Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ1416

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-07-2009
Datum publicatie
06-07-2009
Zaaknummer
01/889067-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis-vonnis.

Verdachte van het in vereniging met twee anderen plegen van woninginbraken in het buitengebied van dorpen in Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland is bestraft met een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek van voorarrest en het betalen van schade aan een van de slachtoffers.

Ten laste gelegd en bewezen verklaard zijn 8 feiten waaronder (kort gezegd) het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/889067-08

Datum uitspraak: 06 juli 2009

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 2 maart 2009 en 22 juni 2009.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 15 december 2008. De tenlastelegging is op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 2 maart 2009 en 22 juni 2009 gewijzigd. Na wijziging van de tenlastelegging is aan verdachte tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks de periode van 03 juli 2008 te 's-Gravenpolder, gemeente

Borsele, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning

[adres slachtoffer 1] heeft weggenomen een laptop en/of geld en/of mapjes met

rekeningafschriften en/of bankpasjes, in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik

heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;[feit 4]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 12 juli 2008 te Beers, gemeente Cuijk, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in / uit de woning [adres slachtoffer 2] heeft

weggenomen een portemonnee met inhoud (waaronder geld) en/of een smartcard

(Canal Digitaal), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of

zijn mededader(s);

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 22 september 2008 te Veldhoven, in elk geval in Nederland,

een smartcard (Canal Digitaal nummer [nr.]) heeft verworven,

voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het

verwerven of het voorhanden krijgen van die smartcard wist, althans

redelijkerwijs moest vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed

betrof;[feit 11]

(artikel 416 c.q. 417bis Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 16 juli 2008 te Beers, gemeente Cuijk, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in / uit de woning [adres slachtoffer 3] heeft weggenomen

twee portemonnees met inhoud en/of sieraden, in elk geval enig goed, geheel of

ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben

verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik

heeft / hebben gebracht door middel van een valse sleutel;[feit 12]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij op of omstreeks de periode van 23 juli 2008 te Oirschot tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning [adres slachtoffer 4,5,6] heeft weggenomen

een KTM crossmotor (minibike) en/of een bankpas en/of geld, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s)

zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of

de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht

door middel van een valse sleutel;[feit 15]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij op of omstreeks 24 juli 2008 te Volkel, gemeente Uden, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning [adres slachtoffer 7] heeft

weggenomen twee laptops en/of twee portemonnees met inhoud en/of geld, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7] en/of een

zoon van [slachtoffer 7] en/of een dochter van [slachtoffer 7], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte

en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs

heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van het openbreken van een deur van

die woning en/of een valse sleutel;[feit 14]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

6.

hij op of omstreeks 29 juli 2008 te Barneveld tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in / uit de woning [adres slachtoffer 8] heeft weggenomen geld, in

elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot

de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen

goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door middel van

braak en/of verbreking (te weten het vernielen van een hor voor een raam van

die woning) en / of inklimming;[feit 24]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

7.

hij op of omstreeks 30 juli 2008 te Blerick, gemeente Venlo, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in / uit de woning [adres slachtoffer 9] heeft

weggenomen een laptop, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

middel van braak en/of verbreking, te weten het openbreken van een deur van

die woning en/of inklimming;[feit 25]

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

8.

hij in of omstreeks de periode van 01 juli 2008 tot en met 01 augustus 2008 te

Veldhoven en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te

weten een samenwerkingsverband van natuurlijke personen bestaande uit hem,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

(gekwalificeerde) diefstal uit woningen, al dan niet gepleegd door middel van

braak, verbreking, inklimming of valse sleutels en/of diefstal van geld door

middel van valse sleutels (te weten gestolen pinpasssen met bijbehorende

pincodes) en/of oplichting (te weten het betalen in winkels met van diefstal

afkomstige pinpassen en/of creditcards);[gerelateerd aan feiten 4,7 tot en met

10,12,13,14,15 tot en met 18,21,22,23,24 en 25]

(artikel 140 Wetboek van Strafrecht)

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht alle aan verdachte ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat ten aanzien van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt.

Het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hierna vermelde bewezen verklaarde feiten heeft gepleegd. De rechtbank acht dit bewezen op grond van de volgende feiten en/of omstandigheden in onderlinge samenhang en verband bezien.

Algemeen overzicht van de veelal gehanteerde werkwijze (modus operandi).

