachte ten aanzien van alle bij hem aangetroffen beelden heeft verklaard dat hij deze zelf heeft gemaakt, acht de rechtbank het vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen onder feit 45 ten aanzien van de afbeeldingen betreffende [slachtoffer 42], [slachtoffer 43], [slachtoffer 44], [slachtoffer 45], [slachtoffer 46], [slachtoffer 47], [slachtoffer 50], [slachtoffer 53](ten aanzien van bestand 742_4250), [slachtoffer 55], [slachtoffer 56] en [slachtoffer 57] wettig en overtuigend bewezen.

7. De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

1. Meer subsidiair:

in de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 1] ([slachtoffer 1], geboren [geboortedatum 1993) van wie hij, verdachte, wist

dat die [slachtoffer 1], aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 1], niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden (een minderjarige met het

syndroom van Down), ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het duwen en houden van zijn penis en een of meer vinger(s) tegen de schaamstreek

van die [slachtoffer 1];

2.

in de periode van 1 juni 2006 tot en met 5 mei 2009 te 's-Hertogenbosch, met

[slachtoffer 1]([slachtoffer 1], geboren [geboortedatum] 1993), van wie hij, verdachte, wist

dat die [slachtoffer 1] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 1] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden (een minderjarige met het

syndroom van Down), ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het houden van zijn penis tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 1] en

- het duwen van zijn penis in de voorzijde van het bikinibroekje van die

[slachtoffer 1] en daarbij het naar voren brengen van zijn, verdachtes, heupen

en vervolgens het tegen zich aan drukken van die [slachtoffer 1]

- het betasten van de ontblote borsten van die [slachtoffer 1] en

- het wrijven/betasten over/van de billen van die [slachtoffer 1];

3. Meer subsidiair:

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 2]([slachtoffer 2], geboren [geboortedatum 1998), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een ontuchtige handeling heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het houden van zijn penis tussen de ontblote billen van die [slachtoffer 2];

4.

in de periode van 1 september 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 3]([slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen spreiden en gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 3] terwijl zij op een drijfmat in het zwembad ligt en

- het vastpakken en vasthouden van de badkleding van die [slachtoffer 3] ter hoogte van haar schaamstreek en

- het ontbloten van de vagina en/of de schaamstreek van die [slachtoffer 3] en

- het op die [slachtoffer 3] gaan liggen en

- het vastpakken en vasthouden van die [slachtoffer 3];

5. Subsidiair:

in de periode van 1 april 2007 tot en met 7 juni 2009 te ’s-Hertogenbosch met

[slachtoffer 4] ([slachtoffer 4], geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen en duwen van zijn penis tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 4];

6. Subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 5] ([slachtoffer 5], geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de billen van die [slachtoffer 5] en

- het wrijven over de buik van die [slachtoffer 5] en

- het bij de schaamstreek vast pakken van die [slachtoffer 5] en

- het verschuiven van de badkleding van die [slachtoffer 5] waardoor haar schaamstreek

ontbloot werd en

- het vastpakken van de borst van die [slachtoffer 5] ;

7.

in de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 5] ([slachtoffer 5] , geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het met zijn, verdachtes, tong maken van een likkende beweging ter hoogte van de schaamstreek van die [slachtoffer 5] en

- het brengen en duwen en houden van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 5] ;

8. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2009 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 6] ([slachtoffer 6] , geboren [geboortedatum] 1997), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 6] , beiden bloot en met hun borstzijden naar elkaar toe gericht, stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 6] onder de oksels en vervolgens

- het optillen van die [slachtoffer 6] en

- het tegen zich aantrekken/ naar zich toe halen van die [slachtoffer 6] en

- het weer langzaam naar beneden brengen van die [slachtoffer 6] waarbij die

blote lichamen elkaar raakten

9. Subsidiair:

in de periode van 1 mei 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 7] ([slachtoffer 7] , geboren [geboortedatum] 2003), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het betasten van de ontblote billen en schaamstreek van die [slachtoffer 7] en

- het brengen van zijn penis tegen de ontblote schaamstreek en de billen van die [slachtoffer 7] ;

10. Meest subsidiair:

in de periode van 1 juni 2007 tot en met 30 september 2008 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 8] ([slachtoffer 8] , geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen die [slachtoffer 8] haar tong laten uitsteken en haar mond laten

openen en

- het brengen van zijn, verdachtes, tong in de richting van de mond van die

[slachtoffer 8] en

- het met zijn mond en tong aanraken van het gezicht en de tong en de

mond van die [slachtoffer 8] en

- het tonen van de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 8] voor de camera;

11.

in de periode van 22 augustus 2005 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 9] ([slachtoffer 9] , geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een ontuchtige handeling heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de ontblote billen van die [slachtoffer 9] ;

12. Subsidiair:

in de periode van 1 maart 2008 tot en met februari 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 10] ([slachtoffer 10] , geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de billen van die [slachtoffer 10] en

- het tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 10] , terwijl hij zijn penis uit zijn

zwembroek had gehaald en de vagina van [slachtoffer 10] was ontbloot;

13. Subsidiair:

in de periode van 1 oktober 2005 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 11] ([slachtoffer 11] , geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 11] beiden bloot onder de douche stonden,

- het brengen van die [slachtoffer 11] in een zogenaamde kop/handstand en haar daarbij

vast te houden en haar benen te spreiden en vervolgens

- het brengen van zijn penis tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 11] ;

14. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 12] ([slachtoffer 12] , geboren [geboortedatum] 1998), die toen de

leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn penis in de buurt van de schaamstreek van die [slachtoffer 12] en

- het brengen van zijn penis in de zwembroek/bikinibroek van die [slachtoffer 12] en

het daarbij maken van op en neer gaande bewegingen;

15. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te ’s-Hertogenbosch met

[slachtoffer 13] ([slachtoffer 13] , geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn ontblote penis tegen het kruis van het bikinibroekje van die [slachtoffer 13] en vervolgens het maken van op en neer gaande bewegingen;

16. Meer subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2004 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 14] ([slachtoffer 14] , geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het duwen van zijn penis in de schaamstreek en tegen de billen van die [slachtoffer 14] en

- het vasthouden van de schaamstreek en de billen van die [slachtoffer 14] en

- het spreiden en gespreid houden van de benen van die [slachtoffer 14] en

- het vastpakken en vasthouden van de borst van die [slachtoffer 14] ;

17. Subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009 te

Sint-Michielsgestel met [slachtoffer 15] ([slachtoffer 15] , geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het ontbloten van de billen van die [slachtoffer 15] en

- het meermalen, brengen en duwen en houden van zijn, verdachtes, penis

tegen de ontblote billen en de bilspleet van die [slachtoffer 15] en

[slachtoffer 15] wrijven met die ontblote billen over zijn, verdachtes, penis en

- het brengen van de schaamstreek van die [slachtoffer 15] op zijn, verdachtes, penis;

18. Meer subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 16] ([slachtoffer 16] , geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen bij het hoofd vastpakken van die [slachtoffer 16] en haar op deze wijze onder water richting zijn penis bewegen en

- het naar voren duwen van zijn, verdachtes, heupen en het daarbij achterover gaan hangen met zijn, verdachtes, lichaam en

- het daarbij aanraken van het gezicht en de mond van die [slachtoffer 16] met zijn, verdachtes, penis en

- het brengen van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote billen van die [slachtoffer 16] ;

19.

in de periode van 1 november 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 17] ([slachtoffer 17] , geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het voor de camera manoeuvreren van de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 17] en

- het aanraken met en brengen en bewegen van zijn, verdachtes, penis in

de nabijheid en in de richting van en tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 17] ;

20. Primair:

in de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te ’s-Hertogenbosch door

feitelijkheden [slachtoffer 18] ([slachtoffer 18] , geboren [geboortedatum] 1998) heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 18] (beiden) bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de schaamstreek en de billen van die Isabel en

- het met zijn penis aanraken van de billen van die [slachtoffer 18] en

- het vastpakken en naar zich toe trekken en tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 18]

en bestaande die feitelijkheid uit:

de omstandigheid dat verdachte een fysiek en/of geestelijk overwicht op die [slachtoffer 18] had (als zwemleraar en/of als volwassene ten op zichte van een minderjarige) en/of

- het op een zodanige wijze vastpakken dat zij zich daaraan niet kon onttrekken, en tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 18] ;

21.

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te Vlijmen, gemeente Heusden met [slachtoffer 19] ([slachtoffer 19] , geboren [geboortedatum] 1997), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 19] zich beiden bloot onder de douche bevonden

en verdachte daarbij op een krukje zat

- het laten leunen van die [slachtoffer 19] tegen zijn been en

- het vervolgens naar voren schuiven in de richting van die [slachtoffer 19] en

- het vervolgens met zijn, verdachtes, penis aanraken van het bovenbeen van die [slachtoffer 19] en

- het wrijven over de heup van die [slachtoffer 19] ;

22. Subsidiair:

in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 7 juni 2009 te Vlijmen, gemeente Heusden, met [slachtoffer 20] ([slachtoffer 20] , geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen verschuiven en wegtrekken van het badpakje van die [slachtoffer 20]

ter hoogte van haar billen en schaamstreek en

- het daarmee/daardoor meermalen ontbloten van de billen en de anus en de schaamstreek van die [slachtoffer 20] ;

23. Subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 15] ([slachtoffer 15] , geboren [geboortedatum] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande uit:

- het plaatsen en neerzetten van die [slachtoffer 15] op zijn, verdachtes, schoot en ontblote penis en terwijl die [slachtoffer 15] met haar gezicht naar verdachte gericht was en zij haar benen gespreid had en

- het meermalen optillen van die [slachtoffer 15] en vervolgens weer laten zakken van die [slachtoffer 15] waarbij zij met haar schaamstreek de ontblote penis van verdachte raakte en

- het meermalen over het zwembroekje van die [slachtoffer 15] wrijven en

- het vastpakken van de billen van die [slachtoffer 15] en

- het meermalen met zijn, verdachtes, ontblote penis aanraken van het

zwembroekje van die [slachtoffer 15] ter hoogte van haar billen;

24. Primair:

in de periode van 1 januari 1999 tot en met 7 juni 2009 te Sint Michielsgestel, door feitelijkheden [slachtoffer 21] ([slachtoffer 21] , geboren [geboortedatum] 1994) heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 21] (beiden )bloot onder de douche stonden

- het inzepen van het lichaam van die [slachtoffer 21] ter hoogte van haar borsten en haar rug en

- het bewegen van zijn borstkas tegen het bovenlichaam van die [slachtoffer 21] en het wrijven over de rug en schouders van die [slachtoffer 21] , en bestaande die feitelijkheden uit:

de omstandigheid dat die [slachtoffer 21] zich (onder een douche) in het zwembad bevond en verdachte een fysiek en geestelijk overwicht op haar had (als zwemleraar en als volwassene ten opzichte van een minderjarige (met taal- en spraakproblemen en een storing in het autistisch spectrum) en het beperken van die [slachtoffer 21] (meermalen) in haar bewegingsruimte en

- het zich op (zeer) korte afstand van die [slachtoffer 21] (blijven) bevinden en het (meermalen) aanraken en vastpakken en naar zich toe trekken van die [slachtoffer 21] ;

25. Subsidiair:

in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 september 2008 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 22] ([slachtoffer 22] , geboren [geboortedatum] 1990), van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 22] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling leed dat die

[slachtoffer 22] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een ontuchtige

handeling heeft gepleegd, bestaande uit:

