Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9393

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-04-2008
Datum publicatie
15-04-2008
Zaaknummer
01/889095-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een gevangenisstraf van 198 dagen voor kredietfraude.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/889095-05

Datum uitspraak: 15 april 2008

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 april 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 16 februari 2006.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende[medeverdachte 1] en/of die ander(en)

toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem,

hebbende [medeverdachte 1] en/of die ander(en) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat

[medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 2.050 hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 10 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 2] een betaalrekening opende en/of dat op die betaalrekening een of meer (gefingeerde) salarisstorting(en) werd(en) overgemaakt en/of [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 2] en/of (valse)

salarisspecificatie(s) ten name van [medeverdachte 2] kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 2] af te sluiten.

(zaak 15; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat

[medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had

van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op naam van [medeverdachte 2] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen

(zaak 15; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd

bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op naam van [medeverdachte 2] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 10 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 2] een betaalrekening opende en/of dat op die betaalrekening een

of meerdere (gefingeerde) salarisstorting(en) werd(en) overgemaakt en/of [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens en/of een of meerdere (valse) salarisspecificatie(s) ten name van [medeverdachte 2] kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 2] af te sluiten.

(zaak 15; art. 326 jo 48 WvSr)

2.

[medeverdachte 1] op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 28 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en)(een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende die [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem, hebbende die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer (nummer) en/of inzake contractnummer [nummer z] (telkens) in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.604,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2005 tot en met februari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat een betaalrekening werd geopend en/of dat op die betaalrekening een of meer

(gefingeerde) salarisstorting(en) werd(en) overgemaakt en/of [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 3] en/of een of meer (valse) salarisspecificatie(s) en/of een valselijk opgemaakte arbeidsovereenkomst ten name van [medeverdachte 3] kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 3] af te sluiten;

(zaak 17; art. 225 jo 48 lid 1 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2004 tot en met 04 februari 2005 te Eindhoven, althans in het arondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (het) na te noemen valse of vervalste geschrift(en) voorhanden heeft gehad en/of heeft afgeleverd aan [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren om gebruikt te worden bij een of meer kredietaanvrage(n), te weten:

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van [naam] Uitzendbureau met (medeverdachte 3], getekend d.d. 1 oktober 2004 en/of

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand november 2004 afkomstig van [naam] Uitzendbureau ten name van [medeverdachte 3], en/of

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand december 2004 afkomstig van [naam] Uitzendbureau ten name van [medeverdachte 3], en/of

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van [bedrijf 2] met [medeverdachte 3], getekend d.d. 1 oktober 2004 en/of

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand oktober 2004 afkomstig van [bedrijf 2] ten name van [medeverdachte 3] en/of

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand november 2004 afkomstig van [bedrijf 2] ten name van [medeverdachte 3] en/of

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand december 2004 afkomstig van [bedrijf 2] ten name van [medeverdachte 3],

zijnde dit/deze geschrift(en) (telkens) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen en bestaande het valselijk opmaken en/of vervalsen van dit/deze geschrift(en) hieruit dat blijkens dit/deze salarisspecificatie(s) en/of arbeidsovereenkomst(en) valselijk en in strijd met de waarheid de indruk werd gewekt dat [medeverdachte 3] een (vast) dienstverband had en/of salaris uit dit/deze dienstverband(en) genoot;

(zaak 17; art. 225 lid 2 WvSr)

3.

dat [medeverdachte 1] op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende [medeverdachte 1] toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem,

hebbende [medeverdachte 1] toen en daar inzake contractnummer [nummer yy] en/of inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 20 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven

misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 1] over zijn, verdachtes, persoonsgegevens en/of een of meer op zijn naam staande (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op zijn, verdachte's, naam af te sluiten;

(zaak 29; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer yy] en/of inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan [verdachte], althans op naam van [verdachte] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan hem, verdachte, en/of een of meer anderen;

(zaak 29; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer yy] en/of inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan, althans op naam van [verdachte] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan die [verdachte] en/of een of meer anderen,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 20 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, [medeverdachte 1] over zijn, verdachte's, persoonsgegevens en/of een of meer op zijn naam staande (valse) salarisspecificaties en/of een (valse) arbeidsovereenkomst kon

beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op zijn, verdachte's, naam af te sluiten.

(zaak 29; art. 326 jo 48 WvSr)

meest subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 januari 2005 tot en met 20 januari 2005 te Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland: tezamen en in vereniging een of meer geldsbedrag(en) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen wist(en), dan wel redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat

dit/deze geldsbedrag(en) door valsheid in geschrifte en/of oplichting, in elk geval door enig misdrijf verkregen was/waren;

artikel 416 Wetboek van strafrecht;

4.

dat [medeverdachte 1] op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot

bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende [medeverdachte 1] toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem,

hebbende [medeverdachte 1] toen en daar inzake contractnummer [nummer aa] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.791 Euro en/of inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.700, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 13

januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 4] en/of een of meer (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst ten name van [medeverdachte 4] kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 4] af te sluiten;

(zaak 31; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 janauri 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer aa] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.791 Euro en/of inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.700, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een

of meerdere krediet(en) aan, althans op naam [medeverdachte 4] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen;

(zaak 31; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer aa] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.791 Euro en/of inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.700, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op naam [medeverdachte 4] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 4] en/of een of meer

anderen, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 4] en/of een of

meerdere (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst ten name van [medeverdachte 4] kon beschikken teneinde [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 4] af te sluiten;

(zaak 31; art. 326 jo 48 WvSr)

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2004 tot en met 1 april 2005 te Veghel en/of te Eindhoven, althans in het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband tussen hem, verdachte en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 6] en/of een of meer andere(n), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk, valsheid in geschrifte (artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en/of oplichting (artikel 226

Wetboek van Strafrecht) en/of heling (artikel 416 lid 1 onder a van het Wetboek van Strafrecht;

art. 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewijsbeslissing.

Ten aanzien van de feiten 1 primair, 3 primair en 4 primair.

De rechtbank is van oordeel dat uit het proces-dossier en uit het verhandelde ter terechtzitting ten aanzien van de feiten 1 primair, 3 primair en 4 primair onvoldoende is gebleken van feitelijke betrokkenheid van verdachte bij het de valsheid in geschrifte in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6].

De rechtbank acht derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 1 primair, onder 3 primair en onder 4 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 3 subsidiair en 4 subsidiair.

De raadsman heeft ter zitting onder meer aangevoerd dat ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 3 subsidiair en 4 subsidiair niet bewezen kan worden dat zijn cliënt deze feiten mede gepleegd heeft. De raadsman bestempelt de rol van zijn cliënt als medeplichtige.

De raadsman bepleit voor feit 4 algehele vrijspraak.

De rechtbank betrekt bij haar overweging de navolgende verklaringen uit het procesdossier:

- [medeverdachte 1] bij de rechter-commissaris van 29 mei 2006:

Ik vulde MCO-gegevens in. Bij het systeem bij de bank moeten een aantal standaarddingen worden ingevuld. Bij de meeste personen vulde ik deze zelf in en dan kon je al heel makkelijk aan het maximum geldbedrag komen. Op een gegeven moment kwamen de mensen niet meer en kreeg ik de gegevens aangeleverd via mijn ex-collega [medeverdachte 6]. Meestal kwam [medeverdachte 6] met een lijst met daarop naam, voorletter, postcode en geboortedatum. Later deed ik de BKR-toetsing zelf waarna ik zelf de gegevens in het systeem aanpaste.

