Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4986

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-11-2009
Datum publicatie
01-12-2009
Zaaknummer
635126
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, de Vereniging van Eigenaren van een appartementsgebouw (hierna: VvE), vordert veroordeling van één van de eigenaren van een appartementsrecht, gedaagden, tot het verwijderen en verwijderd houden van een rolluik dat aan de voordeur van het appartement van gedaagden is bevestigd.

De VvE legt aan haar vordering onder meer ten grondslag dat haar vergadering geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van het rolluik. Op grond van de splitsingsakte is deze toestemming wel vereist, aldus de VvE.

Het weigeren van deze toestemming kan niettemin strijdig zijn met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, indien de belangen van gedaagden daarmee op onevenredige wijze worden geschonden. De VvE heeft aangegeven dat de reden voor het niet verlenen van toestemming erin is gelegen dat rolluiken zorgen voor een onaangename sfeer c.q. aanblik. Gedaagden hebben op dat punt onder meer als verweer gevoerd dat de voordeur, en dus ook het rolluik, niet te zien is vanaf de openbare weg. De VvE heeft desondanks een rechtens te respecteren belang om het verbod van het aanbrengen van rolluiken voor iedere appartementseigenaar te handhaven.

Geen strijd met de redelijkheid en billijkheid. Vordering toewijsbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2010, 56
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 635126

Rolnummer : 09-6536

Uitspraak : 12 november 2009

in de zaak van:

de Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw “[X]”,

gevestigd [woonplaats],

eiseres,

gemachtigde: mr. D.H. Andries,

t e g e n :

[gedaagden],

beiden wonende [woonplaats],

gedaagden,

procederend in persoon,

als vervolg van het tussen partijen gewezen vonnis van 1 oktober 2009.

1. Het vervolg van de procedure

Bij voornoemd vonnis is de zaak verwezen naar de rol van 15 oktober 2009 voor overlegging akte aan de zijde van de VvE. Op voormelde datum is het bedoelde stuk door de VvE in het geding gebracht. Daarna is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De kantonrechter volhardt bij het in voormeld vonnis overwogene.

2.2. Bij voormeld vonnis is de zaak verwezen naar de rol van 15 oktober 2009 voor het in het geding brengen van een splitsingstekening van het appartementencomplex als bedoeld in artikel 5:109, tweede lid, van het BW. De VvE heeft deze tekening overgelegd.

2.3. Het gedeelte van de deur naar de galerij, waar zich het rolluik bevindt, is op de splitsingstekening niet aangeduid als een privé-gedeelte (aanhef artikel 9 van de splitsingsakte).

Dit betekent dat dit gedeelte moet worden aangemerkt als een gemeenschappelijk gedeelte (artikel 9, eerste lid, van de splitsingsakte), hetgeen met zich meebrengt dat het een eigenaar of gebruiker, [gedaagden], niet zonder toestemming van de vergadering is toegestaan daarin veranderingen aan te brengen.

2.4. Vaststaat dat [gedaagden] voor het plaatsen van het rolluik niet over toestemming van de vergadering van de VvE beschikten. Het al dan niet verlenen van toestemming is een bevoegdheid van deze vergadering. Denkbaar is dat een vernietiging van de impliciete weigering van de toestemming aan de orde is indien de belangen van [gedaagden] op onevenredige wijze worden geschonden en sprake zou zijn van strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De VvE heeft echter een rechtens te respecteren belang bij het onthouden van toestemming voor het plaatsen van het rolluik. Ter zitting heeft de VvE aangegeven dat rolluiken zorgen voor een onaangename sfeer c.q. aanblik, en dat het verbod van het aanbrengen van rolluiken voor iedere appartementseigenaar dient te gelden. Het verweer van [gedaagden] dat het verwijderen van het rolluik leidt tot onevenredige schade wordt verworpen.

Gelet op het voorgaande is er onvoldoende zwaarwichtige reden om voorbij te gaan aan het niet verlenen van toestemming. De vordering tot het verwijderen van dit luik, het verwijderd houden van dit luik en het hertellen van het kozijn in oorspronkelijke staat zal derhalve worden toegewezen. De dwangsom wordt gesteld op een bedrag van € 250,- per dag.

2.5. [gedaagden] zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

3. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagden] om binnen een week na betekening van dit vonnis het rolluik voor de voordeur van het appartement aan de Biezenloop 143 te verwijderen en verwijderd te houden, en tot het herstellen van het kozijn in zijn oorspronkelijke staat, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat [gedaagden] in gebreke blijft aan die veroordeling te voldoen, met een maximum van € 10.000,-;

veroordeelt [gedaagden] in de kosten van de procedure, aan de zijde van de VvE begroot op € 682,98, waarvan € 85,98 aan explootkosten, € 297,- aan griffierecht en € 300,- als bijdrage in het salaris van gemachtigde (niet met btw belast);

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 november 2009.