Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK6830

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-12-2009
Datum publicatie
17-12-2009
Zaaknummer
01/842178-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Werkstraf van 120 uur subsidiair 60 dagen hechtenis en gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het bezit van kinderporno.

Redelijk vermoeden van schuld ten tijde van de doorzoeking in 2007 aanwezig, ook al is deze verdenking gebaseerd op onderzoeksgegevens uit 2005. Het is een feit van algemene bekendheid dat bestanden die worden gedownload op de computer bewaard blijven. Geactualiseerde informatie is in casu niet nodig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/842178-08

Datum uitspraak: 17 december 2009

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

wonende te [woonplaats], [adres] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 3 december 2009.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 28 oktober 2009.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 3 december 2009 is gewijzigd is aan verdachte tenlastegelegd dat (een kopie van de vordering tot wijziging is aangehecht):

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te Uden, in elk geval in Nederland, één of meermalen een

afbeelding en/of een gegevensdragers, bevattende één of meer afbeelding(en) van

(een) seksuele gedraging(en), te weten afbeeldingen van jeugdigen in een

onnatuurlijke pose en/of in een duidelijk seksueel getinte houding en/of

waarbij de nadruk op de geslachtsdelen is gelegd en/of waarbij uit het totale

beeld duidelijk is dat het gaat om de geslachtsdelen en/of waarbij ontuchtige

handelingen met een ander worden gepleegd en/of geduld en/of waarbij sprake is

van seksueel binnendringen in het lichaam van de jeugdige(n), waarbij een of

meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd

en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, te weten, een of meerdere disc(s)

en/of harde schijf/schijven met daarop in totaal 137, althans een groot

aantal, afbeeldingen of foto's en/of 25, althans een groot aantal films

waaronder (onder meer)

- een afbeelding of foto waarop twee naakte meisjes zichtbaar zijn met een

geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. Van één meisje is de schaamstreek

zichtbaar, hierbij worden haar schaamlippen gespreid door het andere meisje

(naam file: [bestandsnaam 1], pagina 55 procesverbaal) en/of

- een film (met een totale lengte van: 00:39:36) van drie meisjes van naar

schatting tussen de 10 en 14 jaar oud, verrichten seksuele handelingen bij

elkaar, door met een soort kaars in de vagina te gaan. Ze gaan naakt op elkaar

zitten en strelen elkaar bij borsten en kussen elkaar op de mond (naam file:

[bestandsnaam 2], pagina 56 procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een meisje van de leeftijd van ongeveer 4 jaar,

welke gehurkt zit te plassen, waarbij ingezoomd is op de vagina (naam file:

[bestandsnaam 3], pagina 56 procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar zit met

haar benen opgetrokken en gespreid waarbij duidelijk vagina en anus zichtbaar

zijn (naam file: [bestandsnaam 4], pagina 56 procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar met haar

benen gespeid. Haar vagina wordt gepenetreerd door een wijsvinger van een

onbekende persoon (naam file: [bestandsnaam 5], pagina 56 procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar met een

penis van een volwassen man in haar mond (naam file: [bestandsnaam 6], pagina 56

procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een meisje van ongeveer 6 jaar, welke wordt

gepenetreerd door een penis van een volwassen man (naam file: [bestandsnaam 7],

pagina 56 procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto van een meisje in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar

met haar tong tegen een blote penis (naam file: [bestandsnaam 8], pagina 57

procesverbaal) en/of

- een afbeelding of foto met een naakt meisje in de leeftijd tussen 10 en 16

jaar, welke een volwassen penis in haar mond heeft en een volwassen penis in

haar hand (name file: [bestandsnaam 9], pagina 57 procesverbaal);

artikel 240b Wetboek van Strafrecht

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan.

Vaststaande feiten.

