Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3437

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-11-2009
Datum publicatie
16-11-2009
Zaaknummer
640653
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. De wegbeheerder kan weggedeelten aanwijzen waar die snelheid hoger mag zijn. Bij het binnen de bebouwde kom verlaten van een weggedeelte met een hogere, toegestane maximum snelheid, hoeft niet (opnieuw) een bord te staan waarop de maximale snelheid van 50 km per uur kenbaar wordt gemaakt.

Wetsverwijzingen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 20
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2010/18
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Helmond

Zaaknummer : 640653.

MU nummer : 142/09.

CJIB nummer : 123001194.

WET ADMINISTRATIEF RECHTELIJKE HANDHAVING VERKEERSVOORSCHRIFTEN (WAHV).

Op 15 april 2009 is een beroepschrift ingekomen van [appellante], geboren [geboortedatum], wonende te [adres], als gemachtigde van [naam], wonende te [woonplaats].

Het beroepschrift is gericht tegen de beschikking van de officier van justitie dd. 3 maart 2009.

De vertegenwoordiger van de officier van justitie en appellante met haar vader zijn gehoord ter openbare terechtzitting van de kantonrechter te Helmond dd. 22 oktober 2009.

Gelet op de op de zaak betrekking hebbende stukken.

OVERWEGENDE:

Appellante is in beroep gekomen tegen een beslissing van de officier van justitie.

Voor de betaling van de sanctie is zekerheid gesteld.

Het beroep is ontvankelijk.

Aan appellante is een administratieve sanctie opgelegd terzake een overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom met 22 kilometer per uur. Appellante voert aan dat geen enkele verkeersbord haar er op attent maakt dat zij ter plaatse slecht 50 kilometer per uur mag rijden. Appellante kwam van een weg waar een limiet gold van 70 kilometer per uur en nergens is zij een bord gepasseerd waaruit bleek van een wijziging van de maximumsnelheid.

De kantonrechter overweegt als volgt:

Vast staat dat de gedraging is gepleegd. Dat blijkt uit de aangeleverde gedragsgegevens en uit de van de gedraging gemaakte foto. Appellante heeft de snelheid op zich niet bestreden.

Op de Rivierensingel, waar de gedraging werd vastgesteld, geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat is eerder bij het begin van de bebouwde kom door middel van bord H1 (begin bebouwde kom) aan de weggebruiker kenbaar gemaakt.

Dit betekent ook automatisch dat de regel van artikel 20 aanhef en onder 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV90) van toepassing is.

Binnen de bebouwde kom kan de wegbeheerder wegvakken - gedeelte van een weg tussen twee zijwegen, zoals in casu – aanwijzen waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft (artikel 1 uitvoeringsbesluit van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).

In het onderhavige geval is op de Deurneseweg binnen de bebouwde kom een weggedeelte aangewezen waarop de maximumsnelheid werd uitgebreid naar 70 kilometer per uur. Toen appellante dat weggedeelte verliet door de Rivierensingel op te rijden kwam dus de toestemming om 70 kilometer per uur te rijden te vervallen. Omdat het wegvak met de uitzondering op de geldende regel werd verlaten, en appellante nog steeds binnen de bebouwde kom reed, behoefde de wegbeheerder de maximaal toegelaten snelheid niet (opnieuw) kenbaar te maken middels een bord overeenkomstig model A2 van Bijlage 1 van het RVV90 met daarop de aanduiding 50.

Het beroep wordt ongegrond verklaard.

BESLISSING:

De kantonrechter,

verklaart het beroep ongegrond.

Gegeven door Mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter en op 5 november 2009 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.