Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3378

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
07-03-2007
Datum publicatie
05-08-2011
Zaaknummer
01/835242-05 en 01/820048-07 (ttz. gev.)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van medeplegen van/medeplichtigheid aan moord/doodslag.

Bewezenverklaring van medeplegen van een lijk verbergen en/of wegvoeren, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen en diefstallen.

Opgelegd een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-HERTOGENBOSCH

Parketnummer: 01/835242-05 en 01/820048-07 (ttz. gev.)

Uitspraakdatum: 7 maart 2007

VERKORT VONNIS

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

21 februari 2007.

Op deze zitting heeft de rechtbank de tegen verdachte, onder de hiervoor genoemde parketnummers, aanhangig gemaakte zaken gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlasteleggingen.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaardingen van 9 maart 2006 en 6 februari 2007.

De tenlasteleggingen zijn op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 21 februari 2007 gewijzigd. Van deze vorderingen zijn kopieën aan dit vonnis gehecht.

Met inachtneming van deze wijzigingen is aan verdachte tenlastegelegd:

onder parketnummer 01/835242-05 dat:

1.

hij op enig tijdstip in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en

met 19 december 2005 te Helmond en/of te Beek en Donk, in elk geval in

Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft

beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, voornoemde

[slachtoffer] meermalen, althans eenmaal met een mes, althans een scherp voorwerp

in de hals en/of de nek en/of het lichaam gestoken, tengevolge waarvan

voornoemde [slachtoffer] is overleden;

(artikel 289/287 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op enig tijdstip in of omstreeks de periode van 12 december 2005

tot en met 19 december 2005 te Helmond en/of te Beek en Donk, in elk geval in

Nederland, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven

heeft beroofd, immers heeft voornoemde [medeverdachte] met dat opzet en na kalm

beraad en rustig overleg voornoemde [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal met

een mes, althans een scherp voorwerp in de hals en/of de nek en/of het lichaam

gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte op enig tijdstip in of omstreeks de

periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond en/of te

Beek en Donk, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest door

- met een door hem, verdachte bestuurde auto met voornoemde [medeverdachte] naar de

woning van voornoemde [slachtoffer] te rijden en/of

- met voornoemde [medeverdachte] en/of [slachtoffer] in de richting van Helmond te

rijden en/of

- voornoemde [slachtoffer], nadat voornoemde [medeverdachte] hem (de eerste keer) had

gestoken met een scherp voorwerp, te slaan en/of

- zijn, verdachtes, auto (na de eerste steek) beschikbaar te (blijven) stellen

aan [medeverdachte] en/of

- weg te rijden nadat [medeverdachte] de eerste keer, maar voordat [medeverdachte] de

tweede keer [slachtoffer] heeft gestoken en/of

- voornoemde [slachtoffer] en [medeverdachte] in een door hem, verdachte bestuurde auto

te (blijven) vervoeren;

(artikel 289/287 juncto 48 van het Wetboek van Strafrecht)

onder parketnummer 01/820048-07 dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december

2005 te Helmond, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander, althans alleen, met het oogmerk om het feit en/of de oorzaak van het overlijden te verhelen, het lijk van [slachtoffer] heeft/hebben verborgen en/of weggevoerd;

(artikel 151 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Beek en

Donk, gemeente Laarbeek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een

woning gelegen aan [adres slachtoffer] heeft weggenomen een hoeveelheid fotocameras

en/of videocameras, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en /

of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

middel van een valse sleutel, te weten een gestolen sleutel;

(artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 22 december 2005 te

Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, videocameras en/of fotocameras heeft verworven,

voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn

mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die

videocameras en/of die fotocameras wist(en) dat het (een) door misdrijf

verkregen goed(eren) betrof;

(artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht)

3.

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Helmond

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bos sleutels,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

(artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Beek en

Donk, gemeente Laarbeek, en/of te Eindhoven, in elk geval in Nederland tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid sieraden en/of

een gsm, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s);

(artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Beek en

Donk, gemeente Laarbeek en/of te Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een hoeveelheid

sieraden en/of een gsm heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven

of het voorhanden krijgen van die sieraden en/of die gsm wist(en) dat het

(een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

(artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht)

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewijsbeslissing.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder parketnummer 01/835242-05 onder primair en subsidiair en onder parketnummer 01/820048-07 onder feit 3 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Overweging met betrekking tot de bewezenverklaring.

De rechtbank is van oordeel dat nu een overledene géén bezittingen meer kan hebben, de onder feit 2 primair en feit 4 primair, weggenomen goederen aan een ander of anderen dan verdachte en zijn mededader toebehoorden.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat

onder parketnummer 01/820048-07:

1.

hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december

2005 te Helmond, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander, althans alleen, met het oogmerk om het feit en/of de oorzaak van het overlijden te verhelen, het lijk van [slachtoffer] heeft/hebben verborgen en/of weggevoerd;

(artikel 151 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Beek en

Donk, gemeente Laarbeek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een

woning gelegen aan [adres slachtoffer] heeft weggenomen een hoeveelheid fotocameras

en/of videocameras, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en /

of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

middel van een valse sleutel, te weten een gestolen sleutel;

(artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 12 tot en met 19 december 2005 te Beek en

Donk, gemeente Laarbeek, en/of te Eindhoven, in elk geval in Nederland tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid sieraden en/of

een gsm, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s);

(artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht)

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Voortgezette handeling feit 2 primair en feit 4 primair (01/820048-07).

De rechtbank is van oordeel dat feit 2 primair en feit 4 primair onder parketnummer 01/820048-07 moeten worden aangemerkt als één voortgezette handeling in de zin van artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht, daar voornoemde feiten voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit en er sprake is van gelijksoortigheid van feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 27, 47, 56, 57, 151, 310, 311

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID

De eis van de officier van justitie.

- Vrijspraak voor hetgeen onder parketnummer 01/83524205 primair en subsidiair is ten laste gelegd;

- Bewezenverklaring van hetgeen onder parketnummer 01/820048-07 feit 1, feit 2 primair, feit 3 en feit 4 primair is ten laste gelegd;

- Een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar, met aftrek conform het gestelde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

De op te leggen straf(fen) en/of maatregel(en).

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten onder parketnummer 01/820048-7 feit 2 primair en feit 4 primair gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelde(n);

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

Met betrekking tot een deel van de op te leggen gevangenisstraf zal de rechtbank bepalen dat dat deel van die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich gedurende een hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. 01/820048-07 feit 1:

medeplegen van een lijk verbergen en/of wegvoeren, met het oogmerk om het

feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen

T.a.v. 01/820048-07 feit 2 primair:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse

sleutels (in voortgezette handeling gepleegd met feit 4 primair)

T.a.v. 01/820048-07 feit 4 primair:

diefstal door twee of meer verenigde personen

(in voortgezette handeling gepleegd met feit 2 primair)

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

T.a.v. 01/835242-05 primair, subsidiair, 01/820048-07 feit 3:

Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

T.a.v. 01/820048-07 feit 1, feit 2 primair, feit 4 primair:

Gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27

Wetboek van Strafrecht waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2

jaren

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.A. van Biesbergen, voorzitter,

mr. G.J. Holtkamp en mr. A.M. Baumgarten, leden,

in tegenwoordigheid van mr. P. van Etteger, griffier

en is uitgesproken op 7 maart 2007.

Mr. Baumgarten is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.