- het leggen van zijn, verdachtes, penis in de heupstreek van die [slachtoffer 22] en

- het daarbij met zijn, verdachtes, eikel aanraken van de schaamstreek van die [slachtoffer 22] en

- het tevens met zijn, verdachtes, scrotum raken op heuphoogte van het bovenbeen van die [slachtoffer 22] ;

26.

in de periode van 8 april 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 23] ([slachtoffer 23] , geboren [geboortedatum] 2002), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een ontuchtige handeling heeft gepleegd, bestaande uit:

- het drukken van zijn ontblote penis tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 23] ;

28. Subsidiair:

in de periode van 1 maart 2008 tot en met 07 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 25] ([slachtoffer 25] , geboren [geboortedatum] 1994), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het brengen van zijn penis tegen de billen en de schaamstreek van die [slachtoffer 25] en

- het naar voren brengen van zijn, verdachtes, heupen en

- het onder water kussen van/op het gezicht van die [slachtoffer 25] ;

29.

in de periode van 1 augustus 2008 tot en met 1 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 26] ([slachtoffer 26] , geboren [geboortedatum] 1999), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het vastpakken en vasthouden van die [slachtoffer 26] en

- het stoten met zijn ontblote penis tegen de billen van die [slachtoffer 26] ;

30.

in de periode van 1 augustus 2007 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 27] ([slachtoffer 27] , geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een ontuchtige handeling

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het drukken van zijn, verdachtes, penis tegen de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 27] ;

31.

in de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 juni 2009 te ’s-Hertogenbosch met

[slachtoffer 28] ([slachtoffer 28] , geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een ontuchtige handeling heeft gepleegd, bestaande uit:

- het houden van zijn, verdachtes, penis in het zwembroekje van die [slachtoffer 28] ;

32.

in de periode van 1 mei 2007 tot en met 30 juni 2007 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 29] ([slachtoffer 29] , geboren [geboortedatum] 2000), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 29] zich onder water bevonden:

- het op zijn, verdachtes, schoot vasthouden van die [slachtoffer 29] waarbij die [slachtoffer 29] haar benen gespreid had en

- het ontbloten van de schaamstreek van die [slachtoffer 29] en

- het klemmen van het kruis van het bikinibroekje van die [slachtoffer 29] tussen het

bovenbeen van die [slachtoffer 29] en zijn, verdachtes, vingers;

33. Subsidiair:

in de periode van 1 november 2008 tot en met 1 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 30] ([slachtoffer 30] , geboren [geboortedatum] 2003) die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 30] zich in/onder water bevonden

- het vastpakken en op zijn, verdachtes, schoot vasthouden van die [slachtoffer 30] en

- het trekken aan het zwempakje van die [slachtoffer 30] en zodanig manoeuvreren van

dat zwempakje dat de vagina wordt ontbloot en

- het vastpakken bij de billen van die [slachtoffer 30] ;

34. Subsidiair:

in de periode van 1 december 2008 tot en met 07 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 31] ([slachtoffer 31] , geboren [geboortedatum] 2002), die toen de leeftijd

van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen verschuiven en/of wegtrekken van de badkleding van die

[slachtoffer 31] ter hoogte van haar schaamstreek en

- het meermalen ontbloten van zijn, verdachtes, penis en

- het brengen en houden van de schaamstreek en de billen van die [slachtoffer 31] tegen en/of op en/of naar zijn, verdachtes, ontblote penis en

- het maken van op en neergaande bewegingen en het betasten van de billen van die [slachtoffer 31] ;

35. Subsidiair:

in de periode van 01 februari 2009 tot en met 31 maart 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 32] ([slachtoffer 32] , geboren [geboortedatum] 2003), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het meermalen verschuiven en wegtrekken van de badkleding van die [slachtoffer 32]

ter hoogte van haar schaamstreek en

- het ontbloten van zijn, verdachtes, penis en

- het brengen en houden van zijn, verdachtes, ontblote penis tegen de billen van die [slachtoffer 32] en

- het maken van op en neergaande bewegingen;

36. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 oktober 2006 te ’s-Hertogenbosch met

[slachtoffer 33] ([slachtoffer 33] , geboren [geboortedatum] 1998), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

- het uit het water optillen van die [slachtoffer 33] en

- het zodanig verschuiven en/of wegtrekken van het kruis van het badpak van

die [slachtoffer 33] dat haar schaamstreek ontbloot werd en

- het aanraken met de mond van de ontblote tepel van die [slachtoffer 33] ;

37. Primair:

in de periode van 1 januari 2004 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch, door

feitelijkheden [slachtoffer 34] ([slachtoffer 34] , geboren [geboortedatum] 1994)

heeft gedwongen tot het dulden van een ontuchtige handeling, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 34] beiden bloot onder de douche stonden

- het tegen zich aantrekken van die [slachtoffer 34] en

- het brengen van zijn, verdachtes, penis tegen de schaamstreek van die [slachtoffer 34]

en bestaande die feitelijkheden uit:

de omstandigheid dat verdachte fysiek en geestelijk overwicht op haar

heeft als zwemleraar en zwemschoolhouder en volwassene ten opzichte

van een minderjarige/vrijwilligster) en

- het op een zodanige wijze dat zij zich daaraan niet kon onttrekken, aanraken

van die [slachtoffer 34] ;

38. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2004 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 35] ([slachtoffer 35] , geboren [geboortedatum] 1993), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 35] beiden bloot onder de douche stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen en de

vagina van die [slachtoffer 35] en

- het brengen van die [slachtoffer 35] in een zogenaamde handstand en

- het daarbij vasthouden en naar zich toetrekken van die [slachtoffer 35] en het spreiden van de benen van die [slachtoffer 35] waardoor de vagina van die [slachtoffer 35] ontbloot werd en

- het duwen van de billen van die [slachtoffer 35] , tegen zijn, verdachtes, penis;

39. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 36] ([slachtoffer 36] , geboren [geboortedatum] 1996), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 36] beiden bloot stonden

- het brengen van zijn, verdachtes, penis ter hoogte van de billen van die

[slachtoffer 36] en

- het vervolgens in haar zij prikken en kietelen van die [slachtoffer 36] en

- het vervolgens tegen zich aan trekken van die [slachtoffer 36] ;

40. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 juni 2009 te 's-Hertogenbosch met

[slachtoffer 37] ([slachtoffer 37] , geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 37] beiden bloot en met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht onder de douche stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] onder de oksels en vervolgens

- het optillen van die [slachtoffer 37] waarbij de borsten en de vagina van die [slachtoffer 37]

ter hoogte van zijn, verdachtes, hoofd kwamen/waren en waarbij de

lichamen van die [slachtoffer 37] en verdachte elkaar raakten en

- het vastpakken van die [slachtoffer 37] ter hoogte van haar borst;

41. Subsidiair:

in de periode van 1 juni 2008 tot en met 7 juni 2009 te Sint-Michielsgestel met

[slachtoffer 38] ([slachtoffer 38] , geboren [geboortedatum] 1995), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, bestaande uit:

terwijl verdachte en die [slachtoffer 38] beiden bloot en met hun borstzijden

naar elkaar toe gericht stonden

- het vastpakken van die [slachtoffer 38] onder de oksels en vervolgens

- het optillen van die [slachtoffer 38] en langs elkaar laten glijden van de lichamen

van die [slachtoffer 38] en verdachte en

- het aanraken van de borst van die [slachtoffer 38];

42. Subsidiair:

in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 8 juni 2009 te ’s-Hertogenbosch gebruik

makende van een technisch hulpmiddel, te weten een film en/of fotocamera,

waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt,

opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer 39] ([slachtoffer 39] ,

geboren [geboortedatum] 1989), aanwezig op een niet voor het publiek toegankelijke plaats, in een kleedkamer van een zwembad, een afbeelding heeft vervaardigd;

43. Subsidiair:

in de periode van 1 januari 2009 tot en met 8 juni 2009 te Sint-Michielsgestel, gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een filmcamera, waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer 40] s ([slachtoffer 40] , geboren [geboortedatum] 1997), aanwezig in een niet voor het publiek toegankelijke plaats, in een kleedkamer van een zwembad,een filmopname heeft vervaardigd;

44. Subsidiair:

in de periode van 1 april 2008 tot en met 8 juni 2009 te Vlijmen, gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten filmcamera, waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten

[slachtoffer 41] ([slachtoffer 41] , geboren [geboortedatum] 1998), aanwezig in een niet voor het publiek toegankelijke plaats, in de kleedkamer van een zwembad, een filmopname heeft vervaardigd;

45.

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 8 juni 2009 te 's-Hertogenbosch en/of Sint Michielsgestel en/of Vlijmen en/of Vught, een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende één of meerdere afbeelding(en) van (een) seksuele gedraging(en), bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) telkens een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken, telkens heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, te weten digitale afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die op zodanige wijze zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk in beeld zijn gebracht en die op zodanige wijze zijn afgebeeld, dat dit kennelijk is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken, en bestaande die seksuele gedraging(en) onder meer (zakelijk weergegeven) uit:

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 42] ([slachtoffer 42] , geboren [geboortedatum] 2001) te zien is, die op een drijfplank in het zwembad ligt met haar benen gespreid en met een verschoven bikinibroekje waardoor haar ontblote vagina duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 43] ([slachtoffer 43] , geboren [geboortedatum] 2000) te zien is. [slachtoffer 43] ligt op haar rug in het water en heeft haar benen gespreid. Het badpak is bij het kruis zodanig verschoven dat de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 43] duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 44] ([slachtoffer 44] , geboren [geboortedatum] 2001) en verdachte onder water in een zwembad te zien zijn. Die [slachtoffer 44] houdt haar armen en benen gespreid. Verdachte omarmt die [slachtoffer 44] met zijn (linker)arm en met zijn (rechter)hand trekt hij, verdachte, het kruis van het badpak van die [slachtoffer 44] zodanig weg dat de ontblote vagina van die [slachtoffer 44] duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 45] ([slachtoffer 45] , geboren op [geboortedatum] 2000) te zien is in het water waarbij zij wordt ondersteund door een man. Het bikinibroekje van die [slachtoffer 45] is zodanig verdraaid dat de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 45] duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 46] ([slachtoffer 46] , geboren op [geboortedatum] 1999) te zien is die op haar rug in het water van een zwembad ligt en waarbij het bikinibroekje zodanig verdraaid is dat de ontblote schaamstreek van die [slachtoffer 46] duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 47] ([slachtoffer 47] , geboren [geboortedatum]1993) en verdachte te zien zijn. [slachtoffer 47] ligt op haar rug en met gespreide benen in het water van een zwembad en verdachte houdt haar vast. Het badpak van die [slachtoffer 47] is ter hoogte van haar vagina zodanig verschoven dat haar (geheel of gedeeltelijk) ontblote vagina duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 50] ([slachtoffer 50] , geboren [geboortedatum] 2002) onder water en in een zwembad te zien is. Die [slachtoffer 50] heeft haar benen gespreid en het kruis van het broekje is zodanig verdraaid zodat haar onblote schaamstreek duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 53] ([slachtoffer 53] , geboren [geboortedatum] 2000) en een man te zien zijn. [slachtoffer 53] ligt op haar rug en met gespreide benen in het water van een zwembad en wordt door de man vastgehouden. Het badpak van die [slachtoffer 53] is ter hoogte van haar vagina zodanig verschoven dat haar (gedeeltelijk) ontblote vagina duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop het bovenlichaam en (een deel van) de benen van een meisje te weten [slachtoffer 55] ([slachtoffer 55] , geboren [geboortedatum] 2002) te zien zijn. Het kruis van haar zwembroekje is gedraaid, in elk geval is er ruimte tussen haar lichaam en het zwembroekje, zodat haar (gedeeltelijk) ontblote schaamstreek duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop (een gedeelte van) een meisje, te weten [slachtoffer 56] ([slachtoffer 56] , geboren [geboortedatum] 2001) en een man in het zwembad en onder water te zien zijn. De man houdt die [slachtoffer 56] vast bij de heup waarbij zijn duim op haar bovenbeen rust en zijn vingers op/bij de billen. Het bikinibroekje van die [slachtoffer 56] is bij het kruis zodanig verdraaid dat haar ontblote schaamstreek duidelijk zichtbaar is, en

- een afbeelding waarop een meisje, te weten [slachtoffer 57] ([slachtoffer 57] , geboren [geboortedatum] 2000) te zien is. Zij ligt op haar rug in het water en het kruis van het broekje van het meisje is zodanig gedraaid dat haar ontblote schaamstreek duidelijk zichtbaar is, terwijl hij, verdachte, van vorenstaande misdrijven een gewoonte heeft gemaakt.

