Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9370

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-04-2008
Datum publicatie
15-04-2008
Zaaknummer
01/889067-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van 198 dagen voor kredietfraude.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/889067-05

Datum uitspraak: 15 april 2008

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] ([land]) op [geboortedatum] 1960,

thans verblijvende te [woonplaats], [adres]

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 april 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 16 februari 2006.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende [medeverdachte 1] en/of die ander(en)

toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde

MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem, hebbende die [medeverdachte 1] en/of die ander(en) toen en daar inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of

een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 2.050

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 10 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 2] een betaalrekening opende en/of dat op die betaalrekening een of meer (gefingeerde) salarisstorting(en) werd(en) overgemaakt en/of dat [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 2] en/of een of meer (valse)

salarisspecificaties ten name van [medeverdachte 2] kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 2] af te sluiten;

(zaak 15; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de

Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat

[medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had

van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op naam [medeverdachte 2] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen;

(zaak 15; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende die [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.500 en/of inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en/of een

netto-inkomen had van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op

naam [medeverdachte 2] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 10 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 2] een betaalrekening opende en/of dat op die betaalrekening een

of meer (gefingeerde) salarisstorting(en) werd(en) overgemaakt en/of dat [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 2] en/of een of meer (valse) salarisspecificatie(s) ten name van [medeverdachte 2] kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 2] af te sluiten;

(zaak 15; art. 326 juncto 48 WvSr)

2.

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot

bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende [medeverdachte 1] en/of die ander(en) toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem,

hebbende die [medeverdachte 1] en/of die ander(en) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] en/of inzake contractnummer [nummer z] (telkens) in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] alleenstaand was, een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.550, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 18 november 2004 tot en met 12 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement

Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [verdachte] en/of een of meerdere (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst ten name van [verdachte] kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1], te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van hem, verdachte, althans op zijn naam te kunnen afsluiten;

(zaak 30; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] en/of inzake contractnummer [nummer z] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] alleenstaand was, een vast dienstverband had en/of een

netto-inkomen had van Euro 1.550, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan, althans op naam van [verdachte] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan hem, verdachte, en/of een of meer anderen;

(zaak 30; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] op of omstreeks 12 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende die [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de

Abn-Amrobank, hebbende die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] en/of inzake contractnummer [nummer z] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [verdachte] alleenstaand was, een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.550, tengevolge van welke handelwijze de bank

voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan, althans op naam van [verdachte] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan hem, verdachte, en/of een of meer anderen,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 18 november 2004 tot en met 12 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat die [medeverdachte 1] over zijn, verdachte's, persoonsgegevens en/of een of meer op zijn naam staande (valse) salarisspecificatie(s) en/of een valse

arbeidsovereenkomst ten zijnen naam kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van hem verdachte, althans op zijn, verdachte's, naam af te sluiten;

(zaak 30; art. 326 jo 48 WvSr)

meest subsidiair:

dat hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 januari 2005 tot en met 14 januari 2005 te Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen (telkens) een of meer geldsbedrag(en) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s)

(telkens) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van dat/deze geldsbedrag(en) wist(en), dan wel redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze door valsheid in geschrifte en/of oplichting, in elk geval door enig misdrijf verkregen was/waren;

(zaak 30; artikel 416 jo 417bis Wetboek van strafrecht)

3.

dat [medeverdachte 1] op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk (een) geschrift(en), te weten (een) bestand(en) in/van het (bancaire)computersysteem van de

Abn-Amrobank, zijnde dit/deze bestand(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot

bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers hebbende [medeverdachte 1] toen en daar (telkens) ter verkrijging van een fiat om een krediet te kunnen verstrekken opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in dat bancaire (computer)systeem, hebbende die [medeverdachte 1] toen en daar inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.700 Euro en/of inzake contractnummer [nummer yy] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.791, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met

13 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 3] en/of een of meer (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst ten name van [medeverdachte 3] kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 3] af te sluiten;

(zaak 31; art. 225 lid 1 jo. 48 WvSr)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 janauri 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de

Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat

[medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.700 Euro en/of inzake contractnummer [nummer yy] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat

[medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.791, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een

of meerdere krediet(en) aan, althans op naam [medeverdachte 3] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen;

(zaak 31; art. 326 WvSr)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Veghel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, (telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, immers hebbende die [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk valselijk, listiglijk en/of bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van 1.700 Euro en/of inzake contractnummer [nummer yy] in strijd met de waarheid als gegeven(s) ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en/of een netto-inkomen had van Euro 1.791, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van een of meerdere krediet(en) aan , althans op naam [medeverdachte 3] voornoemd, en/of tot de afgifte van een of meerdere geldsbedrag(en) aan [medeverdachte 3] en/of een of meer

anderen, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 te Eindhoven en/of Veghel, althans in het arrondissement Den Bosch, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen verschaft tot het plegen van vorenomschreven misdrijf/misdrijven door er (mede) voor zorg te dragen, althans (mede) te bewerkstelligen, dat [medeverdachte 1] over de persoonsgegevens van [medeverdachte 3] en/of een of

meer (valse) salarisspecificatie(s) en/of een (valse) arbeidsovereenkomst ten name van [medeverdachte 3] kon beschikken teneinde die [medeverdachte 1] te bewegen tot, althans in de gelegenheid te stellen een of meerdere kredietovereenkomst(en) ten behoeve van, althans op naam van [medeverdachte 3] af te sluiten.

(zaak 31; art. 326 jo 48 WvSr)

4.

hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 01 april 2005 te Veghel en/of te Eindhoven, althans in het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband tussen hem, verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 4] en/of

[medeverdachte 5] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk, valsheid in geschrift (artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en/of oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) en/of heling (416 lid 1 onder a van het Wetboek van Strafrecht);

art. 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht

6.

hij op of omstreeks 18 april 2003 en/of 30 juni 2003, in elk geval in of omstreeks de periode van 18 april 2003 tot en met 30 juni 2003, te Eindhoven en/of te Helmond, althans in het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk vier, in elk geval een of meerdere werkgeversverklaring(en) van (naam)Uitzendbureau ten name van [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] zijnde die werkgeversverklaring(en) (telkens) (een) geschrift(en) die/ dat bestemd zijn/is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, althans heeft vervalst, hebbende hij, verdachte en/of zijn mededaders toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid vermeld dat

- [medeverdachte 6] in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of dat hij was aangesteld in vaste dienst en/of dat hij een bruto jaarsalaris genoot van 20.321,28 Euro (pag. 3365en/of

- [medeverdachte 7] in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of dat zij was aangesteld in vaste dienst en/of dat zij een bruto jaarsalaris genoot van 29.411,94 Euro (pag. 3366)

- [medeverdachte 7] in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of dat zij was aangesteld in vaste dienst en/of dat zij een bruto jaarsalaris genoot van 30.345,78 Euro (pag. 3337) en/of

- [medeverdachte 6] in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of dat hij was aangesteld in vaste dienst en/of dat hij een bruto jaarsalaris genoot van 22.982,83 Euro (pag. 3334)

met het oogmerk om voormelde werkgeversverklaring(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door een ander of anderen te doen gebruiken;

(zaak 33; art. 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

Tengevolge van een kennelijke schrijffout in de tenlastelegging begaan staat feit 6 vermeld, terwijl dit kennelijk feit 5 was. Ten aanzien van feit 3 staat bij het vermelde netto-inkomen van [medeverdachte 3] bij contractnummer [nummer xx] een bedrag van 1.700 Euro vermeld en staat bij contractnummer [nummer yy] een bedrag van Euro 1.791 vermeld.

De rechtbank herstelt deze schrijffouten en leest bij contractnummer [nummer xx] een bedrag van 1.791 Euro en bij contractnummer [nummer yy] een bedrag van 1.700 Euro. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewijsbeslissing.

Ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair en 3 primair.

