Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3898

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-11-2009
Datum publicatie
20-11-2009
Zaaknummer
640101
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vermindering vordering zonder herberekening rente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

DE KANTONRECHTER TE EINDHOVEN

In de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Telefoongids B.V.,

rechtsopvolgster van Gouden Gids B.V., die op haar beurt weer rechtsopvolgster was van TRUVO Nederland B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: LAVG gerechtsdeurwaarders te Breda,

t e g e n :

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de heer [X],

heeft de kantonrechter het navolgende vonnis gewezen.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de navolgende stukken:

­ de dagvaarding;

­ de aantekeningen van mondeling antwoord;

­ de conclusie van repliek, met een productie;

­ de conclusie van dupliek.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1 Eiseres vorderde aanvankelijk van gedaagde betaling van € 2.785,97, te weten € 2.155,09 wegens een of meer in opdracht en voor rekening van gedaagde door eiseres en de door haar uitgegeven Gouden Gids geplaatste advertenties, € 330,88 wegens vervallen vertragingsrente en € 300,-- wegens buitengerechtelijke incassokosten.

2.2. Gedaagde stelt dat de, volgens haar op zich juiste facturen, op een verkeerde naam zijn gesteld. Zij stelt dat inmiddels € 1.051,22 is betaald en dat zij voor het restant een factuur wenst die op de juiste naam is gezet.

2.3 Eiseres heeft bij repliek gesteld dat gedaagde inderdaad na de dagvaarding € 1.051,22 in mindering heeft betaald, zodat zij haar vordering met dat bedrag vermindert. Verder stelt eiseres dat de overeenkomst is gesloten met de partij op wier naam de facturen ook zijn gesteld en dat die dus niet zomaar gewijzigd kunnen worden.

2.4 Bij dupliek heeft gedaagde volhard bij haar stelling dat de facturen op een verkeerde plaats terecht zijn gekomen en dat daardoor de betalingen zijn vertraagd. Inmiddels dreigt er een faillissement voor gedaagde, in verband waarmee een door haar voor het restant gedaan aanbod voor een regeling geen zin meer heeft.

2.5 Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde onvoldoende duidelijk gemaakt wat en waarom eiseres fout gedaan zou hebben bij de facturering. Het verweer moet dus worden verworpen en de vordering, zoals verminderd, is toewijsbaar, met uitzondering van de na 14 juli 2009 vervallen vertragingsrente. Eiseres heeft haar vordering terzake immers niet gewijzigd na de door gedaagde gedane deelbetaling, zodat niet kan worden vastgesteld over welk bedrag en vanaf welke datum er na 14 juli 2009 nog vertragingsrente verschuldigd is.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde de kosten van het geding te dragen.

3. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde aan eiseres te betalen de somma van € 1.734,75;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op € 90,25 wegens dagvaardingskosten, € 208,-- wegens griffierecht en € 350,-- wegens gemachtigdensalaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. W.E.M. Leclercq, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 12 november 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.