Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BH1419

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-01-2009
Datum publicatie
30-01-2009
Zaaknummer
543929
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

'Telefonisch gesloten overeenkomst tot publicatie bedrijfsgegevens op website. Na bewijslevering is het door gedaagde gestelde bedrog niet komen vast te staan. Evenmin sprake van dwaling, onrechtmatig handelen of ontbreken van wilsovereenstemming. Vordering toegewezen.'

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 543929

Rolnummer : 742-08

Uitspraak : 8 januari 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Internetgemeentegids B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

hierna te noemen Internetgemeentegids,

gemachtigde: mr. F. Tiebout,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GTO Plating B.V.,

gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

gedaagde,

hierna te noemen GTO Plating,

gemachtigde: mr. D.I.J. Snijders,

als vervolg op het eerder in deze zaak gewezen vonnis van 17 juli 2008.

1. De verdere procedure

Nadat bij vonnis van 17 juli 2008 aan GTO Plating een bewijsopdracht was gegeven, heeft zij bij brief van 8 september 2008 de producties 5 en 6 in het geding gebracht en heeft zij ter terechtzitting van 8 oktober 2008 één getuige doen horen. Internetgemeentegids heeft afgezien van het doen horen van getuigen in contra-enquête. Vervolgens heeft GTO Plating een conclusie na enquête genomen, gevolgd door een antwoordconclusie na enquête van Internetgemeentegids. Daarna is vonnis bepaald. Onder de processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

2. De verdere beoordeling van het geschil

2.1. Bij opgemeld vonnis van 17 juli 2008 is GTO Plating toegelaten te bewijzen dat [X] is benaderd door een medewerker van Internetgemeentegids die zich voordeed als een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch althans een bedrijf daarvoor optredend, waar GTO Plating gevestigd is dan wel die indruk heeft gewekt en dat er vervolgens een gesprek werd gevoerd over het controleren van de NAW-gegevens van GTO Plating waarbij aan GTO Plating werd verzocht deze te controleren naar aanleiding van de daarna te zenden fax zonder dat daarbij is vermeld dat de fax een offerte betrof en zonder dat een prijs is genoemd. GTO Plating heeft daarop [X] als getuige doen horen. [X] heeft onder meer het volgende verklaard: ‘Ik kan me dat gesprek nog herinneren, zij het niet woordelijk (…). Ik werd op enig moment doorverbonden en iemand meldde zich aan met Gemeentegids ’s-Hertogenbosch. Ik weet niet meer of die persoon zijn naam genoemd heeft. Hij gaf aan dat hij snel de NAW gegevens en activiteiten van ons bedrijf gecontroleerd wilde zien. Ik ging er van uit dat het iemand van de gemeente ’s-Hertogenbosch of van de drukkerij was. Het was een kort gesprek. Er is niet over een prijs een offerte of het aangaan van een overeenkomst gesproken. (..) Er is niet over adverteren gesproken. (…)’

2.2. De kantonrechter acht deze verklaring onvoldoende geloofwaardig om als relevant bewijs aan te merken. Het telefoongesprek waar het in deze om gaat heeft reeds geruime tijd geleden plaatsgevonden, op of omstreeks 14 oktober 2004, hetgeen het onwaarschijnlijk maakt dat [X] hieraan een betrouwbare herinnering heeft. Ter comparitie is namens GTO Plating verklaard dat na het ontstaan van het onderhavige geschil door de gemachtigde van GTO Plating aan [X] is voorgehouden hoe een gesprek met Internetgemeentegids volgens het steunpunt acquisitiefraude altijd verloopt en dat [X] in reactie daarop die gang van zaken heeft bevestigd. Op grond daarvan kan niet uitgesloten worden geacht dat de herinnering van [X] is bepaald althans beïnvloed door hetgeen hem door de gemachtigde van GTO Plating is voorgehouden. Dit geldt temeer nu [X] zich niet kan herinneren dat hij kort na dit gesprek nog een telefoongesprek heeft gevoerd met Internetgemeentegids, terwijl tussen partijen vast staat dat dit tweede gesprek heeft plaatsgevonden en de transcriptie daarvan bij [X] bekend is. Daarbij komt dat [X] weliswaar heeft verklaard dat hij zich het gesprek nog wel herinnert, maar niet woordelijk. Volgens [X] meldde zich iemand met Gemeentegids ’s-Hertogenbosch. Nog daargelaten dat gelet op deze herinnering niet valt uit te sluiten dat degene die zich bij [X] meldde daarbij de naam Internetgemeentegids gebruikte, houdt deze aanmelding nog niet in dat iemand zich voordoet als een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch althans een bedrijf daarvoor optredend, waar GTO Plating gevestigd is dan wel dat iemand daardoor die indruk wekt. [X] heeft zich hieromtrent niet nader kunnen verklaren. Aan de omstandigheid dat er volgens [X] niet over een prijs, offerte of het aangaan van een overeenkomst is gesproken kan gelet op het voorgaande evenmin gewicht in het kader van de bewijslevering worden toegekend.

2.3. De conclusie van hetgeen hiervoor is overwogen, is dat GTO Plating niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Aldus is niet komen vast te staan dat [X] is benaderd door een medewerker van Internetgemeentegids die zich voordeed als een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch althans een bedrijf daarvoor optredend, waar GTO Plating gevestigd is dan wel die indruk heeft gewekt en dat er vervolgens een gesprek werd gevoerd over het controleren van de NAW-gegevens van GTO Plating waarbij aan GTO Plating werd verzocht deze te controleren naar aanleiding van de daarna te zenden fax zonder dat daarbij is vermeld dat de fax een offerte betrof en zonder dat een prijs is genoemd. Het verweer dat de aanvaarding door GTO Plating van het aanbod van Internetgemeentegids door bedrog tot stand is gekomen, slaagt daarom niet.

2.4. GTO Plating heeft zich subsidiair op dwaling beroepen en meer subsidiair heeft GTO Plating gesteld dat er sprake is van onrechtmatig handelen van GTO Plating omdat zij listige kunstgrepen heeft toegepast. Uit het voorgaande en uit hetgeen bij vonnis van 17 juli 2008 onder 3 is overwogen volgt dat er geen sprake is van dwaling en dat GTO Plating niet kan worden geacht door listige kunstgrepen te zijn verleid tot het aangaan van de onderhavige overeenkomst.

2.5. Uit hetgeen bij vonnis van 17 juli 2008 onder 3.2.3 is overwogen volgt dat er sprake is van de aanvaarding door GTO Plating van een door Internetgemeentegids gedaan aanbod. Het verweer dat er geen sprake was van wilsovereenstemming tussen partijen gaat daarom evenmin op.

2.6. De slotsom van het voorgaande is dat het gevorderde voor toewijzing in aanmerking komt. Tegen de gevorderde wettelijke rente is geen verweer gevoerd zodat deze eveneens toewijsbaar is.

2.7. GTO Plating zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt GTO Plating om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Internetgemeentegids te betalen een bedrag van € 535,50, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 21 januari 2008 tot aan de dag der algehele voldoening, en de driemaandelijkse facturen van € 535,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf twee weken na de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening, totdat de overeenkomst door partijen rechtsgeldig mocht zijn geëindigd, een en ander voor zover het totaal het bedrag van € 5.000,- niet te boven gaat;

veroordeelt GTO Plating in de kosten van deze procedure aan de zijde van Internetgemeentegids gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op in totaal € 524,80, waarvan € 71,80 explootkosten, € 153,- griffierecht en € 300,- salaris gemachtigde;

verkaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het geen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.