Tijdens onderzoek door de Duitse politie naar aanleiding van meldingen in april en mei 2005, inhoudende dat op een forum op het internet kinderpornografisch materiaal werd verspreid, werden op internet via een link op genoemd forum beveiligde bestanden aangetroffen. De Duitse politie vond één bestand dat niet was beveiligd. Dit bestand bleek een kinderpornografisch videobestand te bevatten. In opdracht van de Duitse politie werd dit bestand verwijderd en vervangen door een ander - niet kinderpornografisch - bestand met dezelfde naam1. Door een verbalisant is het verwijderde bestand bekeken en - kort gezegd - geconcludeerd dat het gaat om kinderporno2.

Vervolgens werden in augustus 2005 de IP-adressen vastgelegd van de gebruikers die het niet kinderpornografische bestand hebben gedownload. Verbalisant heeft de logfiles van het bestand bekeken en geconstateerd dat een gebruiker met het IP-adres [IP-nummer] op

24 augustus 2005 het bestand heeft gedownload. Nadat het IP-adres is nagetrokken, bij de provider de abonneegegevens zijn gevorderd, deze door de provider zijn verstrekt en na onderzoek in het GBA is vastgesteld dat het internetabonnement van verdachte is3.

Op 6 maart 2007 zijn bij verdachte in zijn huis te Uden drie computers in beslaggenomen (een PC, Paradigit, beige, een PC, Paradigit, zwart en een Laptop, Acer, grijs)45. Op al deze drie computers zijn kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen en op de computer Paradigit kleur zwart zijn ook nog kinderpornografische films aangetroffen. Meer in het bijzonder:

- op de laptop is onder meer aangetroffen de achter het eerste gedachtestreepje van de tenlastelegging omschreven afbeelding;

- op de Paradigit kleur zwart zijn aangetroffen onder meer de achter het tweede gedachtestreepje van de tenlastelegging omschreven film en de achter het derde, vierde, vijfde, zesde en zevende gedachtestreepje omschreven afbeeldingen;

- op de Paradigit kleur beige zijn onder meer aangetroffen de achter het achtste en negende gedachtestreepje omschreven afbeeldingen6.

Verdachte heeft bedoelde bestanden en films gedownload7.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken. In de eerste plaats heeft hij aangevoerd dat ten tijde van de doorzoeking jegens verdachte geen redelijk vermoeden van schuld bestond, omdat de informatie van eind 2005 niet aan een dergelijk vermoeden kan bijdragen, nu deze niet is geactualiseerd naar het tijdstip van de doorzoeking. Volgens de raadsman is sprake van een onrechtmatige doorzoeking en (dus) van een onherstelbaar vormverzuim, zodat de resultaten van de onrechtmatige doorzoeking van het bewijs dienen te worden uitgesloten.

In de tweede plaats heeft de raadsman aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat hij de kinderpornografische afbeeldingen en films in de periode zoals tenlastegelegd in zijn bezit heeft gehad. Deze afbeeldingen en films heeft hij weliswaar eerder gedownload, maar hij heeft deze na het bekijken ervan verwijderd en waren in bedoelde periode voor hem niet meer toegankelijk. Daarbij is gewezen op een uitspraak van het gerechtshof

's-Hertogenbosch van 25 januari 2007 (LJN: AZ8027).

Het oordeel van de rechtbank.

Om te beginnen is de rechtbank van oordeel dat op basis van onderzoek in 2005, zoals hiervoor beschreven, in november 2005 ten aanzien van verdachte een redelijk vermoeden van schuld bestond dat hij kinderporno had gedownload en in bezit had. Dit is ook niet betwist. Voorts is de rechtbank van oordeel dat het tijdsverloop tot aan de inbeslagname op 6 maart 2007 deze verdenking niet heeft weggenomen, omdat als feit van algemene bekendheid geldt dat bestanden die worden gedownload (in een tijdelijke map) op de computer bewaard blijven. Dit betekent dat op het moment van inbeslagname van de computers ten aanzien van verdachte een redelijk vermoeden van schuld bestond dat hij kinderporno in bezit had en dat daarvoor dus geen geactualiseerde informatie nodig was. De inbeslagname van de drie computers is derhalve rechtmatig, zodat geen grond bestaat de op deze computers aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen en films voor het bewijs uit te sluiten.

