Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD2904

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-01-2008
Datum publicatie
30-05-2008
Zaaknummer
146827 / FA RK 06-3229
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling van partijen in de kosten van het DNA-onderzoek dat door de rechtbank is gelast in het kader van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Afwijzing van het verzoek tot vaststelling van de geslachtsnaam van de minderjarige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer: 146827 / FA RK 06-3229

Uitspraak: 8 januari 2008

Beschikking betreffende afstamming in de zaak van:

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen: de vrouw,

procureur mr. B.T.H. Boomsma,

advocaat mr. B.L.I.M. van Overloop te Bergen op Zoom.

Belanghebbenden zijn:

[naam],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen: de man,

en

mr. B. du Fossé,

advocaat en procureur, kantoorhoudende te [woonplaats],

in de hoedanigheid van bijzondere curator over de minderjarige:

-[naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

als zodanig benoemd bij beschikking van deze rechtbank van 22 augustus 2006.

Deze beschikking volgt op de beschikking van deze rechtbank van 21 november 2006. De inhoud van die beschikking wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.

Het verdere verloop van de procedure

De rechtbank heeft - na voormelde tussenbeschikking - kennis genomen van:

- de rapportage van de deskundige (Sanquin te Amsterdam) van 8 maart 2007;

- het fax-bericht van mr. Moes van 20 maart 2007.

De verdere beoordeling

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Omdat voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is vereist dat komt vast te staan dat de man de verwekker is, die door gemeenschap met de moeder voornoemde minderjarige heeft verwekt (art. 1:207 lid 1 BW), heeft de rechtbank in haar eerdere beschikking van 21 november 2006 een deskundigenonderzoek bevolen omtrent de vraag of de man de biologische vader is van het kind. De beslissing is daartoe aangehouden.

De deskundige (Sanquin te Amsterdam) is naar aanleiding van het onderzoek tot de conclusie gekomen dat de man met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologische vader is van [voornoemde minderjarige].

Nu op grond van de resultaten van het deskundigenonderzoek is komen vast te staan dat de man de biologische vader is van het kind, kan het verzoek worden ingewilligd.

De kosten van het deskundigenonderzoek zijn door Sanquin bepaald op een bedrag van

€ 1.150,--. De rechtbank is van oordeel dat deze kosten door de vrouw en de man dienen te worden voldaan. De rechtbank komt tot dit oordeel nu de man uitdrukkelijk heeft ingstemd met het verzoek van de vrouw om te komen tot het stand brengen van een familierechtelijke betrekking tussen de man en het kind. In het onderhavige geval had zulks derhalve ook via erkenning door de man van het kind bij de gemeente kunnen worden bereikt. De vrouw

heeft evenwel de keuze gemaakt de familierechtelijke betrekking tussen de man en het kind via een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap tot stand te brengen. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is in het afstammingsrecht echter met name geïntroduceerd als een laatste middel voor de moeder en het kind om een familierechtelijke betrekking tot stand te brengen tussen het kind en de verwekker die weigert tot erkenning over te gaan. Daarvan is in de onderhavige zaak geen sprake; de man heeft immers ingestemd met het tot stand komen van een familierechtelijke betrekking. Deze keuze van de vrouw, en impliciet van de man door zijn instemming, heeft tot gevolg dat uitdrukkelijk vastgesteld dient te worden dat de man de verwekker is van het kind (art. 1:207lid 1 BW) hetgeen enkel door middel van een deskundigenonderzoek mogelijk is. Een verklaring van de man dat hij instemt met het verzoek van de vrouw is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om aan te nemen dat hij de verwekker is van het kind. Bij erkenning was zulks voldoende geweest aangezien het daar gaat om een vermoeden van verwekkerschap. Nu derhalve de keuze is gemaakt voor de onderhavige procedure dienen de financiële consequenties daarvan voor de vrouw en de man te komen.

Geslachtsnaamswijziging

Bij aanvullend verzoek heeft de vrouw verzocht te bepalen dat de geslachtsnaam van de minderjarige [achternaam van de vader] zal zijn.

De rechtbank heeft bij voormelde beschikking van 21 november 2006 reeds geoordeeld

dat art. 1:5 lid 2 BW 4e volzin bepaalt dat indien een kind door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, het de geslachtsnaam van de moeder houdt, tenzij de moeder en de man, wiens vaderschap is vastgesteld, ter gelegenheid van de vaststelling gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben.

De rechtbank heeft tevens geoordeeld dat op dit gedeelte van het verzoek nog niet kon worden beslist omdat enerzijds nog niet vaststond dat de man de biologische vader is van de minderjarige en anderzijds omdat de rechtbank nog niet beschikte over een gezamenlijke verklaring van de man en de vrouw omtrent de geslachtsnaam van de minderjarige.

Deze gezamenlijke verklaring ontbreekt nog immer bij de stukken. Nu zowel verzoekster als de belanghebbenden reeds sedert 21 november 2006 op de hoogte waren van dit verzuim en sedertdien niets is vernomen, ook de verzochte reactie op het deskundigenonderzoek is uitgebleven, ontbreekt derhalve een vereiste zoals in de wet gesteld aan een dergelijk verzoek en kan dit gedeelte van het verzoek niet worden toegewezen.

De stelling van de vrouw dat de minderjarige en zijzelf recht en belang hebben bij vaststelling van de geslachtsnaam van het kind nu dit kind geen geslachtsnaam draagt aangezien de vrouw als alleenstaande [vrouw met een buitenlandse nationaliteit] niet haar nationaliteit of geslachtsnaam doorgeeft, leidt niet tot een ander oordeel.

De beslissing

De rechtbank:

stelt vast dat [naam man] de biologische vader is van de minderjarige [naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum];

bepaalt dat de vrouw een bedrag van € 575,-- (vijfhonderd vijfenzeventig euro) ter zake van de kosten van de deskundige dient over te maken op RABOBANK rekeningnummer [...] ten name van het gerecht 536 in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van kosten deskundige inzake zaaknummer 146827 FA RK 06-3229, en wel binnen vier weken na deze uitspraak;

bepaalt dat de man een bedrag van € 575,-- (vijfhonderd vijfenzeventig euro) ter zake van de kosten van de deskundige dient over te maken op RABOBANK rekeningnummer [...] ten name van het gerecht 536 in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van kosten deskundige inzake zaaknummer 146827 FA RK 06-3229, en wel binnen vier weken na deze uitspraak;

wijst het meer of anders verzochte af;

compenseert voor het overige de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beschikking is gegeven door mr. J.W. Brunt, vice-president, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken op 8 januari 2008 in aanwezigheid van de griffier.