Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8149

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-03-2012
Datum publicatie
07-03-2012
Zaaknummer
09/900924-11 en 09/665065-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft als 59-jarige man seksueel contact gehad met een 14-jarig meisje, zowel via internet als fysiek, terwijl hij - zoals hij zelf toegeeft - op enig moment zeker wist dat zij een leeftijd had ver beneden de 18 jaar. Daarnaast heeft verdachte een, zij het geringe, hoeveelheid kinderpornografisch materiaal vervaardigd en daarover beschikt. De wetgever heeft minderjarigen in bescherming willen nemen door seks met personen onder de 16 jaar ongeclausuleerd strafbaar te stellen. Voor de strafbaarheid van de feiten is dan ook niet relevant of verdachte wist hoe jong het meisje was. Voor de strafmaat maakt dit wel uit. Alles afwegende acht de rechtbank een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf van aanzienlijke duur gerechtvaardigd. De rechtbank dient bij de vaststelling van de duur hiervan ten behoeve van een uniforme straftoemeting, die voortvloeit uit het gelijkheidsbeginsel, rekening te houden met de hoogte van de straffen die in de regel voor dit soort feiten wordt opgelegd. Dit noopt de rechtbank verdachte een aanzienlijk lagere gevangenisstraf op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/900924-11 en 09/665065-12 (ttz. gev.)

Datum uitspraak: 6 maart 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1952 te [geboorteplaats],

GBA-adres: [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Midden Holland te Haarlem.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 21 februari 2012.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.J. Algera en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. B. Roodveldt, advocaat te Alkmaar en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer 09/900924-11:

hij in de periode van omstreeks 1 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 te [plaats 1], en/of elders in Nederland, met [X], geboren op [geboortedatum] 1997, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [X], hebbende verdachte

* (meermalen) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [X] geduwd/gebracht en/of

* (meermalen) de vagina van die [X] gelikt en/of

* (meermalen) zijn, verdachtes, penis in de mond van die [X] geduwd/gebracht en/of

* (meermalen) zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina van die [X] heeft gebracht en/of

* (daarbij) (meermalen) die [X] heeft geslagen (al dan niet met een zweepje en/of een plankje) op de billen en/of de borsten en/of het gezicht;

parketnummer 09/665065-12, feit 1:

hij in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 te [plaats 1], en/of [plaats 2], in elk geval in Nederland, meermalen, althans een maal, elf, althans een of meer film(s) (op zijn, verdachtes, mobiele telefoon), althans afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten

* het vaginaal penetreren met een dildo bij een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (terwijl zij geblinddoekt was en een band om de nek droeg) en/of

* het (laten) vasthouden en/of aftrekken van de penis van hem, verdachte door een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (en/of daarbij hem, verdachte als "meester "aansprak) en/of

* het in de mond nemen van de penis van hem, verdachte, door een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

* het door een meisje (als slaaf in sm scene) drinken uit een drinkbak en/of daarbij in de mond nemen van de teen van hem, verdachte (terwijl zij een zwarte band om haar nek droeg) en/of (daarbij) hem, verdachte aanspreekt als "meester",

(telkens) heeft vervaardigd, door deze film(s) en/of beelden op te nemen met zijn mobiele telefoon en/of (telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad;

parketnummer 09/665065-12, feit 2.

hij op of omstreeks 11 oktober 2011 te [plaats 1],, en/of [plaats 2] in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten

* het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of door dat meisje (laten) betasten van haar schaamlippen en/of clitoris [bestandsnaam] en/of

* het zichzelf (laten) uitkleden en/of betasten van de vagina door een meisje, dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt [bestandsnaam],

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk

tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk, te weten een laptop, althans een computer, de toegang tot die afbeelding(en) heeft verschaft;

3. Het bewijs

3.1 Inleiding1

Op 11 oktober 2011 is verdachte door een tweetal verbalisanten op een parkeerterrein aan de [straat] te [plaats 1] in een auto aangetroffen met een meisje, dat later de veertienjarige2 [X] (hierna te noemen: [X]) bleek te zijn. Verbalisanten namen waar dat de achterzijde en de ramen aan de achterzijde van de auto waren afgedekt met lakens en dat er niemand op de bestuurdersstoel en bijrijderstoel zat. In de auto lag een plastic tas met allerlei sex-attributen en een rode SM-stok. Desgevraagd bevestigde [X] dat zij seks met verdachte had gehad.3

De rechtbank heeft de vragen te beantwoorden of verdachte in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 ontuchtige handelingen met [X] heeft gepleegd en waaruit die ontuchtige handelingen dan hebben bestaan. Tevens ligt de vraag voor of verdachte zich in genoemde periode schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen, verspreiden en/of in bezit hebben van kinderporno.

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld, dat:

* bewezen kan worden verklaard dat verdachte de onder parketnummer 09/925671-11 ten laste gelegde ontuchtige handelingen, die mede bestaan uit het binnendringen van het lichaam, met [X] heeft gepleegd;

* bewezen kan worden verklaard het onder parketnummer 09/665065-12 feit 1 ten laste gelegde vervaardigen en bezit van kinderpornografische afbeeldingen, met uitzondering van de onder het tweede gedachtestreepje omschreven afbeeldingen;

* dat het onder parketnummer 09/655065-12 feit 2 ten laste gelegde bezit van kinderpornografische afbeeldingen bewezen kan worden verklaard voor wat betreft de afbeelding beschreven onder het eerste gedachtestreepje.

3.3 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontucht uitsluitend heeft bestaan uit pijpen en betasten en dat voor de ten laste gelegde sadomasochistische handelingen deels slechts de verklaring van [X] als bewijs voorhanden is. Dat houdt in dat verdachte volgens zijn raadsvrouw ten aanzien van het onder parketnummer 09/925671-11 ten laste gelegde feit dient te worden vrijgesproken van de onder de eerste, tweede, vierde en vijfde gedachtenstreepjes beschreven handelingen en dat hij dient te worden vrijgesproken van het onder parketnummer 09/655065-12 als tweede ten laste gelegde feit. Voor het overige heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.4 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt het volgende:

Huiszoeking in de woning van verdachte en onderzoek auto

Op 11 oktober 2011 is de woning van verdachte doorzocht. Daarbij is een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen.4 Van deze gegevensdragers is de laptop HP Pavillion nader onderzocht.5 Op 12 oktober 2011 is de auto van verdachte aan een onderzoek onderworpen. In de auto is onder meer een rode zweep aangetroffen en een zwarte Samsung telefoon.6

Laptop van verdachte

Op de laptop van verdacht zijn twee afbeeldingen aangetroffen die door twee zedenrechercheurs als kinderpornografisch zijn aangemerkt.

Telefoon van verdachte

Op 10 januari 2012 is de telefoon van verdachte door de politie uitgelezen.7 Hierin werden berichten aangetroffen die afkomstig waren van telefoonnummer [nummer]. Uit ander onderzoek is gebleken dat dit telefoonnummer staat geregistreerd onder de naam [Y], de moeder van [X], en dat het nummer in gebruik was bij [X].8 Bij de berichten die afkomstig waren van dit nummer stond als naam van de afzender '[X]' vermeld. Het gaat onder meer de volgende berichten, waarbij een deel afkomstig is uit de 'sentbox' van de telefoon en dus een verzonden bericht betreft en een deel uit de 'inbox', en dus door verdachte is ontvangen.

22-09-2011 23:02:39 (inbox): 'Pff internet ligt er weer af en onbeveiligde werkt niet mr vond heel geil sgat (..);9

25-09-2011 16:07:04 (inbox): nee ik zit liever op jou xxx;

25-09-2011 16:16:42 (inbox): Mm heb ook zin in jou xx;10

28-09-2011 22:59:44 (inbox): ik ook op jou haha altijd geil jij he xx lysm wil bij jou zijn11

1-10-2011 00:00:06 (inbox): (..) xx hou zo focking veel van jou en vanmiddag was super weer;12

3-10-2011 13:03:03: (inbox): (..) vertrou me gwn sgatje ik doe alleen geil mj egt waar(..);13

10-10-2011 22:36:24: (sentbox): Hey sgat truste was wel ff fun haha hvvj xxx

11-10-2011 12:58:12 (sentbox): jouw Meester is er slavinnetje x14

Verder stonden op de genoemde Samsung-telefoon negen multimediabestanden (filmpjes). Deze filmpjes werden gemaakt tussen 30 augustus en 27 september 2011. De stem van de man die op de filmpjes is te horen, is door verbalisant [verbalisant 1] herkend als de stem van verdachte.15 Voorts is het meisje op de films door verbalisant [verbalisant 2] herkend als zijnde [X].16

De filmpjes zijn door twee zedenrechercheurs als volgt beschreven17:

Video 6;

gemaakt op 30 augustus 2011 te 15.35 uur;

tijdsduur : 9 sec.

Een blank meisje met blonde haren verschijnt in beeld. Haar blote borsten zijn te zien. Daarna zie je ter hoogte van haar buik een stijve penis in beeld. Er wordt niet gesproken. Einde film.

Video 7;

gemaakt op 30 augustus 2011 te 15.36 uur;

tijdsduur : 8 min en 18 sec.

Een meisje verschijnt in beeld. Het meisje stopt een stijve penis in haar mond en begint de penis te pijpen. Het meisje pijpt de penis gedurende de hele film. Tijdens de film is een mannenstem te horen die zegt: "Toe maar" en "knijp je mondje maar eerst aan" en "toe maar, vind je lekker he, die lul he, geniet er maar van" en "alleen met je tong om mijn eikel."

Video 9;

Gemaakt op 9 september 2011 te 13.33 uur;

Tijdsduur: 9 min en 43 sec.

Betreft hetzelfde meisje als in eerder genoemde video's. Het filmpje speelt zich af in een auto, vermoedelijk in een bestelbus. Het meisje draagt alleen een onderbroek. Voor de rest is zij naakt. Een mannenstem zegt: "doe je haar weg, goed zo, goed zo, vieze geile hoer". Ze zuigt/likt aan de tenen en de voeten van de man. Het meisje draagt een zwarte halsband. Het zuigen en likken aan de tenen/voeten van de man duurt ruim 5 minuten. Tijdens die 5 minuten wordt onder andere het volgende gezegd:

Mannenstem: "Lekker?"

Meisje: "ja meester."

Mannenstem: "wat zeg je dan?"

Meisje: "ja meester"

Mannenstem: Dank je wel meester."

Meisje: "dank je wel meester."

Mannenstem: Lik mijn voet dan, goed zo brave hond, braaf hondje, vind je lekker he, slavinnetje."

Meisje:"ja meester."

Mannenstem: je krijgt een kleine beloning, je mag me even pijpen.'

Daarna neemt het meisje de penis van de man in haar mond en pijpt de man tot het einde van de film.

Video 10

Tijdsduur :1 min en 19 sec

Gemaakt op 9 september 2011 te 14.15 uur.

Hetzelfde meisje ligt op een aantal dekens in een auto/bestelbus. Ze is geheel naakt en draagt een zwarte halsband. Ze draagt een zwarte blinddoek. Mannenstem:"toe maar, vies geil hoertje, toe maar, stopt dat ding maar in je kut." Haar benen zijn gespreid en ze heeft in haar rechterhand een roze dildo, die ze in haar vagina heen en weer beweegt. Dit gedurende het hele filmpje. Aan het eind komt het meisje spuitend klaar.

Video 11

gemaakt op 9 september 2011 te 14.21 uur;

Tijdsduur : 57 sec

Hetzelfde meisje drinkt vloeistof uit een kom. Ze draagt een zwarte halsband. Ze bevindt zich waarschijnlijk in de eerder genoemde auto/bestelbus. Een mannenstem zegt: "Goed zo, geil hondje, wat zeg je dan?"

Meisje:"Dank u meester."

Video 12

Gemaakt op 9 september 2011 te 15.41 uur;

Tijdsduur: 2 min en 33 sec

Korte beschrijving : Hetzelfde meisje ligt naakt op stoelkussens. Ze vingert haarzelf gedurende het hele filmpje. Ze bevindt zich waarschijnlijk in een personenauto. Voor het achterraam is een handdoek gespannen. Een mannenstem zegt onder andere: "Geil is dit, toe maar slavin, vinger jezelf, wat geil is dit."

Video 14

Gemaakt op 27 september 2011 te 16.41 uur;

Tijdsduur: 36 sec

In beeld verschijnt hetzelfde meisje. Ze is gekleed. Vermoedelijk is ze aan het webcammen, via een computer. In de weerspiegeling van het computerscherm is een man te zien, die vermoedelijk met een smartphone de webcam opneemt. Het meisje heeft een blauwe dildo in haar mond. Ze zuigt aan de dildo. De man zegt onder andere: "Doe maar lekker geil voor mij, lekker schat, wat doe je dat weer goed, ik ga je lekker geil maken vrijdag.

Video 15;

gemaakt op 27 september 2011 te 16.42 uur;

Tijdsduur: 52 sec.

In beeld verschijnt hetzelfde meisje in dezelfde setting als in video 14. Ze zuigt en likt aan de blauwe dildo, gedurende de hele film. De man zegt onder andere;"Toe maar, helemaal in je mondje, toe maar lik er maar aan, vieze slet, vrijdag zal ik je nog meer laten genieten."

Video 16;

gemaakt op 27 september 2011 te 16.47 uur;

Tijdsduur: 6 min en 12 sec.

Hetzelfde meisje in dezelfde setting als video 14 en 15. Ze zuigt en likt een dildo gedurende het hele filmpje. De man zegt onder andere: "supergeil is dat, wacht maar, mijn lul gaat er ook in vrijdag. Jammer dat je ongesteld bent, ja toe maar, ram maar in je mond."

De zedenrechercheurs zijn eensluidend tot de conclusie gekomen dat deze multimediabestanden moeten worden beoordeeld als kinderpornografisch.

De rechtbank stelt op grond van de in het voorgaande weergegeven feiten en omstandigheden vast dat verdachte en [X] in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 seksueel contact hebben gehad. Bij deze seksuele contacten heeft verdachte meermalen zijn penis in de mond van [X] gebracht en is sprake geweest van SM-handelingen. Dit heeft verdachte bij de politie en ter terechtzitting ook is bevestigd.18 Ten aanzien van de overige verweten gedragingen overweegt de rechtbank het volgende.

Vaginale penetratie

[X] is op 11 oktober 2011 door de politie gehoord en heeft hierover verklaard dat zij twee maanden geleden voor het eerst met verdachte had afgesproken. 19 Zij had twee keer in de week een afspraak met verdachte en iedere keer hebben ze seks gehad. Onder seks verstaat zij pijpen, likken en neuken. Bij de vijfde ontmoeting heeft zij voor het eerst met verdachte geneukt. 20

De verdediging heeft bepleit dat niet kan worden bewezen dat verdachte gemeenschap met [X] heeft gehad nu dit slechts volgt uit de verklaring van [X]; deze verklaring wordt door geen ander bewijsmiddel ondersteund.

Daarnaast heeft verdachte hierover verklaard dat hij vanwege erectieproblemen niet in staat was om gemeenschap te hebben met [X].

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Na zijn aanhouding op 11 oktober 2011 is de kleding van verdachte afgetast en doorzocht.21 Bij het administratief verwerken van de fouillering van verdachte heeft een verbalisant vermeld dat bij deze fouillering twee stuks voorbehoedsmiddelen zaten met glijmiddel en één seksartikel dat valt in de categorie hulpmiddelen/medicamenten.22

Deze in de fouillering van verdachte aangetroffen voorbehoedsmiddelen en het glijmiddel duiden op een voornemen van verdachte om gemeenschap te hebben. Nu deze zijn aangetroffen op de dag dat verdachte met [X] in zijn auto is aangetroffen, terwijl vast staat dat verdachte en [X] geregeld seksueel contact in zijn auto hebben gehad, ondersteunt dit de verklaring van [X] dat binnen de seksuele relatie van verdachte en [X] sprake was van vaginale penetratie.

Daar komt bij dat verdachte op 27 september 2012 (video 16) via de webcam tegen [X] zei dat hij zijn penis er vrijdag ook in ging steken en dat hij het jammer vond dat ze ongesteld was. Dat hij hierbij niet doelde op haar mond, maar op haar vagina volgt naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam uit zijn opmerking over haar ongesteldheid. In een smsje van 25 september 2011 schreef [X] dat ze liever op verdachte zat, wat ook wijst op vaginale seks.

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij ten behoeve van het plegen van seksuele handelingen met [X] Viagra heeft gebruikt.23

De verklaring van verdachte, dat hij niet in staat was om een erectie te krijgen, is niet aannemelijk geworden nu uit de eerdergenoemde filmpjes blijkt dat hij hiertoe wel in staat was. De rechtbank gaat aan deze verklaring van verdachte dan ook voorbij.

De rechtbank is gezien het vorenstaande van oordeel dat de feiten en omstandigheden die volgen uit wettige bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien de verklaring van [X] op dit punt in voldoende mate ondersteunen en acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte meerdere keren zijn penis in de vagina van [X] heeft gebracht.

Slaan op billen en borsten

[X] heeft verklaard dat er binnen de seksuele relatie met verdachte ook SM heeft plaatsgevonden. Zij onderging het en verdachte domineerde. Hij sloeg haar op haar billen, borsten en gezicht met een zweep of een plankje of met zijn handen, aldus [X].24

De verdediging heeft op dit punt eveneens betoogd dat de verklaring van [X] door geen ander bewijsmiddel wordt ondersteund.

Uit de de hiervoor gegeven beschrijving van de films blijkt weliswaar niet dat op de billen en borsten van [X] werd geslagen, doch de rechtbank is van oordeel dat de films de verklaring van [X] op dit punt ondersteunen. Daar komt bij dat in de auto van verdachte een tas met SM-attributen en een zweepje is aangetroffen, waar [X] ook expliciet over heeft verklaard. Het zweepje lag niet in de tas, maar voor het grijpen op de trui van [X].

De rechtbank acht op grond hiervan dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [X] meermalen met een zweepje of een plankje heeft geslagen op de billen en de borsten.

Likken van de vagina en het brengen van de vingers in de vagina.

De rechtbank acht niet wettig bewezen dat verdachte de vagina van [X] heeft gelikt noch dat hij zijn vingers in de vagina van [X] heeft gebracht, nu het bewijs van deze handelingen slechts volgt uit de verklaring van [X]. Hoewel de gehele verklaring van [X] op zichzelf in voldoende mate wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen, dient voor een bewezenverklaring van iedere afzonderlijk ten laste gelegde ontuchtige handeling op zichzelf te worden voldaan aan het wettelijk bewijsminimum zoals is vastgelegd in artikel 342, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, nu deze op zichzelf een strafbaar feit met zich meebrengen. De rechtbank zal verdachte van dit deel van de tenlastelegging dan ook vrijspreken.

Conclusie parketnummer 09/900924-11

De rechtbank merkt de in het voorgaande besproken seksuele handelingen aan als ontuchtige handelingen nu deze handelingen gelet op het aanzienlijke leeftijdsverschil tussen verdachte en [X], de een 59 en de ander 14 jaar, in strijd met de sociaal-ethische norm zijn. Voorts is ten aanzien van het onder het eerste en het derde gedachtestreepje beschreven feitelijke handelingen sprake van penetratie in de vagina en de mond van [X], zodat de rechtbank deze handelingen kwalificeert als binnendringen in de zin van artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank acht op grond van het voorgaande dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met de toen 14-jarige [X], die mede bestonden uit het seksueel binnendringen.

Parketnummer 09/655065-12 feit 1

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat de afbeeldingen zoals die onder parketnummer 09/655065-12 feit 1 zijn omschreven, met uitzondering van het onder het tweede gedachtestreepje beschreven afbeelding, door verdachte zijn gemaakt met en opgeslagen in zijn telefoon en dat sprake is kinderpornografische afbeeldingen.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen en bezit van kinderpornografie.

Parketnummer 09/655065-12 feit 2

Het staat niet ter discussie dat op de computer van verdachte afbeeldingen zijn aangetroffen die van kinderpornografische aard zijn.

De verdediging heeft ten aanzien van deze afbeeldingen bepleit dat er veel mensen bij verdachte over de vloer kwamen en dat daarom niet kan worden uitgesloten dat een ander dan verdachte deze afbeelding op de computer van verdachte heeft gezet.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat uit de locatie van één van de op de computer van verdachte aangetroffen afbeeldingen, zijnde [bestandsnaam], moet worden afgeleid dat deze afbeelding zich bevond in een map die '[voornaam verdachte]', de voornaam van verdachte, is genoemd en dat het derhalve niet aannemelijk is geworden dat een ander dan verdachte deze afbeelding op die locatie heeft geplaatst.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de locatienaam, die zou kunnen wijzen op tijdelijke opslag, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de afbeelding in een map met de naam '[voornaam verdachte]' is geplaatst. Zo kan niet worden uitgesloten dat deze locatienaam is gekoppeld aan de naam waaronder op de computer is ingelogd. Nu hierover op grond van het dossier onvoldoende zekerheid kan worden verkregen, dient verdachte ten aanzien van dit deel van het hem ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van verdachte bewezen dat:

Parketnummer 09/900924-11:

hij in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 te [plaats 1], met [X], geboren op [geboortedatum] 1997, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [X], hebbende verdachte

* meermalen zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [X] gebracht en

* meermalen zijn, verdachtes, penis in de mond van die [X] gebracht en

* die [X] geslagen met een zweepje of een plankje op de billen en de borsten;

parketnummer 09/665065-12, feit 1:

hij in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 te [plaats 1] films bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten

* het vaginaal penetreren met een dildo bij een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt terwijl zij geblinddoekt was en een band om de nek droeg en

* het in de mond nemen van de penis van hem, verdachte, door een meisje dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en

* het door een meisje als slaaf in sm-scene drinken uit een drinkbak en in de mond nemen van de teen van hem, verdachte (terwijl zij een zwarte band om haar nek droeg) en daarbij hem, verdachte aanspreekt als "meester",

heeft vervaardigd, door deze films op te nemen met zijn mobiele telefoon en deze afbeeldingen in bezit heeft gehad.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De strafoplegging

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte ten aanzien van de feiten waarvan zij bewezenverklaring heeft gevorderd dient te worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht verdachte ten hoogste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor een duur die gelijk is aan de tijd die hij reeds in detentie heeft doorgebracht en een voorwaardelijke straf op te leggen, met daaraan verbonden de bijzondere voorwaarden van verplicht reclasseringscontact en ambulante therapie.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De wetgever heeft minderjarigen in bescherming willen nemen door seks met personen onder de 16 jaar ongeclausuleerd strafbaar te stellen. Voor de strafbaarheid van de feiten is dan ook niet relevant of verdachte wist hoe jong [X] was. Voor de strafmaat maakt dit wel uit. Verdachte heeft als 59-jarige man seksueel contact gehad met de 14-jarige [X], zowel via internet als fysiek, terwijl hij - zoals hij zelf toegeeft - op enig moment zeker wist dat zij een leeftijd had ver beneden de 18 jaar. Ongeacht het moment waarop zij hem dit heeft verteld had verdachte dit al meteen kunnen vermoeden, omdat hij haar altijd van school ophaalde, omdat ze het in de sms-jes aan verdachte regelmatig over haar papa had die al of niet boos op haar was en het verdachte bekend was dat haar ouders haar internetgebruik beperkten en omdat ze om 18 uur thuis moest zijn. Haar zeer jeugdige leeftijd heeft verdachte er niet van weerhouden haar ertoe te bewegen diverse seksuele handelingen met hem te verrichten en zelf te ondergaan. Hij heeft haar daarbij misleid door zich voor te doen als een veel jongere man. Dergelijke ervaringen vormen een zeer ongewenste beïnvloeding van de algemene en seksuele ontwikkeling van jonge meisjes. Daar komt bij dat [X], zo blijkt uit de slachtofferverklaring, de afgelopen twee jaren veel tegenslag op het gebied van haar gezondheid heeft gehad. Hierdoor is zij in een isolement geraakt. Dit heeft haar naar het internet gedreven waar zij de aandacht vond waar zij kennelijk naar hunkerde. Verdachte wist daarvan en heeft misbruik gemaakt van de labiele, afhankelijke en kwetsbare toestand waar zij in verkeerde. Verdachte heeft met zijn handelen op ernstige wijze inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit, persoonlijke levenssfeer en mogelijk ook op haar seksuele ontwikkeling. De ervaring leert immers dat veel slachtoffers van dit soort feiten zich, vanwege hun jonge leeftijd, pas op latere leeftijd realiseren wat er daadwerkelijk is gebeurd en daarvan tot in lengte van jaren nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Dat [X] de handelingen vrijwillig heeft verricht dan wel ondergaan en of het initiatief daartoe al dan niet van [X] is uitgegaan doet naar het oordeel van de rechtbank geheel niet terzake. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat het misbruik zich heeft voorgedaan in een fase in het leven van [X] waarin sprake is van een ontluikende seksualiteit, waarin de seksuele beleving en ervaring zich stapsgewijs zouden moeten kunnen ontwikkelen met een gelijkwaardige partner. Dat is ook de achtergrond van de door verdachte overtreden strafbepaling. Verdachte heeft met het plegen van de feiten op grove wijze inbreuk gemaakt op de beschermde positie die [X] op grond van de wet toekomt.

De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij alleen maar heeft geprofiteerd van de gelegenheid die zich voordeed zonder zich af te vragen of [X] door zijn handelen niet ernstig kon worden beschadigd.

Verder blijkt uit de slachtofferverklaring dat de door verdachte gepleegde feiten grote invloed hebben gehad op het hele gezin waar [X] deel van uitmaakt. Het is heel voorstelbaar dat het voor de [X] en haar ouders heel moeilijk is om met de ontstane situatie om te gaan en te bewerkstelligen dat de psychische schade voor [X] minimaal blijft. Dit alles zal het gezin nog een periode in zijn greep houden.

De rechtbank overweegt verder dat [X] lange tijd in onzekerheid heeft geleefd over de vraag of zij als gevolg van het seksuele contact met verdachte een seksueel onverdraagbare aandoening heeft opgelopen of besmet is geraakt met HIV. Dat dit uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn, neemt niet weg dat de periode van onzekerheid voor [X] heel bezwaarlijk moet zijn geweest.

Verdachte heeft in zijn verdediging naar voren gebracht dat [X] al heftige seksuele contacten had met meerdere andere (oudere) mannen en dat hij haar wilde helpen door haar te beïnvloeden en haar op die manier naar jongens van haar eigen leeftijd te dirigeren en dat hij - mede vanwege zijn prostaatproblemen - geen plezier aan de seksuele contacten beleefde. Deze overwegingen zijn naar het oordeel van de rechtbank volstrekt irrelevant en ongeloofwaardig en geven blijk van een gebrek aan inzicht in het laakbare van de bewezen verklaarde handelingen. Verdachte heeft op berekenende wijze onder dit mom van hulpverlening misbruik gemaakt van de labiliteit van [X].

Daarnaast heeft verdachte een, zij het geringe, hoeveelheid kinderpornografisch materiaal vervaardigd en daarover beschikt. Het bezit van kinderpornografie is door de wetgever strafbaar gesteld omdat het de vervaardiging daarvan bevordert en die vervaardiging gepaard pleegt te gaan met ernstig seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen.

De rechtbank neemt tevens in aanmerking dat feiten als het onderhavige in de samenleving heftige reacties oproepen. Dat jeugdigen via de computer contacten met vrienden en bekenden onderhouden is immers een alledaags en geaccepteerd feit en het is voor ouders dan ook zeer verontrustend om te weten dat hun kinderen daarbij het risico lopen het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, al dan niet via de computer.

Dat verdachte de verantwoordelijkheid voor zijn strafbaar gedrag grotendeels in de schoenen van een 14-jarig meisje tracht te schuiven acht de rechtbank zeer kwalijk. Dit geeft niet alleen blijk van een zeer berekenende proceshouding, maar geeft evenzeer aan dat verdachte geen inzicht heeft in het kwalijke van zijn handelen. Tekenend is ook dat verdachte zich tot aan het onderzoek ter terechtzitting vooral als slachtoffer heeft geafficheerd en vooral aandacht heeft gevraagd voor de nadelige gevolgen die de feiten en de strafrechtelijke vervolging voor hem hebben (gehad). De rechtbank weegt dit alles ten nadele van verdachte mee bij de vaststelling van de strafmaat.

De rechtbank heeft acht geslagen op het justitieel documentatieregister (strafblad) betreffende verdachte. Hieruit volgt dat verdachte zich in 1998 al schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict, zijnde schennis van de eerbaarheid. De rechtbank zal dit gelet op de lange tijd die sindsdien is verstreken niet te nadele van verdachte meewegen,

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van het rapport van psychologisch onderzoek van verdachte dat op 13 februari 2012 door psycholoog dr. R.A.R. Bullens is opgemaakt.

Hieruit volgt onder meer dat op basis van zijn verhaal kan worden gesteld dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis in de vorm van en erectiestoornis, alsook een aanpassingsstoornis (chronisch, met een gemengde stoornis van emoties en gedrag): betrokkene claimt al enige jaren in een 'cocon' te leven naar aanleiding van gezondsheids- en financiële problemen, die voor hem de nodige stress met zich hebben meegebracht. Deze problemen zorgden voor een ommekeer in zijn leven en hebben er mede aan bijgedragen dat hij zich veelvuldig op chatsites is gaan begeven. Aldaar is hij met het (vermeende) slachtoffer in aanraking gekomen en kon het ten laste gelegde -- indien bewezen- plaatsvinden.

Betrokkene voldoet niet aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis, maar er worden wel trekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis bij hem waargenomen (onder meer: affectlabiliteit; identiteitsstoornis; suïcidale gedachten; intense/instabiele intermenselijke relaties).

De deskundige acht verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar.

De deskundige adviseert dat verdachte een behandeling dient te ondergaan waarbij aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van inzicht in de totstandkoming van het ten laste gelegde en de mogelijke schadelijke impact die zijn handelen op [X] kan hebben gehad. De deskundige acht een ambulante behandeling bij een psychiatrisch forensische polikliniek (zoals De Waag, Kairos of De Tender) noodzakelijk. Dit kan verdachte worden opgelegd als bijzondere voorwaarde en dient plaats te vinden in het kader van verplicht reclasseringstoezicht.

Hoewel de conclusies en het advies van de deskundige voor een deel zijn gebaseerd op het verhaal van verdachte, dat de rechtbank in het voorgaande als ongeloofwaardig heeft aangemerkt, zijn deze evengoed gegrond op bepaalde objectieve indicatoren en de grote ervaring van de deskundige op zijn vakgebied, zodat de rechtbank het rapport voldoende gedegen acht om zich te kunnen verenigen met de conclusie dat verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht en dat hij een behandeling dient te ondergaan om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de door hem gepleegde feiten. De rechtbank ziet hierin dan ook aanleiding verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen met daaraan gekoppeld een verplicht reclasseringscontact zoals door de deskundige is geadviseerd.

Alles afwegende acht de rechtbank een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf van aanzienlijke duur gerechtvaardigd. De rechtbank dient bij de vaststelling van de duur hiervan ten behoeve van een uniforme straftoemeting, die voortvloeit uit het gelijkheidsbeginsel, rekening te houden met de hoogte van de straffen die in de regel voor dit soort feiten wordt opgelegd. Dit noopt de rechtbank verdachte een aanzienlijk lagere gevangenisstraf op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Alles tezamen acht de rechtbank een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

7. De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

7.1. De vordering van de benadeelde partij

[X] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 2.000,-.

7.2. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank de vordering van de benadeelde partij in haar geheel wordt toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.3. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht een bedrag te bepalen aan immateriële schade dat een stuk lager ligt dan als door de benadeelde partij gevorderd nu de vergelijking met de zaak waar ter onderbouwing van die vordering naar wordt verwezen niet opgaat.