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen onder 1 meer subsidiair, 2, 3 meer subsidiair, 4, 5 subsidiair, 6 subsidiair, 7, 8 subsidiair, 9 subsidiair, 10 meest subsidiair, 11, 12 subsidiair, 13 subsidiair, 14 subsidiair, 15 subsidiair, 16 meer subsidiair, 17 subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 , 20 primair, 21, 22 subsidiair, 23 subsidiair, 24 primair, 25 subsidiair, 26, 28 subsidiair, 29, 30, 31, 32, 33 subsidiair, 34 subsidiair, 35 subsidiair, 36 subsidiair, 37 primair, 38 subsidiair, 39 subsidiair, 40 subsidiair, 41 subsidiair, 42 subsidiair, 43 subsidiair, 44 subsidiair en 45 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

8. De strafbaarheid van de feiten en verdachte.

In het kader van het gerechtelijk vooronderzoek is er een zogeheten triple rapportage uitgebracht. Daarbij ging het om de volgende rapportages:

- een psychiatrische rapportage d.d. 8 april 2010 van psychiater drs. E.M.M. Mol;

- een psychologische rapportage d.d. 13 april 2010 van GZ-psychologe drs. M. van Heteren;

- een milieurapportage d.d. 13 april 2010 van mw. M.J.D. Verhoeven.

Ter zitting van 7 juni 2010 zijn deze drie deskundigen gehoord over hun bevindingen. Tevens is op deze zitting gehoord mw. R.H.M. Liekens-Willems. Mevrouw Verhoeven en mevrouw Liekens-Willems zijn beiden werkzaam als reclasseringsmedewerker.

Psychiater Mol heeft vier gesprekken met verdachte gevoerd en op het politiebureau te

’s-Hertogenbosch een aantal in de tenlastelegging genoemde videobeelden en foto’s bekeken. Daarnaast heeft hij enkele meetinstrumenten toegepast: de SS-R (over het (dis)simuleren van psychiatrische symptomen), de MINI-plus (een gestructureerd diagnostisch interview ter vaststelling van psychopathologie) een vragenlijst voor het meten van seksuele interesse en activiteit en de PCL-R (ter vaststelling van psychopathie).

Op basis van dit onderzoek komt psychiater Mol tot de volgende diagnose in termen van de DSM-IV classificatie (As I en II):

- pedofilie, seksueel aangetrokken tot vrouwen, niet exclusieve type;

- voyeurisme;

- aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming, in remissie;

- alcoholmisbruik, in gedwongen remissie;

- lichte claustrofobie;

- aandachttekortstoornis met hyperactiviteit (voorlopige diagnose);

- pathologisch gokken;

- persoonlijkheidsstoornis N.A.O. met vooral narcistische en obsessief-compulsieve kenmerken.

Psychologe Van Heteren heeft eveneens vier gesprekken met verdachte gevoerd en videobeelden en foto’s bekeken. Daarnaast heeft zij een aantal psychologische testen afgenomen en persoonlijkheidsvragenlijsten laten invullen: de SIMS (over het voorwenden of overdrijven van psychische klachten), de NVM en MMPI-II (over de persoonlijkheid), een ADHD-zelfrapportage, de SCIDD II (over persoonlijkheidsstoornissen), een projectieve test en twee delictgerelateerde vragenlijsten (over onder meer slachtofferempathie).

Op basis van haar onderzoek komt zij tot de volgende diagnose in termen van de DSM-IV classificatie (As I en II):

- pedofilie, overwegend jonge meisjes, niet exclusieve type;

- voyeurisme;

- een aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming;

- aandachttekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerde type, al dan niet in remissie;

- een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis;

- borderline trekken, passief agressieve en narcistische persoonlijkheidstrekken.

In grote lijnen komen de diagnose van psychiater en psycholoog overeen. Deze diagnoses zijn ook niet betwist door de officier van justitie en de verdediging. De rechtbank ziet geen aanleiding de juistheid van de gestelde diagnoses in twijfel te trekken en neemt deze over.

Psychiater en psychologe verschillen wel van mening over de mate van toerekeningsvatbaarheid.

In zijn rapportage heeft de psychiater het volgende verklaard over de mate van toerekeningsvatbaarheid.

“Men kan spreken van een causaal verband tussen de ten laste gelegde feiten – voor zover bewezen geacht – en de pedofilie/ het voyeurisme en zijn persoonlijkheidspathologie. Zijn gedragskeuzes tijdens de delicten zijn hierdoor bepaald, echter hij was zich veelal bewust van zijn keuzes, van het onrechtmatige van zijn handelen tijdens de delicten en van alternatieve manieren om aan zijn seksuele behoeften tegemoet te komen. Als de kust niet veilig was, kon hij het delictgedrag ook laten of uitstellen. Hij koos als het ware voor de weg van de minste weerstand, creëerde gunstige omstandigheden om zijn delicten te kunnen plegen. (…)

Bij de beoordeling van de mate van toerekeningsvatbaarheid is meegewogen, dat enerzijds de seksuele en de persoonlijkheidpathologie doorwerken in het delictgedrag, maar onderzochte anderzijds in zijn delictgedrag zeer planmatig, opportunistisch handelt en zich bewust is van de ongeoorloofdheid van zijn delictgedrag, dat hij ook blijkt te kunnen uitstellen als er gevaar van ontmaskering dreigt. Hij is juist door zijn strenge geweten in staat zichzelf een grens te stellen, hij weet tot waar hij kan gaan en hoe hij zichzelf kan behoeden voor ontmaskering. Op grond van bovenstaande overwegingen komt ondergetekende tot het advies om onderzochte ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten, voor zover bewezen geacht, als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen” (p. 27).

Ter zitting heeft de psychiater over de mate van toerekeningsvatbaarheid nog opgemerkt:

“Ik ben van mening dat hij in belangrijke mate verantwoordelijk kan worden gehouden voor hetgeen hij heeft gedaan.”

De psychologe heeft over de mate van toerekeningsvatbaarheid in haar rapportage het volgende opgemerkt:

“Hoewel betrokkene in enige mate vermogen heeft zijn (pathologische) seksuele driften te beteugelen, hetgeen bij de collega rapporteur heeft geleid tot het advies van een licht verminderde toerekeningsvatbaarheid, is er naar het oordeel van onderzoekster meer sprake van het vermogen tot uitstel van directe behoeftebevrediging dan van afstel c.q. onthouding. (…) Onderzoekster adviseert betrokkenen verminderd toerekeningsvatbaar te achten op grond van net iets meer toegekende invloed van de persoonlijkheidspathologie die ingrijpt op de parafilieën” (p. 23 en 25).

Ter zitting heeft zij hierover nog het volgende opgemerkt.

“De drive die hij heeft kan hij niet cognitief controleren. Hij kan niet goed omgaan met de cognitieve controle, de emoties en het gedrag. Dat komt door die obsessief compulsieve kant en de ADHD kant. Normaal kunnen gedrag en emoties cognitief worden gecontroleerd, maar betrokkene kan dat onvoldoende controleren. Dat is ook de reden waarom ik betrokkene verminderd en niet licht verminderd toerekeningsvatbaar acht”.

De rechtbank onderschrijft de overwegingen en de conclusie van de psychiater en acht verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van alle bewezen verklaarde feiten. Daartoe overweegt de rechtbank dat de mate van toerekeningsvatbaarheid wordt bepaald door de mate waarin verdachte nog vrij was zijn wil te bepalen en op basis daarvan gedragskeuzes te maken. Hij handelde planmatig en opportunistisch, berekende zijn kans op ontdekking (en verzamelde daarom bewust beelden van jonge kinderen met een verstandelijke beperking) en realiseerde zich dat hij op het verkeerde pad was (en zocht daarom ook hulp bij bijvoorbeeld Novadic). De rechtbank schat zijn wilsvrijheid en daarmee het te maken schuldverwijt groter in dan door de psychologe is gesteld. Met de psychiater is de rechtbank van oordeel dat verdachte in belangrijke mate verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

Op grond van de voorgaande overwegingen acht de rechtbank verdachte strafbaar voor de bewezen verklaarde feiten.

Er zijn ook overigens geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

9. De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie verzoekt verdachte voor de onder 13 primair, 15 primair, 25 primair, 36 primair, 42 primair en 44 primair ten laste gelegde feiten vrij te spreken.

De officier van justitie eist voor de feiten 1 primair, 2, 3 primair, 4, 5 primair, 6 primair, 7, 8 primair, 9 primair, 10 primair, 11, 12 primair, 13 subsidiair, 14 primair, 15 subsidiair, 16 primair, 17 primair, 18 primair, 19, 20 primair, 21, 22 primair, 23 primair, 24 primair,

25 subsidiair, 26, 27 primair, 28 primair, 29, 30, 31, 32, 33 primair, 34 primair, 35 primair, 36 subsidiair, 37 primair, 38 primair, 39 primair, 41 primair, 42 subsidiair, 43 primair,

44 subsidiair en 45:

een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren, met aftrek van voorarrest.

Daarnaast eist de officier van justitie dat verdachte ter beschikking zal worden gesteld met bevel tot dwangverpleging.

Verder eist de officier van justitie de verbeurdverklaring van de goederen vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 26, 51, 52, 54, 57, 59, 62, 67, 78, 79, 135 en 136.

De officier van justitie eist de onttrekking aan het verkeer van de goederen vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 3, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 85, 86, 97, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 en 139.

Voorts eist de officier van justitie de gehele toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] (feiten 1 en 2), [slachtoffer 2] (feit 3), [slachtoffer 4] (feit 5), [slachtoffer 9] (feit 11), [slachtoffer 10] (feit 12), [slachtoffer 11] (feit 13), [slachtoffer 12] (feit 14), [slachtoffer 27] (feit 30), [slachtoffer 28] (feit 31), [slachtoffer 30] (feit 33), [slachtoffer 31] (feit 34), [slachtoffer 34] (feit 37), [slachtoffer 35] (feit 38), [slachtoffer 36] (feit 39), [slachtoffer 37] (feit 40), [slachtoffer 39] (feit 42), [slachtoffer 40] (feit 43), [slachtoffer 41] (feit 44), [slachtoffer 42] (feit 45), [slachtoffer 43] (feit 45), [slachtoffer 44] (feit 45), [slachtoffer 45] (feit 45), [slachtoffer 46] (feit 45), [slachtoffer 49] (feit 45), [slachtoffer 57] (feit 45), met telkens toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

Gehele toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 5] (feiten 6 en 7), [slachtoffer 6] (feit 8), [slachtoffer 7] (feit 9), [slachtoffer 8] (feit 10), [slachtoffer 16] (feit 18), [slachtoffer 17] (feit 19), [slachtoffer 20] (feit 20), [slachtoffer 19] (feit 21), [slachtoffer 20] (feit 22), [slachtoffer 21] (feit 24), [slachtoffer 22] (feit 25), [slachtoffer 23] (feit 26), [slachtoffer 25] (feit 28), [slachtoffer 32] (feit 35), telkens vermeerderd met de wettelijke rente en telkens met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] (feit 4) tot een bedrag van € 3.000,- en toewijzing van de advocaatkosten, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

Toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 51] (feit 45), [slachtoffer 52] (feit 45), [slachtoffer 53] (feit 45) en [slachtoffer 54] (feit 45) tot een bedrag van € 1.250,-, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

10. Motivering van de op te leggen straf.

10.1. Beslissing over de gevorderde terbeschikkingstelling met dwangverpleging

Psychiater Mol heeft in zijn rapportage, op basis van het klinisch beeld van verdachte en op basis van de risicotaxatie-instrumenten HKT-30 en SVR-20, het volgende opgemerkt over de recidivekans en de gewenste behandeling van verdachte.

“De kans dat onderzochte opnieuw tot vergelijkbare delicten komt is aanwezig, maar acht onderzoeker op grond van het klinisch onderzoek niet hoog. Bovendien is de aard van zijn delictgedrag zodanig, dat er sprake lijkt van recidiverisico als onderzochte, zonder toezicht en onbehandeld, langere tijd (maanden/jaren) vrij in de maatschappij zou rondlopen. Het recidivegevaar zal bovendien met het vorderen der jaren afnemen en de huidige ervaringen met justitie (en het langdurig gedetineerd zijn) zullen bij deze voor straf gevoelige man ook een gunstig effect op het recidivegevaar hebben. Toezicht en behandeling na detentie kan het recidivegevaar in gunstige zin beïnvloeden en onderzochte toont bij herhaling motivatie voor behandeling. Behandeling moet bestaan uit individuele en groepsbehandeling, terwijl zeker ook van medicamenteuze beïnvloeding van zijn hoge libido en zijn dwangmatigheid een verder gunstig effect op het recidiverisico kan worden verwacht. Jarenlang toezicht en controle door de reclassering biedt de mogelijkheid om te voorkomen dat onderzochte zich opnieuw in situaties begeeft, waarin de kans op recidive stijgt. (…)

Een ambulante dagbehandeling (…) zal de kans op recidive duidelijk kunnen verminderen. De beschreven seksuele en persoonlijkheidspathologie is niet behandelbaar in de zin van geneesbaar. Zoals gebruikelijk bij de behandeling van pedoseksuelen zal behandeling en resocialisatie sterk gericht dienen te zijn op controle en toezicht en zich moeten uitstrekken over vele jaren. De aard van de seksuele en persoonlijkheidsproblematiek bij onderzochte, gezien de ernst van de door hem ten laste gelegde feiten, leent zich naar inschatting van ondergetekende voor ambulante behandeling op een forensisch-psychiatrische polikliniek. Voor klinische behandeling ziet ondergetekende geen indicatie.” (p. 27 en 29)

Ter zitting heeft de psychiater nog de volgende toelichting gegeven op het bovenstaande.

“Ik heb de afgelopen zomer een literatuursearch bij de Universiteit van Leiden laten doen. Daar zat ook een recent, interessant overzicht in van onderzoeken die de afgelopen 10 jaar zijn gedaan onder zedendelinquenten, waarbij werd gekeken naar het recidivegevaar bij zedendelinquenten, en dan met name gezien de leeftijd waarop iemand het delict pleegt en de leeftijd waarop iemand de detentie verlaat. In zijn algemeenheid denkt iedereen dat zedendelinquenten altijd recidiveren, terwijl dat zeker niet zo is. Bij mensen die als pedoseksueel te boek staan is gekeken naar het recidiverisico en dan blijkt dat er bij mensen die tussen de 30 en 45-50 jaar oud zijn, los van al dan niet ingezette behandeling, die percentages schommelen tussen de 15 en 25%. Na het 60e, 65e jaar, met name dan ook als iemand vrijkomt, zie je een duidelijke afname van het recidiverisico. Dat is dan 0 tot 10% recidive. (…) Het is niet een recidiverisico dat inhoudt dat alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen als hij straks buiten komt. Met een goed behandel- en controle systeem is het recidiverisico heel goed in te perken en is het acceptabel dat hij na detentie weer in de maatschappij verkeert. (…)

Op grond van de literatuur, als je kijkt naar vergelijkbare groepen patiënten, die vergelijkbare delicten hebben gepleegd, met deze leeftijd, dan moet je voor de kans op herhaling in elk geval denken aan een percentage onder de 20%, maar waarschijnlijk aan een percentage dat nog lager is dan 10%. (…) Hij valt in een middencategorie voor wat betreft de kans op recidive in vergelijking met andere zedendelinquenten.

Een klinische opname is niet geïndiceerd. (…) Over de aard van de delicten kan ik nog het volgende opmerken. De handelingen die hij pleegt met die kinderen hebben heel erg ten doel gehad om het beeldmateriaal te verzamelen en zijn collectie als voyeur uit te breiden. (…) Ik heb niet gezien dat er sprake was van seksuele opwinding, voor zover dit fysiek zichtbaar was. Dat is een groot verschil met andere pedoseksuelen die juist van dit soort handelingen seksueel opgewonden raken. (…) Het is een vorm van zedendelicten, samenhangend met de aard van de pedoseksualiteit, die nauwelijks voor zal komen onder mensen die ter beschikking zijn gesteld in Nederland. Ik heb het ook geverifieerd toen ik mijn rapport af had. Ik heb een net gepensioneerd directeur van een TBS-kliniek geraadpleegd en (…) hij was ook van mening dat betrokkene niet iemand is die een klinische behandeling in een TBS-kliniek nodig had, maar dat het heel goed ambulant kan. De kwaliteit van de ambulante behandeling voor zedendelinquenten, die met name bij De Waag in Utrecht is opgestart, is enorm hoog. Je kunt zelfs zeggen, op een enkele uitzondering na, dat de ambulante behandelmogelijkheden van hogere kwaliteit zijn dan de behandelingen in TBS-klinieken zelf. Dat heeft ermee te maken dat de ter beschikking gestelden willekeurig in klinieken worden geplaatst verspreid. (…)

Een van de kernpunten van de behandeling is het aanpakken van de vervormingen, het aanpakken van gedachten als: “het kind wil het zelf, het kind heeft er niks van gemerkt”. Het lukt vaak goed met behandeling duidelijk te maken dat dit foute gedachten zijn. Daar moet je het jarenlang bij herhaling met iemand over hebben. Met name zo’n groepsbehandeling is daar uitermate effectief voor. (…) Pedofilie kun je niet genezen in de zin van zorgen dat je het wegmaakt. Je kunt alleen zorgen dat iemand zich bewust wordt van zijn kwetsbaarheden. Dat is een proces dat jaren duurt. Dat soort behandelingen hebben geen zin om jarenlang in een kliniek plaats te laten vinden, omdat je juist buiten de kliniek met de verleidingen van het leven moet leren omgaan. (…) Er zijn heel veel pedoseksuelen die ambulant worden behandeld. (…) Het behandelverloop is heel vaak zo dat er 2 jaar een intensieve behandeling plaatsvindt en dat daarna de contactfrequentie afneemt en dan zie je vaak dat het nog een paar jaar doorloopt. (…)

De controle door de reclassering is van belang en ook hoe het dagelijks leven is ingericht, waar woont hij, wat voor werk heeft hij, hoe gaat iemand om met alcohol en drugs, wat voor omgeving heeft iemand. Het is er heel erg op gericht om te kijken of iemand in contact komt met toekomstige mogelijke slachtoffertjes. Het is heel belangrijk dat hij wekelijks iemand van de reclassering ziet en dat die daar ook controle op voert. (…) Maar van de andere kant is hij geen arbeidsintensieve cliënt. (…) Hij kan zijn zaakjes heel goed zelf regelen. Ik denk dat als de reclassering 1 of 1,5 uur per week aan betrokkenen kan besteden dat dat een hele adequate tijdbesteding kan zijn. (…)

Het zou mogelijk zijn om ervoor te kiezen om in het laatste deel van zijn gevangenisstraf al met een behandeling te starten. Dat kan ambulant. Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden om, wellicht als een tussenfase naar uiteindelijk een ambulante behandeling, een klinische behandeling te ondergaan. Maar voor dit laatste zie ik geen indicatie.

Ik adviseer op geen enkele wijze tot TBS. Ik zie met name in de aard van de psychopathologie, in datgene wat is ten laste gelegd en de mogelijkheden die ik zie voor behandeling, geen aanleiding om TBS te adviseren”.

Psychologe Van Heteren heeft in haar rapportage de volgende klinische inschatting gemaakt van de kans op recidive.

“Samenvattend wordt de recidivekans klinisch als verhoogd ingeschat. De kans dat betrokkene seksueel zich weer op jonge (gehandicapte) kinderen zal richten is niet erg groot. Het was een soort situatieve beschikbare uitweg waarbij betrokkenen ook nog wel enige controle had ten aanzien van de toegepaste dwang en de aard van de handelingen. Betrokkene is situatief gevaarlijker te achten ten aanzien van de preferente leeftijdsgroep (12/13 jaar). Lifetime heeft hij deze leeftijdscategorie steeds opgezocht (…), waarbij hij meer voyeuristische handelingen pleegde. Betrokkene is in staat om weer ontmoetingsplekken te creëren, waar hij dit soort meisjes tegenkomt zonder dat vanwege de persoonlijkheidspathologie en impulsiviteit als ‘gevaar’ te beschouwen.” (p. 21)

Naast deze klinische inschatting van het recidivegevaar heeft de psychologe ook 2 gestandaardiseerde risicotaxatie-instrumenten ten behoeve van de kans op een zedenrecidive gebruikt. De SVR-20 scoorde een iets verhoogde recidivekans, de Static 99 scoorde een niet verhoogd recidiverisico.

De psychologe heeft in haar rapportage het volgende geadviseerd over de gewenste behandeling van verdachte.

