Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BG6741

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-12-2008
Datum publicatie
15-12-2008
Zaaknummer
01/841504-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek voorarrest voor flessentrekkerij (artikel 326a Wetboek van Strafrecht).

Verdachte heeft in een periode van 4 maanden 58 bedrijven en personen opgelicht door goederen te kopen zonder deze te betalen. Verdachte is in 2005 en 2006 voor soortgelijke feiten veroordeeld. (Promis-vonnis)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/841504-08

Datum uitspraak: 15 december 2008

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,

wonende te [adres],

thans gedetineerd in p.i. Noord Brabant Noord,

locatie "Oosterhoek"[HvB (Unit A + B)] te Grave.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 december 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 9 september 2008. Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2007 tot en met 20 februari 2008 op na te noemen plaatsen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s), telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- een hoeveelheid Panasonic apparatuur, in de periode van 29 september 2007 tot en met 6 oktober 2007 bij [bedrijf] te Veenendaal (delict 8);

- een of meerdere spelcomputers en/of bijbehorende spelletjes, op of omstreeks 17 oktober 2007 bij (bedrijf) te Geldermalsen (delict 11);

- 4 banden, op of omstreeks 24 november 2007 bij Profile Tyrecenter Oss BV te Oss (delict 17);

- een zonnecollector, in de periode van 20 december 2007 tot en met 8 januari 2008 bij [bedrijf] te Oss (delict 22);

- een c.v.ketel, op 2 januari 2008 bij [bedrijf]. te Waspik (delict 24);

- een c.v.ketel op 12 januari 2008 bij [bedrijf] te Eindhoven (delict 27);

- een c.v.ketel in de maand februari 2008 bij [bedrijf] te Veldhoven (delict 32);

- een c.v.ketel en een thermostaat op 20 februari 2008 bij [bedrijf] te Meteren (delict 33);

- een c.v.ketel op 24 december 2007 bij [bedrijf] te Elshout (delict 34).

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan.

Op grond van de aangiften van [aangever] namens [bedrijf]1, [aangever 2] namens [bedrijf]2, [aangever 3] namens Profile Tyrecenter vestiging Oss3, [aangever 4] namens [ ]4, [aangever 5] namens [bedrijf].5, [aangever 6] namens [bedrijf].6, [aangever 7] namens [bedrijf]7, [aangever 8] namens [bedrijf]8, [aangever 9] namens [bedrijf]9 en de erkennende verklaring van verdachte10 acht de rechtbank, met de officier van justitie, verdachte en diens raadsman wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, een en ander zoals hierna onder "de bewezenverklaring" zal worden weergegeven.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

in de periode van 29 september 2007 tot en met 20 februari 2008 op na te noemen plaatsen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- een hoeveelheid Panasonic apparatuur, in de periode van 29 september 2007 tot en met 6 oktober 2007 bij [bedrijf] te Veenendaal;

- een of meerdere spelcomputers en/of bijbehorende spelletjes, op of omstreeks 17 oktober 2007 bij [bedrijf] te Geldermalsen;

- 4 banden, op of omstreeks 24 november 2007 bij Profile Tyrecenter Oss BV te Oss;

- een zonnecollector, in de periode van 20 december 2007 tot en met 8 januari 2008 bij [bedrijf ] te Oss;

- een c.v.ketel, op 2 januari 2008 bij [bedrijf] te Waspik;

- een c.v.ketel op 12 januari 2008 bij [bedrijf] te Eindhoven;

- een c.v.ketel in de maand februari 2008 bij [bedrijf] te Veldhoven;

- een c.v.ketel en een thermostaat op 20 februari 2008 bij [bedrijf] te Meteren;

- een c.v.ketel op 24 december 2007 bij [bedrijf] te Elshout.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 60a, 63 en 326a van het Wetboek van Strafrecht.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

* 36 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

* Gehele toewijzing van de vorderingen van alle benadeelde partijen, met uitzondering van de vordering van benadeelde partij (benadeelde partij) vestiging Oss, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectieve pleegdata.

* Oplegging van de schadevergoedingsmaatregel bij elk van de toegewezen vorderingen van de benadeelde partijen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectievelijke pleegdata

* Niet ontvankelijk verklaring van benadeelde partij (benadeelde partij) vestiging Veghel.

Het standpunt van de verdediging.

Ter terechtzitting is aangevoerd dat verdachte nauwelijks over financiële middelen beschikt en dat het daarom waarschijnlijk is dat de vervangende hechtenissen die aan op te leggen schadevergoedingsmaatregelen worden gekoppeld zullen moeten worden uitgezeten. Datzelfde geldt ook indien de rechtbank mocht beslissing dat verdachte enig genoten voordeel zou moeten terug betalen. Indien naast deze vrijheidsbenemingen nog een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd heeft verdachte bijna geen perspectief om zijn leven nog op te bouwen. De op te leggen gevangenisstraf dient derhalve gematigd te worden.

Voorts heeft de raadsman verzocht het voorarrest dat verdachte heeft ondergaan voor andere feiten dan het feit waarvoor hij nu terecht staat in mindering te brengen op de straf die verdachte voor de bewezen verklaarde feiten zal worden opgelegd.

Het oordeel van de rechtbank.

Algemeen

Bij het bepalen van de op te leggen straf kan en mag de rechtbank alleen rekening houden met het voorarrest dat aan verdachte voor het tenlastegelegde feit is opgelegd. Voorarrest opgelegd voor andere feiten kan de rechtbank in deze strafzaak niet verrekenen.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet

op de aard van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Op 20 augustus 2008 is verdachte, door de politierechter te 's-Hertogenbosch, veroordeeld voor mishandeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar. Het feit waarvoor verdachte thans terecht staat is voor die veroordeling gepleegd. Gelet op het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht heeft de rechtbank, bij het bepalen van de voor het bewezen verklaarde feit op te leggen straf, met die veroordeling rekening gehouden in die zin dat de rechtbank heeft overwogen welke straf aan verdachte zou zijn opgelegd indien het feit waarvoor verdachte op 20 augustus 2008 is veroordeeld gelijktijdig met het bewezen verklaarde feit zou zijn afgedaan.

Strafverzwarend

Op 25 maart 2005 is verdachte door de meervoudige strafkamer van deze rechtbank veroordeeld voor overtreding van artikelen 326 en 326a van het Wetboek van Strafrecht tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast is verdachte door de meervoudige strafkamer in de rechtbank op 18 december 2006 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Deze proeftijd eindigt op 2 januari 2009. Deze veroordelingen hebben verdachte er niet van weerhouden de bewezen verklaarde feiten te plegen. Wat de rechtbank verdachte zeer kwalijk neemt is dat hij ondanks deze veroordeling in een korte periode van 4 maanden, 58 benadeelden heeft opgelicht. Daaruit concludeert de rechtbank dat verdachte enkel uit is op geldelijk gewin en dat hij zich geen enkele rekenschap heeft gegeven van de impact van zijn handelen op de slachtoffers. Door zijn handelen heeft verdachte het in het handelsverkeer bestaande vertrouwen wat verkopers in kopers moeten kunnen stellen danig beschadigd.

Bij het bepalen van de aan verdachte voor de bewezen verklaarde feiten op te leggen straf zal de rechtbank er bovendien rekening mee houden dat verdachte ter terechtzitting van 1 december 2008 heeft toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten die "ad informandum" op de inleidende dagvaarding staan vermeld. Voor deze feiten is of zal verdachte niet afzonderlijk worden vervolgd. Het betreft de navolgende feiten.

met betrekking tot PL216E/08-010493 [parketnummer 841504-08] flessentrekkerij al dan niet in vereniging gepleegd op de volgende tijdstippen en plaatsen:

- 2 LCD tv's in de periode van 7 maart 2007 tot en met 9 maart 2007 bij (bedrijf) te Alem (delict 1)

