Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD1428

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-04-2008
Datum publicatie
13-05-2008
Zaaknummer
529977
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Publicatie bedrijfspresentatie in Internetgemeentegids. Overeenkomst tot stand gekomen. Deze is voor akkoord ondertekend door gedaagde. Van gedaagde mag verwacht worden dat hij de uitgebrachte offerte , waarin de prijzen en de looptijd van de overeenkomst in duidelijk en begrijpelijk staan vermeld, zorgvuldig leest. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Boxmeer

Zaaknummer : 529977

Rolnummer : 1034/07

Uitspraak : 15 april 2008

Vonnis in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internetgemeentegids B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

gemachtigde mr. M. Schuring,

tegen

[gedaagde],

gedaagde,

gemachtigde mr. Y. de Melker.

De procedure

Eiseres, verder te noemen de Internetgemeentegids, heeft gevorderd zoals hieronder staat weergegeven.

Gedaagde, verder te noemen [gedaagde], heeft bij conclusie van antwoord verweer gevoerd.

De kantonrechter heeft daarop bepaald dat de behandeling verder mondeling zal geschieden.

Er is een comparitie van partijen gehouden op 10 januari 2008. Een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen. Daarna is vonnis bepaald.

Het geschil

De Internetgemeentegids vordert betaling

- van een bedrag van € 535,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag der algehele voldoening,

- van de drie maandelijkse facturen ingaande 15 september 2007 totdat de overeenkomst door partijen rechtsgeldig is geëindigd,

en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

Ter onderbouwing van haar vordering voert de Internetgemeentegids onder meer aan dat zij op 29 mei 2007 telefonisch contact heeft opgenomen met [gedaagde] omtrent de mogelijkheid om een bedrijfspresentatie te plaatsen op een website die zij exploiteert. Naar aanleiding van dat gesprek heeft zij [gedaagde] een offerte toegezonden die vervolgens door [gedaagde] voor akkoord is ondertekend en teruggezonden. Daarna heeft de Internetgemeentegids nogmaals telefonisch contact opgenomen met [gedaagde] en hem gewezen op de looptijd, het maandtarief en het feit dat er een overeenkomst tot stand was gekomen. De telefoongesprekken zijn opgenomen en er zijn transcripties van gemaakt. De opdrachtbevestiging is de volgende dag aangetekend verzonden naar [gedaagde]. De Internetgemeentegids ontkent dat zij [gedaagde] onder druk heeft gezet.

Vervolgens heeft de Internetgemeentegids de in de offerte aangegeven informatie op haar website geplaatst. De vermelding is van goede kwaliteit en laat niets te wensen over. [gedaagde] had direct dan wel binnen acht dagen na het sluiten van de overeenkomst daarvan kunnen afzien, maar hij heeft niets gedaan.

De Internetgemeentegids heeft [gedaagde] gefactureerd. [gedaagde] heeft de hem toegezonden facturen, ondanks aanmaningen daartoe, onbetaald gelaten.

De Internetgemeentegids ontkent dat [gedaagde] een fax-bericht heeft moeten ondertekenen waarbij éénmalig bedrag van € 150,= per jaar in rekening zou worden gebracht.

[gedaagde] heeft de Internetgemeentegids niet van zijn penibele omstandigheden op de hoogte gesteld. Had hij dat gedaan, dan zou de Internetgemeentegids bereid geweest om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen.

[gedaagde] voert - zakelijk samengevat - aan dat er in zijn visie geen overeenkomst tot stand is gekomen. Hij is ongevraagd en onaangekondigd telefonisch benaderd door de Internetgemeentegids. Volgens hem werd in het telefoongesprek de indruk gewekt dat er eerder met hem zaken was gedaan en zijn advertentie tot dan toe gratis op de website werd vermeld, maar dat daarin verandering zou gaan komen. Als hij de vermelding op de website wenste voort te zetten zou daar een eenmalig bedrag van € 150,= aan zijn verbonden. [gedaagde] heeft het daarop aan hem toegezonden fax-bericht na aandringen ondertekend en geretourneerd.

[gedaagde] heeft tot zijn verbazing daarna facturen ontvangen over de periode van 15 juni 2007 tot 14 september 2007 voor een bedrag van € 535,=.

De beoordeling van het geschil

Ter beoordeling ligt de vraag voor of partijen een overeenkomst hebben gesloten ter zake de vermelding/bedrijfspresentatie van [gedaagde] op de door de Internetgemeentegids geëxploiteerde website www.internetgemeentegids.nl.

Uit de stukken en het verhandelde ter comparitie van partijen is gebleken dat [gedaagde] de door Internetgemeentegids toegezonden offerte voor akkoord heeft ondertekend en retour gezonden. In de offerte staan prijzen, looptijd van de overeenkomst en het adres van de website duidelijk en begrijpelijk vermeld. Van [gedaagde], ondernemer, mag worden gevergd dat hij een hem uitgebrachte offerte zorgvuldig leest. Dat geldt zeker in de door hem geschetste omstandigheden dat hij er destijds financieel niet goed voor stond.

Daarna heeft de Internetgemeentegids nogmaals contact met [gedaagde] opgenomen en hem gewezen op de looptijd en het maandtarief van de tot stand gekomen overeenkomst. [gedaagde] heeft op dat moment blijkbaar geen aanleiding gezien terug te komen op de overeenkomst. Ook van de gelegenheid om binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden heeft [gedaagde] aan zich voorbij laten gaan.

Het moet er dan ook voor worden gehouden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan [gedaagde], nadat de informatie op de website in kwestie is geplaatst, gehouden is de hem ter zake gezonden facturen te betalen.

De vordering kan als na te melden worden toegewezen, waarbij [gedaagde] als de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

DE BESLISSING

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Internetgemeentegids te betalen een bedrag van € 535,=, vermeerderd met de wettelijke rente daarover met ingang van 18 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] de driemaandelijkse facturen van Internetgemeentegids ingaande 15 september 2007 tijdig te voldoen totdat de overeenkomst door partijen rechtsgeldig zal zijn beëindigd;

- veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, aan de zijde van de Internetgemeentegids vastgesteld op € 421,85, waaronder € 200,= als bijdrage in het salaris van de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. P. van Uffelen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 april 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.