Aan de hand van in de periode van 27 juni 2008 tot 11 augustus 2008 door een observatieteam van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost gepleegde observaties en op basis van de gegevens voortkomend uit het technische hulpmiddel ter plaatsbepaling aangebracht op of aan de rode personenauto Ford Mondeo voorzien van het [kenteken van verdachte], welk voertuig blijkens controle door de politie bij de Rijksdienst voor het wegverkeer van 13 juni 2008 tot en met 11 augustus 2008 op naam stond van de verdachte [verdachte], werden door de politie de volgende gedragingen vastgesteld.1

De drie verdachten [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en [verdachte] maakten binnen de onderzoeksperiode nagenoeg dagelijks gebruik van voornoemde personenauto (hierna: de Ford Mondeo). Deze werd vrijwel steeds bestuurd door [verdachte] en stond voorafgaand aan het gebruik nagenoeg altijd geparkeerd op het woonwagencentrum [adres], de woonplaats van [verdachte] en [medeverdachte 1]. Van daaruit vertrokken [verdachte] en [medeverdachte 1] steeds tussen 08.30 uur en 09.30 uur naar het woonwagencentrum aan de [adres medeverdachte 2], waar [medeverdachte 2] werd opgehaald van zijn feitelijke verblijfplaats. Vervolgens reden zij naar het Gulf tankstation aan de Heistraat te Veldhoven, waar zij de Ford Mondeo van brandstof voorzagen. Daarna reden de verdachten de autosnelweg op, en kozen onder andere routes binnen Noord Brabant en naar de provincies Zeeland, Limburg en Gelderland.

Na met hun voertuig enige tijd de autosnelweg te hebben gevolgd verlieten de verdachten deze en reden het landelijke buitengebied van dorpen in. Zij stopten daar met grote regelmaat bij en/of reden het erf op van vrijstaande meestal afgelegen woningen, gesitueerd zonder directe buren en met weinig sociale controlemogelijkheden in de omgeving, welke woningen vaak nog voorzien zijn van "oude" zogenaamde baardsloten. Regelmatig stapten twee van de verdachten uit, meestal [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1], en dezen liepen dan over het erf van de betreffende woning. Enkele malen werd vastgesteld dat de verdachten ook de aanhorige opstallen in liepen. Als de verdachten werden overlopen door de bewoners van het betreffende pand en aangesproken, zeiden zij dat ze op zoek waren naar spullen voor de rommelmarkt, naar werk, naar oud ijzer of naar een caravanstalling. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verdachten tijdens de geobserveerde reizen ook daadwerkelijk hebben gehandeld in oud ijzer.

Uit het onderzoek is wel gebleken dat nadat een woninginbraak/insluiping in een woning was gepleegd, de verdachten naar een geldautomaat reden om daar geld op te nemen met bankpas(sen) en of creditcards die bij de woninginbraak/ insluiping waren ontvreemd.

Ten aanzien van feit 1(zaak 4)

- De waarneming op 3 juli 2008 van het observatieteam (OT) onder meer dat omstreeks 08,38 uur de Ford Mondeo wegreed vanaf het woonwagenkamp aan de [adres medeverdachte 2], en

- de herkenning door het OT als inzittenden van genoemde auto van: [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1], en

- de waarneming door het OT omstreeks 11.01 uur dat genoemde auto stilstond op de oprit van een vrijstaande woning aan de [adres slachtoffer 1] in de gemeente Borsele, dat [medeverdachte 2] bij de voordeur van de woning stond, dat verdachte enkele minuten later via het geopende achterportier iets op de achterbank van de auto legde en dat [verdachte] achter het stuur van de auto zat, en

- de waarneming middels plaatsbepalingsapparatuur dat de genoemde auto om 11.21 uur wegreed vanaf de [straat slachtoffer 1].2

- De aangifte op 5 juli 2008 van [slachtoffer 1] van diefstal uit zijn woning aan de [adres slachtoffer 1] te ’s-Gravenpolder in de periode van 3 juli 2008 te 11.00 uur en 5 juli 2008 te 12.00 uur. Daarbij werden weggenomen een laptop, een pinpas, een potje met kleingeld, mapjes met bankafschriften en twee bankpasjes.3

Ten aanzien van feit 2 primair (zaak 11)

- De waarneming door middel van plaatsbepalingsapparatuur dat de Ford Mondeo op 12 juli 2008 om 14.02 uur heeft stilgestaan op de [straat slachtoffer 2] te Cuijk.4

