Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BG0620

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-10-2008
Datum publicatie
20-10-2008
Zaaknummer
01/825231-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor penningmeester Stichting Meerzicht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/825231-06

Datum uitspraak: 20 oktober 2008

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 6 oktober 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 15 mei 2008.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

zij in of omstreeks de periode van 01 september 2005 tot en met 10 mei 2006 te Eindhoven en/of te Rotterdam en/of te Leusden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk zes, althans een of meer laptops en/of vijf, althans een of meer, brailleleesregel(s) en/of een View-plus braille printer en/of vijf, althans een of meer mengpan(e)el(en) en/of een (kleuren)kopieermachine, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Freedom Scientific Benelux BV en/of Fast Well Automation BV en/of Firma Danka en/of BNP Paribas, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededaders, welk(e) goed(eren) verdachte en/of haar mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten in het kader van een huurkoopovereenkomst en/of leaseovereenkomst, althans enige overeenkomst en/of onder de gehoudenheid dat de huur- en/of lease- en/of koopsom zou worden voldaan, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

(artikel 321 jo 47 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdac[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) in of omstreeks de periode van 01 september 2005 tot en met 10 mei 2006 teEindhoven en/of te Rotterdam en/of te Leusden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk zes, althans een of meer laptops en/of vijf, althans een of meer,

brailleleesregel(s) en/of een View-plus braille printer en/of vijf, althans een of meer mengpan(e)el(en) en/of een (kleuren)kopieermachine, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Freedom Scientific Benelux BV en/of Fast Well Automation BV en/of Firma Danka en/of BNP Paribas, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], welk(e) goed(eren) die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] anders dan door misdrijf, te weten in het kader van een huurkoopovereenkomst en/of leaseovereenkomst, althans enige overeenkomst en/of onder de gehoudenheid dat de huur- en/of lease- en/of koopsom zou worden voldaan, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 2 december 2005 te Leusden, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde goederen bij voornoemd(e) bedrij(f)(ven) af te halen en/of de bijbehorende pakbon(nen) te tekenen met haar, verdachtes, naam en/of op de pakbon een handtekening te plaatsen;

(artikel 321 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

2.

zij in of omstreeks de periode van 14 oktober 2005 tot en met 13 maart 2006 te Eindhoven en/of Maassluis, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Ice-systems en/of [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van 2, althans een, personal computer(s) en/of een monitor en/of een portable computer en/of een computer

en/of een printer, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid namens de Stichting Meerzicht een bestelling voor voornoemde goederen bij Ice-systems geplaatst en/of bij de daadwerkelijke levering van voornoemde goederen gemeld dat de betaling zou worden voldaan op het moment dat Stichting Meerzicht de subsidies van het UWV zou hebben ontvangen (terwijl zij op dat moment niet voldeden aan de voorwaarden waaronder het UWV tot subsidieverstrekking kon en mocht overgaan), waardoor Ice-systems en/of [benadeelde partij 1] werd

bewogen tot bovenomschreven afgifte;(incident 3)

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 14 oktober 2005 tot en met 13 maart 2006 te Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk 2, althans een personal computer(s) en/of een monitor en/of een portable computer en/of een computer en/of een printer, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Ice-systems en/of [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en / of haar mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en / of haar mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten op basis van een (koop/huur(koop))overeenkomst en/of onder gehoudenheid de goederen te betalen, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;(incident 3)

(artikel 321 Wetboek van Strafvordering)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of F.J.[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] in of omstreeks de periode van 14 oktober 2005 tot en met 13 maart 2006 te Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk 2, althans een personal computer(s) en/of een monitor en/of een portable computer en/of een computer en/of een printer, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Ice-systems en/of [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

[medeverdachte 3], welk(e) goed(eren) die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] anders dan door misdrijf, te weten op basis van een (koop/huur(koop))overeenkomst en/of onder gehoudenheid de goederen te betalen, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend, tot en/of bij het plegen van welke misdrijf verdachte in of omstreeks de periode 14 oktober 2005 tot en met 13 maart 2006 te Eindhoven, althans in

Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde goederen bij voornoemd(e) bedrij(f)(ven) af te halen en/of de bijbehorende (pak)bon(nen) te tekenen met haar, verdachtes, naam en/of (een) handtekening(en) te plaatsen;

(artikel 321 jo. 48 Wetboek van Strafvordering)

3.