Ik heb één keer gezien dat [verdachte] zelf met twee salarisspecificaties aankwam. Op pagina 20 van het ‘140-dossier’ heb ik verklaard over de werkwijze dat gebruik werd gemaakt van een looncarrousel dat [bedrijf 1] valse loonbetalingen verzorgde. Ik kon in het systeem op het rekeningnummer van het [bedrijf 1] zien dat een aantal mensen geld overgemaakt kreeg, maar ook dat het geld weer werd teruggestort. [verdachte] was tussenpersoon voor het [bedrijf 1] Ik heb één keer gezien dat [verdachte] een lijst gaf aan mijn ex-collega [medeverdachte 6]. [medeverdachte 6] gaf deze lijst aan mij. [verdachte] was zelf ook kredietnemer. Van die lijst zijn een aantal mensen aan een geldkrediet gekomen. Op een gegeven moment zag hij dat de kredietnemers niks terugbetaalden. [medeverdachte 6] pakte steeds geld en betaalde dit uit. Als [medeverdachte 6] geld gaf, liet hij de kredietnemer een kasbon tekenen, die hij vervolgens weggooide. Wij hadden een code afgesproken. [medeverdachte 6] gaf mij tevoren datum en tijdstip door. Hij vertelde dat de kredietnemer een afspraak met mij had. [medeverdachte 7] vertelde dat hij als manager werkte bij [bedrijf 1]. De kredietnemer komt naar mij toe met een legitimatie, een originele arbeidsovereenkomst en de laatste twee salarisspecificaties. De vestigingsmanager controleerde de bronstukken niet. Bij de rekening van [bedrijf 1] waren twee procuratiehouders. Ze hadden wel een toegangscontract en de bedragen van de mensen waren elektronisch overgemaakt;

- [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris d.d. 31 mei 2006 (ten aanzien van feit 1):

Ik heb [medeverdachte 7] een keer gezien. Ik ben toen met [medeverdachte 8] naar Veghel gegaan. Ik moest van [verdachte] een acceptgiro of zoiets ondertekenen. Daarop stond een bedrag van 20.000 euro. [verdachte] heeft mij toen samen met [medeverdachte 8] naar de bank gebracht. We zijn in totaal tweemaal bij de bank geweest. Ik had niet in de gaten dat ze een lening afsloten. Ze hebben geld gestort op mijn rekening. Dat was omdat gezien moest worden dat er geld op mijn rekening binnen kwam. Dat heeft er maar een paar uur of een dag op gestaan, toen is het er weer afgehaald. Bij de bank kreeg ik het geld in een envelop. Ik kreeg de helft van het geld. [medeverdachte 8] nam het geld mee. Na de eerste keer zijn we bij een man in Veldhoven geweest. Die zou valse papieren regelen (p15250). [verdachte] is daar toen ook even geweest. [medeverdachte 8] heeft geld aan een van die twee Turkse mannen gegeven. Ik heb het kaartje van mijn nieuwe bankrekening aan de oudere man gegeven. Het was zijn woning. [medeverdachte 8] sprak de Turkse taal met hem. De tweede keer heb ik ongeveer 9.000 euro gekregen en voor 20.000 euro getekend. Het bedrag is toen weer onderverdeeld. [verdachte] kwam zomaar binnen. Ik dacht dat die andere man aan hem ook geld gaf. Ik heb dat alleen gezien. [medeverdachte 5] liegt in zijn verklaring bij de politie. Ik ben samen met [medeverdachte 8] bij zijn woning geweest. Ik heb deze woning van [medeverdachte 5] de politie aangewezen;

- [medeverdachte 8] bij de politie d.d. 13 december 2005 (ten aanzien van feit 1):