“Betrokkene heeft wel enig ziektebesef, maar onvoldoende ziekte inzicht, hetgeen gecombineerd wordt met een grote mate van impulsiviteit en obsessiviteit. Gokken, mogelijk drank en ‘nieuwe projecten’ al dan net met een seksuele motivatie vormen een risico. (…) In principe is persoonlijkheidspathologie niet op te lossen, c.q. behandelbaar zeker gezien de leeftijd van betrokkene. Er moet dus cognitieve controle komen op het gedrag en inzicht in de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. (…) Betrokkene zal uiteraard eerst en vooral een cognitief gedragstherapeutisch programma moeten krijgen met betrekking tot de seksuele problematiek. Hij zal de gedachten, gevoelens en situaties die zijn seksueel gedrag mede veroorzaken in kaart moeten brengen en moeten oefenen in diverse situaties zijn (seksuele) impulsen te beheersen. Situatieve controle zal gericht moeten zijn op vindplaatsen van potentiële slachtoffertjes. (…) Medicatie ondersteuning ten aanzien van de hyperseksualiteit en obsessiviteit lijkt in de rede te liggen. De gedachten gaan daarbij uit naar de forensische polikliniek de Waag te Utrecht alwaar men jarenlange expertise heeft op het gebied van oudere zedendelinquenten. Qua juridisch kader acht onderzoekster een voorwaardelijk kader voldoende om het recidivegevaar te beheersen, gezien de volgende factoren: een ruim 59 jarige man die geen kernpedofiel genoemd mag worden; een niet sterk verhoogde zeden recidivekans; een blanco justitiële voorgeschiedenis; het feit dat betrokkene tot drie keer toe zelf geprobeerd heeft behandeling te krijgen. Met betrekking tot de mogelijke overweging van een TBS indicatie acht onderzoekster het van belang dat betrokkene zelf initiatieven heeft genomen om behandeld te worden voor zijn problematiek zonder dat dit helaas tot actie heeft geleid. Voorts acht onderzoekster een voorwaardelijke gevangenisstraf of een voorwaardelijke invrijheidsstelling een toereikend kader voor de beheersing van het recidivegevaar. Voor de maatregel van TBS (als ultimum remedium) lijkt vanuit dat perspectief derhalve geen indicatie aanwezig. Verder is het ter overweging dat het een publiciteitsgevoelige zaak betreft die de kans dat betrokkene ooit nog uit de deels politiek gestuurde setting (cie. Visser, 2006) zou kunnen wegkomen, erg klein maakt. Er wordt geadviseerd betrokkene na detentie te behandelen in een forensische polikliniek c.q. een dagbehandelingcentrum, ondersteund door een langdurig reclasseringscontact.”

Ter zitting heeft de psychologe nog de volgende toelichting op haar rapportage gegeven. gegeven.

“De pedofilie die is gediagnosticeerd is van een niet exclusief type. Betrokkene is getrouwd geweest en heeft een gezin. Dat zijn beschermende factoren. Kernpedofielen zijn in hun kindertijd al opgevallen op het gebied van pedofilie. (…) Er zijn bepaalde grenzen aan wat hij doet. (…) Bij betrokkene ging het er meer om een beeld te verkrijgen en om dat beeld te bewerken, dan dat hij er daadwerkelijk in het zwembad van genoot. Hij heeft een soort weerstand om met zijn handen de vagina’s te raken. (…) Betrokkene heeft tientallen jaren aan voyeurisme geleden. De periode van pedofilie, de periode rondom de ten laste gelegde feiten is korter. In de filmpjes die ik heb bekeken kun je de voyeuristische elementen duidelijk zien. De camera is een soort verlengstuk van zijn eigen ogen. De camera kijkt naar die kinderen. (…)

Ik heb een aantal stoornissen bij betrokkene gediagnosticeerd. Die stoornissen maken de kans dat hij seksueel uit de bocht vliegt verhoogd, maar niet sterk verhoogd. Je mag in enige mate van een verhoging spreken. Je mag niet zeggen dat doordat het veel feiten betreft waar verdachte van wordt verdacht, de kans op recidive groter wordt. Bij de risicotaxatie worden zaken als eerdere aangiften en eerdere veroordelingen meegenomen. Ik heb bij de berekening van de risicotaxatie rekening gehouden met alle eerder gemelde feiten, maar die mag ik maar beperkt meetellen. Dat zijn bekend geworden feiten zonder dat daar een aangifte voor is gedaan of een veroordeling is gevolgd. (…) De recidive neemt drastisch af naarmate iemand ouder wordt. (…)

Zijn preferentieleeftijd is duidelijk 10 tot 13-jarigen. De voorkeur voor deze leeftijdscategorie blijkt duidelijk uit hetgeen met de oppas is voorgevallen en uit het fotograferen van de vrijwilligsters. (..) Ik denk dat het meer een situatieve factor is geweest dat hij de handelingen bij jongere meisjes pleegde: met die kinderen was gemakkelijker seksueel contact te krijgen dan met de meisjes van zijn preferentievoorkeur. Hij creëert een heleboel situaties en daarmee creëert hij een duidelijk risico. Dat zou ook de ruggengraat van de behandeling moeten zijn. Een aandachtspunt moet zijn hoe je nu situaties vermijdt waarin de recidive gevaarlijk kan worden. (…) Met die situatieve controle moet iemand zelf actief aan het werk worden gezet. (…) Ik acht een ambulante behandeling voldoende. De ambulante forensische poliklinieken hebben de meeste know how op het gebied van zedendelinquenten. In een TBS-kader is dat helaas niet meer zo, omdat er door de aselecte toewijzing in de gemiddelde TBS-kliniek maar een paar zedendelinquenten verblijven. De Waag kent een uitstekende medicamenteuze behandeling. Die behandeling is geavanceerder dan die in een TBS-kliniek. (…) Ik ben ermee bekend dat de reclassering 1 à 2 uur per week heeft voor de begeleiding en het toezicht. De reclassering houdt zich niet bezig met de behandeling of de begeleiding, maar voert de regie. Een forensische polikliniek behandelt en die meldt het terug als iemand niet is verschenen of als de bloedwaarde niet goed is of als iemand zijn medicijnen niet heeft ingenomen. Dan moet de reclassering in actie komen. (…)

Het belang van de maatschappij heb ik natuurlijk ook in mijn advies betrokken. Het is niet zo dat ik geen TBS adviseer als ik dat nodig acht. Maar bij betrokkene is geen sprake van een sterk verhoogd recidivegevaar, hij is geen kernpedofiel, is niet iemand die uitvoerig ‘groomt’, hij valt niet op jongens en is getrouwd geweest. Dat zijn allemaal beschermende factoren die maken dat ik geen TBS adviseer. (…) Ik had het als deze zaak een niet-publiciteitsgevoelige zaak was ook niet geadviseerd. Simpelweg omdat er een goed alternatief is, in de zin van een ambulante behandeling. Als verdachte een behandeling van 4 dagdelen per week bij de Waag ondergaat en er 2 uur toezicht op hem wordt gehouden door de reclassering, dan is er geen sprake van schijnveiligheid. Tijdens een behandeling is de kans op recidive heel gering. (…) Over het algemeen duurt een intensief zedenbehandelprogramma 2 jaar. Terugvalpreventie zou aanbevelenswaardig zijn. (…) Mijn voorkeur gaat uit naar de lange proeftijd. Betrokkene moet een behandeling krijgen, maar de periode van ‘care and control’ zou eigenlijk veel langer moeten duren.”

Ter zitting hebben de beide reclasseringsmedewerkers, mw. Verhoeven en mw. Liekens-Willems, verklaard dat hun voorkeur zou uitgaan naar het reeds opstarten van behandeling tijdens de detentie. Dat is mogelijk binnen een traject Terugdringen Recidive. Binnen dat traject behoort ook een klinische behandeling in een Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) tot de mogelijkheden. “Op het moment dat dat traject wordt gestart lijkt het ons zinvol dat er opnieuw een psychiater naar betrokkene gaat kijken en alsnog bekijkt of het een ambulant of klinisch traject gaat worden”, aldus mevrouw Verhoeven.

Beide reclasseringsmedewerkers hebben verklaard voorstander te zijn van een klinische behandeling van verdachte tijdens de detentiefase. Mevrouw Liekens-Willems heeft daartoe aangevoerd dat een klinische behandeling “de meest geleidelijke manier is om terug te keren naar de maatschappij en omdat het ons de gelegenheid geeft om te kijken in hoeverre een cliënt ook echt bereid is om mee te werken aan de voorwaarden die wij opstellen”.

Mevrouw Verhoeven heeft ter zitting een notitie overgelegd, waarin zij 17 voorbeelden geeft van voorwaarden die kunnen worden gesteld in het kader van een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf of een voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.). De reclassering kan toezicht houden op naleving van deze voorwaarden.

Beide reclasseringsmedewerkers hebben erop gewezen dat het maximale niveau van begeleiding door de reclassering ligt op niveau 3. Op dat niveau kan de reclassering gedurende de toezichtperiode maximaal 1 tot 2 uur per week toezicht houden op de naleving van de voorwaarden. Mevrouw Liekens-Willems heeft in dat verband ter zitting het volgende verklaard.

“De maximaal 2 uur per week gaan op aan onverwacht huisbezoek, gesprekken op kantoor bij de reclassering en controle van de werk- en leefomgeving. Het is een schijnveiligheid die je kan bieden. Aanvankelijk gaat onze voorkeur uit naar een 24-uurs controle. Dat baseer ik op informatie die ik heb vernomen uit de milieurapportage. Het speelt al veel langer. Er heeft nooit eerder echt een behandeling plaatsgevonden. Wij zouden toch kiezen voor een langzame terugkeer naar de maatschappij, waar aanvankelijk veel meer toezicht op zit, een wat intensievere begeleiding. Dat kunnen wij met alleen een ambulante behandeling niet bieden. (…) Een proeftijd van 10 jaar doet niets af aan het feit dat wij nog steeds maar 1 of 2 uur per week voor de begeleiding krijgen.”

De officier van justitie heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat de rechtbank het advies van de psychiater en psychologe niet dient te volgen en heeft gevorderd dat de rechtbank naast een langdurige gevangenisstraf de maatregel van TBS met dwangverpleging dient op te leggen.

Daartoe heeft de officier van justitie het volgende aangevoerd.

De officier van justitie betwist de conclusie van de deskundigen dat het recidivegevaar beperkt is.

De officier van justitie voert aan dat door de deskundigen zelf is vastgesteld dat verdachte onvoldoende ziekte-inzicht heeft en dat de stoornissen niet te behandelen zijn. Verdachte is heel berekenend en planmatig te werk gegaan en heeft decennia lang delictgedrag vertoond. Hieruit blijkt dat het recidivegevaar juist erg groot is.

Op de gevolgde werkwijze van de deskundigen, waarbij de recidivekans is berekend volgens bepaalde modellen, is volgens de officier van justitie heel wat af te dingen. Deze strafzaak is een unieke zaak, die zich niet laat vangen in een model. De gehanteerde taxatie-instrumenten gaan bovendien uit van verdachte als first offender, ondanks het grote aantal feiten waar hij nu voor terecht staat. Uit literatuurstudie mag dan wel blijken dat het recidiverisico afneemt naarmate men ouder wordt, maar bij verdachte is het omgekeerde het geval: bij hem zijn de delicten de laatste jaren juist toegenomen in frequentie en ernst. De psychologe heeft bovendien een interne strijd bij verdachte geconstateerd tussen zijn dwangmatige stoornis en zijn behoefte aan controle, een strijd waarvan volgens de psychologe de uitkomst niet is te voorspellen.

Volgens de officier van justitie wijst alles in deze zaak er dan ook op dat het gevaar dat verdachte opnieuw kinderen zal misbruiken erg groot is.

Bij de geëiste gevangenisstraf van meer dan 4 jaar behoort een voorwaardelijk strafdeel niet meer tot de mogelijkheden. Alleen in het kader van de V.I. kunnen dan nog voorwaarden worden gesteld. Gezien de maximale duur van de V.I. is een langdurig reclasseringstoezicht niet meer mogelijk, terwijl de deskundigen juist een jarenlang toezicht beogen. De reclassering heeft bovendien ter zitting aangegeven dat zij hooguit 3 uur per week toezicht op verdachte kan houden en daarmee niet meer dan schijnveiligheid kan bieden.