Met betrekking tot het verweer dat bedoelde bestanden met kinderpornografische afbeeldingen en films niet meer voor hem toegankelijk waren overweegt de rechtbank dat dit verweer geen doel treft. Deze bestanden bevonden zich op de zogenaamde lokale afbeeldingen waarvan is vastgesteld dat het gaat om alle afbeeldingen foto's/plaatjes die normaal voor een gebruiker van het besturingssysteem (computer) zichtbaar en benaderbaar zijn8.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de in de tenlastelegging beschreven kinderpornografische afbeeldingen en films opzettelijk in zijn bezit heeft gehad.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

in de periode van 1 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te Uden gegevensdragers, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten afbeeldingen van jeugdigen in een onnatuurlijke pose en/of in een duidelijk seksueel getinte houding en/of

waarbij de nadruk op de geslachtsdelen is gelegd en/of waarbij uit het totale

beeld duidelijk is dat het gaat om de geslachtsdelen en/of waarbij ontuchtige

handelingen met een ander worden gepleegd waarbij sprake is

van seksueel binnendringen in het lichaam van de jeugdige(n), waarbij een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken in bezit heeft gehad, te weten, harde schijven met daarop in totaal 137 afbeeldingen of foto's en 25 films waaronder onder meer

- een afbeelding of foto waarop twee naakte meisjes zichtbaar zijn met een

geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. Van één meisje is de schaamstreek

zichtbaar, hierbij worden haar schaamlippen gespreid door het andere meisje

(naam file: [bestandsnaam 1], pagina 55 procesverbaal) en

- een film (met een totale lengte van: 00:39:36) van drie meisjes van naar

schatting tussen de 10 en 14 jaar oud, verrichten seksuele handelingen bij

elkaar, door met een soort kaars in de vagina te gaan. Ze gaan naakt op elkaar

zitten en strelen elkaar bij borsten en kussen elkaar op de mond (naam file:

[bestandsnaam 2], pagina 56 procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een meisje van de leeftijd van ongeveer 4 jaar,

welke gehurkt zit te plassen, waarbij ingezoomd is op de vagina (naam file:

[bestandsnaam 3], pagina 56 procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar zit met

haar benen opgetrokken en gespreid waarbij duidelijk vagina en anus zichtbaar

zijn (naam file: [bestandsnaam 4], pagina 56 procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar met haar

benen gespeid. Haar vagina wordt gepenetreerd door een wijsvinger van een

onbekende persoon (naam file: [bestandsnaam 5], pagina 56 procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een naakt meisje van ongeveer 6 jaar met een

penis van een volwassen man in haar mond (naam file: [bestandsnaam 6], pagina 56

procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een meisje van ongeveer 6 jaar, welke wordt

gepenetreerd door een penis van een volwassen man (naam file: [bestandsnaam 7],

pagina 56 procesverbaal) en

- een afbeelding of foto van een meisje in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar

met haar tong tegen een blote penis (naam file: [bestandsnaam 8], pagina 57

procesverbaal) en

- een afbeelding of foto met een naakt meisje in de leeftijd tussen 10 en 16

jaar, welke een volwassen penis in haar mond heeft en een volwassen penis in

haar hand (name file: [bestandsnaam 9], pagina 57 procesverbaal);

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b.

Oplegging van straffen en maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een werkstraf van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 3 jaar met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de reclassering, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht, ook als dit inhoudt het volgen van een Terugvalpreventietraining seksuele delicten bij een forensische kliniek.

De officier van justitie heeft tevens gevorderd dat de inbeslaggenomen harddisk uit de laptop (3A op de beslaglijst) verbeurd moet worden verklaard en dat de inbeslaggenomen laptop (3 op de beslaglijst) aan verdachte moet worden teruggegeven.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat geen voorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd, maar dat, als de rechtbank daartoe wel zou overgaan, verdachte bereid is mee te werken met de reclassering.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Meer in het bijzonder overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen de vraag hiernaar mede in stand houdt en hierdoor indirect wordt bijgedragen aan mogelijk seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Voorts rekent de rechtbank verdachte zwaar aan dat hij actief heeft gezocht naar kinderpornografische afbeeldingen en films en afbeeldingen in bezit heeft gehad van (zeer) jonge kinderen die seksuele handelingen verrichten.