(p15206/ 15207/ 15208/ 15209) Ik kwam vaak in een café, genaamd (naam café), aan de (straat) te Eindhoven. Daar hoorde ik dat een man die [medeverdachte] werd genoemd kon regelen dat via hem bij de bank geld opgenomen kon worden. [medeverdachte] bemoeide zich daar verder niet zo mee, maar dit werd meer geregeld door een andere jongen, een neef of schoonzoon van [medeverdachte]. In het begin was er sprake van dat je 45.000 euro kon lenen. Van dit bedrag werd dan 15.000 euro afgehouden als hun deel. Later werd het bedrag verlaagd naar 42.500 euro. Later vertelde de schoonzoon van [medeverdachte] mij dat de bedragen die afgedragen moesten worden verhoogd werden, omdat zij meer risico namen. Later werd het [bedrijf 1] erbij betrokken als zijnde degene waar men in dienst was. Via dit [bedrijf 1] werd je dan zogenaamd op de loonlijst gezet en dan werd geld op jouw rekening gestort als zijnde salaris. Verder zou men naar de ABN-AMRO bank in Veghel moeten gaan om daar een rekeningnummer te openen. Na drie dagen zou het krediet dan geregeld worden. Ik ben hier zelf niet op ingegaan, omdat ik met een schuld van 42.500 euro of 45.000 euro zou komen te zitten. Later heb ik dit aan [medeverdachte 2] verteld. Toen [medeverdachte 2] zo’n lening wilde, heb ik telefonisch contact opgenomen met [medeverdachte]. Ik heb een kopie van het paspoort van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte] gegeven. Zij heeft vervolgens tweemaal een krediet afgesloten. De schoonzoon van [medeverdachte] heet [medeverdachte 7]. Hij is ook met ons naar de bank gereden om het geld van [medeverdachte 2] op te halen. Zij kreeg het geld nadat zij een kastransactiebon ondertekend had van 20.000 euro. Deze bon had [medeverdachte 7] bij zich. De bon werd buiten de bank ondertekend en door [medeverdachte 7] meegenomen. Ik weet dat [medeverdachte 2] in totaal 42.500 euro op haar naam heeft staan. Van dit bedrag heeft zij in totaal 24.500 euro gekregen. [medeverdachte 7] heeft de afspraak bij de bank voor haar gemaakt, daarna konden wij pas bij de bank terecht. Ik ben samen met [medeverdachte 2] in de woning van [medeverdachte] geweest, aan de (straat) in de wijk (naam wijk). Daar waren degenen aanwezig die het mogelijk hadden gemaakt dat zij het geld kreeg. Het was een soort kennismaking.

(p15212) [medeverdachte had de bankgegevens van [medeverdachte 2] nodig zodat hij een geldbedrag op haar rekening kon storten alsof zij salaris had ontvangen. Hierna werd een geldbedrag van 1650 euro op haar rekening gestort. Ik weet dat [medeverdachte 2] hierna die 1650 euro van die rekening heeft opgenomen en deze weer terug aan [medeverdachte] heeft gegeven. [medeverdachte] vertelde mij dat [medeverdachte 7] het deel bij de bank allemaal zou regelen. Toen wij in de woning van [medeverdachte] waren, kwam [medeverdachte 7] ook binnen. Hij heeft het geld toen meegenomen.

- [medeverdachte 9] bij de politie d.d. 15 december 2005:

[medeverdachte 7] (verdachte) hielp wel eens me[bedrijf 1]] Hij ging dan naar bedrijven om te praten. [medeverdachte 7] heeft zelf een kaartje laten maken. Het logo en dergelijke heeft boekhoudster [persoon 2] een zus van hem, laten maken. [medeverdachte 7] is geen werknemer van mij geweest. Deze man heeft een WW- of ziektewetuitkering. Ik heb geen arbeidsovereenkomst van [bedrijf 1] met hem ondertekend (p72 en 73, ‘140 Sr-dossier’);

- [medeverdachte 4] bij de rechter-commissaris d.d. 7 juni 2006 (ten aanzien van feit 4):

Ik ken [medeverdachte 5], dat is (naam medeverdachte 5), de schoonvader van [medeverdachte 7]. Het eerste contact over het krediet had ik met [medeverdachte 5] en (verdachte) samen. [medeverdachte 5] was degene die mij lekker heeft gemaakt en [verdachte] nam het over. [verdachte] regelde alles. Hij heeft mijn legitimatiebewijs meegenomen en hij heeft het krediet geregeld. [medeverdachte 7] heeft gezegd dat ik me bij de bank moest melden bij een Turkse jongen bij de balie en die zou me leiden naar een zwarte jongen, [medeverdachte 1]. Ik had toen een arbeidsovereenkomst. [medeverdachte 5] en [verdachte] hadden meerdere uitzendbureau’s. Ik ben tweemaal naar de bank gegaan. De eerste keer heb ik getekend voor ontvangst van een bedrag van 16.500 euro, maar toen niets mee gekregen. De tweede keer kreeg ik 6.500 euro mee. Alleen de eerste keer is [medeverdachte 7] mee naar de bank gegaan. De helft van het openstaande bedrag bij de bank, 45.000 euro, heb ik nooit ontvangen.

- [medeverdachte 5] bij de politie d.d. 6, 7 en 8 december 2005):

(p 15161) [bedrijf 1] was van [medeverdachte 9]. Hij werd bijgestaan door zijn schoonbroer [medeverdachte 7]. Ik had feitelijk geen leidinggevende functie. Wanneer [medeverdachte 9] of [medeverdachte 7] geen tijd hadden dan regelde ik zaken. Ik had ook pasjes bij mij van onder andere mijn dochters en van [medeverdachte 9]. Op verzoek van hen regelde ik wel zaken.

(p15165/ 15166) Ik heb de overboeking van 2.000 euro op naam van [medeverdachte 2] niet gedaan. Ik wist wel dat het gebeurd was. [medeverdachte 7] heeft die storting gedaan, ook heeft hij het bedrag van 2.000 euro overgeboekt naar de rekening van [medeverdachte 2].

- Eigen verklaring van verdachte d.d. 6 december 2005 (ten aanzien van feit 3):

Ik kwam voor een lening bij de ABN-AMRO Bank in Veghel bij de bankbediende [medeverdachte 1]. Deze [medeverdachte 1] heeft mij verteld dat ik maximaal 45.000 euro kon krijgen. Ik heb een formulier, wat ik niet verder had bekeken, op aanwijzen van [medeverdachte 1], ondertekend. Een paar dagen later heb ik in de bank een deel van het geld contant opgenomen. Korte tijd later heb ik de rest van het geld contant opgenomen. Dit geld werd aan de kas uitbetaald door een man van Turkse afkomst.

Gelet op het procesdossier, met name op vorenstaande verklaringen, en het verhandelde ter terechtzitting komt de rechtbank tot de conclusie dat er sprake is geweest van een zodanig nauwe en bewuste samenwerking tussen [medeverdachte 5], [medeverdachte 1], [medeverdachte 6] en verdachte, dat gesproken kan worden van medeplegen van oplichting.

De rechtbank acht het onder 1 subsidiair, onder 3 subsidiair en onder 4 subsidiair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van feit 2 primair.

De officier van justitie heeft ter zitting gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 2 primair tenlastegelegde. De raadsman van verdachte heeft ter zitting aangevoerd dat slechts bewezen kan worden het voorhanden hebben danwel overdragen van valse geschriften door zijn cliënt aan [medeverdachte 3], met uitzondering van de documenten met betrekking tot [bedrijf 2].

De rechtbank overweegt het navolgende.

[medeverdachte 1] heeft verklaard (p17263) dat [medeverdachte 3] hem twee loonstroken van (bedrijf 1) overhandigde, waarna hij het krediet van zijn privé-rekening verhoogde en een flexibel krediet voor hem opende. [medeverdachte 3] heeft op 19 juni 2006 bij de rechter-commissaris verklaard dat (verdachte) (verdachte) was verdwenen en hij daarom aan [medeverdachte 5] ([medeverdachte 45) heeft gevraagd waarom ze hem opgelicht hadden. Hij verklaart dat hij 42.500 euro aan de bank moest terugbetalen, terwijl hij van dit bedrag slechts 18.000 euro ontvangen had. Hij heeft verklaard dat verdachte [bedrijf 1] runde. Verdachte had hem gezegd: “als je het goed doet, ik heb kanalen in de bank, dan kun je geld lenen.” Verdachte heeft [medeverdachte 3] vervolgens in een restaurant een arbeidsovereenkomst op naam van [bedrijf 1] overhandigd, [medeverdachte 3] heeft ondertekend. Voorts heeft [medeverdachte 3] bij de politie op 8 november 2005 verklaard (p17381) dat verdachte bij een volgende ontmoeting twee salarisspecificaties heeft overhandigd, die hij moest meenemen naar de bank bij diens kredietaanvraag. [medeverdachte 3] heeft deze twee salarisspecificaties tijdens zijn verhoor bij de politie aan verbalisanten overhandigd. Deze bleken betrekking te hebben op [medeverdachte 3] en [bedrijf 1] ten aanzien van de maanden november 2004 en december 2004. Deze verklaring wordt deels ondersteund door de verklaring van (betrokkene)], afgelegd op 9 oktober 2006 bij de rechter-commissaris, waarin deze onder meer verklaard heeft dat verdachte de heer [medeverdachte 3) tweemaal in zijn bijzijn heeft ontmoet waarbij verdachte hem heeft aangegeven een [bedrijf 1] te runnen.

De rechtbank acht op grond van het vorenstaande het tenlastegelegde onder 2 primair niet wettig en overtuigend bewezen nu weliswaar is komen vast te staan dat [medeverdachte 3] de arbeidsovereenkomst en de salarisspecificaties van verdachte heeft ontvangen, maar verdachte deze niet zelf naar de bank heeft gebracht en ook overigens niet betrokken is geweest bij de op de bank verrichte administratieve handeling, zodat verdachte hiervan behoort te worden vrijgesproken.

De rechtbank acht gelet op het vorenstaande het onder 2 subsidiair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van feit 5, ‘de criminele organisatie’.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad is af te leiden dat het bij artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht moet gaan om deelname van personen en/of rechtspersonen aan een gestructureerd samenwerkingsverband, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Van deelname is sprake indien men behoort tot het samenwerkingsverband en de betrokkene (tenminste) wetenschap heeft dat er misdrijven worden gepleegd door/binnen het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt. Wil er sprake zijn van ‘deelname’ dan moet betrokkene tenminste hetzij een aandeel hebben in, hetzij de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de betreffende organisatie ondersteunen. Om te kunnen spreken van een ‘organisatie’ is verder nodig dat blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, hetgeen kan blijken uit gemeenschappelijke regels en doelstellingen, maar ook uit een zekere gelaagdheid van het samenwerkingsverband en/of een rolverdeling tussen en positie van de individuele deelnemers binnen het samenwerkingsverband. Ook een gezamenlijk optreden naar buiten kan wijzen op het bestaan van een dergelijk samenwerkingsverband.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat verdachte in een periode van ongeveer 3 maanden, te weten van 1 januari 2005 tot en met 1 april 2005, volgens een vastomlijnde werkwijze en samen met medeverdachte [medeverdachte 5], [medeverdachte 6] heeft voorzien van gegevens van diverse kredietnemers, die geen van allen voldeden aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een krediet. Daarbij heeft verdachte na 1 januari 2005 samen met [medeverdachte 5] via het (bedrijf 1) een zogenaamde looncarrousel opgezet, waardoor zij ook over de voor de kredieten benodigde gegevens konden beschikken. Verdachte heeft samen met [medeverdachte 5] potentiële kredietnemers geworven en hun namen aan [medeverdachte 6] verstrekt. [medeverdachte 6] heeft vervolgens aan [medeverdachte 1] de namen van deze personen aangeleverd. [medeverdachte 1] heeft deze gegevens en andere gegevens ingevoerd in het computersysteem van de Abn-Amrobank te Veghel. Op basis van deze gegevens werden steeds een of meer kredietovereenkomsten opgemaakt. [medeverdachte 6] heeft bij het doen van kasbetalingen aan de kredietnemers hen de betreffende kwitanties laten ondertekenen, terwijl zij slechts een deel of zelfs in het geheel niet het op die kwitantie vermelde bedrag ontvingen.

Gelet op vorenstaande werkwijze is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband waarin verdachte en zijn mededaders volgens door hen gestelde regels en met het door hen gestelde oogmerk gericht op het plegen van misdrijven – waaronder valsheid in geschrifte en oplichting – samenwerkten en daartoe jegens derden als een gestructureerd samenwerkingsverband optraden.

De rechtbank acht het onder 5 tenlastegelegde derhalve wettig en overtuigend bewezen.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

Ten aanzien van feit 1 subsidiair.

op tijdstippen in de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en een netto-inkomen had van Euro 1.500 en inzake

contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat

[medeverdachte 2] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten aan [medeverdachte 2] voornoemd, en tot de afgifte van

geldbedragen aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen.