Stichting Meerzicht in of omstreeks de periode van 10 september 2005 tot en met 07 december 2005 te Eindhoven, in elk geval in Nederland, in strijd met een haar bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten de inlichtings verplichtingen van de Wet op de reintegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot

bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl de Stichting Meerzicht en/of verdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat diegegevens van belang waren voor de vaststelling van Stichting Meerzicht of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten subsidies en/of tegemoetkomingen in de kosten van apparatuur en/of scholing ten behoeve van de Stichting Meerzicht en/of haar (toekomstige) werknemers, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft de

Stichting Meerzicht nagelaten het UWV ervan in kennis te stellen van het feit dat zij geen werknemer(s) in dienst hadden genomen en/of nagelaten informatie te verstrekken ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek (uit te voeren door het IMK in opdracht van het UWV) hetgeen in strijd is met de voorwaarden voor subsidieverstrekking in het kader van de Wet op de reintegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), aan welk feit (of tot welke verboden gedraging) de verdachte en/of haar mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben

gegeven en/of tot welk feit (of tot welke verboden gedraging) de verdachte en/of haar mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;

(artikel 227b jo 51 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 10 september 2005 tot en met 07 december 2005 te Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, in strijd met een haar bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten de inlichtingsverplichtingen van de Wet op de reintegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf of (een) ander(en), terwijl verdachte en/of haar mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten subsidies en/of tegemoetkomingen in de kosten van apparatuur en/of scholing ten behoeve van de Stichting Meerzicht en/of haar (toekomstige) werknemer(s), dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft verdachte nagelaten het UWV er van in kennis te stellen van het feit dat zij

geen werknemer(s) in dienst hadden genomen en/of nagelaten informatie te verstrekken ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek (uit te voeren door het IMK in opdracht van het UWV) hetgeen in strijd is met de voorwaarden voor subsidieverstrekking in het kader van de Wet op de reintegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA);

(artikel 227b Wetboek van Strafrecht)

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Inleiding.

De wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) is bedoeld om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden. Via de wet REA kan subsidie worden aangevraagd voor de noodzakelijke voorzieningen op de werkplek. De Wet REA kent een algemene inlichtingenverplichting op grond waarvan belanghebbenden op verzoek of uit eigen beweging, alle relevante feiten en omstandigheden moeten melden aan het UWV.

Voordat tot subsidietoekenning wordt overgegaan dient er eerst een (bedrijfseconomisch-) haalbaarheidsonderzoek plaats te vinden.

In casu heeft het UWV bij de subsidietoekenning aan de Stichting Meerzicht een afwijkende procedure gevolgd die onduidelijkheden met zich mee heeft gebracht. Het UWV is op 4 juli 2005 namelijk overgegaan tot een voorwaardelijke subsidietoekenning ten behoeve van de Stichting Meerzicht. Hierbij zijn als voorwaarden geformuleerd dat - kort gezegd - de Stichting Meerzicht:

-zeven visueel gehandicapte medewerkers voor minstens zes maanden in loondienst neemt

en houdt, aansluitend aan een (proef-)periode van drie maanden ingaande op 10 juni 2005;

-alle medewerking verleent aan een haalbaarheidsonderzoek.

In dit voorwaardelijk besluit tot vergoeding machtigt het UWV de Stichting Meerzicht tot de aanschaf van diverse voorzieningen (apparatuur en opleiding-/instructiekosten) bij Freedom Scientific Benelux BV. ad. EUR 29.000,=.

Aansluitend aan eerdergenoemde proefperiode van drie maanden, eindigend op 10 september 2005, heeft een verlenging met eenzelfde termijn plaatsgevonden.

