Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW1185

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
01-03-2012
Datum publicatie
10-04-2012
Zaaknummer
AWB 12 / 5962
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voortzetting artikel 6 maatregel in strijd met C12/2.3 Vc 2000.

In de beschikking op de asielaanvraag wordt een vertrektermijn van vier weken genoemd. Dit maakt voortzetting van de artikel 6 maatregel in strijd met beleid als genoemd in hoofdstuk C12/2.3 van de Vc 2000. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Zittinghoudende te Amsterdam

zaaknummer: AWB 12 / 5962

V-nr: [V-nr]

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 maart 2012 in de zaak tussen

[eiser], alias [alias],

geboren op [1992], van (gestelde) Somalische nationaliteit, eiser,

gemachtigde: mr. F.M. Holwerda, advocaat te Amsterdam

en

de minister voor Immigratie en Asiel,

verweerder,

gemachtigde: mr. E.M.M. Wantenaar, werkzaam bij de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 maart 2012. Eiser is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn voornoemde gemachtigde. Ook was ter zitting aanwezig

A. Awed, als tolk in de Somalische taal.

Met inachtneming van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de rechtbank onmiddellijk na sluiting van het onderzoek ter zitting mondeling uitspraak gedaan. De rechtbank heeft hierbij aan partijen medegedeeld dat partijen binnen één week na verzending van een afschrift van deze uitspraak hoger beroep kunnen instellen.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep gegrond en beveelt dat de bewaring met ingang van heden wordt opgeheven. De rechtbank veroordeelt de Staat der Nederlanden tot vergoeding van de schade, groot € 640,-- (zegge: zeshonderd en veertig euro) aan eiser. De rechtbank veroordeelt verweerder als in het ongelijk gestelde partij in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn begroot op € 874,- als kosten van verleende rechtsbijstand, te betalen aan de griffier van deze rechtbank.

Motivering

De rechtbank is van oordeel dat de maatregel met ingang van 22 februari 2012, de dag nadat de asielbeschikking is genomen, onrechtmatig is geworden. In de asielbeschikking wordt een vertrektermijn van vier weken genoemd. Dit maakt voortzetting van de maatregel in strijd met het beleid zoals beschreven in hoofdstuk C12/2.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000. Verweerders stelling dat sprake is van een ambtelijke misslag wordt door de rechtbank niet gevolgd. De rechtbank is van oordeel dat moet kunnen worden afgegaan op de inhoud van de beschikking.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

M.M.J. Mooijer mr. A.J. Dondorp

griffier rechter

afschrift verzonden op:

Conc.: MM

Coll:

D: C

VK

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, Postbus 16113, 2500 BC 's-Gravenhage). De termijn voor het instellen van hoger beroep bedraagt één week. Naast de vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen op grond van artikel 6:5 van de Awb (zoals het overleggen van een afschrift van deze uitspraak) dient het beroepschrift ingevolge artikel 85, eerste lid, van de Vw 2000 een of meer grieven te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb (herstel verzuim) is niet van toepassing.