Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BG6173

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-12-2008
Datum publicatie
08-12-2008
Zaaknummer
01/841570-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis-vonnis, bekennende verdachte.

Voorhanden hebben van een grote hoeveelheid wapens en munitie.

Werkstraf van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van twee jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/841570-08

Datum uitspraak: 08 december 2008

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951,

wonende te [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 24 november 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 20 oktober 2008.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 29 juni 2008 te Cuijk een of meer wapens en/of onderdelen

van categorie III, te weten

- een gaspistool (merk Walther, type P99, kaliber 9mm P.A.) en/of

- een enkelloopskogelgeweer (model Inland U.S. Carbine M2, kaliber 30) met 6

bijbehorende patronenmagazijnen (waarvan 1 gevuld met 6 patronen) en/of

- een pistool (merk Femaru Fegyver-es Gepgyar RT 37M, kaliber 9mm) met 3

bijbehorende patronenmagazijnen (waarvan 1 gevuld met 3 patronen) en/of

- een patronenmagazijn (behorend bij een enkelloopskogelgeweer,model Inland

Karabijn type M1) en/of

- 2 patronenmagazijnen (behorend bij een pistool,9mm) en/of

munitie van categorie III, te weten

- 10 Umarex patronen (kaliber 9mm, gevuld met pepperspray) en/of

- 137 Carbine patronen (kaliber 30) en/of

- 17 Luger Geco patronen (kaliber 9mm) en/of

- 94 Geco patronen (kaliber 9mm)en/of

- 250 Luger patronen (kaliber 9mm) en/of

- 296 LR Remington patronen (kaliber 22) en/of

- 66 LR superx Remington patronen (kaliber 22) en/of

- 6 LR American Eagle patronen (kaliber 22) en/of

- 45 Flobert patronen (kaliber 9mm) en/of

- 20 British patronen (kaliber 303) en/of

- 52 SPL PMC patronen (kaliber 28) en/of

- 40 patronen (merkloos, kaliber 303) en/of

- 100 Auto patronen (kaliber 380 )en/of

- 49 Rem Automatic Remington patronen (kaliber 380) en/of

- 96 Winchester patronen (kaliber 380)en/of

- 2105 slaghoedjes

voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

(Artikel 26 Wet Wapens en Munitie)

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewezenverklaring.

Op grond van het proces-verbaal van bevindingen1, het proces-verbaal technisch onderzoek2 en de bekennende verklaring van verdachte3, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte:

op 29 juni 2008 te Cuijk meer wapens en onderdelen van categorie III, te weten

- een gaspistool (merk Walther, type P99, kaliber 9mm P.A.) en

- een enkelloopskogelgeweer (model Inland U.S. Carbine M2, kaliber 30) met 6

bijbehorende patronenmagazijnen (waarvan 1 gevuld met 6 patronen) en

- een pistool (merk Femaru Fegyver-es Gepgyar RT 37M, kaliber 9mm) met 3

bijbehorende patronenmagazijnen (waarvan 1 gevuld met 3 patronen) en

- een patronenmagazijn (behorend bij een enkelloopskogelgeweer, model Inland

Karabijn type M1) en

- 2 patronenmagazijnen (behorend bij een pistool,9mm) en

munitie van categorie III, te weten

- 10 Umarex patronen (kaliber 9mm, gevuld met pepperspray) en

- 137 Carbine patronen (kaliber 30) en

- 17 Luger Geco patronen (kaliber 9mm) en

- 94 Geco patronen (kaliber 9mm) en

- 250 Luger patronen (kaliber 9mm) en

- 296 LR Remington patronen (kaliber 22) en

- 66 LR superx Remington patronen (kaliber 22) en

- 6 LR American Eagle patronen (kaliber 22) en

- 45 Flobert patronen (kaliber 9mm) en

- 20 British patronen (kaliber 303) en

- 52 SPL PMC patronen (kaliber 28) en

- 40 patronen (merkloos, kaliber 303) en

- 100 Auto patronen (kaliber 380) en

- 49 Rem Automatic Remington patronen (kaliber 380) en

- 96 Winchester patronen (kaliber 380) en

- 2105 slaghoedjes

voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 57 van het Wetboek van Strafrecht en op de artikelen 2, 3, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank de verdachte zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis en tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaren.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft de oplegging van een werkstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, bepleit. Anders dan de officier van justitie is de verdediging van mening dat er geen aanleiding is om naast de werkstraf ook een voorwaardelijke straf op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de ernst, met name de gevaarzetting, van het door verdachte gepleegde strafbare feit in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de grote hoeveelheid van wapens en munitie die is aangetroffen bij verdachte en

- het gegeven één van de aangetroffen wapens een doorgeladen wapen betrof dat verdachte in een kluis bewaarde;

- verdachte is gelet op zijn kennis en kunde bij uitstek op de hoogte van het gevaar;

- verdachte betracht onvoldoende zorgvuldigheid, immers de aanleiding van het onderzoek is gelegen in het feit dat verdachte de voordeur van de woning heeft opengelaten terwijl hij niet aanwezig is in de woning;

- verdachte heeft de mogelijkheid gehad zich van de wapens en munitie te ontdoen door ze aan te bieden bij zogenaamde ‘inleveracties’ van de politie.

Anderzijds zal de rechtbank, ten voordele van verdachte, bij de strafoplegging rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden die tot matiging van de straf hebben geleid:

- het betreft een uit de hand gelopen hobby, verdachte heeft de wapens en munitie niet om strafbare feiten mee te plegen aangeschaft;

- niet is gebleken dat met voormelde wapens andere strafbare feiten hebben plaatsgevonden;

- verdachte werd terzake strafbare feiten soortgelijk aan het door hem gepleegde strafbare feit niet eerder tot straf veroordeeld en

- de persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals ter terechtzitting aan de orde gekomen, onder meer de leeftijd en gezondheidstoestand van verdachte.

Het bovenstaande in ogenschouw nemend, acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 180 uren alleszins passend en geboden. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden opleggen, echter geheel voorwaardelijk, zodat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich tot het einde van de hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,

meermalen gepleegd

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,

het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen.

Werkstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis.

Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van

2 jaren

Dit vonnis is gewezen door:

mr. S. van Lokven, voorzitter,

mr. K. Visser en mr. J.H.P.G. Wielders, leden,

in tegenwoordigheid van mr. L. Soeteman, griffier,

en is uitgesproken op 8 december 2008.

1 Het proces-verbaal PL 2151/08-015709 d.d. 3 juli 2008, pag. 35-37, inhoudende het relaas van verbalisant ten aanzien van de bij verdachte aangetroffen wapens en munitie.

2 Het proces-verbaal PL 2151/08-015709 d.d. 3 juli 2008, pag. 8-12, inhoudende het relaas van verbalisant ten aanzien van de bij verdachte aangetroffen wapens en munitie.

3 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 24 november 2008.

??

??

6

Parketnummer: 01/841570-08

[verdachte]