Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0936

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-06-2012
Datum publicatie
16-08-2012
Zaaknummer
09-925257-11 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer 09/925257-11 (tul)

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling

Beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, op de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde maatregel Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (hierna: ISD-maatregel) in de zaak tegen de veroordeelde:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1969 ,

adres: [adres verdachte]

thans uit andere hoofde gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Haaglanden, Rokkeveenseweg 50 te Zoetermeer.

De opgelegde straf.

De veroordeelde is bij onherroepelijk geworden vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, d.d. 2 augustus 2011 veroordeeld tot een voorwaardelijke ISD-maatregel.

De vordering.

De schriftelijke vordering van officier van justitie d.d. 7 juni 2012 strekt ertoe dat de rechtbank alsnog de tenuitvoerlegging zal gelasten van de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel.

De behandeling ter terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 14 juni 2012.

Hoewel de behandeling van een op artikel 38r van het Wetboek van Strafrecht gebaseerde vordering door de raadkamer in het openbaar dient plaats te vinden, heeft de rechtbank, met inachtneming van de overwegingen van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem 8 oktober 2008, LJN BG1945, ervoor gekozen om de vordering ter terechtzitting te behandelen gelijktijdig met een tegen veroordeelde lopende strafzaak.

De veroordeelde, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. C.L. Koets - Bolhuis, advocaat te 's-Gravenhage, is verschenen en op de vordering gehoord.

De officier van justitie, mr. K. Sanders, heeft gepersisteerd bij de schriftelijke vordering tot tenuitvoerlegging.

De beoordeling van de vordering.

Veroordeelde is bij vonnis van de meervoudige kamer in deze rechtbank d.d. 28 juni 2012 in de zaak met parketnummer 09/757556-12 veroordeeld wegens eens een winkeldiefstal. Hiermee is vast komen te staan dat veroordeelde zich niet heeft gehouden aan de bij vonnis van 2 augustus 2011 opgelegde algemene voorwaarde.

De rechtbank heeft kennis genomen van het rapport van de Reclassering Nederland, afdeling GGZ Palier, d.d. 27 april 2012. In het rapport wordt door de reclassering geadviseerd om aan veroordeelde een onvoorwaardelijke ISD-maatregel op te leggen.

Dit rapport is opgemaakt in de strafzaak met parketnummer 09/757556-12 tegen veroordeelde. Hoewel het beoordelingskader van onderhavige vordering voor de rechtbank een andere is dan van een strafzaak, is de inhoudelijke informatie over de veroordeelde, zoals vermeld in dat rapport, wel degelijk van waarde ter beantwoording van de vraag of de eerder voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Het rapport houdt onder meer het volgende in. Het behandeladvies van de Forensische Poli van GGZ Palier is om betrokkene ambulant binnen de forensische verslavingszorg te behandelen. Daarnaast dient betrokkene te worden begeleid bij praktische zaken. Wanneer mocht blijken dat betrokkene niet in staat is om zelfstandig te kunnen wonen, zou betrokkene kunnen worden aangemeld voor een vorm van begeleid wonen. Het opleggen van een ISD-maatregel zou volgens de Forensische Poli geen toegevoegde waarde hebben. De Forensische Poli adviseert een ambulante behandeling voor de duur van één tot twee jaar, waarbij sprake is van één behandeling per week bij de forensische verslavingszorg.

De reclassering is van mening dat betrokkene binnen een gesloten setting moet worden gemotiveerd om aan zijn verslavingsproblematiek en persoonlijke problemen te gaan werken. De trajectbegeleiders van een inrichting voor stelselmatige daders, ondersteund door het ACT-team van de Forensische Poli van GGZ Palier, zouden een passend plan van aanpak kunnen opstellen. Omdat betrokkene reeds een aantal trainingen heeft gevolgd als gevolg van een eerder opgelegde ISD-maatregel hoeft de intramurale fase van de ISD-maatregel niet lang te duren. Na de intramurale fase kan het plan van aanpak van de Forensische Poli van GGZ Palier (ambulant) worden uitgevoerd.

Ter terechtzitting heeft [medewerker reclassering], reclasseringsmedewerker en toezichthouder van veroordeelde, als deskundige desgevraagd verklaard achter het advies van de reclassering te staan. De [medewerker reclassering] heeft hierbij gewezen op de ambivalente motivatie van veroordeelde om clean te worden waardoor een strikter kader is aangewezen om van de middelen en het criminele leven af te komen.

De rechtbank acht gelet op het bovenstaande termen aanwezig de tenuitvoerlegging te gelasten van de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel. De rechtbank gaat er daarbij van uit dat, zoals is omschreven door de reclassering, de intramurale fase zo kort mogelijk wordt gehouden.

Beslissing.

De rechtbank,

gelast de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel, voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage.

Deze beslissing is genomen door

mrs. E. Timmermans, voorzitter,

J.J. Peters en S.M. Krans, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S. Kramer, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 juni 2012.