De rechtbank is van oordeel dat uit het proces-dossier en uit het verhandelde ter terechtzitting ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair en 3 primair onvoldoende is gebleken van feitelijke betrokkenheid van verdachte bij de valsheid in geschrifte in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht door medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4]

De rechtbank acht derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 1 primair, onder 2 primair en onder 3 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair.

De raadsman heeft ter zitting onder meer aangevoerd dat ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair niet bewezen kan worden dat zijn cliënt deze feiten mede gepleegd heeft.

De rechtbank komt gelet op het procesdossier en met name op de verklaringen van [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], [medeverdachte 8], [medeverdachte 6], [medeverdachte 3] en verdachte (d.d. 7 december 2005) en het verhandelde ter terechtzitting tot de conclusie dat er sprake is geweest van een zodanig nauwe en bewuste samenwerking tussen [medeverdachte 5], [medeverdachte 1], [medeverdachte 4] en verdachte, dat gesproken kan worden van medeplegen van oplichting.

De rechtbank acht het onder 1 subsidiair, onder 2 subsidiair en onder 3 subsidiair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van feit 4, ‘de criminele organisatie’.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad is af te leiden dat het bij artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht moet gaan om deelname van personen en/of rechtspersonen aan een gestructureerd samenwerkingsverband, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Van deelname is sprake indien men behoort tot het samenwerkingsverband en de betrokkene (tenminste) wetenschap heeft dat er misdrijven worden gepleegd door/binnen het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt. Wil er sprake zijn van ‘deelname’ dan moet betrokkene tenminste hetzij een aandeel hebben in, hetzij de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de betreffende organisatie ondersteunen. Om te kunnen spreken van een ‘organisatie’ is verder nodig dat blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, hetgeen kan blijken uit gemeenschappelijke regels en doelstellingen, maar ook uit een zekere gelaagdheid van het samenwerkingsverband en/of een rolverdeling tussen en positie van de individuele deelnemers binnen het samenwerkingsverband. Ook een gezamenlijk optreden naar buiten kan wijzen op het bestaan van een dergelijk samenwerkingsverband.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat verdachte in een periode van ongeveer 3 maanden, te weten van 1 januari 2005 tot en met 1 april 2005, volgens een vastomlijnde werkwijze en samen met medeverdachte [medeverdachte 5], [medeverdachte 4] heeft voorzien van gegevens van diverse kredietnemers, die geen van allen voldeden aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een krediet. Daarbij heeft verdachte na 1 januari 2005 samen met [medeverdachte 5] via het Uitzendbureau (naam) een zogenaamde looncarrousel opgezet, waardoor zij ook over de voor de kredieten benodigde gegevens konden beschikken. Verdachte heeft samen met [medeverdachte 5] potentiële kredietnemers geworven en hun namen aan [medeverdachte 4] verstrekt. [medeverdachte 4] heeft vervolgens aan [medeverdachte 1] de namen van deze personen aangeleverd. [medeverdachte 1] heeft deze gegevens en andere gegevens ingevoerd in het computersysteem van de Abn-Amrobank te Veghel. Op basis van deze gegevens werden steeds een of meer kredietovereenkomsten opgemaakt. [medeverdachte 4] heeft bij het doen van kasbetalingen aan de kredietnemers hen de betreffende kwitanties laten ondertekenen, terwijl zij slechts een deel of zelfs in het geheel niet het op die kwitantie vermelde bedrag ontvingen.

Gelet op vorenstaande werkwijze is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband waarin verdachte en zijn mededaders volgens door hen gestelde regels en met het door hen gestelde oogmerk gericht op het plegen van misdrijven – waaronder valsheid in geschrifte en oplichting – samenwerkten en daartoe jegens derden als een gestructureerd samenwerkingsverband optraden.

De rechtbank acht het onder 4 tenlastegelegde derhalve wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van feit 5.