- 2 mobiele telefoons op 11 juni 2007 bij "The Phonehouse" te Geldrop (delict 2)

- 4 mobiele telefoons op 12 juni 2007 bij "The Phonehouse" te Rosmalen (delict 3)

- 4 camera's en/of 4 geheugenkaarten en/of 4 tassen op 14 augustus 2007 bij (bedrijf) te Drunen (delict 4)

- een laptop op 20 augustus 2007 bij [bedrijf] te Rosmalen (delict 5)

- een laptop op 20 augustus 2007 bij [bedrijf] te Rosmalen (delict 6)

- 5 fotocamera's op 7 september 2007 bij [bedrijf] te Veghel (delict 7)

- een sealmachine en/of een koffiezetapparaat en/of een geheugenkaart op 3 oktober 2007 bij [bedrijf] te Gameren (delict 9)

- 5 autoradiocompoactdisc's en/of 3 navigatiesystemen in de periode van 8 oktober 2007 tot en met 15 oktober 2007 bij [ bedrijf] te Zuilichem (delict 10)

- 8 paar sportschoenen en/of een trainingspak op 26 oktober 2007 bij [bedrijf] te Zaltbommel (delict 12)

- 8 paar sportschoenen op 29 oktober 2007 bij Sport 2000 te Oss (delict 13)

- 2 laptops op 20 november 2007 bij [bedrijf] te Erp (delict 14)

- 2 laptops in de periode van 22 november 2007 tot en met 23 november 2007 bij [bedrijf] te Rosmalen (delict 15)

- 10 fotocamera's en/of 40 batterijen op 22 november 2007 bij Top 1 Toys te Rosmalen (delict 16)

- een hoeveelheid banden en velgen in de periode van 27 november 2007 tot en met 8 december 2007 bij [bedrijf] te Vinkel (delict 18)

- 4 banden op 27 november 2007 bij [bedrijf] te Wijk en Aalburg (delict 19)

- 4 kunstkerstbomen op 13 december 2007 bij [bedrijf] te Rijswijk (delict 20)

- een cv-ketel op 19 december 2007 bij [bedrijf] te Oss (delict 21)

- een cv-ketel op 21 december 2007 bij [bedrijf] te Nistelrode (delict 23)

- een cv-ketel op 4 januari 2008 bij [bedrijf] te Giessen (delict 25)

- een cv-ketel op 10 januari 2008 bij [bedrijf] te Kaatsheuvel (delict 26)

- 10 mobiele telefoons op 17 januari 2008 bij [bedrijf] te Geleen (delict 28)

- 3 laptops en/of 3 muizen en/of een softwareprogramma op 21 januari 2008 bij [bedrijf] te Loon op Zand (delict 29)

- een cv-ketel op 30 januari 2008 bij [bedrijf] te 's-Hertogenbosch (delict 30)

- een cv-ketel op 1 februari 2008 bij [bedrijf] te Oss (delict 31)

- een cv-ketel op 31 januari 2008 bij [bedrijf] te Giessen (delict 35)

- 5 mobiele telefoons op 12 mei 2007 bij [bedrijf] te 's-Hertogenbosch (aangifte pagina 607)

- 5 mobiele telefoons op 18 mei 2007 bij [bedrijf] te Wijchen (aangifte pagina 622)

- 4 mobiele telefoons op 5 juni 2007 bij [bedrijf]. te Hardinxveld Giessendam (aangifte pagina 631)

- 5 mobiele telefoons op 7 juni 2007 bij [bedrijf] te IJsselstein (aangifte pagina 646)

- 5 mobiele telefoons op 13 juni 2007 bij [bedrijf] te Heeswijk-Dinther (aangifte pagina 657)

- 4 mobiele telefoons op 21 juni 2007 bij [bedrijf]. te H.I. Ambacht (aangifte pagina 674)

- 6 mobiele telefoons op 22 augustus 2007 bij [bedrijf] te Arnhem (aangifte pagina 693)

