Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BH7599

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
25-03-2009
Datum publicatie
26-03-2009
Zaaknummer
01/841909-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft als bestuurder van een vrachtauto in een onoverzichtelijke bocht een aanrijding met een tegemoetkomende bromfietser veroorzaakt. Verdachte wordt van het primair [art. 6 WvW] en het subsidiair tenlastegelegde [5 WvW] vrijgesproken omdat hij de in het verkeer normale voorzichtigheid in acht heeft genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/841909-08

Datum uitspraak: 25 maart 2009

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

wonende te [woonplaats] [adres] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 11 maart 2009.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 5 februari 2009.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 01 augustus 2007 te Boekel als verkeersdeelnemer, namelijk

als bestuurder van een motorrijtuig, een vrachtwagen, daarmede rijdende over

de weg, Peelsehuis zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te

wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer,

althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend,heeft gehandeld als

volgt:

verdachte is, rijdende over de Vosdeel en/of gekomen nabij en/of op een

splitsing en/of kruising van die weg en/of Peelsehuis en/of Bovenstehuis, die

kruising en/of splitsing opgereden en/of is (vervolgens) gezien zijn,

verdachtes, rijrichting rechtsaf geslagen, althans doende geweest rechtsaf te

slaan om die weg, Peelsehuis, in en/of op te rijden, en/of (vervolgens) op

die Peelsehuis, op de rijbaan bestemd voor het hem, verdachte, tegemoetkomend

verkeer gaan rijden en/althans heeft op die weg onvoldoende rechts gehouden,

op een moment dat een zich op die rijbaan in tegengestelde richting rijdende

bromfietser reeds dicht was genaderd, en/of die bromfietser geen vrije

doorgang heeft verleend en/of niet in staat heeft gesteld ongehinderd zijn weg

te vervolgen, tengevolge waarvan een aanrijding en/of botsing tussen die door

hem verdachte, bestuurde vrachtwagen en/of die bromfietser is ontstaan,

waardoor een ander (genaamd [slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, te weten

een beschadigde aangezichtszenuw en/of hersenletsel en/of longbeschadigingen,

of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte

of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 01 augustus 2007 te Boekel als bestuurder van een voertuig

(vrachtwagen), daarmee rijdende op de weg, Vosdeel, en/of gekomen nabij en/of

op een splitsing en/of kruising van die weg en/of Peelsehuis en/of

Bovenstehuis, die kruising en/of splitsing is opgereden en/of (vervolgens)

gezien zijn, verdachtes, rijrichting rechtsaf is geslagen, althans doende is

geweest rechtaf te slaan om die weg, Peelsehuis, in en/of op te rijden, en/of

(vervolgens) op die Peelsehuis de rijbaan bestemd voor het hem, verdachte,

tegemoetkomend verkeer heeft bereden en/althans op die weg onvoldoende rechts

heeft gehouden, op een moment dat een zich op die rijbaan in tegengestelde

richting rijdende bromfietser reeds dicht was genaderd, en/of die bromfietser

geen vrije doorgang heeft verleend en/of niet in staat heeft gesteld

ongehinderd zijn weg te vervolgen, door welke gedraging(en) van verdachte

gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het

verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De officier van justitie eist.

Vrijspraak ten aanzien van het primair en subsidiair tenlastegelegde.

Het standpunt van de verdachte.

De verdachte is het met de officier van justitie eens dat hij ten aanzien van het primair en subsidiair tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken.

De bewijsbeslissing.

Aan verdachte wordt ten aanzien van het primair en subsidiair tenlastegelegde -kort gezegd-

verweten dat hij met zijn vrachtwagen, rijdende over de Vosdeel, rechtsaf is geslagen en vervolgens de Peelsehuis is opgereden en daarbij onvoldoende rechts heeft gehouden, waardoor een aanrijding is ontstaan tussen de vrachtwagen van verdachte en een bromfietser die in de tegengestelde richting reed.

De rechtbank acht, met de officier van justitie en verdachte, niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Daarbij overweegt de rechtbank het volgende:

- uit de door de politie opgemaakt ongevalsanalyse is gebleken dat verdachte bij het nemen van de bocht met de trekker van de vrachtauto ongeveer 2 meter over de as van de weg is gekomen, dat de vrachtauto op het moment van het ongeval ongeveer 18 km per uur reed en dat het uitzicht van de bestuurder van de vrachtauto op de door de bocht naderende bromfiets werd belemmerd door een met klimop begroeide boerenschuur en de bomen en struiken in de linkerberm;

- op 3 juni 2008 heeft een reconstructie plaatsgevonden, waarbij dezelfde trekker met oplegger is gebruikt bij de aanrijding. Daarbij is gebleken dat het voor de bestuurder van de vrachtauto niet mogelijk is geweest om vanuit de Vosdeel rechtsaf in de richting van de Peelsehuis te draaien, zonder daarbij op de rijstrook van het tegemoetkomende verkeer te komen;

- bij de reconstructie is ook komen vast te staan dat bij het nemen van de bocht, zo scherp mogelijk doch zonder met de rechterwielen de rechterberm te raken, de afstand tussen het linkerachterwiel van de trekker en de linkerrijbaankant van de Peelsehuis ongeveer 1.60 meter bedroeg. De breedte van deze rijbaan is 3.10 meter;

- verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij niet bekend was ter plaatste, dat hij de bromfietser niet heeft zien aankomen en hem door de scherpe bocht ook niet heeft kunnen zien aankomen

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de feitelijke weggedragingen van verdachte dat hij met de in het verkeer normale voorzichtigheid heeft gehandeld. In aanmerking genomen dat verdachte niet bekend was met de situatie ter plaatse kan hem onder de geschetste omstandigheden geen enkel strafrechtelijk verwijt worden gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte zowel ten aanzien van het primair als het subsidiair tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken.

DE UITSPRAAK

Vrijspraak van het primair en subsidiair tenlastegelegde, achtende de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. drs. W.A.F. Damen, voorzitter,

mr. R.M.L. Heemskerk-Pleging en mr. A.M.R. van Ginneken, leden,

in tegenwoordigheid van L. Scholl, griffier,

en is uitgesproken op 25 maart 2009.

Mr. Van Ginneken is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.