- De aangifte van P. Wagemans dat op 12 juli 2008 tussen 12.00 uur en 14.15 uur uit haar woning aan de [adres slachtoffer 2] te Beers een portemonnee met geld was weggenomen, alsmede een pasje van de digitale tv (Canal Digitaal).5

- Het proces-verbaal van bevindingen waarin wordt gerelateerd dat bij een doorzoeking op 22 september 2008 op het adres [adres verdachte], bewoond door [verdachte], 2 smartcards van Canal Digitaal werden aangetroffen. Na informatie bij Canal Digitaal bleek dat een van deze kaarten bij Canal Digitaal door [slachtoffer 10], [adres slachtoffer 2] te Beers

als gestolen was opgegeven.6

Ten aanzien van feit 3 (zaak 12)

- De waarneming op 16 juli 2008 door het OT onder meer dat omstreeks 09.25 uur de Ford Mondeo met drie personen in het voertuig over de [adres medeverdachte 2] reed en enkele minuten later stopte bij het Gulf tankstation aan de Heistraat te Veldhoven. De herkenning door het OT van [verdachte] als bestuurder van de auto en van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] als de medeinzittenden.7

- De waarneming door middel van een peilbaken dat genoemde auto omstreeks 15.31 uur stopte in het [straat slachoffer 3] te Beers en daar ongeveer 21 minuten bleef stilstaan.8

- De aangifte op 16 juli 2008 van [slachtoffer 3] van diefstal op 16 juli 2008 tussen 14.45 uur en 16.00 uur uit zijn woning -een vrijstaande boerderij- aan het [adres slachtoffer 3] te Beers. Bij het verlaten van de woning werd deze afgesloten met een sleutel. Toen de echtgenote van aangever terugkwam was de deur open; aan het slot was geen schade. Weggenomen werden twee portemonnees met inhoud en sieraden.9

- De verklaring van [verdachte] op 22 oktober 2008 dat hij op 16 juli 2008 met zijn Ford Mondeo in Beers is geweest.10

- De verklaring van [getuige 1] dat op 16 juli 2008 omstreeks 13.45 uur bij zijn woning in St. Anthonis werd aangebeld, dat hij voor de woning een rode auto zag staan met [kenteken van verdachte] met een persoon op de bestuurdersplaats en dat hij twee mannen bij de woning zag staan. Toen [getuige 1] niet meteen opendeed zag hij dat de twee mannen bij hem naar binnen gluurden en vervolgens naar de achterzijde van zijn woning liepen. Toen hij de mannen aansprak vroegen de mannen om spullen voor Polen.11 Toen aan de getuige [getuige 1] een foto werd getoond met de afbeelding van [medeverdachte 2] herkende de getuige deze voor 100% zeker. Hij herkende de man op een andere aan hem getoonde foto met de afbeelding van [medeverdachte 1] als degene die op de bloembak stond om in zijn huis naar binnen te kunnen gluren voor meer dan 80%.12

Ten aanzien van feit 4 (zaak 15)

- De waarneming op 23 juli 2008 door het OT omstreeks 11.20 uur dat op de [adres medeverdachte 2] drie personen liepen in de richting van de Ford Mondeo. Twee van de drie personen werden herkend als [medeverdachte 2] en [verdachte]. De derde persoon was gekleed in een spijkerbroek en zwart T-shirt. De personen stapten in de Ford Mondeo en reden weg. Om 11.25 uur werd er getankt bij het Gulf tankstation aan de Heistraat te Veldhoven. Om 16.06 uur herkende het OT de derde persoon als [medeverdachte 1]. Omstreeks 16.56 uur nam het OT waar dat de Ford Mondeo stil stond op de oprit van de woning [adres slachtoffer 4,5,6] in de gemeente Oirschot. Omstreeks 17.04 uur werd de auto daar waargenomen met twee personen in de auto waaronder [verdachte] en iemand op de achterbank. Omstreeks 17.13 uur nam het OT waar dat de Ford Mondeo bij dat adres weer vertrok.13

- De aangifte op 1 augustus 2008 van [slachtoffer 4] van inbraak en diefstal uit zijn woning aan de [adres slachtoffer 4,5,6] te Oirschot in de periode tussen 21 juli 2008 te 22.00 uur en 23 juli 2008 te 18.30 uur. De woning was op het eerste tijdstip afgesloten en intact achtergelaten. Uit de woning zijn een kleine KTM crossmotor, geld en een pinpas weggenomen. De daders zijn binnengekomen via de tuindeuren. Er waren geen braaksporen. Van een bankrekening zijn op 23 juli 2008 tussen 17.27 uur en 18.25 uur met hulp van de pinpas diverse bedragen opgenomen.14

