Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BH3289

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-02-2009
Datum publicatie
18-02-2009
Zaaknummer
AWB 07/45
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verordening heffing en invordering baatbelasting weliswaar bekendgemaakt, maar nog niet in werking getreden ten tijde van het opleggen van de aanslag baatbelasting. De aanslag ontbeert daarmee een wettelijke grondslag. Volgt vernietiging van de uitspraak op bezwaar en de aanslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/507
FutD 2009-0455
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 07/45

Uitspraakdatum: 11 februari 2009

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[eiseres], gevestigd te [plaats],

eiseres,

gemachtigde [gemachtigde],

en

de heffingsambtenaar van de gemeente [gemeente], verweerder.

Zitting hebben:

mr. D.J. de Lange, voorzitter;

mr. W.C.E. Winfield, lid;

mr. J.P.M. Kooijmans, lid;

mr. E.A. Vermunt, griffier.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 27 november 2006 op het bezwaar van eiseres tegen de eiseres opgelegde aanslag baatbelasting ter hoogte van € 9.758,15 (of jaarlijks € 1.203,09, gedurende tien jaren), in verband met de herziening van het winkelgebied [winkelgebied].

Zitting

De zaak is behandeld ter zitting van 11 februari 2009. Eiseres heeft zich ter zitting doen vertegenwoordigen door [vertegenwoordiger eiseres] en haar gemachtigde. Namens verweerder zijn [...], [...] en [...] verschenen.

De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek gesloten en aansluitend ter zitting mondeling uitspraak gedaan.

1. Beslissing

De rechtbank heeft:

- het beroep gegrond verklaard;

- de uitspraak op bezwaar vernietigd;

- de aanslag vernietigd;

- verweerder veroordeeld in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 322,-- (voor het verschijnen ter zitting), te vergoeden door verweerders gemeente;

- verweerders gemeente gelast eiseres het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 281,-- te vergoeden.

2. Overwegingen

Op 20 juni 2006 heeft de Raad van de gemeente [gemeente] de Verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting herziening winkelgebied [winkelgebied] vastgesteld.

Deze verordening is op 28 juni 2006 in de [...] gepubliceerd.

Op grond van artikel 14, eerste lid, van de verordening treedt deze verordening in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. In concreto betekent dit dat de verordening met ingang van 6 juli 2006 in werking is getreden.

De aanslag heeft als dagtekening 1 juli 2006 en is derhalve opgelegd voordat de verordening verbindend is geworden.

De aanslag ontbeert dan ook een wettelijke grondslag.

Het beroep is reeds hierom ongegrond. De bestreden uitspraak op bezwaar en de aanslag dienen te worden vernietigd.

De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten. Deze worden, met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage, voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, begroot op in totaal € 322,--, op grond van de volgende uitgangspunten:

- 1 punt voor het verschijnen ter zitting;

- waarde per punt € 322,--;

- wegingsfactor 1.

Tevens ziet de rechtbank aanleiding om verweerders gemeente te gelasten eiseres het door haar betaalde griffierecht te vergoeden.

Ten slotte heeft de rechtbank er melding van gemaakt dat partijen binnen zes weken na de datum van verzending van het proces-verbaal van deze uitspraak, tegen de uitspraak:

- hoger beroep kunnen instellen bij het Hof ’s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583, 5201 CZ, ’s-Hertogenbosch, dan wel

- beroep in cassatie kunnen instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH, ’s-Gravenhage, mits de wederpartij daarmee schriftelijk instemt.

Waarvan is opgemaakt proces-verbaal

de griffier de voorzitter

mr. E.A. Vermunt mr. D.J. de Lange

Afschrift aangetekend

verzonden aan partijen op: