Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8642

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
05-03-2012
Datum publicatie
13-03-2012
Zaaknummer
408268 - KG ZA 11-1410
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; aanbesteding; onjuiste gegevens in aanbestedingsdocumenten; in strijd met de redelijkheid en billijkheid om daarop een beroep te doen door zittende leverancier, nu die al over deze (juiste) gegevens beschikt. verstrekking gegevens is om een level playing field te bieden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2012/69
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 408268 / KG ZA 11-1410

Vonnis in kort geding van 5 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Alliance Healthcare B.V.,

gevestigd te ’s-Hertogenbosch,

eiseres,

advocaat mr. W.J.W. Engelhart te Utrecht,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Santeon,

gevestigd te Utrecht,

2. de stichting Stichting Catharina-Ziekenhuis,

gevestigd te Eindhoven,

3. de stichting Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen,

gevestigd te Groningen,

4. de stichting Stichting Medisch Spectrum Twente,

gevestigd te Enschede,

5. de stichting Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,

gevestigd te Amsterdam,

6. de stichting Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina,

gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen,

7. de stichting Stichting Sint Antonius Ziekenhuis,

gevestigd te Nieuwegein,

gedaagden,

advocaat mr. T. van Wijk te Nijmegen,

waarin zich heeft gevoegd aan de zijde van gedaagden:

de besloten vennootschap Distrimed B.V.,

gevestigd te Nieuwegein,

gevoegde partij,

advocaat mr. H.M.H. Speyart te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Alliance’, ‘ Santeon c.s.’ en ‘Mediq’.

1. Het procesverloop

Bij tussenvonnis van 6 februari 2012 is de zaak aangehouden, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten over de ter zitting gewijzigde grondslag van de vorderingen. Alliance heeft dit gedaan bij akte na pleidooi, nadere uitlating wijziging gronden (eis). Santeon c.s. en Mediq hebben vervolgens daarop gereageerd bij afzonderlijke aktes nadere uitlating na pleidooi. Eindvonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

Naast de in het tussenvonnis vastgestelde feiten wordt in dit geding nog van het volgende uitgegaan.

2.1. Alliance bevoorraadt vier van de zes deelnemende ziekenhuizen, waaronder het Catharina-Ziekenhuis. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis bevoorraadt zij niet.

2.2. Van de zes top 100-lijsten van de deelnemende ziekenhuizen is alleen de top 100-lijst van het Catharina-Ziekenhuis afwijkend, in die zin dat daarop bij het ‘aantal stuks’ het aantal verpakkingen is vermeld. Alliance heeft op verzoek van het Catharina-Ziekenhuis voor deze aanbesteding haar top 100-lijst opgesteld.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. De voorzieningenrechter blijft bij hetgeen hij in het tussenvonnis heeft overwogen en beslist, met dien verstande dat onder 2.1 ‘Santeon c.s.’ gelezen dient te worden waar abusievelijk Alliance als opdrachtgever is vermeld. Weliswaar hebben Santeon c.s. en Mediq in hun akten nogmaals aangevoerd dat Alliance haar recht om over de aanbestedingsdocumenten te klagen heeft verwerkt, maar de voorzieningenrechter ziet ook hier geen aanleiding om van zijn eerdere overwegingen in het tussenvonnis van 6 februari 2012 terug te komen. Hij voegt daaraan toe dat een beroep op een vervalbeding in het kader van een aanbesteding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, als de klacht van de afgewezen inschrijver ziet op een relevante onjuistheid in de cijfers die de opdrachtgever heeft verstrekt over omzet en inkoopvolumes in het verleden. Dan betreft het immers niet een objectieve onduidelijkheid die door elke normaal oplettende inschrijver kan worden opgemerkt.

3.2. Als uitgangpunt heeft te gelden dat de verstrekte informatie, zoals de omzetgegevens en de top 100-lijsten van de verscheidene ziekenhuizen, in de aanbestedingsdocumenten mede ten doel heeft de ongelijkheid tussen de zittende leverancier(s) en de overige (potentiële) inschrijvers te compenseren, zodat er een ‘level playing field’ ontstaat tussen de inschrijvers. Hiervan uitgaande en in aanmerking genomen dat Alliance vier van de zes deelnemende ziekenhuizen, waaronder het Catharina-Ziekenhuis, thans als zittende leverancier bevoorraadt en uit dien hoofde geen belang heeft gehad bij de in de aanbestedingsprocedure verstrekte gegevens van die vier ziekenhuizen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat (alleen) Alliance zich er in redelijkheid niet op kan beroepen dat de door Santeon c.s. verstrekte inkoopcijfers van het Catharina-Ziekenhuis afwijkend waren van de cijfers over de inkoopvolumes van de andere ziekenhuizen. Alliance beschikte immers al over de exacte gegevens van dat ziekenhuis en over de exacte gegevens van drie andere ziekenhuizen. Alliance kan niet op het verkeerde been zijn gezet door informatie die niet voor haar was bestemd. Wat betreft de interpretatie van de twee top 100-lijsten van de ziekenhuizen die Alliance niet al bevoorraadt, heeft te gelden dat Alliance als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had behoren te begrijpen dat onder het ‘aantal stuks’ ook werkelijk het aantal stuks medicijnen werd bedoeld en niet het aantal verpakkingen met daarin per medicijn verschillende hoeveelheden. Bij dit alles dient nog in aanmerking te worden genomen dat naast de top 100-lijsten ook de omzetcijfers van de ziekenhuizen zijn verstrekt, aan de hand waarvan Alliance (mede) had kunnen begrijpen om welke hoeveelheden medicijnen het precies ging.

3.3. Op grond van het bovenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vorderingen van Alliance moeten worden afgewezen.

3.4. Alliance zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding, zowel ten opzichte van Santeon c.s. als Mediq. De proceskosten in het incident tot voeging worden begroot op nihil.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Alliance in de kosten van dit geding aan de zijde van Santeon c.s., tot dusverre begroot op € 1.376,--, waarvan

€ 816,-- aan salaris advocaat en € 560,-- aan griffierecht;

- veroordeelt Alliance in de kosten van dit geding aan de zijde van Mediq, tot dusverre begroot op € 1.376,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 560,-- aan griffierecht;

- verklaart de proceskostenveroordeling ten gunste van Santeon c.s. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A. Koppen en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2012.

nve