Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ8689

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-09-2009
Datum publicatie
28-09-2009
Zaaknummer
197215 - KG ZA 09-542
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

teruggedraaide kilometerteller maakt dat auto niet aan de koopovereenkomst voldoet zodat aangenomen kan worden dat de overeenkomst terecht ontbonden is door de koper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197215 / KG ZA 09-542

Vonnis in kort geding van 18 september 2009

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. J.M.A. van Geel te Deurne,

tegen

1. de vennootschap onder firma

ZAANAUTO V.O.F.,

gevestigd te Beverwijk,

gedaagde sub 1,

in persoon verschenen bij haar vennoot [de heer x],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde sub 2,

in persoon verschenen,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagde sub 3,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eiser] en Zaanauto c.s. genoemd worden.

1. De procedure

Na dagvaarding heeft een behandeling ter terechtzitting plaatsgevonden, waarbij tegen [gedaagde sub 3] verstek is verleend. [eiser] en de verschenen gedaagden hebben hun standpunt toegelicht, waarna de datum voor vonnis is bepaald.

2. De feiten

2.1. Zaanauto c.s. exploiteren een autohandel te Beverwijk. Gedaagden sub 2 en 3 zijn haar vennoten.

2.2. Op 8 december 2008 heeft [eiser] onder inruil van zijn toenmalige auto van Zaanauto c.s. gekocht een auto van het merk Citroen, type C8 2.2 HDi met kenteken [nummer], bouwjaar 2005 (verder aan te duiden met “de auto”), waarvan de kilometerteller volgens de koopovereenkomst een stand aangaf van 87.000. Op de transactie zijn de aanvullende BOVAG garantie voorwaarden (met een termijn van zes maanden) van toepassing verklaard. De auto is op [datum] 2008 aan [eiser] (af)geleverd.

2.3. Op 15 juni 2009, dus net na afloop van de BOVAG-garantie, heeft [eiser] in Weert pech met de auto gekregen. Door de ANWB is geconstateerd dat de distributieriem van de motor was gebroken. De kilometerstand was op dat moment 101.000. [eiser] heeft de auto in zijn woonomgeving ([woonplaats]) aan een kennis ter reparatie aangeboden.

2.4. Volgens het onderhoudschema moet de distributieriem worden vervangen bij de kilometerstand van 160.000. [eiser] is daarom op onderzoek uitgegaan naar de historie van de auto. De auto bleek uit België afkomstig en op 8 februari 2008 reeds 133.363 km op de teller te hebben gehad. [eiser] heeft de reparatiewerkzaamheden meteen laten staken.

2.5. Zaanauto c.s. bleken niet bereid om de koop terug te draaien. Bij brief van 9 juli 2009 heeft de advocaat van [eiser] de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden c.q. vernietigd op grond van dwaling, waarbij Zaanauto c.s. nog de gelegenheid werd geboden tot 14 juli 2009 om vrijwillig aan de ongedaanmaking mee te werken.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert samengevat -

3.1.1. primair

(a) hoofdelijke veroordeling van Zaanauto c.s. om binnen 24 uur aan hem te betalen een bedrag van:

(i) € 19.000,00 (het feitelijke aankoopbedrag van de auto) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2009;

(ii) € 857,20 + pm ter zake geleden schade;

(iii) € 750,00 ter zake de kosten van een vervangende huurauto;

(b) hoofdelijke veroordeling van Zaanauto c.s. om de auto in ontvangst te nemen, op straffe van een dwangsom;

(c) hoofdelijke veroordeling van Zaanauto c.s. in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover na veertien dagen, in geval niet binnen die termijn is betaald.

3.2. Hij legt daaraan primair ten grondslag dat hij de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van het tekort schieten van Zaanauto c.s. en subsidiair dat de koopovereenkomst door hem rechtsgeldig is vernietigd wegens dwaling.