De rechtbank overweegt ten aanzien van feit 5 (‘de hypotheekfraude’) dat slechts de [persoon 1] over rechtstreekse betrokkenheid van verdachte bij dit feit heeft verklaard. Deze verklaring wordt naar het oordeel van de rechtbank in onvoldoende mate ondersteund door andere bewijsmiddelen in het procesdossier.

De rechtbank acht derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 5 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

Ten aanzien van feit 1 subsidiair:

op tijdstippen in de periode van 20 januari 2005 tot en met 04 februari 2005 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer zz] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 2] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 1.500 en inzake contractnummer [nummer x] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat

[medeverdachte 2] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 2.050, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten [medeverdachte 2] voornoemd, en tot de afgifte van geldbedragen aan [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen.

Ten aanzien van feit 2 subsidiair:

op 12 januari 2005 te Veghel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de

Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer y] en inzake contractnummer [nummer z] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [verdachte] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 1.550, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten aan [verdachte] voornoemd, en tot de afgifte van geldbedragen aan hem, verdachte, en/of een of meer anderen.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair:

op tijdstippen in de periode van 11 januari 2005 tot en met 13 januari 2005 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels de Abn-Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en tot het aangaan van een schuld, immers hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn

mededader(s) toen en daar opzettelijk valselijk, listiglijk en bedrieglijk onjuiste zogenaamde MCO-gegevens ingevoerd in het bancaire (computer)systeem van de Abn-Amrobank, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar inzake contractnummer [nummer xx] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast dienstverband had en een netto-inkomen van 1.791 Euro en inzake contractnummer [nummer yy] in strijd met de waarheid als gegevens ingevoerd dat [medeverdachte 3] een vast

dienstverband had en een netto-inkomen van Euro 1.700, tengevolge van welke handelwijze de bank voornoemd werd bewogen tot het verstrekken van kredieten aan Top voornoemd, en tot de afgifte van geldbedragen aan [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen.

Ten aanzien van feit 4.

in de periode van 01 januari 2005 tot en met 01 april 2005 in het arrondissement

's-Hertogenbosch heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband tussen hem, verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5],

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk, valsheid in geschrift

(artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht).

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 27, 47, 57, 140, 326.

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID

De eis van de officier van justitie.

Ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair en 3 primair:

Vrijspraak.

Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 en 5:

Gevangenisstraf van 270 dagen waarvan 72 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het voorarrest.

De op te leggen straf.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- verdachte heeft de door hem gepleegde strafbare feiten gepleegd in georganiseerd verband en heeft willens en wetens zijn rol in die organisatie vervuld;

- verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer 3 maanden een zeer groot aantal strafbare feiten gepleegd;

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelden.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank anderzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheid die tot matiging van de straf heeft geleid:

- tussen het door verdachte plegen van de strafbare feiten, het aan het licht komen daarvan bij de politie en de berechting ter terechtzitting is een onwenselijk lange termijn verstreken, waarbij met name in de periode van 22 juni 2006 tot en met 18 september 2007 kennelijk niets in de onderhavige strafzaak is gebeurd. De rechtbank constateert dat de (geringe) schending van de redelijke termijn vier maanden bedraagt.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf. De rechtbank is van oordeel dat de eis zoals de officier van justitie heeft gevorderd voor dit soort feiten op zich redelijk is. De rechtbank zal de straf echter matigen nu zij ten aanzien van feit 5 tot een vrijspraak komt en een (geringe) overschrijding van de redelijke termijn met vier maanden heeft geconstateerd. De rechtbank verminderd de straf zodanig dat zij aan verdachte geen voorwaardelijke gevangenisstraf zal opleggen. Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank volstaan met een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1 subsidiair:

Medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 2 subsidiair:

Medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 3 subsidiair:

Medeplegen van:

oplichting, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 4:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

T.a.v. feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 5:

Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair, feit 4:

Gevangenisstraf voor de duur van 198 dagen met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.M.P. Willemse, voorzitter,

mr. P.A. Buijs en mr. I.M. Nusselder, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken op 15 april 2008.