Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1128

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-07-2012
Datum publicatie
12-07-2012
Zaaknummer
419829/FT-RK 12.1327
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek toepassing schuldsaneringsregeling afgewezen: schuldenlijst niet compleet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rekestnummer: 419829/FT-RK 12.1327

nummer verklaring: DHG1011202883

uitspraakdatum: 9 juli 2012

RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

[verzoeker],

wonende te [adres]

[postcode en woonplaats],

verzoeker,

heeft op 24 mei 2012 een verzoekschrift met bijlagen ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.

Het verzoekschrift is op 25 juni 2012 behandeld. De verzoeker is ter zitting verschenen en gehoord.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is het volgende naar voren gekomen.

Verzoeker verklaart dat hij sinds zijn jeugd te kampen heeft gehad met verslavingsproblematiek. Eind jaren '90 is verzoeker met zijn toenmalige echtgenote kredieten aangegaan. Door omstandigheden zijn zij in december 2001 naar Duitsland verhuisd. Verzoeker is kort daarna zijn baan verloren en aflossing op de kredieten bleek niet meer mogelijk. Volgens verzoeker zijn er in Duitsland ook nog schulden ontstaan. Eind 2007 is verzoeker gescheiden. Het verlies van zijn baan en de echtscheiding hebben ervoor gezorgd dat de verslavingsproblematiek van verzoeker verergerde. Hierdoor zijn nog meer schulden ontstaan. In 2009 is verzoeker tot inkeer gekomen en heeft hij zich aangemeld bij Cocaine Anonymous. Inmiddels is verzoeker naar eigen zeggen circa twintig maanden clean.

Ingevolge artikel 288 lid 1 sub b van de Faillissementswet wordt het verzoek slechts toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de verzoeker ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw is geweest. Deze goede trouw is een gedragsmaatstaf waaraan de verzoeker dient te voldoen.

Bij de beoordeling daarvan kan de rechtbank rekening houden met alle omstandigheden, zoals de aard en de omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan, de mate waarin de verzoeker een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden zijn ontstaan en/of onbetaald gelaten, het gedrag van de verzoeker wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen of acties zijnerzijds om verhaal door de schuldeisers te frustreren en dergelijke.

De bedoeling van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is sanering van alle schulden, dus ook schulden van buitenlandse schuldeisers. De schuldenlijst bevat geen schulden van Duitse schuldeisers, terwijl die er wel zijn. De schuldenlijst is derhalve niet volledig.

Derhalve voldoet dit verzoekschrift niet aan het vereiste van artikel 285 lid 1 onder a van de Faillissementswet en dient het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling te worden afgewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst af het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling van:

[verzoeker]

geboren op [geboortedatum] 1959 te [geboorteplaats], NEDERLAND,

wonende te [adres]

[postcode en woonplaats].

Gewezen door mr. C.W.D. Bom lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2012 in tegenwoordigheid van B.J. van der Sterre, griffier.

De verzoeker heeft gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak het recht van hoger beroep. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat en procureur worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.