Verdachte kan er ook voor kiezen niet mee te werken aan voorwaarden in het kader van de V.I. en in plaats daarvan het resterende deel van zijn gevangenisstraf uit te zitten. In dat geval keert hij onbehandeld na detentie weer in de maatschappij terug. De officier van justitie acht dat onverantwoord.

Ten slotte heeft de officier aangevoerd dat de door de deskundigen aangevoerde redenen om TBS met dwangverpleging niet geïndiceerd te achten, oneigenlijk en onjuist zijn. TBS is primair een beveiligingsmaatregel. Dat behandeling elders effectiever is, dat het TBS-systeem op dit moment niet goed zou functioneren of dat TBS in deze publiciteitsgevoelige zaak in feite levenslange vrijheidsbeneming voor verdachte betekent, kunnen dus geen argumenten zijn om te adviseren geen TBS-met dwangverpleging op te leggen.

Volgens de officier van justitie stelt het advies van de deskundigen de maatschappij bloot aan onverantwoorde risico’s. Na afloop van de gevangenisstraf zal verdachte een acuut gevaar vormen voor de maatschappij. TBS met dwangverpleging is de enige verantwoorde manier om verdachte terug te geleiden naar de maatschappij, aldus de officier van justitie.

De rechtbank overweegt ten aanzien de gevorderde maatregel van TBS met dwangverpleging het volgende.

De artikelen 37, lid 2 eerste volzin en 37b, lid 1 Sr luiden, voor zover hier van belang:

Artikel 37b, lid 1 Sr:

De rechter kan bevelen dat de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, indien de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verpleging eist.

Artikel 37, lid 2, eerste volzin Sr:

De rechter geeft een last als bedoeld in het eerste lid slechts nadat hij zich een met redenen omkleed, gedagtekend advies heeft doen overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines – waaronder een psychiater – die de betrokkene hebben onderzocht.

De rechtbank stelt allereerst vast dat de psycholoog en psychiater hun inschatting van het recidiverisico hebben gebaseerd op grondig en gedegen onderzoek van verdachte. De recidivekans is vastgesteld aan de hand van het klinische beeld dat men na uitvoerige gesprekken heeft verkregen van verdachte. Daarnaast heeft men gebruik gemaakt van gevalideerde risicotaxatie-instrumenten ter bepaling van de kans op recidive van met name zedendelicten.

Beide deskundigen hebben geconcludeerd dat klinische behandeling niet is geïndiceerd. Volgens de deskundigen is het recidiverisico voldoende beheersbaar in een ambulant kader. Er is geen aanleiding de maatregel van TBS (al dan niet met dwangverpleging) op te leggen om de veiligheid van personen te waarborgen. In hun rapportages en ter zitting hebben zij eensluidend, consistent, zeer uitvoerig en onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur gemotiveerd hoe zij tot dit (behandel)advies zijn gekomen.

Voorts neemt de rechtbank in aanmerking dat beide deskundigen een grote en langdurige expertise hebben opgebouwd op het terrein van de forensische psychiatrie in het algemeen en de behandeling van zedendelinquenten – waaronder pedoseksuelen – in het bijzonder. De rechtbank is ook niet gebleken van enige partijdigheid of vooringenomenheid van de beide deskundigen.

De officier van justitie heeft de conclusies van de deskundigen betwist. Het standpunt van de officier van justitie is echter niet onderbouwd met enige gedragskundige rapportage, literatuurstudie of zelf verricht psychiatrisch en psychologisch (test)onderzoek.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het om een unieke strafzaak gaat die zich niet laat vangen in het model van een risicotaxatie-instrument. Daarbij heeft de officier van justitie erop gewezen dat het gaat om een first offender die wordt verdacht van een zeer groot aantal strafbare feiten. Bij de risicotaxatie is, aldus de officier van justitie, ook niet meegewogen dat verdachte 30 jaar geleden ook al een seksuele relatie met jonge meisjes heeft gehad.

Ten aanzien van dat laatste punt wijst de rechtbank erop dat de psychologe ter zitting heeft verklaard, dat dit gegeven wel in de checklist van de gestandaardiseerde risicotaxatie is meegenomen.

Ten aanzien van het toepassen van risicotaxatie-instrumenten in deze strafzaak overweegt de rechtbank het volgende. Zowel de psychiater als de psychologe hebben naast een klinische inschatting van het recidivegevaar een gestructureerde risicotaxatie verricht met gevalideerde risicotaxatie-instrumenten. De combinatie van een klinisch oordeel en een gestandaardiseerde risicotaxatie maakt hun inschatting van het recidiverisico des te betrouwbaarder. Aan een aldus tot stand gekomen inschatting van het recidiverisico hecht de rechtbank meer waarde dan aan de nauwelijks onderbouwde en niet met onderzoeksgegevens gestaafde stelling van de officier van justitie, dat het recidivegevaar bij verdachte erg groot is.

De rechtbank volgt de officier van justitie niet in haar standpunt dat de deskundigen oneigenlijke argumenten hebben gebruikt voor het contra-indiceren van TBS met dwangverpleging. Beide deskundigen hebben inderdaad kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van de behandeling van zedendelinquenten in TBS-klinieken. De psychologe heeft in haar rapportage ook nog een overweging gewijd aan het in haar ogen disfunctioneren van het TBS-systeem. Deze kanttekeningen en overwegingen zijn echter voor de beide deskundigen niet de reden geweest om geen TBS te adviseren. Kern van hun advies is immers dat ambulante behandeling toereikend is om het recidiverisico beheersbaar te houden en dat om díe reden klinische behandeling - al dan niet binnen het kader van TBS - niet wordt geïndiceerd. Hun argument is dus niet dat TBS eigenlijk noodzakelijk zou zijn, maar gelet op de huidige stand van zaken binnen het TBS-systeem dan maar moet worden uitgeweken naar een ambulante behandeling. Hun argument is dat er voor klinische opname in het geheel geen indicatie is.

De reclasseringsmedewerkers hebben ter zitting aangevoerd dat zij voorstander zijn van aanvankelijk een klinische opname met 24 uurs controle en dat zij een reclasseringstoezicht van enkele uren per week onvoldoende achten. De psychiater en de psycholoog hebben echter ter zitting gemotiveerd waarom zij ambulante behandeling van enkele dagdelen per week onder toezicht van enkele uren per week door de reclassering toereikend achten. Van de reclasseringsmedewerkers kan niet worden gezegd dat zij over de specifieke opleiding en jarenlange expertise van de psychiater en psychologe beschikken. Hun werkterrein is ook niet de psychiatrische behandeling van veroordeelden, maar het toezicht houden op het volgens afspraak volgen van die behandeling. De rechtbank hecht dan ook meer waarde aan het (behandel)advies van de psychiater en psychologe dan aan dat van de reclasseringsmedewerkers. De rechtbank merkt overigens op dat de adviezen niet geheel tegenstrijdig zijn. De psychiater heeft immers ter zitting opgemerkt dat hij in de eindfase van een op leggen gevangenisstraf een klinische opname als overgang naar een ambulante behandeling niet uitsluit, zij het dat hij daarvoor thans geen indicatie ziet.

Op grond van de voorgaande overwegingen onderschrijft de rechtbank de conclusies van de psychiater en de psychologe en neemt zij deze over. Hieruit volgt dat de rechtbank niet zal overgaan tot het opleggen van de maatregel van TBS, al dan niet met dwangverpleging.

Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan het voorwaardelijk verzoek van de raadsman om een aanvullende rapportage op te laten stellen.

10.2. Strafmaatoverwegingen

De rechtbank heeft een groot aantal feiten bewezen verklaard. Daaruit ontstaat samenvattend het volgende beeld van de strafbare gedragingen van verdachte.

In en rond de zwembaden waar hij les gaf, heeft verdachte jarenlang ontuchtige handelingen met meisjes gepleegd. Het ging daarbij om meisjes van vaak jonge leeftijd en merendeels met verstandelijke, gedragsmatige of motorische beperkingen. Verdachte was obsessief bezig foto’s en filmbeelden te verzamelen waarop de geslachtsorganen van de meisjes waren te zien. Verder zette hij seksuele handelingen in scène, waarbij hij onder meer zijn penis in de buurt van of tegen de schaamstreek of billen van het meisje hield. Ook van die handelingen maakte hij beeldopnames, die hij thuis bekeek en digitaal bewerkte. Zoals ook door de psychiater en de psychologe in hun rapportages is geconstateerd, ging het verdachte daarbij primair om het verzamelen van beelden.

Zijn handelingen waren niet gericht op het seksueel binnendringen bij de meisjes en hij heeft hen er ook niet toe aangezet seksuele handelingen bij hem zelf te verrichten. In drie gevallen acht de rechtbank bewezen dat hij het slachtoffer dwong de ontuchtige handelingen te dulden, zij het zonder dat verdachte daarbij geweld gebruikte of dreigde met geweld. In 37 gevallen heeft de rechtbank de ontucht bewezen verklaard.

Bij hem thuis maakte verdachte fotobestanden van zijn filmopnames. Ten aanzien van 11 meisjes zijn deze foto’s en filmpjes door de rechtbank aangemerkt als kinderporno. Daarbij ging het om opnames van kinderen bij wie zwemkleding opzij was geschoven, waardoor hun vagina/schaamstreek werd ontbloot. Hij heeft deze foto’s en filmpjes zelf vervaardigd en in bezit gehad en niet verspreid. In drie gevallen is het heimelijk filmen van meisjes in de kleedruimte van het zwembad bewezen verklaard.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat de volgende factoren meegewogen.

Het gaat in deze strafzaak om seksueel misbruik van een groot aantal slachtoffers over een jarenlange periode. Verdachte heeft de persoonlijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers aangetast. Hij is daarbij planmatig en berekenend te werk gegaan. Bewust heeft hij daarbij meisjes met beperkingen en meisjes van zeer jonge leeftijd gekozen als slachtoffer. Verdachte heeft verklaard dat hij ontdekking wilde voorkomen. Hij verwachtte dat deze kinderen het minst snel het misbruik in de gaten zouden hebben. Het om die reden kiezen voor juist deze meisjes als slachtoffer is zeer laakbaar. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Voorts weegt de rechtbank mee dat verdachte zijn handelingen heeft verricht in een publieke functie als zwemleraar, gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen met watervrees en/of beperkingen. Ouders vertrouwden hun vaak kwetsbare kinderen aan zijn zorg toe. Dat vertrouwen heeft hij ernstig beschaamd en misbruikt. Verdachte wist of kon weten dat, als bekend werd wat hij al die jaren op zo grote schaal had gedaan, dit zou kunnen leiden tot zorgen, spanningen en verdriet binnen de gezinnen van de slachtoffers. De rechtbank is niet gebleken dat verdachte daar ten tijde van de gepleegde handelingen oog voor heeft gehad. Mogelijke schadelijke gevolgen voor de slachtoffers zelf hebben hem er evenmin van weerhouden de strafbare feiten te plegen.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank voorts meegewogen dat verdachte ten aanzien van alle bewezen verklaarde feiten licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

De officier van justitie heeft in haar requisitoir aangegeven dat het Openbaar Ministerie zelf na aanhouding van verdachte de publiciteit heeft gezocht en dat dit gegeven moet leiden tot strafvermindering. De rechtbank onderschrijft dit standpunt.