- 6 mobiele telefoons op 24 augustus 2007 bij [bedrijf] te Opheusden (aangifte pagina 701)

- 4 mobiele telefoons op 24 augustus 2007 bij [bedrijf] te Venlo (aangifte pagina 722)

- 5 mobiele telefoons in de periode van 31 augustus 2007 tot en met 3 september 2007 bij [bedrijf] te Huijbergen (aangifte pagina 733)

- 6 mobiele telefoons op 31 augustus 2007 bij [bedrijf] te Werkendam (aangifte pagina 741)

- 5 mobiele telefoons op 5 september 2007 bij [bedrijf] te Nijmegen (aangifte pagina 749)

met betrekking tot PL203G/07-015295 [parketnummer 01-841868-08] flessentrekkerij al dan niet in vereniging gepleegd op de volgende tijdstippen en plaatsen:

- 1 plasma tv op 25 september 2007 bij [bedrijf]te Sprang-Capelle (aangifte pagina 36)

- 4 camera's en/of 4 tassen en/of 4 geheugenkaarten op 11 oktober 2007 bij [bedrijf] te Kaatsheuvel (aangifte pagina 59)

- 5 camera's op 16 augustus 2007 bij [bedrijf] te 's-Hertogenbosch (aangifte pagina 72)

- 5 camera's en/of 5 tassen en/of 5 acculaders en/of 5 geheugenkaarten op 28 september 2007 bij [persoon] te Beneden-Leeuwen (aanifte pagina 84)

- 4 camera's en/of en/of 4 geheugenkaarten een navigatiesysteem op 3 september 2007 bij [bedrijf] te Uden (aangifte pagina 94)

- 6 mobiele telefoons en/of 5 navigatiesystemen bij [bedrijf] te Bergeijk (aangifte pagina 107)

- 1 plasma tv op 10 april 2007 bij [persoon] te Tiel (aangifte pagina 118)

- 3 camera's in mei 2007 bij [bedrijf] te Wijk en Aalburg (aangifte pagina 130)

- 1 teunmeubel op 23 oktober 2007 bij [persoon] te Oss (aangifte pagina 140)

- 2 laptops in de periode van maart 2007 tot en met april 2007 bij [bedrijf] te Uden (aangifte pagina 149)

- 8 mobiele telefoons in de periode van 15 tot en met 16 augustus 2007 bij [bedrijf] te 's-Hertogenbosch (aangifte pagina 159)

Strafmatigend

Van feiten of omstandigheden die tot matiging van de aan verdachte op te leggen straf kunnen leiden, is de rechtbank niet gebleken.

conclusie

Gelet op de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat voor het bewezen verklaarde feit geen andere straf kan worden opgelegd dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De vordering van de benadeelden partijen

De rechtbank acht de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partijen], geheel toewijsbaar. De toe te wijzen bedragen zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de schade voor de diverse benadeelde partijen is ontstaan tot de dag der algehele voldoening.

De rechtbank zal voor de toegewezen bedragen tevens de schadevergoedingsmaatregelen opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de staat schadevergoeding aan de slachtoffers bevordert. Ook de in dit kader toe te wijzen bedragen zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de schade is ontstaan tot de dag der algehele voldoening.

Aangezien aldus aan verdachte, ten aanzien van elk van de benadeelde partijen waarvan de vordering is toegewezen, meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade zal worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens elke benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding aan die benadeelde.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de hiervoor genoemde benadeelde partijen tot op heden begroot op nihil. Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging door de benadeelde partijen nog te maken kosten.

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] vestiging Veghel

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering, aangezien deze schade niet het rechtstreeks gevolg is van enige bewezen verklaarde handeling door verdachte. Het feit waarop deze schade ziet is niet tenlastegelegd. De rechtbank zal de kosten van partijen als bedoeld in artikel 592a van het Wetboek van Strafvordering compenseren aldus dat elke partij haar eigen kosten draagt.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

Een beroep of gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren [artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht]

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf(fen) en/of maatregel(en).

* Gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

De vordering van de benadeelde partij [bedrijf]

* Maatregel van schadevergoeding van € 5.266,10 subsidiair 55 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 5.266,10 (zegge: vijfduizend tweehonderd zesenzestig euro en tien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2007 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 55 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 5.266,10 (zegge: vijfduizend tweehonderd zesenzestig euro en tien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2007 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf]

* Maatregel van schadevergoeding van € 1.295,96 subsidiair 25 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 1.295,96 (zegge: eenduizend tweehonderd vijfennegentig euro en zesennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2007 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 dagen hechtenis . De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 1.295,96 (zegge: eenduizend tweehonderd vijfennegentig euro en zesennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2007 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf] vestiging Oss

* Maatregel van schadevergoeding van € 1.383,73 subsidiair 27 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] vestiging Oss, van een bedrag van € 1.383,73 (zegge: eenduizend driehonderd drieëntachtig euro en drieënzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 november 2007 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 27 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf] vestiging Oss, van een bedrag van € 1.383,73 (zegge: eenduizend driehonderd drieëntachtig euro en drieënzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 november 2007 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf] vestiging Veghel

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [bedrijf] vestiging Veghel in haar vordering.

Compenseert de kosten in dier voege dat elke partij de eigen kosten draagt.

De vordering van benadeelde partij [ ]

* Maatregel van schadevergoeding van € 1.629,-- subsidiair 32 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [ ] van een bedrag van € 1.629,-- (zegge: eenduizend zeshonderd negenentwintig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 december 2007 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 32 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [ ], van een bedrag van € 1.629,-- (zegge: eenduizend zeshonderd negenentwintig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 december 2007 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf].

* Maatregel van schadevergoeding van € 2.407,-- subsidiair 40 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf]. van een bedrag van € 2.407,-- (zegge: tweeduizend vier honderd zeven euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 januari 2008 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 40 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf]., van een bedrag van € 2.407,-- (zegge: tweeduizend vierhonderd zeven euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 januari 2008 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf].

* Maatregel van schadevergoeding van € 2.067,32 subsidiair 40 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 2.067,32 (zegge: tweeduizend zevenenzestig euro en tweeëndertig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 januari 2008 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 40 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 2.067,32 (zegge: tweeduizend zevenenzestig euro en tweeëndertig cent).

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf]

* Maatregel van schadevergoeding van € 2.081,31 subsidiair 40 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 2.081,31 (zegge: tweeduizend eenentachtig euro en eenendertig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 februari 2008 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 40 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 2.081,31 (zegge: tweeduizend eenentachtig euro en eenendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 februari 2008 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf].

* Maatregel van schadevergoeding van € 2.075,36 subsidiair 40 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 2.075,36 (zegge: tweeduizend vijfenzeventig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 februari 2008 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 40 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 2.075,36 (zegge: tweeduizend vijfenzeventig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 februari 2008 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

De vordering van benadeelde partij [bedrijf]

* Maatregel van schadevergoeding van € 2.550,-- subsidiair 42 dagen hechtenis.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijf] van een bedrag van € 2.550,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd vijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 december 2007 tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 42 dagen hechtenis. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet op.

* Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [bedrijf], van een bedrag van € 2.550,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd vijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 december 2007 tot de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. K. Visser, voorzitter,

mr. M.L.W.M. Viering en mr. P.J. Neijt, leden,

in tegenwoordigheid van H.A. van Neerven, griffier,

en is uitgesproken op 15 december 2008.

1 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever] [pag. 212, 213]

2 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 2] [pag. 244, 245]

3 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 3] [pag. 297, 298]

4 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 4] [pag. 345, 346]

5 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 5] [pag. 370, 371]

6 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 6] [pag. 394, 395]

7 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte J[aangever 7] [pag. 453, 454]

8 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 8] [pag. 461, 462]

9 dossier PL216E/08-010493 d.d. 27 juni 2008; aangifte [aangever 9] [pag. 468, 469]

10 de verklaring verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 december 2008