Op 18 november 2005 retourneert IMK Intermediair haar opdracht om een haalbaarheids-onderzoek bij de Stichting Meerzicht te verrichten aan het UWV, omdat de Stichting Meerzicht de benodigde gegevens niet dan wel in onvoldoende mate heeft verstrekt.

Het UWV verwijt de Stichting Meerzicht dat zij niet of niet voldoende heeft voldaan aan de inlichtingenverplichting en dat zij onvoldoende medewerking heeft verleend aan een haal-baarheidsonderzoek, ter definitieve beoordeling van de aanvraag voor de voorziening. Daardoor werd te laat vastgesteld dat niet aan de voorwaarden werd voldaan, omdat de medewerkers niet als werknemer in de zin van de wet REA werkzaam waren. Ten gevolge hiervan zijn ten onrechte diverse voorzieningen gefinancierd.

De Stichting Meerzicht is op 24 maart 2005 opgericht, met verdachte vanaf 1 juli 2005

als penningmeester.

In januari 2006 blijkt de Stichting Meerzicht spoorloos te zijn verdwenen, een leeg kantoorpand achterlatend.

De bedrijven Freedom Scientific Benelux BV., Fast Well Office Automation BV., Firma Danka/BNP Paribas en ICE-Systems betichten de Stichting Meerzicht van - kort gezegd-

de verduistering van de door hen geleverde goederen.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie vordert een algehele vrijspraak. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat verdachtes betrokkenheid bij de tenlastgelegde feiten in onvoldoende mate is gebleken en dat het opzet op het plegen van die feiten niet kan worden bewezen.

In het verlengde van de gevorderde vrijspraak dienen de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman bepleit een algehele vrijspraak op dezelfde gronden als de officier van justitie, alsmede de niet-ontvankelijkverklaring van de vorderingen van de benadeelde partijen.

Het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1 (primair/subsidiair), feit 2 (primair/subsidiair/meer subsidiair) en feit 3 (primair/subsidiair)

is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de processtukken en het verhandelde ter zitting enkel worden afgeleid dat verdachtes werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Meerzicht van ondersteunende en administratieve aard zijn geweest. De omstandigheid dat verdachte – op papier – als penningmeester van de Sichting fungeerde kan aan het vorenstaande niets afdoen. Niet is gebleken dat zij in die stichting enige rol van importantie heeft gespeeld. De rechtbank concludeert dat verdachtes strafwaardige betrokkenheid bij het plegen van de verweten gedragingen in onvoldoende mate is vast komen te staan en dat het opzet op het plegen van de tenlastegelegde feiten dan wel het oogmerk om zich en/of anderen te bevoordelen (feit 2 primair) niet kan worden bewezen.

De vorderingen van benadeelde partijen Freedom Scientific BV., Fast Well Office Automation BV. en [benadeelde partij 1] / ICE-Systems.

Nu verdachte van de haar tenlastegelegde feiten zal worden vrijgesproken, dienen de benadeelde partijen in hun vorderingen niet ontvankelijk te worden verklaard.

De benadeelde partijen zullen worden verwezen in de kosten door de verdachte in deze strafzaken gemaakt als na te melden.

DE UITSPRAAK

t.a.v. feit 1 primair, feit 1 subsidiair, feit 2 primair, feit 2 subsidiair, feit 2 meer subsidiair, feit 3 primair, feit 3 subsidiair:

Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

t.a.v. feit 1 primair, feit 1 subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij Freedom Scientific Benelux BV. in

haar vordering.

Veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van de verdachte tot op heden begroot op

nihil.

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij Fast Well Office Automation BV. in

haar vordering.

Veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van de verdachte tot op heden begroot op

nihil.

t.a.v. feit 2 primair, feit 2 subsidiair, feit 2 meer subsidiair:

Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde partij 1]/ICE-Systems in haar vordering.

Veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van de verdachte tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N.M. Spelt, voorzitter,

mr. E.M.J. Raeijmaekers en mr. S. van Lokven, leden,

in tegenwoordigheid van D.A. Koopmans, griffier,

en is uitgesproken op 20 oktober 2008.