De na zijn aanhouding ontstane publiciteitsgolf rond verdachte hebben hem gemaakt tot een alom bekend en herkend publiek persoon met het stigma van een pedoseksuele zedendelinquent. Deels is dat een voor verdachte te verwachten gevolg geweest van het soort en het aantal delicten dat hij heeft gepleegd. Feit is echter wel dat verdachte hierdoor naast een door de rechtbank op te leggen straf ook een brandmerk heeft gekregen dat hij de komende jaren, zo niet de rest van zijn leven, zal dragen. Hij zal de negatieve sociale gevolgen van die stigmatisering ondervinden, in de omgang met gedetineerden en bij terugkeer in de maatschappij.

Ten slotte weegt de rechtbank mee dat verdachte er ter zitting blijk van heeft gegeven de ernst van de feiten en de gevolgen voor de slachtoffers en hun gezin in te zien en dat hij meermalen zijn spijt heeft betuigd. Hij is ook sterk gemotiveerd om een behandeling te volgen voor zijn pedoseksuele problematiek.

Dit alles overwegende komt de rechtbank tot de slotsom dat een langdurige gevangenisstraf passend en geboden is. Deze vrijheidsstraf dient verschillende strafdoelen.

Allereerst dient het leed dat slachtoffers en hun gezinnen is aangedaan te worden vergolden. Voorts dient aan met name personen in functies waarbij kinderen aan hun zorg worden toevertrouwd, een krachtig signaal te worden gegeven dat soortgelijke delicten zwaar worden gestraft.

Ten slotte dient de straf ertoe bij te dragen dat verdachte na zijn straf niet opnieuw soortgelijke delicten gaat plegen.

Over dit terugdringen van het recidiverisico overweegt de rechtbank nog het volgende.

De psychiater en psychologe geven als behandeladvies een intensieve ambulante behandeling. Het zou daarbij volgens hen moeten gaan om een dagbehandeling gedurende ongeveer 2 jaar, bestaande uit individuele en groepstherapieën en ook libidineuze medicatie. Daarna neemt de contactfrequentie af, maar zal nog wel jarenlang controle en toezicht nodig zijn. Ambulante dagbehandeling biedt een toereikend kader voor de beheersing van het recidivegevaar, aldus beide deskundigen.

Met deze deskundigen hecht de rechtbank er groot belang aan dat verdachte adequaat wordt behandeld voor zijn problematiek, waarmee hij al decennialang worstelt. Met die behandeling kan al een begin worden gemaakt tijdens de detentie. Verdachte heeft meermalen benadrukt zeer gemotiveerd te zijn voor behandeling en verdachte volgt nu al in de gevangenis een pré-therapie. De detentiefasering, waarin een gedetineerde gefaseerd allengs meer vrijheden krijgt, biedt ook reeds vervolgbehandelmogelijkheden. De ter zitting gehoorde reclasseringsmedewerksters hebben in dat verband gewezen op de mogelijkheid van deelname aan het traject Terugdringen Recidive. Binnen dat traject kan verdachte al tijdens de detentie - ambulant of klinisch - worden behandeld.

Een op te leggen gevangenisstraf kan er ook toe bijdragen dat verdachte zich daadwerkelijk zal (blijven) inzetten voor structurele behandeling van zijn problematiek. De wet biedt hiertoe twee kaders waarbinnen dit kan geschieden, afhankelijk van de duur van de opgelegde gevangenisstraf.

Bij een straf van maximaal 4 jaar met een voorwaardelijk strafdeel zou als bijzondere voorwaarde kunnen worden gesteld dat verdachte zich moet laten behandelen voor deze problematiek. Ook zou dan een lange proeftijd tot maximaal 10 jaar kunnen worden opgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank doet een gevangenisstraf van 4 jaar of minder echter geen recht aan de ernst van de feiten en met name de hoeveelheid feiten en het leed dat is aangedaan.

Bij een gevangenisstraf van meer dan 4 jaar kent de wet niet de mogelijkheid van het daarbij opleggen van een voorwaardelijk strafdeel en het stellen van een bijzondere voorwaarde. Ook een langdurige proeftijd is dan niet mogelijk. Wel kan het Openbaar Ministerie bij de voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.) na twee derde deel van de straf voorwaarden stellen aan de V.I.. Ter zitting heeft een reclasseringsmedewerkster al tal van voorbeelden gegeven van op de verdachte toegesneden voorwaarden, waaronder het verplicht volgen van een behandeling en reclasseringstoezicht. Tijdens de V.I. kan verdachte dus een behandeling voortzetten die hij al in detentie is gestart binnen het traject Terugdringen Recidive, een scenario dat door de rechtbank wordt voorgestaan.

Bij de door de rechtbank op te leggen gevangenisstraf is de omvang van het resterende strafdeel na de V.I.-datum van voldoende substantiële omvang om te waarborgen dat verdachte ook daadwerkelijk die behandeling zal (blijven) volgen die nodig is om het recidiverisico aanvaardbaar laag te houden. Immers, indien verdachte op enig moment weigert te voldoen aan de gestelde voorwaarden, zal hij dit resterende strafdeel dus ook nog moeten uitzitten. Ook als hij gedurende de V.I.-periode niet langer aan de gestelde voorwaarden voldoet, door bijvoorbeeld de behandeling af te breken, zal hij terug moeten naar de gevangenis.

Gelet op het bovenstaande acht de rechtbank met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van de hierna te noemen duur voldoende gewaarborgd, dat verdachte daadwerkelijk de behandeling zal volgen die nodig is om het recidiverisico aanvaarbaar laag te houden.

11. Motivering van de beslissing over de vorderingen van de benadeelde partijen.

1. Beslissing over de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 49] , [slachtoffer 51] , [slachtoffer 52] en [slachtoffer 54] .

De rechtbank zal de benadeelde partijen [slachtoffer 49] , [slachtoffer 51] , [slachtoffer 52] , en [slachtoffer 54] (allen feit 45) niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen, aangezien verdachte voor deze feiten geen straf of maatregel wordt opgelegd en voor deze feiten ook geen sprake is van toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank zal de kosten van partijen compenseren aldus dat elke partij haar eigen kosten draagt.

2. Beslissing over de vorderingen van de overige benadeelde partijen

Artikel 361 lid 2 Wetboek van Strafvordering (Sv) bepaalt dat de benadeelde partij alleen ontvankelijk zal zijn in haar vordering indien:

(…) b. aan haar rechtstreekse schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit.

Artikel 361 lid 3 Sv bepaalt onder meer dat de benadeelde partij slechts ontvankelijk is in haar vordering, indien en voor zover de vordering van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding.

Een vordering is eenvoudig van aard wanneer daarover volstrekte duidelijkheid bestaat, zowel wat betreft de grondslag als de hoogte ervan, of waarover de gewenste duidelijkheid op eenvoudige wijze kan worden verkregen. Niet eenvoudig zijn betwiste vorderingen die slechts door een grondig onderzoek met behulp van getuigen en deskundigen kunnen worden beoordeeld.

Bij alle niet onder punt 1 vallende vorderingen overweegt de rechtbank dat deze vorderingen niet eenvoudig van aard zijn en op grond daarvan niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Er doen zich bij deze – door verdachte betwiste – vorderingen vragen voor met betrekking tot de omvang van de schade, de mogelijk nog op termijn te verwachten schade en het rechtstreeks verband tussen het bewezen verklaarde feit en de gestelde schade.

Ten aanzien van dat rechtstreeks verband merkt de rechtbank nog op dat het daarbij gezien artikel 361, lid 2 onder b Sv moet gaan om het rechtstreeks verband tussen de schade en het bewezen verklaarde feit. Het bewezen verklaarde feit betreft in deze strafzaak steeds het handelen van verdachte zoals dat te zien is op het ene filmpje of de ene foto waarop het ten laste gelegde feit betrekking heeft.

Deze civielrechtelijke kwesties zijn te complex om in het kader van deze strafrechtelijke procedure thans te kunnen beantwoorden, ook niet in het kader van een gevorderd voorschot (als het ten minste toewijsbare bedrag voor zover dat eenvoudig vast te stellen is) op de schade. De wet heeft de procedure tussen de benadeelde partij en de verdachte immers geregeld als een eenvoudige procedure, die in het kader van het strafproces plaatsvindt en waarin ingevolge art. 334 Sv slechts in beperkte mate plaats is voor bewijslevering.

De vorderingen die door de rechtbank niet-ontvankelijk zijn verklaard, kunnen bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

12. Motivering van de beslissing over de in beslag genomen goederen.

Onder verdachte is een groot aantal camera’s in beslag genomen.

De officier van justitie heeft tot verbeurdverklaring van die camera’s gerequireerd.

De raadsman heeft in zijn pleidooi betoogd dat, nu het Openbaar Ministerie niet in staat is nader te specificeren met welke beeldopnameapparatuur de feiten zijn gepleegd, de rechtbank niet anders kan dan beslissen dat alle film- en fotocamera’s aan verdachte dienen te worden teruggegeven.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat verdachte de bewezenverklaarde feiten heeft gepleegd met behulp van een aantal camera’s.

Nu verdachte niet heeft aangegeven met welke camera’s de feiten zijn gepleegd en het Openbaar Ministerie niet in staat is nader te specificeren met welke camera’s de feiten zijn gepleegd, is de rechtbank van oordeel dat alle op de bijgevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 2, 4, 5, 13, 17, 22, 24, 25, 26, 51, 52, 54, 78 en 79 vermelde fototoestellen en filmcamera’s vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, omdat – zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting – de feiten met behulp van meerdere aan verdachte toebehorende fototoestellen en filmcamera’s zijn begaan.

Onder verdachte is een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen.

De officier van justitie heeft tot onttrekking aan het verkeer van die gegevensdragers gerequireerd.

De raadsman heeft in zijn pleidooi bepleit om te bepalen dat enkel die goederen aan het verkeer worden onttrokken waarvan is vastgesteld dat zich daarop strafbare afbeeldingen bevinden.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat verdachte beschikte over een zeer grote hoeveelheid strafbare afbeeldingen. Op een groot aantal onder verdachte aangetroffen gegevensdragers zijn strafbare afbeeldingen aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden uitgesloten dat zich op de overige onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers ook strafbare afbeeldingen bevinden. Gelet op de omvang van de onder verdachte aangetroffen en in beslag genomen hardware en de 4,5 terabyte aan gegevens is het volgens het openbaar ministerie niet mogelijk om die gegevensdragers uitputtend te onderzoeken.

Omdat de rechtbank niet het risico wil lopen dat beelden met strafbare afbeeldingen in de samenleving terechtkomen, is de rechtbank van oordeel dat de op de bijgevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 3, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 85, 86, 97, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134 en 139 vermelde gegevensdragers vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit van strafbare afbeeldingen is immers in strijd met de wet en het algemeen belang.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat zich onder de in beslag genomen zaken afbeeldingen bevinden met een voor hem grote emotionele waarde. Het gaat om beeldmateriaal uit zijn jeugd en van zijn gezin. Juist nu hij in een sociaal isolement is terecht gekomen, is hij zeer gehecht aan dit materiaal, aldus verdachte. Naar het oordeel van de rechtbank dient binnen redelijke grenzen rekening te worden gehouden met het belang van verdachte bij teruggave van deze strikt persoonlijke en strafvorderlijk niet van belang zijnde afbeeldingen. De rechtbank acht het niet redelijk dat op voorhand en ongezien al het in beslag genomen beeldmateriaal zonder meer wordt vernietigd. De rechtbank zal daarom bepalen dat de in beslag genomen afbeeldingen niet mogen worden onttrokken aan het verkeer, dan nadat verdachte in de gelegenheid is gesteld gedurende 2 dagdelen op een daartoe door het Openbaar Ministerie aangewezen politiebureau onder de beveiligingsmaatregelen die het Openbaar Ministerie geboden acht, afbeeldingen en/of bestanden van strikt privaat karakter betreffende zijn familie- en gezinsleven aan te wijzen. Het Openbaar Ministerie dient deze afbeeldingen en/of bestanden aan verdachte ter beschikking te stellen, voordat wordt overgegaan tot onttrekking aan het verkeer van de overige in beslag genomen afbeeldingen.

