Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3860

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
13-11-2009
Datum publicatie
19-11-2009
Zaaknummer
Awb 09 / 5384
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

AWB 09/5384

Inhoudsindicatie t.b.v. publicatie op www.rechtspraak.nl

Afwijzing van verzoek om schorsing van bevel tot tijdelijke sluiting van café voorafgaand aan voetbalwedstrijd. De burgemeester vreest gelet op eerdere ongeregeldheden verstoring van de openbare orde. De voorzieningenrechter acht deze vrees niet onaannemelijk. Het belang van de openbare orde en veiligheid weegt zwaarder dan het belang van de exploitant om het café open te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 09/5384 PROCES-VERBAAL

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 november 2009

inzake

[verzoeker]

te Oss,

verzoeker,

[gemachtigde]

tegen

de burgemeester van de gemeente Oss,

verweerder,

[gemachtigde]

Zitting hebben:

- mr. P.H.C.M. Schoemaker, voorzieningenrechter;

- mr. M.P.C. Anssems, griffier.

Bij besluit van 10 november 2009 heeft verweerder in het belang van de openbare orde en veiligheid op grond van artikel 2.3.1.5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2007 (APV) verzoeker gelast om zijn café aan de [adres] te Oss- [naam café] - voor het publiek gesloten te hebben en te houden op vrijdag 13 november 2009, vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 11 november 2009 bezwaar gemaakt bij verweerder.

Tevens heeft verzoeker de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De zaak is behandeld op de zitting van 13 november 2009, waar verzoeker is verschenen in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

Gezien de gedingstukken en gehoord het verhandelde ter zitting komt de voorzieningenrechter tot de navolgende beslissing:

- wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

Met betrekking tot verzoekers grief dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid, stelt de voorzieningenrechter vast dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht en dat verzoeker tijdens de op 10 november jongstleden gehouden hoorzitting zijn zienswijzen aangaande de voorgenomen sluiting kenbaar heeft kunnen maken. Derhalve faalt deze grief.

Het bestreden besluit is gebaseerd op artikel 2.3.1.5, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2007 (APV). Op grond van deze bepaling kan de burgemeester onder meer in het belang van de openbare orde en veiligheid, te zijner beoordeling, tijdelijk sluiting van een café bevelen. Er moet dan wel sprake zijn van verstoring van de openbare orde of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

Volgens verweerder is sprake van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde. Hij baseert die vrees op ongeregeldheden in het zeer recente verleden. Weliswaar is door verzoeker bestreden dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden maar de voorzieningenrechter ziet geen reden om aan te nemen dat verweerder niet mocht afgaan op hetgeen is geconstateerd en gerapporteerd door de politie. Op basis van die informatie acht de voorzieningenrechter de vrees dat hedenmiddag, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tussen FC Oss en SC Cambuur, ongeregeldheden kunnen plaatsvinden niet onaannemelijk.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder bevoegd was de in geding zijnde sluiting van [naam café] te bevelen.

De keuze voor sluiting van het café vóór in plaats van na de wedstrijd komt de voorzieningenrechter niet onredelijk voor gezien de ervaringen in het recente verleden én het feit dat het risico op ongeregeldheden juist door indrinken vooraf wordt vergroot.

Het belang van het voorkomen van verstoring van de openbare orde en het belang van veiligheid weegt naar het oordeel van de voorzieningenrechter zwaarder dan het belang van verzoeker om het café hedenmiddag open te houden.

Daarnaast heeft de voorzieningenrechter meegewogen dat de politie ook thans rekening houdt met de mogelijk negatieve gevolgen van de sluiting van het café hedenmiddag.

De voorzieningenrechter heeft er melding van gemaakt dat tegen deze uitspraak geen rechtsmiddel openstaat.

Waarvan is opgemaakt proces-verbaal.

Griffier Voorzieningenrechter

Afschriften verzonden: