Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD5147

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-06-2008
Datum publicatie
24-06-2008
Zaaknummer
01/845119-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vordering na voorwaardelijke veroordeling. In eerste instantie is de vordering gebaseerd op overtreding van de bijzondere voorwaarde. Ter zitting heeft de officier van justitie de grondslag van de vordering gewijzigd en de vordering gebaseerd op overtreding van de algemene voorwaarde. Gelet op artikel 14i, lid 6 Sr, het feit dat de wet ter zake geen vormvoorschriften geeft en de rechtspraak van de Hoge Raad (20 maart 2001, LJN AB 0609) acht de rechtbank de wijziging rechtens toelaatbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2008, 196
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845119-08

Parketnummer vordering: 01/84525506

Datum uitspraak: 24 juni 2008

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] [geboorteland] op [geboortedatum] 1988,

wonende te [woonplaats], [adres]

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 10 juni 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 7 mei 2008.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 29 februari 2008 tot en met 05 maart 2008

te 's-Hertogenbosch en/of Amsterdam, althans in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld

in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, ongeveer 173 gram, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel

als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens

het vijfde lid van artikel 3a van die wet, immers heeft verdachte opzettelijk

cocaïne besteld en/of cocaïne laten verpakken/verstoppen in een tijdschrift

en/of een broodverpakking en/of (vervolgens) cocaïne naar Nederland laten

versturen en/of (daartoe) geld overgemaakt naar Suriname;

(artikel 2, onder A, Opiumwet)

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2007 tot en met 05 maart 2008 te

's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd

en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad

een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(artikel 2, onder B, Opiumwet)

De tenlastelegging is op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 10 juni 2008 gewijzigd. Van deze vordering is een kopie aan dit vonnis gehecht.

De vordering na voorwaardelijke veroordeling.

De zaak met parketnummer 01/84525506 is aangebracht bij vordering van 7 mei 2008. Deze vordering heeft betrekking op het vonnis van de politierechter te 's-Hertogenbosch d.d. 3 november 2006. Een kopie van de vordering is aan dit vonnis gehecht.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting de grondslag van de vordering tot ten uitvoerlegging mondeling gewijzigd in dier voege dat zij de vordering niet langer meer baseert op de overtreding van de bijzondere, maar de algemene voorwaarde. Gelet op art. 14i, lid 6 Sr, inhoudende dat de vordering ter zitting kan worden gewijzigd, het feit dat de wet ter zake geen vormvoorschriften geeft en voorts mede in aanmerking genomen de rechtspraak van de Hoge Raad (20 maart 2001, LJN AB 0609) is de rechtbank van oordeel dat deze wijze van wijziging van de vordering rechtens toelaatbaar is. De rechtbank zal derhalve beslissen op basis van de gewijzigde vordering.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De officier van justitie eist.

* Bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten;

* Gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest;

* Onttrekking aan het verkeer van de onder 1 t/m 3 genoemde voorwerpen op de beslaglijst;

* Verbeurdverklaring van het onder 4 genoemde voorwerp op de beslaglijst;

* Teruggave aan verdachte de onder 5 t/m 9 genoemde voorwerpen op de beslaglijst;

* Toewijzing van de vordering tenuitvoerlegging van 2 maanden gevangenisstraf.

De bewijsbeslissing.

T.a.v. feit 1 en 2:

Uit de gegevens in het dossier leidt de officier van justitie af dat verdachte betrokken is bij de invoer van en handel in cocaïne. Er is een pakketje met naam en adres van verdachte verstuurd vanuit Suriname en onderschept op Schiphol dat na onderzoek door de technische recherche en het NFI 173 gram cocaïne bleek te bevatten. In de schuur van de woning van verdachte zijn zogenaamde bolita’s aangetroffen met resten crémekleurig poeder dat na onderzoek door de technische recherche en het NFI eveneens cocaïne bleek te zijn. Verdachte heeft in 2007 6 maal geldbedragen (van in totaal € 7.600,--) naar Suriname heeft overgemaakt.

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het voorliggende dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte betrokken was bij het opsturen van de drugs uit Suriname of dat hij daartoe op enige wijze opdracht heeft gegeven, noch dat hij daar anderszins wetenschap van had of op andere wijze bij was betrokken.

Met betrekking tot de aangetroffen bolita’s stelt de rechtbank vast dat deze open en bloot in de schuur lagen en dat in de woning waar verdachte woont tevens andere familieleden wonen, zodat de betrokkenheid van verdachte bij de invoer van de cocaïne en de handel in cocaïne niet is vast te stellen. Voorts blijkt uit het dossier naar het oordeel van de rechtbank geen directe relatie tussen de door verdachte overgemaakte geldbedragen en de invoer van de cocaïne. Met betrekking tot de doos met resten etenswaren, waarvan de politie vaststelt dat de wijze van verpakken (tapen) gelijkenis vertoont met de wijze waarop drugs worden verpakt, kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat deze met verdovende middelen te maken heeft.

T.a.v. feit 2:

Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, blijft voor het bewijs van dit feit in essentie alleen de verklaring van [getuige 1] over. De rechtbank is van oordeel dat daardoor niet wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte dit feit heeft gepleegd.

De rechtbank acht derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 1 en 2 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Beslissing over de inbeslagggenomen voorwerpen.

De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen aan het verkeer onttrokken dienen te worden verklaard, omdat er blijkens het onderzoek ter terechtzitting met deze voorwerpen wel strafbare feiten zijn begaan en de inbeslaggenomen voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen.

Motivering van de beslissing na voorwaardelijke veroordeling 01/84525506.

De vordering voldoet aan alle wettelijke eisen. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd tot behandeling van deze vordering. Uit onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. De rechtbank zal de gevorderde tenuitvoerlegging afwijzen, omdat de rechtbank veroordeelde/verdachte vrijspreekt van de hem tenlastegelegde feiten onder parketnummer 01/845119-08.

DE UITSPRAAK

BESLISSING:

T.a.v. feit 1, feit 2:

Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen goederen, te weten: de onder 1 en 2 genoemde voorwerpen op de aangehechte beslaglijst

Teruggave inbeslaggenomen goederen aan verdachte, te weten: de onder 3 t/m 9 genoemde voorwerpen op de aangehechte beslaglijst.

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling:

Afwijzing van de vordering met parketnummer 01/845255-06 van de officier van

justitie d.d. 7 mei 2008.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.L.W.M. Viering, voorzitter,

mr. F.P.E. Wiemans en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E. de Dooij, griffier,

en is uitgesproken op 24 juni 2008,

zijnde mr. R.P.G.L.M. Verbunt buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.