De straf zoals door de officier van justitie gevorderd acht de rechtbank echter een te hoge straf die niet past bij dit bewezenverklaarde strafbare feit en de omstandigheden van verdachte.

De rechtbank is van oordeel dat een werkstraf van na te melden duur de ernst van het feit, te weten het in bezit hebben van kinderporno, voldoende tot uitdrukking brengt.

De rechtbank oordeelt dat daarnaast een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf passend is.

De rechtbank zal bepalen dat de gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich tot het einde van de hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken. In dit verband neemt de rechtbank het advies zoals vermeld in het door de reclassering over verdachte opgemaakte Voorlichtingsrapport van 24 september 2009 over een deels voorwaardelijke straf op te leggen en daaraan de bijzondere voorwaarden te verbinden dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de reclassering, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht, ook als dit inhoudt het volgen van een Terugvalpreventietraining seksuele delicten bij een forensische kliniek. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke voorwaardelijke straf als waarschuwing voor verdachte op zijn plaats is omdat verdachte kennelijk de ernst van het door hem gepleegde strafbare feit niet voldoende inziet. Voorts wil de rechtbank door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan.

Ten slotte heeft de omstandigheid dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM met enige maanden is overschreden geleid tot matiging van de aan verdachte opgelegde straf, met 20 uren.

Beslag.

De rechtbank is van oordeel dat het in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerp vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting - dit een voorwerp is met betrekking tot welke de feiten zijn begaan en dit voorwerp (een harde schrijf met daarop kinderporno) van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van het in het dictum nader te noemen in beslag genomen voorwerp aan verdachte nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van dit in beslag genomen goed.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging

waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft

bereikt is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen en maatregel.

Werkstraf voor de duur van 120 uren subsidiair 60 dagen hechtenis.

Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van

2 jaren en de bijzondere voorwaarde:

dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd zal gedragen naar de

aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Regio

's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, zolang deze

instelling zulks noodzakelijk acht, ook als dit inhoudt het volgen van een

Terugvalpreventietraining seksuele delicten bij een forensische kliniek.

Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 14d

van het Wetboek van Strafrecht.

Onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen goed, te weten: 1 harde

schijf uit laptop.

Teruggave in beslag genomen goed, te weten: 1 laptop, Acer, grijs (exclusief

harde schijf) aan verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Venekamp, voorzitter,

mr. K. Visser en mr. E.M.J. Raeijmaekers, leden,

in tegenwoordigheid van mr. R.A.M. van Schijndel, griffier,

en is uitgesproken op 17 december 2009.

1 Proces-verbaal van 29 mei 2006 van [verbalisant 1] en de daarbij behorende bijlagen, p. 11 en 12 van het eindproces-verbaal van Regiopolitie Brabant Noord- District Maasland, met kenmerk PL2146/08-017099, afgesloten 23 september 2008 (hierna: eindproces-verbaal).

2 Proces-verbaal van 23 mei 2006 van [verbalisant 2], p. 21 e.v. van het eindproces-verbaal

3 Zie voetnoot 1.

4 Proces-verbaal van bevindingen van 26 augustus 2008, p. 29 van het eindproces-verbaal.

5 In het proces-verbaal van 26 augustus 2008 staat ten onrechte dat het beslag heeft plaatsgevonden op 6 maart 2008, dit was op 6 maart 2007, zie ook relaas proces-verbaal van 23 september 2008, p. 5 van het eindproces-verbaal.

6 Proces-verbaal aantreffen kinderporno op pc's van 23 september 2008 van [verbalisant 3], p. 53 e.v. van het eindproces-verbaal.

7 Verklaring van verdachte ter terechtzitting en proces-verbaal van verhoor van 2 september 2008, p. 64 van het eindproces-verbaal.

8 Processen-verbaal van 2 september 2008, p. 32, 35 en 49 van het eindproces-verbaal.

??

??

11

Parketnummer: 01/842178-08

[verdachte]