3.3. Zaanauto c.s. voeren verweer. Zij vinden dat zij door het aanbod te doen de auto (min of meer) gratis te repareren en [eiser] toe te zeggen dat hij, bij acceptatie van het reparatie-aanbod, een vervangende auto voor de vakantie ter beschikking zou krijgen, hem voldoende tegemoet zijn gekomen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de verplichtingen aan de zijde van Zaanauto c.s. als hoofdelijk moeten worden aangemerkt. De voorzieningenrechter zal hun daarin volgen.

4.2. Omdat de kilometerstand op de meter van de auto aanzienlijk afwijkt van het werkelijk aantal gereden kilometers, moet de auto op een belangrijk onderdeel als non-conform worden beschouwd aan hetgeen [eiser] op grond van de overeenkomst had mogen verwachten. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan worden aangenomen dat [eiser] de overeenkomst terecht heeft ontbonden. Anders dan Zaanauto c.s. wellicht menen is daarbij niet van belang of Zaanauto of een van haar vennoten een persoonlijk verwijt valt te maken. In kort geding moet er daarom van uit worden gegaan dat er ongedaanmakingsverplichtingen over en weer bestaan. De auto moet door Zaanauto c.s. worden teruggenomen; [eiser] heeft daar een spoedeisend belang bij omdat hij alleen al voor het houden van de auto (het op zijn naam geregistreerd staan), moet betalen en risico’s loopt. Zaanauto c.s. moeten de auto terugnemen en dus ook een vrijwaringsbewijs aan [eiser] verstrekken.

4.3. De voorziening ter zake zal worden gegeven. Op de veroordeling zal een dwangsomsanctie worden gesteld. Daar zal een maximum aan worden verbonden.

4.4. Zaanauto c.s. hebben aangevoerd dat een chauffeur de auto wilde komen ophalen en dat die overrichterzake is teruggekeerd omdat [eiser] de auto niet wilde meegeven, maar dat kan Zaanauto c.s. niet baten omdat zij de auto (alleen maar) wilden ophalen om die te repareren en ook geen vrijwaring aan [eiser] terzake hadden geregeld en zelfs geen machtiging of opdracht aan de chauffeur om voor het meenemen een voor de hand liggende verklaring te tekenen.

4.5. Zaanauto c.s. moeten eveneens de koopsom van € 19.000 terugbetalen, met daarover de rente vanaf de dag van ontbinding van de overeenkomst. Ook daarbij heeft [eiser] een spoedeisend belang omdat hij het geld nodig heeft om een nieuwe auto te kopen, hetgeen Zaanauto c.s. niet hebben betwist.

4.6. De schade die [eiser] heeft geleden door het moeten huren van een vervangende auto is voldoende aannemelijk geworden en als zodanig ook niet door Zaanauto c.s. betwist. Onder die omstandigheden kan een voldoende spoedeisend belang bij de betaling daarvan op dit moment worden aangenomen.

4.7. Voor wat de andere schade (door [eiser] gesteld op € 857,20 “plus pm”) is dat - uiteraard - anders; die is onvoldoende duidelijk geworden, zodat daarover desgewenst een oordeel van de bodemrechter moet worden gevraagd.

4.8. Als de – grotendeels – in het ongelijk te stellen partij zullen Zaanauto c.s. de proceskosten hebben te dragen. Deze worden begroot op:

85,98 explootkosten

435,00 vast recht

816,00 salaris advocaat

1.336,98 totaal

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Zaanauto c.s. om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 19.750,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 19.000,00 vanaf 9 juli 2009 tot aan de dag der betaling;

5.2. veroordeelt Zaanauto c.s. om de auto terug te nemen door die uiterlijk binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis (of zoveel later als partijen onderling mochten afspreken) bij [eiser] op te halen en daarbij de vrijwaring ter zake de auto te verzorgen;

5.3. bepaalt dat Zaanauto c.s. een dwangsom verbeuren van € 500,00 per dag dat zij met de nakoming van het onder 5.2. bepaalde in gebreke zijn, met dien verstande dat niet meer dan een totaalbedrag van € 10.000,00 kan worden verbeurd;

5.4. veroordeelt Zaanauto c.s. in de kosten van het geding, aan de zijde van [eiser] begroot op € 1.336,98, welk bedrag is te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag der betaling;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2009.