Ten aanzien van feit 5 (zaak 14)

- De waarneming van het OT op 24 juli 2008 kort na 09.19 uur dat [verdachte] en [medeverdachte 2] op de [adres medeverdachte 2] in de Ford Mondeo stapten en naar het Gulf tankstation aan de Heistraat te Veldhoven reden. Omstreeks 11.14 uur stopte de Ford Mondeo op het erf aan de achterzijde van de [adres slachtoffer 7] te Volkel. Er werd waargenomen dat [medeverdachte 2] aan de voordeur van het pand aanbelde en dat omstreeks 11.48 uur de Ford Mondeo van genoemd pand vertrok.15

- De aangifte van [slachtoffer 7] van diefstal uit haar woning aan de [adres slachtoffer 7] te Volkel van twee laptops van de kinderen, alsmede twee portemonnees en geld. Toen aangeefster thuis kwam merkte zij dat de achterdeur niet in het slot zat. Kennelijk heeft men met een voorwerp in het sleutelgat geprobeerd de sleutel aan de binnenkant om te draaien.16

- De verklaring van [getuige 2], wonende [adres getuige 2], dat hij op 24 juli 2008 tussen 10.00 uur en 12.00 uur een rode Ford Mondeo van het erf van de buren zag rijden. Hij heeft twee personen in de auto zien zitten.17

Ten aanzien van feit 6 (zaak 24)

- De waarneming op 29 juli 2008 door het OT dat om 08.51 uur op de [adres medeverdachte 2] [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in de Ford Mondeo [kenteken verdachte] stapten en via een stop bij het Gulf tankstation aan de Heistraat te Veldhoven reden naar de A28. Omstreeks 11.06 uur werd waargenomen dat de Ford Mondeo stopte op het erf van het autobedrijf [slachtoffer 8], aan de [adres slachtoffer 8] te Barneveld, dat [medeverdachte 2] in eerste instantie richting voorzijde van het pand liep en daarna door liep richting achterzijde van het pand. Om 11.09 uur werd waargenomen dat [medeverdachte 1] ook aan de achterzijde van genoemd pand liep en dat beiden vervolgens achter het pand van het autobedrijf door de ramen keken en aan deuren voelden. Omstreeks 11.42 uur vertrok de Ford Mondeo. Om 11.44 uur werd waargenomen dat er drie personen in de Ford Mondeo aanwezig waren.18

- De aangifte van [slachtoffer 8] van inbraak en diefstal op 29 juli 2009 tussen 07.30 uur en 17.30 uur uit zijn woning aan de [adres slachtoffer 8] te Barneveld van een geldbedrag en dat de daders vermoedelijk zijn binnengekomen via het dakraam aan de linkerzijde van de woning. Het dakraam stond open en de hor was kapot gescheurd.19

Ten aanzien van feit 7 (zaak 25)

- De waarneming van het OT op 30 juli 2008 om 10.35 uur dat [verdachte] en een persoon die later wordt herkend als [medeverdachte 2] in de Ford Mondeo stappen, en

- de waarneming door middel van plaatsbepalingsapparatuur dat de Ford Mondeo op 13.14 uur stond op de [straat slachtoffer 9] te Blerick stond , en

- de waarneming door het OT dat [verdachte] en [medeverdachte 2] vanaf een woning naar de Ford Mondeo liepen en dat Pablo iets droeg.20

- De aangifte van [slachtoffer 9] van diefstal op 30 juli 2008 tussen 12.30 uur en 18.45 uur uit zijn woning [adres slachtoffer 9] te Blerick van een laptop. Toen hij thuis kwam zag hij dat de achterdeur was opengebroken.21

Ten aanzien van feit 8 (criminele organisatie)

De raadsman heeft betoogd dat er geen sprake kan zijn van een criminele organisatie, nu er geen structureel en duurzaam samenwerkingsverband bestond tussen verdachte en zijn twee medeverdachten. Er waren geen gemeenschappelijke regels en het aantal keren dat men samen op pad zou zijn geweest – hooguit acht dagen - is te beperkt.

