Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX6029

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-08-2012
Datum publicatie
29-08-2012
Zaaknummer
12 - 25509
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gelet op het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter dat thans niet in geding is een handeling van een bestuursorgaan ten aanzien van verzoeker ingevolge of krachtens de Vw, maar is sprake van een strafrechtelijke detentie die thans (nog) niet is of wordt onderbroken, waartegen geen rechtsmiddel op grond van de Vw openstaat.

In artikel 1:6, aanhef en onder a, Awb zijn de hoofdstukken 2 tot en met 8 en 10 Awb niet van toepassing op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Verzoeker kan derhalve evenmin een rechtsmiddel instellen tegen de strafrechtelijke detentie op grond van de Awb. Gelet op het voorgaande zal het bezwaar van verzoeker door de daartoe bevoegde instantie niet-ontvankelijk moeten worden verklaard en dient het verzoek om een voorlopige voorziening te worden afgewezen.

Het beroep ingesteld door middel van het formulier ‘Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000’ dient niet-ontvankelijk te worden verklaard, omdat geen sprake is van een maatregel die op grond van de Vw aan eiser is opgelegd, zodat hiertegen geen rechtsmiddel ingevolge de Vw kan worden aangewend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 25509

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 16 augustus 2012 in de zaak van

[eiser],

geboren op [geboortedatum], van (gestelde) Franse nationaliteit, thans verblijvende in het Justitieel Medisch Centrum te Scheveningen,

eiser,

(gemachtigde: mr. W.A.L. de Boer, advocaat te Amsterdam).

Procesverloop

Eiser heeft op 10 augustus 2012 beroep ingesteld tegen een maatregel van 26 juli 2012 en verzocht om schadevergoeding toe te kennen.

Overwegingen

1. Eiser heeft het onderhavige beroep ingesteld door middel van het formulier ‘Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000’. Op dit formulier kan worden aangekruist tegen welke maatregel op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) een rechtsmiddel wordt ingesteld. Geen van de in het formulier genoemde opties is aangekruist. Ook anderszins blijkt niet dat sprake is van een aan eiser opgelegde maatregel op grond van de Vw. Integendeel, uit het dossier blijkt dat eiser in strafrechtelijke detentie zit, die in beginsel voortduurt tot 26 mei 2014. Sinds 26 juli 2012 kan eiser in aanmerking komen voor strafonderbreking op grond van de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2012, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, in verband met strafonderbreking voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Ingevolge artikel 40a van deze regeling kan de strafonderbreking worden verleend voor onbepaalde tijd en gaat deze in op het moment dat de vreemdeling Nederland daadwerkelijk heeft verlaten.

2. Gelet op het voorgaande is geen sprake van een maatregel die op grond van de Vw aan eiser is opgelegd, zodat hiertegen geen rechtsmiddel ingevolge de Vw kan worden aangewend.

3. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk.

4. De rechtbank zal het verzoek om het toekennen van schadevergoeding afwijzen, omdat het beroep niet-ontvankelijk is.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep niet-ontvankelijk;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. H.C. Greeuw, rechter, in aanwezigheid van mr. drs. S.R.N. Parlevliet, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 16 augustus 2012.

griffier rechter

afschrift verzonden aan partijen op:

Coll:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen een week na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.