Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BL3876

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-01-2010
Datum publicatie
15-02-2010
Zaaknummer
205204 / FA RK 10-4
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betrokkene verblijft binnen een zorginstelling/woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten, welke in de zin van de Wet BOPZ ook een BOPZ-instelling is. Binnen dit soort instellingen heeft men over het algemeen nagenoeg niet te maken met rechterlijke machtigingen op grond van de Wet BOPZ. Betrokkene is op grond van de vastgestelde stoornis binnen het autistisch spectrum erg kwetsbaar. De kwetsbaarheid levert gevaar op omdat betrokkene moeilijk kan omgaan met omstandigheden waain veel prikkels op haar afkomen en in die situatie zodnag beinvloedbaar is dat het risico bestaat dat anderen misbruik van haar maken. Verzoek wordt toegewezen voor de duur van zes maanden, waarin betrokken kan laten zien dat zij in staat is gemaakte afspraken na te komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer : 205204 / FA RK 10-4

Uitspraak : 28 januari 2010

Beschikking betreffende machtiging tot voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis van:

[[betrokkene]],

hierna mede te noemen: de betrokkene,

geboren op [geboortedatum],

wonende te [woonadres],

verblijvende: [psychiatrisch ziekenhuis].

De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

- een verzoek van de officier van justitie te 's-Hertogenbosch van 31 december 2009, ingekomen ter griffie op 4 januari 2010;

- een op 21 december 2009 ondertekende en met redenen omklede geneeskundige verklaring van de geneesheer-directeur van bovengenoemd psychiatrisch ziekenhuis;

- een behandelingsplan en de voortgangsrapportage, waaronder de medische aantekeningen.

De officier van justitie verzoekt machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis.

Op 28 januari 2010 heeft de behandeling van de zaak plaatsgevonden waarbij betrokkene, in tegenwoordigheid van zijn raadsman mr. T.W.H.M. Weller, alsmede de ouders van betrokkene, de arts [X], de gedragsdeskundige [Y], de cliëntenondersteuner [Z]en de leidinggevende [L] zijn gehoord. Van het verhandelde is proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende vast komen te staan:

- dat betrokkene lijdt aan een stoornis van haar geestvermogens. Ze is gediagnosticeerd met een autisme spectrumstoornis met een licht verstandelijke beperking. Zij is niet in staat tot het aangaan van normale en veilige sociale contacten;

- dat deze stoornis ook na het verlopen van de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig zal zijn, gelet op de aard van de stoornis, die vermoedelijk nooit zal verdwijnen. Afgelopen periode zijn vrijheden uitgebreid en is de zelfstandigheid vergroot, wat weer tot veel spanning bij betrokkene heeft geleid. Op het gebied van sociale contacten is er geen groei;

- dat deze stoornis betrokkene ook dan gevaar zal doen veroorzaken dat met name bestaat uit misbruikt worden, agressief reageren, zelfverwaarlozing en zwerfgedrag. Betrokkene heeft geen inzicht in sociale relaties en zoekt bij het verruimen van haar vrijheden opnieuw contact met personen waarbij ze onvoldoende zicht heeft op de negatieve invloed die anderen op haar hebben. Ze is onvoldoende in staat grenzen bij anderen te herkennen en haar grenzen te bewaken in het contact met anderen;

- dat dit gevaar niet kan worden afgewend buiten een psychiatrisch ziekenhuis. Betrokkene is aangewezen op de deskundige begeleiding en ondersteuning van een gespecialiseerde setting;

- dat betrokkene niet genoegzaam blijk geeft van de nodige bereidheid in een psychiatrisch ziekenhuis te verblijven en zich te laten behandelen.

Daarbij overweegt de rechtbank nog het volgende: uit de overgelegde verslagen als uit hetgeen ter zitting is gezegd blijkt dat betrokkene erg kwetsbaar is. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat een en ander een direct gevolg is van de bij betrokkene vastgestelde stoornis binnen het autistisch spectrum en niet uitsluitend van bij haar (ook) aanwezig pubergedrag en/of hetgeen op de groep, waar betrokkene verblijft, is voorgevallen. Die kwetsbaarheid levert voor betrokkene gevaar op, nu vaststaat dat zij moeilijk kan omgaan met omstandigheden, waarin veel prikkels op haar afkomen, en in die situatie zodanig beïnvloedbaar is dat er een niet te verwaarlozen risico bestaat dat anderen op verschillende wijze misbruik van haar zullen maken.

Verder is gebleken dat betrokkene van mening is dat zij in deze situatie het risico loopt levenslang geconfronteerd te worden met een rechterlijke machtiging. Om dat gevoel van uitzichtloosheid deels weg te nemen, zal de rechtbank -nu aan de wettelijke eisen is voldaan- het verzoek toewijzen voor de beperkte duur van zes maanden. In die periode kan betrokkene dan feitelijk -door haar gedrag- laten zien dat zij gemaakte afspraken na kan komen, zowel bij de thans aanwezige beperkte vrijheden als bij aan haar binnen die periode te verlenen grotere vrijheden, waarbij de rechtbank erop vertrouwt dat het ziekenhuis, conform de ter zitting gedane toezegging, zo snel als verantwoord is zal toewerken naar grotere vrijheden. Na zes maanden kan dan opnieuw worden getoetst of de omstandigheden dan inmiddels zodanig zijn gewijzigd dat van gevaar dan niet meer gesproken kan worden.

De beslissing

De rechtbank:

verleent machtiging tot voortgezet verblijf van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis, ingaande 28 januari 2010 en eindigende op 28 januari 2011.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. van Luyck, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2010, in aanwezigheid van de griffier.

wbo

Voor afschrift afgegeven aan:

* bestuur van:Lunet zorg

* de Inspectie gezondheidszorg

* officier van justitie

* betrokkene

* raadsman d.d.