De rechtbank stelt vast dat in deze zaak sprake is van drie woninginbrekers die in de maand juli 2008 regelmatig woningen hebben afgelegd en woninginbraken hebben gepleegd (zie hetgeen de rechtbank onder modus operandi heeft overwogen en de bewezenverklaarde feiten 1 tot en met 7). Voor verdachte en zijn medeverdachten was duidelijk dat de doelstelling van hun samenwerking was het plegen van woninginbraken. Er gold een zekere rolverdeling en er werd volgens een min of meer vaste werkwijze opgetreden. Zo was verdachte de bestuurder van zijn rode Ford Mondeo en parkeerde hij deze op opritten van woningen, terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] uit de auto stapten en naar de woningen toeliepen en aanbelden. Mochten de bewoners thuis zijn dan vroegen zij om spullen voor de rommelmarkt of oud ijzer. Op deze wijze zijn verdachte en zijn medeverdachten herhaaldelijk op pad geweest in de maand juli 2008. Naar het oordeel van de rechtbank was er derhalve een voldoende mate van duurzaamheid. Doordat het voor verdachte en zijn medeverdachten voorts duidelijk was hoe de taken waren verdeeld, was een strakke hiërarchie niet nodig en behoefde de organisatiegraad niet hoog te zijn.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht.

De bewezenverklaring.

1.

hij op 03 juli 2008 te 's-Gravenpolder, gemeente Borsele, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 1] heeft weggenomen een laptop en geld en mapjes met rekeningafschriften en bankpasjes, toebehorende aan [slachtoffer 1], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft door middel van een valse sleutel

2.

hij op 12 juli 2008 te Beers, gemeente Cuijk, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 2] heeft weggenomen een portemonnee, geld en een smartcard (Canal Digitaal), toebehorende aan een ander dan aan verdachte

3.

hij op16 juli 2008 te Beers, gemeente Cuijk, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 3] heeft weggenomen

twee portemonnees met inhoud en sieraden, toebehorende aan [slachtoffer 3], waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben

verschaft door middel van een valse sleutel

4.

hij op van 23 juli 2008 te Oirschot tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 4,5,6] heeft weggenomen

een KTM crossmotor (minibike) en een bankpas en geld, toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft door middel van een valse sleutel

5.

hij op 24 juli 2008 te Volkel, gemeente Uden, tezamen en in

vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 7] heeft weggenomen twee laptops en twee portemonnees met inhoud en geld, toebehorende aan [slachtoffer 7] en/of een zoon van [slachtoffer 7] en/of een dochter van [slachtoffer 7], waarbij verdachte en/of zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft door middel van een valse sleutel

6.

hij op 29 juli 2008 te Barneveld tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 8] heeft weggenomen geld, toebehorende aan [slachtoffer 8], waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft door middel van braak (te weten het vernielen van een hor voor een raam van die woning) en inklimming

7.

hij op 30 juli 2008 te Blerick, gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit de woning [adres slachtoffer 9] heeft

weggenomen een laptop, toebehorende aan [slachtoffer 9], waarbij verdachte en / of zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft door

middel van braak, te weten het openbreken van een deur van die woning

8.

hij in de periode van 01 juli 2008 tot en met 01 augustus 2008 in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van natuurlijke personen bestaande uit hem, verdachte, en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2],

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

(gekwalificeerde) diefstal uit woningen, al dan niet gepleegd door middel van

braak, verbreking, inklimming of valse sleutels en/of diefstal van geld door

middel van valse sleutels (te weten gestolen pinpassen met bijbehorende

pincodes)

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 24c, 27, 36f, 57, 140, 310, 311.

DE STRAFOPLEGGING

De eis van de officier van justitie.

- gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren;

- toewijzing van de vordering van [benadeelde partij 1] tot een bedrag van € 4.677,- en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel tot dat bedrag bij niet betaling en verhaal te vervangen door 99 dagen hechtenis;

- toewijzing van de vordering van [benadeelde partij 2] tot een bedrag van

€ 2.890,- alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel tot dat bedrag bij niet betaling en verhaal te vervangen door 59 dagen hechtenis.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman is van oordeel dat bij ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs verdachte van alle tenlastegelegde feiten behoort te worden vrijgesproken. De raadsman is voorts van oordeel dat de vordering van [benadeelde partij 1] behoort te worden afgewezen dan wel niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard en voorts dat de vordering van [benadeelde partij 2] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de rechtbank bij de strafoplegging rekening gehouden met de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De rechtbank heeft ten bezware van verdachte rekening gehouden met het feit dat verdachte en zijn mededader(s) bij het plegen van de woninginbraken hebben gehandeld uit puur winstbejag en zich niets hebben aangetrokken van de belangen van de slachtoffers. Vaak veroorzaken dergelijke feiten grote onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Ook ter terechtzitting heeft verdachte geen blijk gegeven de ernst en de draagwijdte van de door hem gepleegde feiten voor de slachtoffers in te zien. Strafverzwarend is ook de omstandigheid dat hij, verdachte, tezamen met zijn mededaders woninginbraken pleegde in georganiseerd verband.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

(feit 4)

De vordering van [benadeelde partij 1].

