Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2356

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
23-07-2012
Datum publicatie
23-07-2012
Zaaknummer
421265 / KG ZA 12-614
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Praktiker Services vordert in een procedure in Duitsland van eiseres na beëindiging van vervoersovereenkomst de afgifte van 692 BC-containers en stelt dat eiseres een bedrag van € 207.600,-- aan Praktiker Services dient te voldoen indien de containers niet worden afgeleverd. Eiseres, die 1202 BC-containers teveel bij gedaagde heeft gelost, heeft gedaagde verzocht de 1202 teveel geleverde containers aan haar af te geven dan wel over te boeken ten gunste van Praktiker Services. Gedaagde heeft tot op heden niet voldaan aan de sommaties van eiseres. Eiseres heeft vervolgens conservatoir beslag gelegd op 510 BC-containers bij gedaagde. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen: primair: 1202 BC-containers over te boeken op naam van Praktiker GmbH (Praktiker Services); subsidiair: 1202 BC-containers af te geven aan eiseres; meer subsidiair: de waarde van de beslaglegging te betalen. Gedaagde heeft ter zitting erkend dat zij 1202 BC-containers houdt ten gunste van diverse Praktiker-vennootschappen, doch niet voor Praktiker Services. In dat kader moet aangenomen worden dat zij die containers houdt voor bedoelde diverse Praktiker-vennootschappen in afwachting van een nieuwe opdracht tot levering van bloemen en planten, waarbij deze containers opnieuw gebruikt kunnen worden. In die situatie kan de vordering tot overboeking (hetgeen impliceert overdracht van eigendom, althans houden voor een ander) naar Praktiker Services of afgifte aan eiseres niet slagen. Ook de meer subsidiaire vordering deelt dat lot. Waar het beslag geen doel getroffen heeft, kan schadevergoeding niet aan de orde zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 421265 / KG ZA 12-614

Vonnis in kort geding van 23 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[vervoerder] B.V., ook handelende onder de naam [naam],

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],

eiseres,

advocaat mr. V.Q. Vallenduuk-Bobeck te Zaandam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[import/exportbedrijf sierteeltproducten] B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],

gedaagde,

advocaat mr. D.J.J. Folgering te 's-Hertogenbosch.

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 16 juli 2012 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. Eiseres is een onderneming die zich onder meer richt op het vervoeren van bloemen en planten.

1.2. Eiseres heeft in april 2009 een vervoersovereenkomst gesloten met Praktiker Services GmbH (hierna: Praktiker Services), onderdeel van het Duitse concern Praktiker en [...] (hierna: Praktiker-concern), voor de duur van één jaar.

1.3. Gedaagde importeert en exporteert sierteeltproducten en is een belangrijke leverancier van het Praktiker-concern.

1.4. In de periode augustus 2009 tot en met 2010 heeft eiseres een groot aantal opdrachten uitgevoerd voor Praktiker Services tot het vervoeren van bloemen en planten. Daarbij werd gebruik gemaakt van Bewasserungs Containers (hierna: BC-containers). Deze opdrachten hielden in dat eiseres volle BC-containers ophaalde bij gedaagde, nadat een vennootschap van het Praktiker-concern bij gedaagde een bestelling had gedaan. Eiseres leverde vervolgens bij die vennootschap de volle BC-container af. Eiseres nam lege BC-containers retour en leverde deze af bij gedaagde.

1.5. Eiseres heeft in of omstreeks april 2012 conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van Praktiker Services onder gedaagde. Gedaagde heeft verklaard geen rechtsverhouding met Praktiker Services te hebben.

2. Het geschil

2.1. Eiseres vordert - zakelijk weergegeven - gedaagde te veroordelen:

primair: 1202 BC-containers over te boeken op naam van Praktiker GmbH (naar de voorzieningenrechter begrijpt wordt Praktiker Services bedoeld), op straffe van een dwangsom;

subsidiair: 1202 BC-containers af te geven aan eiseres, op straffe van een dwangsom;

meer subsidiair: de waarde van de beslaglegging te betalen vanaf de dag van betekening van de dagvaarding tot aan de dag dat alle containers zijn omgeboekt, dan wel afgegeven aan eiseres.

2.2. Daartoe voert eiseres het volgende aan. Praktiker Services vordert in een procedure in Duitsland van eiseres na beëindiging van de overeenkomst de afgifte van 692 BC-containers. Praktiker Services hanteert daarbij een waarde van € 300,-- per container en stelt dat eiseres een bedrag van € 207.600,-- aan Praktiker Services dient te voldoen indien de containers niet worden afgeleverd. Vaststaat daarnaast dat eiseres 1202 BC-containers teveel bij gedaagde heeft gelost. Eiseres heeft gedaagde verzocht de 1202 teveel geleverde containers aan haar af te geven dan wel over te boeken ten gunste van Praktiker Services. Gedaagde heeft tot op heden niet voldaan aan de sommaties van eiseres. Eiseres heeft vervolgens conservatoir beslag gelegd op 510 BC-containers bij gedaagde.

2.3. Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. Gedaagde heeft allereerst het spoedeisend belang aan de zijde van eiseres betwist. Nu eiseres heeft gesteld dat Praktiker Services BC-containers vordert van eiseres in een procedure in Duitsland, is het spoedeisend belang van eiseres bij het gevorderde in zoverre gegeven.

3.2. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres 1202 BC-containers (teveel) heeft afgeleverd bij gedaagde. Gedaagde heeft dit immers ter zitting erkend. De vraag die partijen verdeeld houdt is of gedaagde de 1202, waaronder de 692, BC-containers op naam van Praktiker Services dient over te boeken dan wel de containers dient af te geven aan eiseres.

3.3. Gedaagde heeft als verweer tegen de primaire en subsidiaire vorderingen aangevoerd zij geen eigenaar is van de BC-containers, maar dat vennootschappen van het Praktiker-concern eigenaar zijn. Zij stelt zich op het standpunt dat zij toestemming nodig heeft van die vennootschappen om de containers over te boeken of af te geven.

3.4. De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres niet weersproken heeft dat gedaagde zelf niet eigenaar is van de BC-containers. Voorts moet in deze procedure het uitgangspunt zijn dat de onder 1.6 bedoelde verklaring van gedaagde juist is geweest, nu eiseres niet op de voet van artikel 477a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die verklaring weersproken heeft. Bovendien heeft zij in deze procedure niet aangetoond dat Praktiker Services de eigenaar van de 1202 BC-containers is.

3.5. Weliswaar heeft gedaagde ter zitting erkend dat zij 1202 BC-containers houdt ten gunste van diverse Praktiker-vennootschappen, doch niet voor Praktiker Services. In dat kader moet aangenomen worden dat zij die containers houdt voor bedoelde diverse Praktiker-vennootschappen in afwachting van een nieuwe opdracht tot levering van bloemen en planten, waarbij deze containers opnieuw gebruikt kunnen worden. In die situatie kan de vordering tot overboeking (hetgeen impliceert overdracht van eigendom, althans houden voor een ander) naar Praktiker Services of afgifte aan eiseres niet slagen.

3.6. Ook de meer subsidiaire vordering deelt dat lot. Waar het beslag geen doel getroffen heeft, kan schadevergoeding niet aan de orde zijn.

3.7. Conclusie is dan ook dat alle vorderingen afgewezen worden. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op € 1.391,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 575,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2012.

SB