Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BV7956

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-09-2011
Datum publicatie
06-03-2012
Zaaknummer
362539 - HA ZA 10-1145
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zeer complexe bouwzaak over een zeer complex en gespecialiseerd bouwproject te Delft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 21 september 2011

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 362539 / HA ZA 10-1145 van:

de rechtspersoon NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (TNO),

gevestigd te Delft,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

zaakadvocaten: mr. B.A. Cnossen en mr. J.N. de Blécourt,

procesadvocaat: eerst mr. B.A. Cnossen, nu mr. J.N. de Blécourt,

tegen

1. de vennootschap onder firma COMBINATIE NANO TECHNOLOGIE (VOF),

2. haar vennoot de besloten vennootschap HEIJMANS UTILITEITSBOUW BV,

3. haar vennoot de besloten vennootschap BURGERS ERGON BV,

alle kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel,

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,

zaakadvocaat: mr. B.R. van Veen,

procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

De procedure

1. De rechtbank zal de procespartijen hierna kortheidshalve aanduiden als enerzijds TNO en anderzijds in enkelvoud de Bouwcombinatie. De rechtbank heeft bij het concipiëren van dit vonnis kennis genomen van en rekening gehouden met de navolgende processtukken, uit welke opsomming ook het procesverloop blijkt:

- de dagvaardingen van 9 en 10 maart 2010 tegen de eerste rolzitting van de rechtbank van 24 maart 2010;

- de akte met de producties 1 t/m 30 van TNO van 24 maart 2010;

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met de producties 1 t/m 52 plus 4 volle ordners met bijlagen bij productie 18 van de Bouwcombinatie van 23 juni 2010;

- het tussenvonnis van 7 juli 2010, de beschikkingen van 11 en 27 oktober 2010 en het instructieformulier van 18 november 2010 van de rechtbank;

- feitelijk: de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie met de producties 31 t/m 42 van TNO van 6 januari 2011;

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 20 januari 2011 en de beschikking van 31 januari 2011 van de rechtbank;

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek met eisvermeerdering in reconventie met de producties 53 t/m 59 van de Bouwcombinatie van 9 maart 2011;

- de akte uitlating producties in conventie en conclusie van dupliek in reconventie van TNO van 4 mei 2011;

- de rolbeslissing van de rechtbank van 8 juni 2011.

De rechtsoverwegingen

2. Naar de kern genomen gaat het in deze bouwzaak tussen TNO en de Bouwcombinatie om een beslissing door de rechtbank over de financiële afwikkeling tussen partijen van een complex en omvangrijk bouwproject te Delft, het nieuwe Nanotechnologiegebouw met cleanrooms van TNO, inmiddels genaamd het Van Leeuwenhoek Laboratorium.

3. In conventie vordert TNO betaling door de Bouwcombinatie van in hoofdsom per saldo € 5.160.000,- wegens volgens TNO door de Bouwcombinatie nog verschuldigde contractuele kortingen onder de aannemingsovereenkomst met bestek wegens de ernstig vertraagde oplevering van het werk, met nevenvorderingen. De Bouwcombinatie voert daartegen uitgebreid verweer.

4. In reconventie vordert de Bouwcombinatie na vermeerdering van eis betaling door TNO van in hoofdsom per saldo € 1.879.943,27 wegens volgens de Bouwcombinatie door TNO nog verschuldigde geldbedragen voor meerwerken, gederfde rente en onterecht verrekende betalingen, met nevenvorderingen. TNO voert daartegen uitgebreid verweer.

5. Het griffiedossier in deze zaak is zeer omvangrijk en neemt een bijna volle verhuisdoos in beslag. Voor de vele details van dit bouwconflict en voor de uitgebreide maar volstrekt tegengestelde standpunten van beide partijen verwijst de rechtbank kortheidshalve naar de aan partijen en hun advocaten bekende inhoud van alle processtukken met alle producties, hiervoor door de rechtbank opgesomd in rov. 1.

6. Beide partijen maken elkaar in het licht van de over en weer ingestelde geldvorderingen over en weer per geschilpunt vele uiteenlopende verwijten ten aanzien van dit zeer moeizaam verlopen en logistiek en technisch zeer complexe bouwproject. De rechtbank heeft het complete griffiedossier meerdere malen zorgvuldig bestudeerd en daar veel tijd en dus overheidsgeld aan besteed, maar kan desondanks eenvoudigweg niet vaststellen welke partij per geschilpunt het feitelijk en/of juridisch gelijk aan haar zijde heeft.

7. Het zou volgens de rechtbank dan ook praktischer zijn geweest indien TNO en de Bouwcombinatie bij een specialistisch en omvangrijk bouwproject als dit in hun contract met bestek gespecialiseerde bouwarbitrage zouden zijn overeenkomen in plaats van de bevoegdheid van de gewone civiele rechter. Ook moet achteraf bezien geconstateerd worden dat de wijze van (nader) contracteren bij dit bouwproject helaas onvoldoende duidelijk en onvoldoende ondubbelzinnig is geweest. Dit gelet op de volstrekt onverenigbare opvattingen over en/of interpretaties van (onder meer en kort gezegd) de Allonge, het Addendum, het Cartoonsakkoord, de bouwtermen FAT en SAT en de taken van de diverse bij de coördinatie en uitvoering betrokken rechtspersonen en hun projectleiders, zoals blijkend uit de processtukken van partijen en hun advocaten.

8. Bij deze stand van zaken ziet de rechtbank in deze specifieke bouwzaak geen andere mogelijkheid dan nu de knoop in eerste aanleg door te hakken. Gezien de voorgaande rechtsoverwegingen zal de rechtbank dat doen door alle in conventie en in reconventie ingestelde vorderingen af te wijzen, als zijnde onvoldoende onderbouwd en niet toewijsbaar na de uitgebreid gemotiveerde feitelijke, technische en juridische betwisting door de wederpartij van de aan al die geldvorderingen ten grondslag liggende stellingen.

9. De rechtbank zal de proceskosten compenseren, omdat beide partijen per saldo over en weer in het ongelijk worden gesteld.

De beslissingen

De rechtbank in conventie en in reconventie:

- wijst alle over en weer ingestelde vorderingen af;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wien en in het openbaar uitgesproken op woensdag 21 september 2011.