De rechtbank acht de vordering in haar geheel toewijsbaar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum delict tot de dag der algehele voldoening.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum delict tot de dag der algehele voldoening.

Aangezien aldus aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Motivering van de hoofdelijkheid.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dit strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd. Nu verdachte en zijn mededaders samen een onrechtmatige daad hebben gepleegd, zijn zij jegens de benadeelde hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schade.

De vordering van [benadeelde partij 2].

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering, aangezien geen sprake is van rechtstreeks door enig bewezen verklaard feit toegebrachte schade.

De rechtbank zal, nu de vordering niet wordt toegewezen, de benadeelde partij veroordelen in de kosten. Deze kosten worden tot op heden begroot op nihil.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse

sleutels

T.a.v. feit 2 primair:

diefstal

T.a.v. feit 3:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse

sleutels

T.a.v. feit 4:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse

sleutels

T.a.v. feit 5:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse

sleutels

T.a.v. feit 6:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak

en inklimming

T.a.v. feit 7:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak

T.a.v. feit 8:

het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van

misdrijven

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf(fen) en/of maatregel(en).

T.a.v. feit 1, feit 2 primair, feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 7, feit 8:

Gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27

Wetboek van Strafrecht

T.a.v. feit 4:

Maatregel van schadevergoeding van € 4.677,00 subsidiair 56 dagen hechtenis

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1], van een bedrag van € 4.677,- (zegge: vierduizend zeshonderdzevenenzeventig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 56 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van het delict tot de dag der algehele voldoening.

Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van)

zijn mededader(s)/medeplichtige(n) is betaald.

De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde

betalingsverplichting niet op.

Beslissing op de vordering van [benadeelde partij 1]

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan [benadeelde partij 1] van een bedrag van € 4.677,- (zegge: vierduizend zeshonderdzevenenzeventig euro), vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van het delict tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te

maken kosten.

Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van)

zijn mededader(s)/medeplichtige(n) is betaald.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd

voorzover hij en/of (een van) zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan een

van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

Niet-ontvankelijkverklaring van [benadeelde partij 2] in haar vordering.

Veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van de verdachte tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M. Kooijmans-de Kort, voorzitter,

mr. E.C.M. de Klerk en mr. M.Th. van Vliet, leden,

in tegenwoordigheid van L.F.M. Schulte, griffier,

en is uitgesproken op 6 juli 2009.

1 Pv bevindingen Regiopolitie Brabant Zuid Oost, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland dd 13 augustus 2008; dossier blzz 232 t/m 235

2 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, unit observatie, p. 2241 e.v.

3 Pv aangifte p. 2237 e.v.

4 Pv BRZNederland, p. 2463

5 Pv aangifte p. 2469 e.v.

6 Pv BRZNederland p. 2472 e.v.

7 Pv regiopoltie Brabant Zuid-Oost, unit observatie, p. 2518 e.v.

8 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, BRZNederland, p. 2521 e.v.

9 Pv aangifte p. 2501 e.v.

10 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, BRZNederland, p. 2537 e.v.

11 Pv regiopolitie Brabant-Noord, team Boxmeer, p. 2510 e.v.

12 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, BRZNederland, p. 2513 e.v.

13 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, unit observatie, p. 2648 e.v.

14 Pv aangifte p. 2642 e.v.

15 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, unit observatie, p. 2608 e.v.

16 Pv aangifte p. 2599 e.v.

17 Pv verhoor getuige p. 2606 e.v.

18 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, p. 2963 e.v.

19 Pv aangifte p. 2951 e.v.

20 Pv regiopolitie Brabant Zuid-Oost, unit observatie, p. 2991 e.v.

21 Pv aangifte p. 2985 e.v.

??

??

16

Parketnummer: 01/889067-08

[verdachte]