Ten aanzien van feit 2 subsidiair.

op tijdstippen in de periode van 01 oktober 2004 tot en met 04 februari 2005 in het

arrondissement 's-Hertogenbosch, opzettelijk na te noemen valse geschriften voorhanden heeft gehad en heeft afgeleverd aan [medeverdachte 3] terwijl hij wist dat deze geschriften bestemd waren om gebruikt te worden bij een of meer kredietaanvragen, te weten:

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaa[bedrijf 1] met [medeverdachte 3], getekend d.d. 1 oktober 2004 en

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand november 2004 afkomstig van [bedrijf 1] ten name van [medeverdachte 3], en

- een salarisspecificatie met betrekking tot de maand december 2004 afkomstig van [bedrijf 1] ten name van [medeverdachte 3],

zijnde deze geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen en bestaande het valselijk opmaken van deze geschriften hieruit dat blijkens deze salarisspecificaties en

arbeidsovereenkomst valselijk en in strijd met de waarheid de indruk werd

gewekt dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en salaris uit dit dienstverband genoot.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair.

op 12 januari 2005 te Veghel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de

Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer yy] en inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [verdachte] een vast dienstverband had en

een netto-inkomen van Euro 1.500, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten aan [verdachte] en tot de afgifte van geldbedragen aan hem, verdachte, en/of een of meer anderen.

Ten aanzien van feit 4 subsidiair.

op tijdstippen in de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer aa] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van 1.791 Euro en inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 4] een vast

dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 1.700, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten aan (medeverdachte 4) voornoemd en tot de afgifte van geldbedragen aan [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen.

ten aanzien van feit 5.

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 1 april 2005 in het arrondissement

's-Hertogenbosch, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband tussen hem, verdachte en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk, valsheid in geschrifte (artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en oplichting (artikel 226 Wetboek van Strafrecht).

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 27, 47, 57, 63, 140, 225, 326.

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID

De eis van de officier van justitie.

Ten aanzien van de feiten 1 primair, 3 primair en 4 primair:

Vrijspraak.

Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 subsidiair en 5:

Gevangenisstraf van 270 dagen waarvan 72 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het voorarrest.

De op te leggen straf.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- verdachte heeft de door hem gepleegde strafbare feiten gepleegd in georganiseerd verband en heeft willens en wetens zijn rol in die organisatie vervuld;

- verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer 4 maanden een zeer groot aantal strafbare feiten gepleegd;

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelden.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank anderzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheid die tot matiging van de straf heeft geleid:

- tussen het door verdachte plegen van de strafbare feiten, het aan het licht komen daarvan bij de politie en de berechting ter terechtzitting is een onwenselijk lange termijn verstreken, waarbij met name in de periode van 22 juni 2006 tot en met 18 september 2007 kennelijk niets in de onderhavige strafzaak is gebeurd. De rechtbank constateert dat de (geringe) schending van de redelijke termijn vier maanden bedraagt.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf. De rechtbank is van oordeel dat de eis zoals de officier van justitie heeft gevorderd voor dit soort feiten op zich redelijk is. De rechtbank zal de straf echter matigen nu zij een (geringe) overschrijding van de redelijke termijn met vier maanden heeft geconstateerd. De rechtbank vermindert de straf zodanig dat zij aan verdachte geen voorwaardelijke gevangenisstraf zal opleggen. Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank volstaan met een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1 subsidiair:

Medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 2 subsidiair:

opzettelijk voorhanden hebben en afleveren van het valse geschrift, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is om als echt en onvervalst te worden gebruikt, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 3 subsidiair:

medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 4 subsidiair:

medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 5:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

T.a.v. feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 primair:

Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair, feit 4 subsidiair, feit 5:

Gevangenisstraf voor de duur van 198 dagen met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.M.P. Willemse, voorzitter,

mr. P.A. Buijs en mr. I.M. Nusselder, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken op 15 april 2008.