7.4. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de vordering voldoende onderbouwd door de benadeelde partij. Nu uit het onderzoek ter terechtzitting is vast komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van het onder parketnummer 09/900924-11 bewezen verklaarde feit acht de rechtbank de vordering in haar geheel toewijsbaar.

De rechtbank zal voorts de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 30 augustus 2011 is ontstaan.

Nu verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder parketnummer 09/900924-11 bewezen verklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 2.000,-, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 30 augustus 2011 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [X].

8. De in beslag genomen goederen

8.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen (beslaglijst) onder 2, 3 en 6 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer en dat de onder 1, 4 en 5 genummerde voorwerpen zullen worden teruggegeven aan verdachte.

8.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van het beslag verzocht de auto aan verdachte te retourneren. Ten aanzien van de overige in beslag genomen voorwerpen heeft de verdediging naar voren gebracht dat zij zich kan vinden in de vordering van de officier van justitie.

8.3. Het oordeel van de rechtbank

In beslag genomen voorwerpen.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 2, 3, en 6 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien

met behulp van de voorwerpen genoemd onder 2 en 3 de onder 09/655065-12 feit 1 bewezen verklaarde feiten zijn begaan. De computer genoemd onder 6 bevat kinderporno. Ofschoon niet is te bewijzen dat verdachte deze beelden op de computer heeft gezet, is het voorhanden hebben van dergelijke beelden een strafbaar feit dat met behulp van deze computer is begaan en dient deze computer daarom te worden onttrokken aan het verkeer op grond van artikel 36b, eerste lid, aanhef en onder ten derde van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank zal voorts de teruggave aan verdachte gelasten van de onder 1., 4. en 5. genummerde voorwerpen, nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet.

9. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36b, 36c, 36f, 57, 240b en 245 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10. De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding met parketnummer 09/655065-12 onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding met parketnummer 09/900924-11 en bij dagvaarding met parketnummer 09/665065-12 onder 1. ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van de dagvaarding met parketnummer 09/900924-11:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

ten aanzien van de dagvaarding met parketnummer 09/665065-12 feit 1:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 6 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

alsmede onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

en onder de bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dat inhoudt een meldingsgebod en het ondergaan van een ambulante behandeling bij een psychiatrisch forensische polikliniek zoals De Waag of een soortgelijke instelling;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte voorts om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [X], een bedrag van € 2.000,-,

bepaalt dat dit bedrag wordt vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 30 augustus 2011 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan,

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 2.000,-, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 30 augustus 2011 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [X];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 2, 3 en 6 genummerde voorwerpen, te weten:

2. 2. stk voorbehoedsmiddel Love glijmiddel;

3. 1. stk telefoontoestel kl: zwart Samsung;

6. 1 stk laptop computer HP Pavillion;

gelast de teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst onder 1., 4. en 5. genummerde voorwerpen, te weten:

1. 1. stk personenauto [auto];

4. 1 stk laptop computer Asus;

5. 1. stk computer Toshiba.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mr. W.N.L. Donker en mr. E.C.M. Bouman, rechters,

in tegenwoordigheid van G. van Beek, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2012.

Mr. Donker is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer PL 15J2 2011215104, van de regiopolitie Haaglanden, gedateerd 13 oktober 2011, met bijlagen, doorgenummerd van blz. 1 tot en met 238.

2 Akte van geboorte, p. 93.

3 Proces-verbaal van bevindingen, p. 55-58.

4 Proces-verbaal bevindingen, p. 23.

5 Proces-verbaal van bevindingen, p. 231.

6 Proces-verbaal bevindingen, p. 97-98 & proces-verbaal kennisgeving inbeslagneming, p. 8.

7 Proces-verbaal van bevindingen, p. 197.

8 Proces-verbaal van bevindingen, p. 229.

9 Uitgeschreven sms-berichten, p. 209.

10 Uitgeschreven sms-berichten, p. 202.

11 Uitgeschreven sms-berichten, p. 203.

12 Uitgeschreven sms-berichten, p. 204.

13 Uitgeschreven sms-berichten, p. 205.

14 Uitgeschreven sms-berichten, p. 199.

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 197, 7e alinea, 4e volzin.

16 Proces-verbaal van bevindingen van 13 februari 2012, nr. PL15J2 2011215104-33 (zonder blz.-nummer)

17 Proces-verbaal van bevindingen (multimedia) van 13 februari 2012, nr. 2011215104 (zonder blz.-nummer)

18 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2012; Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 185, 5e antwoord

19 Proces-verbaal verhoor getuige, p. 71-78.

20 Proces-verbaal verhoor getuige, p. 78.

21 Proces-verbaal aanhouding, p. 41.

22 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming, p. 5-6.

23 Verklaring verdachte ter terechtzitting.

24 Proces-verbaal verhoor getuige, p. 75.