De rechtbank zal de teruggave gelasten aan verdachte van de op de bijgevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 7 (mobiele telefoon), 9 (mobiele telefoon), 14 (mobiele telefoon), 57 (zwembroek), 59 (zwemkleding), 62 (zwemkleding), 135 (badkleding), 136 (opblaasbare zwembandjes), 137 (een pop) en 138 (clownneuzen)

vermelde voorwerpen nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de in beslag genomen goederen.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing van de rechtbank is gegrond op de artikelen:

10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 57, 139f, 240b, 246, 247 van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder feit 1 primair ([slachtoffer 1]), feit 1 subsidiair ([slachtoffer 1]), feit 3 primair ([slachtoffer 2]), feit 3 subsidiair ([slachtoffer 2]), feit 5 primair ([slachtoffer 4]), feit 6 primair ([slachtoffer 5]), feit 8 primair ([slachtoffer 6]), feit 9 primair ([slachtoffer 7]), feit 10 primair ([slachtoffer 8]), feit 10 subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 10 meer subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 12 primair ([slachtoffer 10]), feit 13 primair ([slachtoffer 11]), feit 14 primair ([slachtoffer 12]), feit 15 primair ([slachtoffer 13]), feit 16 primair ([slachtoffer 14]), feit 16 subsidiair ([slachtoffer 14]), feit 17 primair ([slachtoffer 15]), feit 18 primair ([slachtoffer 16]), feit 18 subsidiair ([slachtoffer 16]), feit 22 primair ([slachtoffer 20]), feit 23 primair ([slachtoffer 15]), feit 25 primair ([slachtoffer 22]), feit 27 primair ([slachtoffer 24]), feit 27 subsidiair ([slachtoffer 24]), feit 28 primair ([slachtoffer 25]), feit 33 primair ([slachtoffer 30]), feit 34 primair ([slachtoffer 31]), feit 35 primair ([slachtoffer 32]), feit 36 primair ([slachtoffer 33]), feit 38 primair ([slachtoffer 35]), feit 39 primair ([slachtoffer 36]), feit 40 primair ([slachtoffer 37]), feit 41 primair ([slachtoffer 38]), feit 42 primair ([slachtoffer 39]), feit 43 primair ([slachtoffer 40]), feit 44 primair ([slachtoffer 41]) is ten laste gelegd en hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het onder feit 1 meer subsidiair ([slachtoffer 1]), feit 2 ([slachtoffer 1]), feit 3 meer subsidiair ([slachtoffer 2]), feit 4 ([slachtoffer 3]), feit 5 subsidiair ([slachtoffer 4]), feit 6 subsidiair ([slachtoffer 5]), feit 7 ([slachtoffer 5]), feit 8 subsidiair ([slachtoffer 6]), feit 9 subsidiair ([slachtoffer 7]), feit 10 meest subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 11 ([slachtoffer 9]), feit 12 subsidiair ([slachtoffer 10]), feit 13 subsidiair ([slachtoffer 11]), feit 14 subsidiair ([slachtoffer 12]), feit 15 subsidiair ([slachtoffer 13]), feit 16 meer subsidiair ([slachtoffer 14]), feit 17 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 18 meer subsidiair ([slachtoffer 16]), feit 19 ([slachtoffer 17]), feit 20 primair ([slachtoffer 18]), feit 21 ([slachtoffer 19]), feit 22 subsidiair ([slachtoffer 20]), feit 23 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 24 primair ([slachtoffer 21]), feit 25 subsidiair ([slachtoffer 22]), feit 26 ([slachtoffer 23]), feit 28 subsidiair ([slachtoffer 25]), feit 29 ([slachtoffer 26]), feit 30 ([slachtoffer 27]), feit 31 ([slachtoffer 28]), feit 32 ([slachtoffer 29]), feit 33 subsidiair ([slachtoffer 30]), feit 34 subsidiair ([slachtoffer 31]), feit 35 subsidiair ([slachtoffer 32]), feit 36 subsidiair ([slachtoffer 33]), feit 37 primair ([slachtoffer 34]), feit 38 subsidiair ([slachtoffer 35]), feit 39 subsidiair ([slachtoffer 36]), feit 40 subsidiair ([slachtoffer 37]), feit 41 subsidiair ([slachtoffer 38]), feit 42 subsidiair ([slachtoffer 39]), feit 43 subsidiair ([slachtoffer 40]), feit 44 subsidiair ([slachtoffer 41]) en feit 45 ([slachtoffer 42], [slachtoffer 43], [slachtoffer 44], [slachtoffer 45], [slachtoffer 46], [slachtoffer 47], [slachtoffer 50], [slachtoffer 53], [slachtoffer 55], [slachtoffer 56] en [slachtoffer 57]) ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1 meer subsidiair:

met iemand van wie hij weet dat hij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling

lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen

of kenbaar te maken of daartegen weestand te bieden ontuchtige handelingen

plegen

T.a.v. feit 2:

met iemand van wie hij weet dat hij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling

lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen

of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden ontuchtige handelingen

plegen

T.a.v. feit 3 meer subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 4:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 5 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 6 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 7:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 8 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 9 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 10 meest subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 11:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 12 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 13 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 14 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 15 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 16 meer subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 17 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 18 meer subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 19:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 20 primair:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

T.a.v. feit 21:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 22 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 23 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 24 primair:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

T.a.v. feit 25 subsidiair:

met iemand van wie hij weet dat hij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling

lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen

of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden ontuchtige handelingen

plegen

T.a.v. feit 26:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 28 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 29:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 30:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 31:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 32:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 33 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 34 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 35 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 36 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 37 primair:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

T.a.v. feit 38 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 39 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 40 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 41 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige

handelingen plegen

T.a.v. feit 42 subsidiair:

gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op

duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een

persoon, aanwezig op een niet voor het publiek toegankelijke plaats, een

afbeelding vervaardigen

T.a.v. feit 43 subsidiair:

gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op

duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een

persoon, aanwezig op een niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigen

T.a.v. feit 44 subsidiair:

gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op

duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een

persoon, aanwezig op een niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigen

T.a.v. feit 45:

een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding, van een

seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen of in bezit hebben,

terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen en maatregel.

T.a.v. feit 1 meer subsidiair ([slachtoffer 1]), feit 2 ([slachtoffer 1]), feit 3 meer subsidiair ([slachtoffer 2]), feit 4 ([slachtoffer 3]), feit 5 subsidiair ([slachtoffer 4]), feit 6 subsidiair ([slachtoffer 5]), feit 7 ([slachtoffer 5]), feit 8 subsidiair ([slachtoffer 6]), feit 9 subsidiair ([slachtoffer 7]), feit 10 meest subsidiair ([slachtoffer 8]), feit 11 ([slachtoffer 9]), feit 12 subsidiair ([slachtoffer 10]), feit 13 subsidiair ([slachtoffer 11]), feit 14 subsidiair ([slachtoffer 12]), feit 15 subsidiair ([slachtoffer 13]), feit 16 meer subsidiair ([slachtoffer 14]), feit 17 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 18 meer subsidiair ([slachtoffer 16]), feit 19 ([slachtoffer 17]), feit 20 primair ([slachtoffer 18]), feit 21 ([slachtoffer 19]), feit 22 subsidiair ([slachtoffer 20]), feit 23 subsidiair ([slachtoffer 15]), feit 24 primair ([slachtoffer 21]), feit 25 subsidiair ([slachtoffer 22]), feit 26 ([slachtoffer 23]), feit 28 subsidiair ([slachtoffer 25]), feit 29 ([slachtoffer 26]), feit 30 ([slachtoffer 27]), feit 31 ([slachtoffer 28]), feit 32 ([slachtoffer 29]), feit 33 subsidiair ([slachtoffer 30]), feit 34 subsidiair ([slachtoffer 31]), feit 35 subsidiair ([slachtoffer 32]), feit 36 subsidiair ([slachtoffer 33]), feit 37 primair ([slachtoffer 34]), feit 38 subsidiair ([slachtoffer 35]), feit 39 subsidiair ([slachtoffer 36]), feit 40 subsidiair ([slachtoffer 37]), feit 41 subsidiair ([slachtoffer 38]), feit 42 subsidiair ([slachtoffer 39]), feit 43 subsidiair ([slachtoffer 40]), feit 44 subsidiair ([slachtoffer 41]) en feit 45 ([slachtoffer 42], [slachtoffer 43], [slachtoffer 44], [slachtoffer 45], [slachtoffer 46], [slachtoffer 47], [slachtoffer 50], [slachtoffer 53], [slachtoffer 55], [slachtoffer 56] en [slachtoffer 57]):

Gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar (zeven jaar) met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van het beslag:

Verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen, te weten de op de

bijgevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 2, 4, 5, 13,

17, 22, 24, 25, 26, 51, 52, 54, 78 en 79 vermelde fototoestellen en

filmcamera's.

Onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen goederen, te weten de

op de bijgevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 3, 6,

11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 85, 86, 97, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134 en 139 vermelde gegevensdragers.

Met dien verstande dat dit niet geschiedt alvorens verdachte gedurende maximaal 2 dagdelen in de gelegenheid wordt gesteld familie- en jeugdfoto’s die op een of meerdere van deze gegevensdragers staan veilig te stellen.

Teruggave in beslag genomen goederen aan verdachte, te weten de op de bijgevoegde lijst

van in beslag genomen voorwerpen onder de nummers 7 (mobiele telefoon), 9

(mobiele telefoon), 14 (mobiele telefoon), 57 (zwembroek), 59 (zwemkleding), 62

(zwemkleding), 135 (badkleding), 136 (opblaasbare zwembandjes), 137 (een pop)

en 138 (clownneuzen) vermelde voorwerpen.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen:

T.a.v. feit 1 meer subsidiair, feit 2:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 1], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 3 meer subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 2], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 4:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 3], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten

draagt.

T.a.v. feit 5 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 4], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 6 subsidiair, feit 7:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [moeder van slachtoffer 5] (moeder van [slachtoffer 5]), in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 8 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 6], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 9 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 7], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 10 meest subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 8], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 11:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 9], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 12 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 10], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 13 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 11], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 14 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 12], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 18 meer subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 16], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 19:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 17], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 20 primair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 18], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 21:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 19], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 22 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 20], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 24 primair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 21], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 25 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 22], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 26:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 23], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 28 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 25], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 30:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 27], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 31:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 28], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 33 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 30], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 34 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 31], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 35 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 32], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 37 primair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 34], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 38 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 35], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 39 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 36], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 40 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 37], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 42 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 39], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 43 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 40], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 44 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 41], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 42], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 43], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 44], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 45], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 46], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 49], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 51], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 52], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 53], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 54], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

T.a.v. feit 45:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [slachtoffer 57], in haar vordering.

Compenseert de kosten van partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P.J.H. Van Dellen, voorzitter,

mr. J.H.P.G. Wielders en mr. E.W. van den Heuvel, leden,

in tegenwoordigheid van mr. F. van Hulst en G.G. Dirks, griffiers,

en is uitgesproken op 2 juli 2010.